Din exil, cu dragoste

Ana-Maria RĂDUCAN
Publicat în Dilema Veche nr. 647 din 14-20 iulie 2016
Din exil, cu dragoste jpeg

– jocuri şi variaţiuni ovidiene –

Cu Ovidiu m-am întîlnit prima dată în copilărie, într-o vacanţă de vară. Era personajul central, dar absent, din Drum bun, cireşari!, o carte comunistă, dar care păstra în filele ei un miros misterios de aventură. Şi promisiunea unei căutări de sine, niciodată pe deplin satisfăcută, care se învîrtea în jurul coordonatelor exilului poetului – carmen et error (o poezie – de dragoste, cum altfel? – şi o „rătăcire“).

Peste cîţiva ani, în adolescenţă, am regăsit, tot în paginile unei cărţi, un Ovidiu metafizic şi lucid, care tînjea după absolut, care îşi punea întrebări existenţiale şi care se regăsea pe sine, cel adevărat, în alteritate, la capătul unei lumi barbare pe care o iubea şi o ura în acelaşi timp. Un Ovidiu înfăţişat de Vintilă Horia, care se năştea în exil, tot aşa cum Dumnezeu s-a născut în exil, un Ovidiu care nu a fost niciodată, dar care ar fi putut să fie.

În liceu m-am întîlnit de-a binelea cu versurile lui Ovidiu celui adevărat – credeam eu –, netrecut sub filtrul interpretărilor exegetice sau romaneşti. L-am citit atunci din scoarţă în scoarţă. Era sprinţar şi glumeţ, avea simţul umorului, fantezie şi talent cît cuprinde, iubea aşa cum respira şi aşa cum scria, trăia viaţa din plin, avea mare faimă de poet, o iubea pe Corina (despre care nici nu se ştie dacă a existat în realitate) şi, fireşte, îl iubeau femeile (asta zice Ovidiu, desigur!). Îl iubeau şi tinerii, pentru că era expert în seducţie şi îi învăţa în Ars amandi (Arta iubirii) cum să cucerească – pardon, să agaţe – o frumuseţe locală. Fireşte, pornind de la eternul principiu: Ut ameris, amabilis esto! („Dacă vrei să fii iubit, fii vrednic de iubire!“). Nu era misogin – împărţea cu aceeaşi generozitate sfaturi şi pentru femei, ba chiar dădea, în Remedia amoris, şi leacuri de inimă albastră, pentru cei care se jucaseră prea mult cu focul inspirat de Cupidon.

Şi cum să nu îl iubească femeile, cînd le-a făcut eroine – în Heroides – şi le-a înfăţişat, sub haina mitului, în toate ipostazele umane? Sub numele unor predecesoare cu nume celebre (Penelopa, Medeea, Ariadna sau Sappho) se ascundeau anonimele de ieri şi de azi din Roma şi de aiurea. Variaţiuni pe aceeaşi temă care se trăieşte şi se joacă iar şi iar, dincolo de paginile unei cărţi: femeia care iubeşte, curat sau mai puţin curat, jertfelnic sau mai puţin jertfelnic, de aproape sau de departe, un soţ legiuit, un amant pătimaş sau un bărbat care nici nu ştie de existenţa ei. Femeia care iubeşte fără nădejde un bărbat inaccesibil, femeia matură, îndrăgostită de un tinerel care i-ar putea fi, la fel de bine, fiu, femeia părăsită şi amăgită în tot ce avea mai sfînt, copila visătoare care speră la o dragoste ca în poveşti, femeia sălbatică şi rănită care jură răzbunare unui bărbat infidel.

