Lecturi obligatorii? Nu chiar…

Luminiţa MEDEŞAN
Publicat în Dilema Veche nr. 522 din 13-19 februarie 2014
Ion vs Maitreyi jpeg

Cînd am aflat care va fi tema numărului, m-am gîndit la faptul că sintagma „lecturi obligatorii“ poate fi citită în cel puţin două feluri: autori şi texte parcurse şi studiate de elevi în timpul şcolarităţii, pe de o parte; şi, pe de altă parte, ce defineşte cultura literară a unui om trecut prin şcoală, care continuă să citească şi după ce a absolvit, cu condiţia să fi gustat plăcerea lecturii şi dincolo de obligaţiile de a privi literatura ca pe o materie din planul de învăţămînt. A doua accepţie e strict dependentă de prima, de felul în care mai ales liceul transmite utilitatea lecturii literare pentru o existenţă mai bună. Mă voi limita la primul sens, urmărind avatarurile listelor (trebuie lucrat cu liste pentru a ordona şi ierarhiza materia, altfel infinită, a posibilităţilor de a citi) de lecturi ce se presupune că formează profilul unui licean. Cînd ne gîndim la lecturi obligatorii, presupunem, la noi, românii, că nu se poate să fi trecut prin liceu fără să ai habar de Eminescu sau Caragiale, de Blaga sau Arghezi, de Creangă sau Sadoveanu, de Slavici, Bacovia, Camil Petrescu sau Nichita Stănescu... În sensul acesta se vorbeşte despre autori de manual.

Ca orice elev trecut prin şcoală în secolul trecut, m-am întîlnit cu listele de lecturi încă din clasele primare, mai ales sub forma „lecturilor suplimentare“ ce trebuiau parcurse în special în vacanţe, pentru a întregi lecturile obligatorii, adică textele sau fragmentele de text incluse în manuale (care, în mod evident, erau obligatorii). Dovada citirii cărţilor respective se făcea prin consemnarea în caietele de lecturi a rezumatelor textelor în proză/teatru sau prin impresii asupra poeziilor. Astfel, lecturile suplimentare deveneau şi ele obligatorii pentru cei care nu voiau să fie sancţionaţi. Tînără profesoară, am lucrat în acelaşi sistem şi aproape după aceleaşi manuale şi programe după care învăţasem, adică programe analitice şi manuale unice, scoase de singura editură de profil, Editura Didactică şi Pedagogică. În anii ’80, apăruse comentariul ca tip de compunere şcolară, un text ce se voia succesorul analizei literare, în care se întreceau profesorii ce ajunseseră să dicteze la clasă tot felul de savantlîcuri pe care elevii le învăţau şi le debitau la ore sau la examene, ceea ce a dus la o saturaţie dublată de inhibiţia de protecţie în privinţa literaturii care se preda în şcoală, nu toată de calitate, ce e drept.

