Împotriva Răului politic

Publicat în Dilema Veche nr. 808 din 15-21 august 2019
Împotriva Răului politic jpeg

Imediat după decembrie 1989, antifascismul a avut o presă foarte proastă în spaţiul autohton, inclusiv (sau mai ales) în lumea bună intelectuală românească. Regimul comunist a compromis în mod grav antifascismul ca atitudine dezirabilă (şi obligatorie), tot aşa cum termeni precum „democratic/ă“, „democraţie“ etc. fuseseră murdăriţi pentru că în primii ani postbelici, sub ocupaţie sovietică, au fost folosiţi ca sinonimi pentru un regim (pro)comunist şi, de fapt, profund antidemocratic. În acelaşi timp, eticheta de „legionar“/fascist a ajuns să fie aplicată pe scară largă, de multe ori fără acoperire, numai pentru a anihila indezirabili şi opozanţi (reali sau imaginari). 

Compromiterea antifascismului

Prin urmare, a fost foarte dificil după 1989 pentru o parte însemnată a opiniei publice să accepte că există (şi) un antifascism democratic şi că, în trecutul nu foarte îndepărtat, România – pe lîngă catastrofa comunistă – a cunoscut şi deriva spre extrema dreaptă, fascism şi antisemitism, culminînd cu tragedia Holocaustului. Mai adaug aici un element la fel de greu de asumat şi azi, pentru unii: evident, Securitatea (cu diversele ei denumiri, DGSP, DGSS etc.) s-a constituit după model sovietic, însă aceasta nu înseamnă că ea nu a preluat practici de poliţie politică deja în uz pînă la 1944 din trecutul Siguranţei (antonesciene, carliste) şi al Serviciului Special de Informaţii. Pe scurt, regimurile dictatoriale ale secolului XX nu au început în România la 1948, ci cu un deceniu înainte, la 1938, odată cu dictatura regală. Mai trebuie adăugat că, de partea cealaltă, anticomunismul a fost de mai multe ori compromis prin raportarea favorabilă a unora la Ion Antonescu sau la diverse personaje asociate cu legionarismul, cuzismul sau alte mişcări antidemocratice şi antiliberale.

Rolul comisiilor pentru adevăr

Jurnalul lui Mihail Sebastian (publicat abia în 1996) şi mai apoi activitatea Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România, condusă de Elie Wiesel (2004), au contribuit într-o oarecare măsură la asumarea şi conştientizarea unui trecut problematic şi inutilizabil care a condus la persecuţii etnice/rasiale şi genocid, tragedii de care s-a făcut vinovat statul român. Autorităţile politice (administraţia Ion Iliescu) au recunoscut această dramă în mod oficial prin acceptarea concluziilor din raportul final al Comisiei Wiesel. Prin acest raport au fost de fapt condamnate fascismul autohton şi extrema dreaptă românească. La puţin timp s-a construit un monument omagial în memoria victimelor Holocaustului, în licee a fost introdus un manual de istorie a evreilor (datorat lui Florin Petrescu şi concentrat pe problematica Holocaustului). În plus, încă din 13 martie 2002 a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă nr. 31 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvîrşirea unor infracţiuni de genocid, crime contra umanităţii şi de crime de război, considerîndu-se că prevederea din legea siguranţei naţionale era insuficientă (acolo se preciza faptul că este considerată o ameninţare la securitatea naţională iniţierea/organizarea „acţiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă, legionară sau de orice altă natură, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste“).