Ovidiu era curios şi punea întrebări despre lume, dorea să ştie rostul fiecărui lucru din natură, nu se mulţumea cu răspunsuri gata făcute şi nu lua nimic ca atare. Citiţi Metamorfozele, „poveşti cu oameni ce chipul şi-au schimbat“! Vedea şi nu vedea pînă în miezul tuturor lucrurilor – un biet îndrăgostit de propriul său chip se ascunde îndărătul unei flori de narcisă, îndărătul unui arbust de laur este o nimfă care nu se lasă iubită de un zeu. Dar nu doar plantele, ci şi pietrele, animalele, rîurile sau stelele ascund în ele o fiinţă omenească de demult, care păcătuise împotriva unui zeu sau a unei legi a firii şi care a trebuit să îşi moară sieşi pentru a renaşte într-o nouă formă. Fiinţe care, dimpotrivă, şi-au dorit ele însele transformarea pentru a intra în eternitate – aşa cum şi-au dorit doi bătrîni vizitaţi de zei, Filemon şi Baucis: nu aur, nu tinereţe fără bătrîneţe sau luna de pe cer, ci să rămînă pe veci uniţi într-o îmbrăţişare. Alteori, pietrele sînt aduse la viaţă – cum altfel, decît prin puterea iubirii unui Pigmalion, care creează o statuie pe care zeiţa frumuseţii, atît de crudă şi de geloasă uneori, o transformă în femeie.

Avea cîte o poezie pentru orice putea fi rostit – Et quidquid eloqueram versus erat („Şi orice aş fi spus devenea vers“). Într-o epocă în care, aşa cum el însuşi o spune, erau două căi de a deveni cineva bine la Roma – fie să îşi prostitueze talentul în for, ca orator, fie să aleagă meseria armelor şi să cucerească nu femei, ci cetăţi –, el alesese din prima tinereţe poezia. Şi nici măcar poezia înaltă, tragică, în care se exprimau marile adevăruri existenţiale, ci poezia recitată de îndrăgostiţi la un colţ de stradă. Aceeaşi poezie pe care a rafinat-o apoi şi a îmbrăcat-o în strai serios, didactic şi programatic, la maturitate, ca să îi placă pînă şi celui mai puternic om din lumea lui, un împărat bătrîn. Apoi, către sfîrşitul vieţii, o poezie pe care o dorea pe cît de imediată şi utilitară – după norme împărăteşti –, pe atît de soteriologică: una care să îi aducă izbăvirea din exil. În treacăt fie spus, era o vreme în care literatura nu era artă pentru artă, dar era tot făcută să fie citită de nişte oameni pe cît de diferiţi de noi, cei de astăzi, pe atît de apropiaţi. Doar el însuşi putea crede cu statornicie că atîtea şi atîtea lamentaţii, elogii şi variaţiuni pe aceeaşi temă, trimise cu asiduitate atîţia ani la Roma, puteau să îl readucă la condiţia sa iniţială şi să inverseze metamorfoza – dintr-un relegat renegat în seducătorul de succes de altădată. Se văicărea, deh, că era un geniu neînţeles într-o lume de barbari sălbatici care nu pricepeau nimic, dar care – pînă şi ei – fuseseră vrăjiţi, ca odinioară animalele şi pietrele la auzul cîntecului lui Orfeu: Ovidiu reuşise – culmea măiestriei! – să facă poezie pînă şi în limba getă! Evident, nimic din aceasta nu s-a păstrat.

Departe de a-l fi văzut pe Ovidiu drept filozof, mistic sau moralist! Dimpotrivă, de multe ori s-a afirmat că ar fi superficial, jovial şi jucăuş, că îşi schimba măştile, metamorfozele şi poveştile după cum bătea vîntul – cînd seducător şi maliţios, cînd trufaş şi copilăros, cînd ticălos şi tandru, cînd trist şi pontic, cînd prefăcut şi îndrăzneţ. Niciodată sondînd profunzimi adînci, doar întrezărind cîte o sclipire în concret şi în imediat. Niciodată arzînd înflăcărat, ci doar aruncînd ici-colo cîte o scînteie. Doar reamintind, din cînd în cînd, după ce ne dezvăluie o întreagă paletă imanentă de chipuri şi de forme, că Est deus in nobis („Este un dumnezeu în noi“). Netrăind ceea ce scria în poezii, ci doar lăsîndu-se trăit şi, mai ales, îmbiindu-şi cititorii, de-a lungul a două mii de ani, să trăiască, să iubească şi să se joace – şi atît de puţini scriitori au avut privilegiul să fie citiţi, cunoscuţi şi iubiţi şi de contemporanii lor din Antichitate, şi de cei din Evul Mediu şi Renaştere, şi de cei de acum!