După 1995, filozofia predării literaturii s-a modificat, consecinţă a schimbărilor de programă, adoptîndu-se un model nou, cel comunicativ-funcţional, valabil şi azi, cu unele ajustări. Reforma începută în forţă la sfîrşitul anilor ’90 a fost un succes (nu deplin, dar un succes) în componentele programe şi manuale, dar un semieşec în componenta profesori. Schimbările au fost foarte mari şi ele ar fi trebuit îndelung şi răbdător explicate. Dovadă că nu s-au metabolizat e faptul că şi azi mai sînt profesori care nu ştiu să citească programele... Marile noutăţi (care sînt valabile de vreo 15 ani deja) constau în apariţia manualelor paralele/alternative, elaborate după programe flexibile. La liceu, unde cunosc mai bine situaţia, nu există nici o listă de texte care să apară ca lecturi obligatorii. Listele cuprind concepte, specii, autorii „canonici“, 17 la număr, care trebuie studiaţi cu cel puţin cîte un text pe parcursul liceului, şi trimit, în „Sugestii metodologice“, la propuneri de autori şi texte „necanonice“ care să lărgească oferta pentru a asigura accesibilitatea, atractivitatea literaturii, fără a neglija valoarea. Cei 17 autori care trebuie studiaţi obligatoriu în liceu sînt: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu. Listele care se vehiculează rezultă din opţiunile autorilor de manuale sau ale profesorilor, unii nefolosind deloc manuale (lucru perfect valabil, legal şi legitim). Şi atunci, de unde obsesia listelor de lecturi obligatorii? În primul rînd, din firescul apel la tradiţia şcolară care nu trebuia aruncată la coş (şi nici nu a fost), precum şi din locurile comune (în sensul bun al cuvîntului) ale unei culturi generale ce rezultă din parcurgerea liceului. Pe de altă parte, funcţionează şi inerţia sau chiar comoditatea unor profesori care n-au depăşit în lecturi şi preferinţe canonul format în timpul propriilor studii filologice. Dar cel mai puternic efect îl are programa de bacalaureat, o adevărată obsesie, un fetiş al învăţămîntului liceal, examenul fiind pentru mulţi elevi singurul scop al frecventării cursurilor. Uneori, tot ce nu intră în programa de bacalaureat este tratat superficial, sau chiar ignorat şi boicotat şi de elevi, şi de profesori. Astfel, lista restrînsă de texte, adevăratele obligatorii, este cea a operelor autorilor de mai sus. Adică, previzibil, Luceafărul, Povestea lui Harap Alb (nu Amintiri...., Creangă fiind folosit pentru ilustrarea speciei basmului), O scrisoare pierdută, Moara cu noroc, Plumb, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, Testament, Riga Crypto şi lapona Enigel, Baltagul, Ion, Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de război, Enigma Otiliei, Moromeţii, Leoaică tînără, iubirea, Iona.... Se mai adaugă un text de Maiorescu şi unul al lui Lovinescu, un text paşoptist (pe lîngă Introducţie la Dacia literară de M. Kogălniceanu), de obicei, Alexandru Lăpuşneanul de Negruzzi, Maitreyi de Eliade, ca roman al experienţei, şi cam asta e. Aceste texte, opţiuni aproape generale (am mai citit la bacalaureat şi Floare albastră sau Glossă, dar rareori, sau şi mai rar, Patul lui Procust) şi perfect onorabile eclipsează orice alt text studiat sau doar citit în timpul anilor de liceu. Că poate nu sînt lecturi ale adolescenţei, că nu ţin seama doar de particularităţile de vîrstă ale tinerilor e adevărat, dar, dacă nu în liceu, cînd să înveţi despre ele?

Care e rezultatul acestei liste de lecturi obligatorii? În cele mai multe cazuri, dezastruos. Fără tragere de inimă, fără interes real, le parcurgi cu frica exprimării opiniei în mod liber, de teamă că nu vei lua nota aşteptată la examen. Cu excepţia poeziilor, care prin corpul restrîns permit abordări creative la clasă, proza sau teatrul înoată în clişee, locuri comune ale eseului şcolar, urmaşul analizei literare şi al comentariului. Excepţie fac, poate, Ion, Enigma Otiliei sau Maitreyi. Dacă m-aş hazarda să fac un top ad-hoc al lecturilor obligatorii aflate, totuşi, în preferinţele elevilor, pe primul loc, ar fi Ion de Rebreanu, cu condiţia să fi fost citit. O cauză a compromiterii receptării autentice a literaturii şcolare este şi lipsa de apetenţă pentru lectură şi recursul la rezumate sau la, şi mai rău, ecranizări. Sigur că elevii nu sînt chiar un grup omogen, pe care să se poată opera generalizări, sînt şi buni cititori, îndrumaţi de familii care au biblioteci acasă şi care îi încurajează pe tineri să citească. E la mijloc şi o comoditate a tinerilor (din ce în ce mai puţin interesaţi de ceea ce ţine de trecut) care găsesc tot felul de prefabricate pe Internet, sursa lor preferată de informare, dar şi trendul că degeaba citeşti, ce vezi tu în text şi ce ai de spus nu e bine. Doar ce spun profesorii sau cărţile (puzderie!) de pregătire pentru bacalauret e valabil. E foare adevărat că prea puţini profesori au putut determina la elevii lor depăşirea stadiului de apreciere prin „îmi place, nu îmi place“ şi nu spun că e uşor, dar abia cînd începi să argumentezi, înveţi cu adevărat. Lecturile obligatorii, care ar trebui să fie un bun comun al ideii de cultură naţională, sînt sacrificate fiind şi materie de examen cu miză foarte mare pentru viitorul absolvenţilor. Şi am senzaţia că, dacă din septembrie, de exemplu, s-ar schimba complet canonul şcolar şi programele ar fi pline de – să zicem – optzecişti şi chiar scriitori mai noi, soarta lor ar fi aceeaşi. Caracterul obligatoriu veştejeşte frumuseţea, sacrificînd-o pe altarul pragmatismului evaluării naţionale numită bacalaureat. Nu o spun numai eu, o spunea Călinescu în deceniul 4 al secolului trecut, vorbind despre nevoia ca elevii să citească lucruri de soi, dar măcar un an să nu aibă spaima notei. Cu aproximativ un deceniu în urmă, Mircea Cărtărescu cita un profesor de română de la un liceu bucureştean: „Dacă eşti într-un manual, nu te mai citeşte nimeni. Ce să căutaţi dumneavoastră, opzeciştii, în manuale? Cum să analizezi în faţa copiilor o poezie de Iaru, fără s-o omori definitiv?... rugaţi-vă să vă dea afară pe toţi din cărţile de şcoală, ba chiar să vă interzică de tot! Să vedeţi atunci ce v-ar mai citi puştii pe sub bănci!“ („Puştii nu mai citesc. Dar noi mai citim?“, în Pururi tînăr, înfăşurat în pixeli, Humanitas, 2003) 