A fost un precedent important, deoarece condamnarea unui versant totalitar din trecutul recent a încurajat în mod decisiv discuţia despre necesitatea clarificării poziţiei statului român, prin reprezentanţii lui legitimi, faţă de cealaltă catastrofă politică şi morală – comunismul. Puterea precedentului a funcţionat, iar în aprilie 2006 a fost înfiinţată Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, condusă de Vladimir Tismăneanu, organism care a elaborat un raport final în baza căruia regimul comunist din România a fost condamnat ca ilegitim şi criminal. Discursul prezidenţial din Parlament de la 18 decembrie 2006 a fost publicat în Monitorul Oficial, devenind un act al statului român invocat cu succes de avocaţii victimelor regimului comunist în diverse procese (retrocedări, restituiri, reabilitări etc.). Nu s-ar fi ajuns aici dacă nu ar fi existat înainte o comisie pentru adevăr axată pe cercetarea fascismului autohton. Este demn de notat că istoricii şi intelectualii legaţi de activitatea celor două comisii au avut preocupări timpurii pentru înfiinţarea de institute de cercetare şi muzee de profil (un muzeu al Holocaustului şi unul al Dictaturii Comuniste / al Comunismului). Primul muzeu a întîmpinat greutăţi serioase din cauza controverselor legate de amplasament (str. Lipscani; zona de lîngă Muzeul „Antipa“), dificultăţi potenţate de opoziţia unor factori decizionali chiar din Consiliul General al municipiului Bucureşti. Pe de altă parte, practica judiciară şi probabil lipsa de experienţă şi de determinare a Parchetelor a arătat cît de greu de aplicat este OUG nr. 31/2002. Tocmai din acest motiv s-a simţit nevoia unor clarificări terminologice şi nu numai, iar în vara lui 2015 a fost adoptată o Lege de modificare – Legea nr. 217 din 23 iulie 2015. Grupuscule neolegionare, ortodoxiste şi de extremă dreapta au şi protestat vehement, tocmai pentru că actul normativ detaliază ce se înţelege prin „Mişcarea legionară“, fixînd şi mai bine această grupare totalitară în cadrele fascismului şi al organizaţiilor care trebuie interzise, deoarece au contribuit la incitarea la ură naţională, rasială şi religioasă.

Anticomunismul în plan legislativ

În paralel, pe lîngă reuşita introducerii unui curs opţional de istoria comunismului (cu un manual de liceu – Mihai Stamatescu et al., Istoria comunismului din România, Polirom, 2008), au existat preocupări legislative şi din partea celor interesaţi de scoaterea în afara legii a organizaţiilor comuniste. Cea mai închegată, dezbătută şi contestată a fost iniţiativa recentă a deputaţilor USR Cristian Ghinea şi Vlad Duruş – proiectul de lege privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist – care (în expunerea de motive şi în textul său) preia modelul OUG nr. 31/2002, devenit legea nr. 217/2015 (evident, aplicat la cazul comunismului).

De fapt, citit cu atenţie, proiectul de act normativ este o lege contra organizaţiilor şi simbolurilor stalinismului, ale acelei forme de comunism care s-a înstăpînit la putere în Europa de Est după 1945, inclusiv în România, neavînd în vedere măsuri cu caracter interdictiv contra unor grupări sau idei marxiste rămase în afara exercitării guvernării şi care se raportează la gînditori de secol al XIX-lea. Intră sub incidenţa legii doar acele organizaţii care promovează „ura şi violenţa pe motive de diferenţă de clasă socială“, precum şi „politica de exterminare socială“ specifice unui regim totalitar de secol XX. De altfel, acest aspect – ţintirea doar a versiunii staliniste a comunismului – a fost remarcat şi de către unii critici ai proiectului, care l-au perceput însă ca inoportun din alte motive. Într-adevăr, preconizatul act normativ va înfrunta probabil teste de constituţionalitate atît în plan intern, cît şi extern (la CEDO), probe prin care au trecut şi alte legi cu caracter anticomunist iniţiate de guverne, parlamente şi partide est-europene. Dar una dintre mizele proiectului este chiar promovarea unui tip de anticomunism liberal şi democratic, în răspăr cu cel găunos şi contraproductiv profesat de cuplul toxic Viktor Orbán – J. Kaczynski, o formă de delimitare menită să individualizeze România în raport cu fostul grup de la Visegrád şi cu actualul club iliberal al Europei Centrale. Această propunere legislativă a avut însă şi rolul de a încerca să clarifice doctrinar profilul politic al USR – un partid ce cuprinde atît liberali anticomunişti, cît şi progresişti, situaţi mai la centru-stînga –, de a-l plasa în mod simbolic la centru-centru dreapta (la concurenţă cu PNL) şi în opoziţie fermă cu PSD, perceput ca moştenitor al vechiului Partid Comunist. Pare că proiectul de lege nu a fost dezavuat de electorat: USR a obţinut un scor istoric, peste 22%, la alegerile europarlamentare şi probabil, în condiţii normale de vot, ar fi ajuns pe locul 2.