Peste cîţiva ani însă am cunoscut un alt Ovidiu, plin de contradicţii: era timid şi se juca – pardon, se maimuţărea îngrozitor! – şi în Pont, şi aiurea: el însuşi a recunoscut-o, printre rînduri, într-un act de curaj şi de slăbiciune deopotrivă. Un Ovidiu care citise multe, care scrisese şi mai multe, care îşi dorea să seducă şi să fie sedus cu jocuri de tot felul, dar nu ştia, ci voia şi el să afle unde încep şi unde se termină dragostea, jocul, exilul sau viaţa. Mai avea şi un păcat, dar nici el nu ştia care era acela şi tot căuta să îl afle. Avea nevoie, fără îndoială, ca obiectul şi, în acelaşi timp, subiectul adoraţiei sale să se întoarcă împotriva lui şi să îi dea o lovitură grea: aşa, în joaca de-a seducţia, propria poezie, de care era el însuşi îndrăgostit, îl trădase iremediabil. A rămas doar cu aşteptarea mîngîierii după care tînjea îndelung: Ovidiu a rămas la Tomis… să se joace singur cu cuvintele! Cel puţin pînă la următoarea întîlnire cu cititorii seducători-seduşi.

Poate că, într-adevăr, era atît de puţin din el însuşi, Publius Ovidius Naso, cel care va fi fost cu adevărat, însă atît de mult din noi, cei care sîntem acum.

Ana-Maria Răducan este doctor în Filologie la Universitatea din Bucureşti.

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Libertățile lui Niță
Dosarul de față marchează un secol de la acea Constituție și o privește cu luciditate.
constitutia din 1923 2 jpg
Triumful efemer al brătianismului – Constituția de la 1923
Constituția de la 1923 este, în termeni politici, juridici şi simbolici, apoteoza lui Ioan I.C.Brătianu
img jpg
De la formă la forță: starea de asediu
O altă Constituție urma să fie proclamată la sfîrșitul lui februarie 1938, instaurînd formal autoritarismul carlist.
p 11 Carol al II lea WC jpg
Între bovarism și realitate tradiții constituționale la centenar
Constituția din 1923 e mai mult un abandon al constituționalizării și, în felul ei, un pas precar spre maturizare.
p 12 Juliu Maniu WC jpg
p 13 Statuia lui Ion I C  Bratianu WC jpg
Cît de liberală putea fi Constituția din 29 martie 1923?
Din punct de vedere politic, adoptarea Constituției României Mari reprezintă un considerabil succes al PNL.
culisele promulgarii constitutiei din 1923 bataie ca in filme in jpg
A fost suficient să vi se prezinte chestiunea femeilor...
Dl. V. Pella: Ce legătură are igiena cu drepturile politice ale femeilor?
Mîntuirea biogeografică jpeg
Azi, cu gîndul la mîine
Preocuparea pentru sustenabilitate are, în tot cazul, o natură problematizantă, interogativă, deschisă, care nu poate decît să placă „omului cu dileme”.
Green office space jpg
Despre sustenabilitate, azi
Consumul sustenabil nu presupune, implicit, o renunțare la consum, ci presupune, mai degrabă, o schimbare a comportamentului consumatorilor
p 14 Uzina electrica Filaret WC jpg
Electrificarea Bucureștiului
Orașul București a fost iluminat succesiv cu: lumînări de seu, păcură, uleiuri grele, petrol și electricitate.
Construction workers raising power lines   DPLA   fd565d9aa7d12ccb81f4f2000982d48a jpg
Uzina de Lumină – o istorie de peste un secol
Drept urmare, Uzina de Lumină a continuat să funcționeze doar ocazional, în caz de avarii în sistem, pînă în 1973, cînd, după 74 ani, și-a încheiat definitiv funcționarea.
p 10 jpg
În numele generațiilor viitoare
Cum privim spre generațiile viitoare?
p 12 WC jpg
Monahismul. Sustenabilitatea perenă
Tensiunile legate de ceea ce numim acum sustenabilitate și reziliență au existat dintotdeauna, fără îndoială.
p 11 BW jpg
Sfîrșitul războiului cu natura
Tăiem păduri în timp ce aducem în țară și îngropăm sau ardem mii și mii de tone de deșeuri.
marius jpg
Ecranul vieții noastre
Era anul 1923 cînd un imigrant rus, pe nume Vladimir K. Zworykin (1888-1982), angajat al unui centru de cercetare american din Pittsburg, a patentat iconoscopul, prima cameră de televiziune electronică.
p 10 Truta WC jpg
Mica/marea istorie a TVR
Un tezaur fabulos, aș zice, o adevărată mină de aur pentru cineva care s-ar încumeta să scrie o istorie extinsă a televiziunii din România.
p 11 Preutu jpg
„Televiziunea nu trebuie concurată, trebuie folosită”
Cultul personalității liderului se resimțea și în cele două ore de program TV difuzate zilnic.
Family watching television 1958 cropped2 jpg
p 13 Negrici jpg
Ecranism și ecranoză
Din nou, patologia ecranozei. Se întrevede oare vreun leac pentru această psihoză de masă?
p 14 Ofrim jpg
Cutia cu spirite
La începuturile cinematografiei, spectatorii nu suportau să vadă prim-planuri cu fețe de oameni, cu mîini sau picioare.
p 15 Wikimedia Commons jpg
Artă cu telecomandă sau jocurile imaginii
Arta strînge în jurul ei, dar o face pe teritoriul ei, în condițiile ei. Pentru lucrarea de artă fundalul e muzeul, galeria, biserica, cerul liber; pentru televizor, e propria ta amprentă, intimă și unică.
E cool să postești jpeg
O oglindă, niște cioburi
Pe de altă parte, blamînd lipsa de valori și societatea pervertită, nu vorbim și despre o comoditate a pesimismului?
p 10 WC jpg
Pe vremea mea, valoarea n-avea număr!
Valoarea mea s-a redus deodată la impactul asupra „bateriei“ corpului unui om.
p 11 jpg
„Privatizarea” valorilor: o narațiune despre falșii campioni ai bunului-simț
Mulți cred că generația mea e anomică. Nu e adevărat, și pe noi ne ajută istoria, în felul nostru.

