Exerciţiu de imaginaţie: democraţia fără societate civilă?

Publicat în Dilema Veche nr. 572 din 29 ianuarie - 4 februarie 2015
Exerciţiu de imaginaţie: democraţia fără societate civilă? jpeg

Dar ce este societatea civilă? 

Dacă e să ne uităm la

, exerciţiul propus este interzis prin definiţie, căci societatea civilă ar însemna chiar „elemente precum libertatea de exprimare şi justiţia independentă, care constituie societatea democratică“. 

Prefer însă, cînd vorbesc despre societate civilă, să o definesc ca totalitatea formelor de asociere care vizează obiective civice. Cu alte cuvinte, ne referim la organizaţiile şi instituţiile pe care guvernul nu le controlează (deşi uneori le reglementează) – nu doar la ceea ce tradiţional numim „organizaţii nonguvernamentale“, ci şi la instituţii de presă, organizaţii economice sau partide politice, în măsura în care scopurile acestea sînt de natură civică, adică vizează binele comun. 

Îndeobşte, ideea de societate civilă este subsumată organizaţiilor nonguvernamentale – adică asociaţiilor şi fundaţiilor, ceea ce este aproximativ corect. Spun „aproximativ“ pentru că există forme de asociere care nu sînt neapărat formalizate, dar au obiective civice. Chiar indivizi izolaţi pot fi consideraţi reprezentînd societatea civilă – exemplul cel mai bun este Liviu Babeş, cel care, în martie 1989, s-a jertfit pentru a atrage atenţia asupra monstruozităţii regimului comunist. Mişcările de protest din toamna lui 2013, îndreptate împotriva proiectului de exploatare cu cianuri de la Roşia Montană, nu au avut în spate o organizaţie bine definită şi, cu toate acestea, e de necontestat că au fost manifestări ale societăţii civile. 

Scurt recurs la istorie 

Regimul comunist reuşise să distrugă cam toate manifestările societăţii civile. Toate formele de asociere (de la asociaţiile de locatari la sindicate) erau controlate de către partid sau (ceea ce era totuna) de către stat. Voluntariatul devenise obligatoriu. Cooperativele, casele de ajutor, uniunile profesionale, sindicatele şi celelalte forme de asociere liberă fuseseră transformate în opusul lor – pentru că oamenii fuseseră obligaţi să se înroleze şi conducerea le fusese impusă de către partidul unic. Pe hîrtie, aveam o droaie de forme de asociere; în realitate, oamenii trăiau izolaţi unii de alţii (singura formă de asociere care rămăsese relativ liberă era familia, de unde importanţa acesteia în societate) şi orice formă de asociere liberă (cazul sindicatului liber înfiinţat de Doina Cornea) era reprimată cu brutalitate. 

Rezultatul a fost că, după 1989, cînd controlul partidului-stat asupra formelor asociative dispăruse, oamenii rămăseseră reticenţi faţă de ideea asocierii. Sindicatele au rămas în picioare, în primii ani postrevoluţionari, doar pentru a administra un patrimoniu ce nu putea fi neglijat; cooperativele agricole au fost pulverizate (nici nu se putea altfel), cele meşteşugăreşti s-au transformat în afaceri dubioase care trăiesc din închirierea unor spaţii valoroase; cluburile sportive s-au „profesionalizat“, sportul de masă dispărînd. 

Cînd au început apelurile la voluntariat, oamenii preferau să-şi ia al treilea job. Proiectelor de asociere între producătorii agricoli (cooperative –

) li s-a preferat complotul împotriva caprei vecinului. Oamenii şi-au scos banii din casele de ajutor reciproc, erodate de inflaţia galopantă (a trebuit să vină criza sistemului bancar ca să le readucă în graţiile publicului), pentru a-i investi în miracolele din familia Caritas. 

Primele organizaţii civice (asociaţiile revoluţionarilor, Comitetul de acţiune pentru democratizarea Armatei, Grupul Independent pentru Democraţie, Liga Studenţilor ş.a.) au avut viaţă scurtă, în lipsa unei viziuni pe termen lung şi a unei conduceri cu spirit practic (au avut lideri, nu şi manageri). E drept, au şi fost „ajutate“ să comită greşeli, de către forţe necivile, dar profesioniste. Ar fi de menţionat excepţii notabile (Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, Grupul pentru Dialog Social), organizaţii care şi-au menţinut continuitatea, zic eu, pentru că au ştiut să-şi definească o misiune articulată. 

Organizaţiile cu adevărat puternice ale societăţii civile au apărut în urma unor exporturi de democraţie, ca „pui“ ai unor fundaţii sau asociaţii internaţionale. Filiale ale unor organizaţii occidentale au apărut la toate tipurile de asociaţii, dar mai ales la cele care activează în domeniul suportului pentru alte organizaţii (IFES, Fundaţia Soros), lobby şi watchdog (Pro-Democraţia, Transparency International), protecţia copilului şi a persoanelor vulnerabile (Salvaţi Copiii, World Vision, Caritas). 