Luminiţa Medeşan este profesoară de limba şi literatura română la Colegiul Naţional „George Coşbuc“, Cluj-Napoca.

Mîntuirea biogeografică jpeg
Azi, cu gîndul la mîine
Preocuparea pentru sustenabilitate are, în tot cazul, o natură problematizantă, interogativă, deschisă, care nu poate decît să placă „omului cu dileme”.
Green office space jpg
Despre sustenabilitate, azi
Consumul sustenabil nu presupune, implicit, o renunțare la consum, ci presupune, mai degrabă, o schimbare a comportamentului consumatorilor
p 14 Uzina electrica Filaret WC jpg
Electrificarea Bucureștiului
Orașul București a fost iluminat succesiv cu: lumînări de seu, păcură, uleiuri grele, petrol și electricitate.
Construction workers raising power lines   DPLA   fd565d9aa7d12ccb81f4f2000982d48a jpg
Uzina de Lumină – o istorie de peste un secol
Drept urmare, Uzina de Lumină a continuat să funcționeze doar ocazional, în caz de avarii în sistem, pînă în 1973, cînd, după 74 ani, și-a încheiat definitiv funcționarea.
p 10 jpg
În numele generațiilor viitoare
Cum privim spre generațiile viitoare?
p 12 WC jpg
Monahismul. Sustenabilitatea perenă
Tensiunile legate de ceea ce numim acum sustenabilitate și reziliență au existat dintotdeauna, fără îndoială.
p 11 BW jpg
Sfîrșitul războiului cu natura
Tăiem păduri în timp ce aducem în țară și îngropăm sau ardem mii și mii de tone de deșeuri.
marius jpg
Ecranul vieții noastre
Era anul 1923 cînd un imigrant rus, pe nume Vladimir K. Zworykin (1888-1982), angajat al unui centru de cercetare american din Pittsburg, a patentat iconoscopul, prima cameră de televiziune electronică.
p 10 Truta WC jpg
Mica/marea istorie a TVR
Un tezaur fabulos, aș zice, o adevărată mină de aur pentru cineva care s-ar încumeta să scrie o istorie extinsă a televiziunii din România.
p 11 Preutu jpg
„Televiziunea nu trebuie concurată, trebuie folosită”
Cultul personalității liderului se resimțea și în cele două ore de program TV difuzate zilnic.
Family watching television 1958 cropped2 jpg
p 13 Negrici jpg
Ecranism și ecranoză
Din nou, patologia ecranozei. Se întrevede oare vreun leac pentru această psihoză de masă?
p 14 Ofrim jpg
Cutia cu spirite
La începuturile cinematografiei, spectatorii nu suportau să vadă prim-planuri cu fețe de oameni, cu mîini sau picioare.
p 15 Wikimedia Commons jpg
Artă cu telecomandă sau jocurile imaginii
Arta strînge în jurul ei, dar o face pe teritoriul ei, în condițiile ei. Pentru lucrarea de artă fundalul e muzeul, galeria, biserica, cerul liber; pentru televizor, e propria ta amprentă, intimă și unică.
E cool să postești jpeg
O oglindă, niște cioburi
Pe de altă parte, blamînd lipsa de valori și societatea pervertită, nu vorbim și despre o comoditate a pesimismului?
p 10 WC jpg
Pe vremea mea, valoarea n-avea număr!
Valoarea mea s-a redus deodată la impactul asupra „bateriei“ corpului unui om.
p 11 jpg
„Privatizarea” valorilor: o narațiune despre falșii campioni ai bunului-simț
Mulți cred că generația mea e anomică. Nu e adevărat, și pe noi ne ajută istoria, în felul nostru.
p 12 Ofelia Popii in Faust adevarul ro jpg
„Nu mai avem actorii de altădată.” Avem alții!
O să ajungeți la concluzia mea: nu mai avem actorii de altădată, avem alții!
Photograph of young people working inside of an office, Clarkesville, Habersham County, Georgia, 1950   DPLA   0bad432e7cd39b19c5d20e318441d7f2 004 jpeg
Despre aparenta lipsă a valorilor
Nu (prea) știm cum va arăta sistemul de valori al lumii de mîine. E însă bine de știut că va fi altfel.
p 14 WC jpg
Privește cerul!
Acolo, în cerul inimii, merită să fie rînduiți eroii.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Dorințe, vocații, voințe și realități
În orice caz, una dintre concluzii ar fi și că întotdeauna e bine să fii foarte atent la ceea ce-ți dorești.
p 10 Facultatea de Drept WC jpg
Vocație
Uneori, așa e, prea tîrziu. Dar este vorba, pînă la urmă, de misterul vieții, de farmecul ei, ar zice unii, de pariul care este ea însăși, ar zice alții. E viața.
p 11 Cabana Podragu WC jpg
Ce vrei să te faci cînd vei fi mare?
Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? Gunoier. Trebuie să recunosc că rima cu rentier.
p 12 sus jpg
Apele care dorm. Despre conversie-reconversie profesională şi nu numai
Evident, mi-am pus ȋntrebarea ce s-ar fi ȋntîmplat cu mine, cu cariera şi destinul meu dacă rămîneam inginer.