Adevarul.ro

image
O familie de români s-a mutat, după 17 ani, din Elveția într-un sat de lângă Urziceni: „Una dintre cele mai bune decizii”
Mulți români care se întorc din străinătatea aleg să-și facă un rost în România, dar la oraș, cu la țară, unde au parte de o viață mai liniștită.
image
Cea mai temută infractoare care a terorizat Spania e româncă. O armată de interlopi o asculta orbește
Tenace, ambițioasă și extrem inteligentă, dar nu în ultimul rând de o frumusețe răpitoare, ea a reușit să câștige toate războaiele cu bandele rivale.
image
Nou scandal sexual în universitate. „Profesorul de 67 de ani i-a propus să devină iubita lui. Să facă sex în fața unei minore“
Elaborarea unor Coduri de etică stricte privind hărțuirea sexuală în universitățile din România devine o prioritate, în contextul numărului din ce în ce mai crescut de astfel de cazuri care apar în spațiul public. Ultimul scandal de acest tip provine din Cluj-Napoca.

HIstoria.ro

image
Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov
Prin sintagma „stat sovietic paralel” înțelegem mecanismul clandestin prin care Uniunea Sovietică a instituit controlul total asupra suveranității statului român.
image
Povestea marilor cutremure ce au zguduit spațiul românesc
La mijlocul lunii februarie a acestui an, orașul Târgu Jiu și localitățile învecinate au fost afectate de o serie de cutremure care, deși nu au produs pierderi de vieți omenești sau pagube materiale majore, au stârnit panică în rândul populației.
image
Irina Bossy-Ghica: „Îmi consacru toate eforturile pentru a reconstrui ceea ce înaintașii mei au clădit”
Stră-strănepoata lui Ion Ghica și a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino a plecat din România în liceu, în 1973, și s-a reîntors prima oară 17 ani mai târziu, după „Revoluția” pe care ține s-o scrie cu ghilimele.