În primii 15 ani postcomunişti, cele mai importante ONG-uri funcţionau ca filiale sau sub îndrumarea unor fundaţii occidentale, împrumutînd şi viziunea acestora. În perioada în care principalele organizaţii donatoare vest-europene şi americane s-au retras din România (mai ales după 2007), organizaţiile româneşti s-au confruntat cu problema sustenabilităţii. Principala preocupare a ONG-urilor a devenit căutarea unor surse de finanţare. Sub presiunea rezolvării problemelor de supravieţuire, ele nu au mai avut libertatea de a-şi defini strategii pe termen mediu şi lung. În prezent, ele îşi formulează programele mai mult în funcţie de oportunităţile oferite de potenţialii finanţatori, decît corespunzător unei misiuni şi a unor valori asumate.

Ce a făcut societatea civilă 

La această întrebare, răspunsul cel mai frecvent se va referi, probabil, la importul fără taxe a cîtorva zeci de mii de automobile. E drept, multă lume a profitat de facilităţile acordate asociaţiilor şi fundaţiilor pentru a „ciupi“ un oarecare profit. Dar dincolo de asta... 

Miile de copii care trăiau în anii ’90 în orfelinatele groazei nu ar fi scăpat de acolo dacă nu ar fi fost nişte organizaţii care să ofere alternativa caselor de copii de tip familial, sau a găzduirii în familii

a celor abandonaţi. Culmea e că au reuşit să demonstreze că îngrijirea unui copil în astfel de aşezăminte e mai ieftină decît în instituţiile de stat. 

O serie de legi, precum cea a accesului la informaţiile publice şi cea a transparenţei decizionale, n-ar fi existat. Altele ar fi existat, dar nu spre binele comun (Legea antreprenoriatului social, varianta Iulian Iancu, sau Legea sondajelor de opinie, varianta România Mare). Altele ar fi arătat mult mai rău decît acum (cea privind concediul maternal), iar Guvernul n-ar fi emis o ordonanţă de urgenţă la trei zile, ci trei pe zi. A, şi, probabil, Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale ar fi avut, în 2015, la fel de multă activitate ca şi de la înfiinţare (februarie 2013), pînă în decembrie 2014 – adică nici una. 

Delta Dunării ar fi fost împînzită cu hoteluri şi golită de faună. Munţii Carpaţi ar fi fost defrişaţi (mai mult decît au fost, deh, se poate). Nu în ultimul rînd, la Roşia Montană, cîteva sute de mineri ar fi muncit cu spor pentru bunăstarea de azi a familiilor lor şi pentru deşertificarea apropiată a întregului ţinut. 

A, şi ceva care îmi place tare mult. La Cluj, nişte tineri mînioşi au convins Consiliul Local să rezerve o parte din bugetul local pentru proiecte comunitare. Adică pentru proiecte gîndite de Dînsa, societatea civilă.

Ce ar mai putea face societatea civilă 

Ar mai putea face multe, pentru că se pare că tocmai a învăţat să crească „de la firul ierbii“. Adică, atunci cînd mai mulţi oameni au o problemă comună, nu se mulţumesc să se plîngă că lumea e rea. Nici nu încearcă să şi-o rezolve fiecare, dacă se poate în detrimentul celorlalţi. Se strîng, luptă împreună, investesc inteligenţă, imaginaţie, perseverenţă şi, de cele mai multe ori, reuşesc. Aşa au făcut cetăţenii care au vrut ca Parcul Circului să nu fie ciuntit. Şi cei care vor ca Cinema Favorit să reînvie. Şi cei care vor ca Prelungirea Ghencea să capete infrastructura rutieră de care are nevoie. Şi cei care vor ca Piaţa Obor să rămînă a micilor comercianţi. Şi legumicultorii din Vidra, care au înţeles că împreună pot negocia cu marile lanţuri de magazine. Şi oamenii din Oradea care au vrut – şi au reuşit – ca Pasajul Vulturul Negru să nu dispară.

În pasul următor, aceste grupuri de cetăţeni se sprijină între ele. Cînd cei din Parcul Circului fac o acţiune de stradă, li se alătură cei de la Piaţa Obor şi cei de la Favorit. Schimbă între ei informaţii. Elaborează strategii comune. Democraţia capătă rădăcini, încetează a mai fi o firavă floare exotică.  