Adevarul.ro

image
Augustin Viziru a dezvăluit cu cine l-a înșelat Oana Mareș: „Tu ai putea să ai ceva sexual cu el?”
Augustin Viziru a mărturisit că nu a fost „ușă de biserică” în timpul mariajului cu Oana Mareș alături de care a fost vreme de 11 ani.
image
A murit tânărul aflat în comă de două luni de la o durere de măsea
Ionuț Marian Călărău, care a stat în comă aproape două luni după ce a ajuns la spital cu o durere de măsea, a murit în spital. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale de familie și prieteni.
image
Fetiță de 11 ani, filmată în timp ce întreținea relații sexuale cu un elev de liceu. Imaginile au ajuns la colegi
O minoră de 11 ani, elevă în clasa a V-a la o școală din Cluj, a fost filmată în timp ce întreținea relații sexuale cu un elev de liceu. Filmările realizate în vacanța școlară au fost distribuite colegilor.

HIstoria.ro

image
Populația Bucovinei în perioada stăpânirii austriece
În perioada stăpânirii austriece s-au modificat substanțial atât structura etnică, cât și cea confesională a populației din Bucovina, iar efectul cel mai nefast a fost asupra populației românești.
image
Cauza morții lui Ludwig van Beethoven, dezvăluită de un studiu ADN / VIDEO
Examinarea unor mostre de ADN, extrase din câteva șuvițe de păr ale lui Ludwig van Beethoven, a dezvăluit cauza morții legendarului compozitor german.
image
Aventurile lui Landolfo Rufolo, un bancher medieval imaginat de Boccaccio
Deşi Landolfo este un personaj fictiv, numele familiei este cât se poate de real, Rufolo fiind, pe la 1280, una dintre cele mai bogate familii din sudul Italiei.