Realist vorbind, cel puţin în actuala legislatură, dominată de PSD-ALDE et comp., proiectul de lege nu va trece şi nici nu este sigur că va ajunge să fie discutat în mod serios în cele două Camere ale Parlamentului. Probabil, luînd în considerare situaţia politică de azi, aritmetica parlamentară şi chiar opoziţia faţă de acest proiect de lege manifestată în medii culturale diverse, deloc legate de PSD, cel mai important ar fi ca această propunere legislativă să genereze o autentică discuţie naţională, o dezbatere despre democraţie, totalitarism, dictatură şi apărarea statului de drept. Ar fi de dorit ca elevii, generaţia tînără în general, să conştientizeze unde este şi ce este Răul politic, să evite identificarea cu orice ură de rasă, dar şi de clasă. Poate ar trebui ca fiecare dintre noi să răspundă la o întrebare simplă: este acceptabilă promovarea nepedepsită a urii de clasă de inspiraţie totalitară, cu forma ei exacerbată (incitarea la exterminare socială)? 

Cristian Vasile este cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „N. Iorga“. Cea mai recentă carte publicată: Viaţa intelectuală şi artistică în primul deceniu al regimului Ceauşescu, 1965-1974 (Humanitas, 2014). Are în pregătire un volum despre Literatură şi ideologie în anii 1970 şi 1980. A fost secretar științific al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.

„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Liceul – o instituție
A devenit cumva liceul o instituție care să-i pregătească pe adolescenții de acum în mod real pentru viață?
p 10 jpg
Greva din învățămînt. Cîteva gînduri despre solidaritate
Mie, ca părinte și om care nu plănuiește să părăsească în curînd România, greva din aceste zile îmi dă un soi speranță.
p 11 jpg
image png
Foști copii, viitori adulți
Elevii de azi, mai ales cei din mediul urban, văd traseul școlar orientat către o țintă prestabilită: facultatea.
image png
„Părinții tăi știu ce vrei să faci?”
Din adolescență îmi aduc aminte mai degrabă de cărți și de personaje decît de oameni și întîmplări.
image png
"Liceenii" și liceenii
Atunci, de ce ne purtăm acum ca și cum am fi fost? Și, mai mult, ca și cum ne e dor să fim ceea ce n-am fost?
p 13 jpg
După douăzeci de ani
La finalul anului şcolar e întotdeauna linişte.
image png
Concert pentru o școală bună
Întîmplarea asta m-a lovit, ca sabia colonelului Lawrence din proza lui Eliade, drept în creștet.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Creșteri și descreșteri
Noi, românii, avem vorba aceasta despre noi înșine, „Ce-am fost și ce-am ajuns”.
Sever jpg
Cazaban jpg
„Adame, unde ești?“ Imagini și simboluri ale căderii omului
Semnificativ foarte este faptul că Adam și Eva nu au rămas cu rezultatul artizanatului lor grăbit și ipocrit, legat de conștiința propriei vini.
Stoica jpg
Ungureanu jpg
Bătaia cea ruptă din rai
Toată această conştiinţă a violenței creează o imagine a societății românești
Popa jpg
Mărire și decădere în istoria contemporană a Rusiei
Sigur, Putin încearcă să justifice ideologic acest război, însă justificările sale sînt străvezii, inconsistente, necredibile.
Mîntuirea biogeografică jpeg
Aurul pur, urina sinceră
Amprenta creatorului va dispărea, opera de artă va arăta impecabil, dar autenticitatea ei va fi o iluzie.
p 10 WC jpg
Eul adevărat, eul autentic, eul perfect, eul dizolvat
David Le Breton evoca tentația „evadării din sine” ca „soluție la epuizarea resimțită în urma faptului de a trebui să fii în mod constant tu însuți”.
p 11 WC jpg
Autenticitate „Made in China”
Aceste grifonări rapide pe marginea conceperii autenticității în China sînt menite să arate că aceasta depășește antiteza paradigmatică dintre original și fals.
p 12 1 jpg
Autenticitatea românească între războaie: (dez)iluzii
Ce rămîne din subcultura românească interbelică a autenticității?
p 13 jpg
Biografiile culturale ale unui tricou
Un tricou alb de bumbac este la fel de banal, la o adică, și dacă are, și dacă nu are marca Kenvelo inscripționată pe față.
Bran Castle View of Countryside (28536914551) jpg
Pledoarie pentru metisaj
Scuze, dar nimeni sau nimic nu s-a născut dintr-unul…
640px Copyright (Simple English) Wikibook header png
Lista de supraveghere a raportului 301
Grație eforturilor noastre conjugate, România a reușit, după 25 de ani, să nu mai apară pe această „listă a rușinii”.
p 13 sus M  Chivu jpg
Două mesaje de la Greenpeace România
Oare cîți dintre noi nu s-au entuziasmat în fața unei oferte de 9 euro pentru un bilet de avion?
index jpeg 5 webp
„Turiști funerari”
Oare să rămînem acasă este cel mai cuminte lucru pe care l-am putea face spre binele planetei, adică al nostru?
p 10 M  Chivu jpg
Spovedania unui globe-trotter
Dar toate aceasta înseamnă că turismul de masă nu mai poate continua ca pînă acum, ci trebuie reinventat cu inteligență și sensibilitate.