Mircea Kivu este sociolog. 

index jpeg 2 webp
Pantofii lui Van Gogh
Este înțelegerea pașnică, în febrila încrîncenare de a nu mai vrea să înțelegi nimic.
p 10 jpg
Boema ca o operă
În opera lui Puccini, marile încercări ale vieții (iubirea și moartea, boala, prietenia) sînt livrate în forma lor epurată, căci personajele le trăiesc boem.
p 11 desen de J  J  Grandville jpg
Paris, ultimii boemi
Cum recunoști azi un boem, la Paris?
image png
În stație la Boema
Pentru Ozun, „stația” boemei trece, așadar, fără să lase urme nici măcar în amintire.
image png
Îndreptar boem
Să reținem amprenta lăsată de acești grozavi pictori asupra istoriei artei, asupra dumneavoastră, asupra mea.
p 13 jpg
Trei roluri ale boemei în cultura română
Fără îndoială, boema e una dintre puterile literaturii și artei asupra societății.
p 14 jpg
Boemul, un desuet?
De aceea, viața boemă a fost și fericit asociată cu aristocrația interioară și eleganța profunzimii.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Începe vara
Tranziția pe care o aduce toamna poate fi de multe ori delicată, ca o dulce amînare.
11642099644 1a9d5559e6 o jpg
A treia fiică a anului
Toamna întind mîna după paharul de vin și fotografii vechi, mă duc la tîrgul de cărți, ascult teatru radiofonic.
Chisinau Center4 jpg
Toamna-Toamnelor
Pentru mine, Chişinăul devenise, încet, un oraș galben, despre care îmi plăcea să spun că găzduiește Toamna-Toamnelor.
p 11 sus Sonata de toamna jpg
Lasă-mi toamna
În „Sonata de toamnă” (1978), Ingmar Bergman dedică acest anotimp transpunerii unei întîlniri dintre o mamă și o fiică înstrăinate.
31524231041 19fca33e3b o jpg
Viața începe cînd cade prima frunză
Și-acum, la 33 de ani, îmi cumpăr haine noi odată cu fiecare început de toamnă, de parcă m-aș pregăti iar pentru școală.
p 12 sus WC jpg
Delta
Septembrie era pentru noi și luna marii traversări a lacului Razelm.
51604890122 85f6db3777 k jpg
Toamna vrajbei noastre
„Nu «Rarul umple carul», ci «Desul umple carul»!“
3035384225 17c8a2043e k jpg
Toamna între maşini paralele
Ne mai amintim cum arăta o toamnă în București în urmă cu 17 ani?
p 14 WC jpg
p 23 WC jpg
Make tea, not war
Ori de cîte ori englezii nu se simt în largul lor într-o situație (adică aproape tot timpul), pun de ceai.
image png
SF-ul din viețile noastre
Dosarul de acum e o revizitare a unor epoci dispărute.
p 10 la Babeti WC jpg
Cine te face voinic?
Iar azi – numai săpunuri bio, zero clăbuc, sau geluri antibacteriene, zero miros.
image png
Sînt atît de bătrîn, că
Sînt atît de bătrîn, că în copilăria mea dudele se mîncau de pe jos, din praf.
image png
În tranziţie
O zi şi o noapte a durat, cred, aşteptarea pe trotuarul primului McDonald’s, pentru un burger gratuit.
p 11 la Rugina jpg
Avem casete cu „Casablanca“
Fell in love with you watching Casablanca.
p 12 la Mihalache jpg
Unde ești?
„Și după aia pot să plec?” „În nici un caz!” „Nu mai înțeleg nimic!”, se bosumflă. Nu știu dacă e ceva de înțeles, m-am gîndit, dar nu i-am mai spus.
image png
Cu o bursă de studii la Berlin
Mă întreb cum s-ar mai putea realiza astăzi experiența unei călătorii în care totul nu e planificat dinainte pe Internet

Adevarul.ro

image
Răzbunarea unui patron disperat că îl abandonează angajații. „Sunt sigur că o să-mi săriți în cap cu treaba asta”
Tot mai mulți antreprenori se plâng nu doar de faptul că își găsesc cu greu angajați, dar și că mulți dintre ei pleacă după doar câteva săptămâni și îi lasă baltă, fără preaviz și fără să suporte niciun fel de consecințe. Un patron crede că a găsit soluția la această problemă
image
Mircea Badea: „De ce să stea Simona Halep în România?! O viață ai, cu toată dragostea pentru țară”
Prezentatorul de la Antena 3 comentează decizia sportivei de se muta la Dubai.
image
Româncă gravidă în nouă luni, înjunghiată în Țara Galilor. Motivul pentru care agresorul, tot român, o urmărea de o lună
Andreea Pintili, o româncă de 29 de ani care locuiește în Țara Galilor, a fost înjunghiată de mai multe ori de un conațional care o urmărea și posta pe TikTok clipuri cu ea și cu copiii săi.

HIstoria.ro

image
Moartea lui Aurel Vlaicu. Concluziile anchetei
În cursul anchetei în cazul accidentului aeronautic în care și-a pierdut viața Aurel Vlaicu (31 august/13 septembrie 1913) s-au conturat două ipoteze, pe care locotenentul av. Gheorghe Negrescu le prezintă astfel:
image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.