Adevarul.ro

image
De ce ne sângerează gura uneori după ce mâncăm ananas
Ananasul este o gustare răcoritoare bogată în vitaminele C și B6, printre alte beneficii dietetice, dar conține și o enzimă atât de puternică încât este folosită și în bucătărie pentru frăgezirea cărnii, relatează IFL Science.
image
Obiceiuri scandaloase la români. Cum ajutau, în trecut, socrul și nașul la „consumarea“ căsniciei
În Principatele Române, în Evul Mediu, dar și în zorii modernității, la sate și în mahalale existau obiceiuri sexuale pe care lumea contemporană le-ar considera de neacceptat. De exemplu, socrul își ajuta fiul în noaptea nunții, același drept avându-l și nașul.
image
Cine este „Șeba”, fiul artist al ministrului rus al Apărării. Duce o viață de lux după ce a scăpat de mobilizare FOTO
Identitatea unui fiu nelegitim al ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a fost dezvăluită de fundația anticorupție a opozantului rus încarcerat Alexei Navalnîi, a relatat The Telegraph.

HIstoria.ro

image
Povești despre teatrul bucureștean
Iubim teatrul și ne mândrim cu actorii săi din toate generațiile. Azi aflăm povești despre teatrul bucureștean de la primele încercări, pe vremea lui Caragea Vodă, și până la apariția Teatrului Național din București.
image
Kosovo și reflectarea războaielor din această provincie în media.
Kosovo, o provincie din partea de sud a Serbiei, astăzi recunoscută doar de câteva state ca o țară de sine-stătătoare, se află de câteva decenii în prim-planul mass-mediei și constituie un subiect de interes, în principal datorită istoriei sale politice turbulente și a conflictelor care au degenera
image
Sosirea voluntarilor ardeleni la Iași (7 iunie 1917)
După eşecul campaniei din 1916, guvernul român şi Marele Stat Major, la începutul anului 1917, au început să pregătească pe teritoriul restrâns al Regatului, o amplă acţiune de refacere şi înzestrare modernă a unităţilor decimate în luptele din anul precedent.