Despre caracter în viaţa publică

Publicat în Dilema Veche nr. 805 din 25-31 iulie 2019
Despre caracter în viaţa publică jpeg

Dacă s-ar fi născut în veacurile al XVI-lea sau al XVII-lea, P.P. Carp ar fi trăit şi murit asemenea boierilor moldoveni din care descindea el însuşi: curajul ar fi însemnat, în acele timpuri, cîmpul de luptă sau eşafodul pe care se aşeza capul celui condamnat. Căci în ereditatea lui Carp se afla ceva din această temeritate care nu poate fi înfrîntă nici de moarte şi nici de tentaţia laşităţii. Carp a adus, în modernitatea Vechiului Regat, aliajul său unic de inteligenţă şi de rectitudine morală: este profilul caracterului modelat istoric prin serii de încercări şi sacrificii.

Carp a fost admirat, dar şi temut, ca şi cum puterea verbului său ar fi descurajat afecţiunea autentică. A avut parte de lungi prietenii, dar şi de rupturi care au năruit edificiul clădit în decenii: drama îndepărtării de Titu Maioiescu este unul dintre episoadele dramatice ale vieţii noastre publice. Acolo unde alţii, contemporani lui, au reuşit să guverneze şi să construiască, cariera lui Carp, oricît de impresionantă, nu atinge longevitatea unor D.A. Sturdza sau Lascăr Catargiu. Traiectoria lui Carp este marcată de o stranie tensiune. În clipele în care pare să ajungă la apogeu, totul se sfîrşeşte cu rapiditate, de parcă nu ar fi fost menit să dureze. Apoteoza sa politică este, invariabil, una mai degrabă efemeră.

În acest panteon al veacului al XIX-lea şi începutului de veac XX, Carp se distinge prin configuraţia caracterului său. Inteligenţa, erudiţia, arta vorbei de spirit, geniul oratorului, toate acestea au fost subordonate calităţii fundamentale ce defineşte personalitatea sa. Ceea ce unii au acuzat a fi intransigenţă oarbă sau încăpăţînare sterilă era, în realitate, parte din caracterul lui Carp. Mai mult, poate, decît oricare dintre cei care i-au fost rivali sau colegi de grupare, Carp a întruchipat această condiţie a caracterului în politică. Singurătatea şi eşecurile sînt imposibil de imaginat şi de înţeles în absenţa efigiei etice pe care o impune caracterul său.

Caracterul lui Carp a însemnat, în linie junimistă, refuzul demagogiei şi cultivarea lucidităţii ce pătrunde în realitatea României ca un scalpel de chirurg. Cariera de om politic a lui Carp s-a definit prin curajul cu care a ales să rostească adevărurile stînjenitoare pe care alţii preferau să le treacă sub tăcere. Conservator, Carp a ştiut că preţul plătit pentru flatarea mulţimii este unul fatal: omul de stat nu mai este stăpînul său, redus fiind la postura de instrument al pasiunilor populare. Credinţa lui Carp a fost una de neclintit, rezistînd cîntecului de sirenă ce îi îndreaptă pe corăbieri spre de­zastru şi îndrumă naţiunile pe care le conduc spre ruină.

Caracterul lui Carp, unind refuzul demagogiei cu pasiunea lucidităţii, i-a conferit acestuia temeritatea de a merge, fără ezitare, în contra curentului. Marile sale discursuri parlamentare sînt tot atî­tea repere pe acest drum al înfruntării cu ideile ce domină spaţiul public. Despărţirea de demagogie implică îmbrăţişarea acelei clarităţi a viziunii din care se alimentează autenticul patriotism. Junimismul lui Carp a întemeieat patriotismul pe temeliile lucidităţii. Marile cauze, cuvintele sforăitoare nu sînt decît formele în care demagogii îşi îmbracă propria lor neputinţă, invocînd patria spre a-şi ascunde lăcomia lor.

Caracterul lui Carp s-a vădit şi în momentele în care ispita antisemitismului părea de neoprit. Pledoaria sa rostită cu ocazia dezbaterii revizuirii constituţionale de după congresul de la Berlin evocă, prin cadenţa ei umanistă şi prin angajamentul ei etic, frazarea lui Maiorescu din „Contra Şcoalei Bărnuţiu“. În acest peisaj dominat de apelul la naţiune şi la apărarea ei, cuvintele lui Carp răsună memorabil, spre a reaminti că demonizarea unei comunităţi şi stigmatizarea ei nu sînt decît instrumente ale barbariei. Acolo unde alţii, de la Eminescu la Vasile Conta, au cedat pasiunii antisemite, Carp se distinge prin luciditatea cu care invită la construcţia modestă, ca alternativă la inflamare şi xenofobie. Acesta este conservatorismul în toată măreţia sa: curajul de a confrunta demonii ce-i bîntuie pe contemporani, în numele valorilor şi al raţiunii.

Conservatorismul lui Carp a preluat din caracterul său tenacitatea pedagogică a educaţiei naţionale. Programul junimist a pus în centrul său edificarea cetăţeniei – o edificare care nu se realizează prin nemăsură demagogică, ci prin zidire de durată, doar în aparenţă anodină. Caracterul lui Carp i-a dat energia necesară spre a identifica nu doar rădăcinile răului social, ci şi elementele antidotului. În „Era nouă“, ca şi în mai toate discursurile dedicate descentralizării, Carp nu a încetat să revină asupra unei teme a cărei actualitate decurge din propria noastră incapacitatea istorică de a elimina ipotecile subdezvoltării: buna guvernare este inseparabilă de constituirea cetăţeniei. Instinctul civic se cultivă la nivel local, spre a se extinde şi a se exprima apoi la nivel naţional. Împroprietărirea ţăranilor trebuie urmată de constituţionalizarea vieţii publice înseşi, prin naşterea domniei legii şi a autonomiei locale. Revigorarea comunităţilor înseamnă revigorarea libertăţii înseşi.

Caracterul lui Carp a fost responsabil şi pentru curajul suicidar cu care adevărul a fost rostit, spre a denunţa reţeaua de complicităţi care parazitează statul român. Pasiunea cu care Carp denunţă imoralitatea publică în „afacerea tramvaielor“, chemînd la onestitatea individuală ca temei al angajamentului public, contrastează cu înclinaţiile maloneste ale multora dintre contemporani. Brătienismul pe care îl denunţă Carp devine, odată cu România Mare, tiparul de existenţă al unei întregi naţiuni. Compromisurile hrănesc cangrena morală care face din viaţa publică un domeniu al miasmelor fetide.

Caracterul lui Carp este un caracter de Cassandră. Spre finalul carierei sale, Carp îşi asumă acest rol ingrat, un rol plătit prin solitudine şi izolare. În chestiunea exproprierii şi a opţiunilor de politică externă în anii neutralităţii, alegerile sale sînt nu doar doar impopulare, dar şi denunţate ca trădătoare de către inamicii săi politici. Efigia lui Carp este, acum, efigia „reacţionarului“ ce refuză împroprietărirea şi intrarea în război de partea Antantei. Şi totuşi, dincolo de vuietul pasiunilor, vocea lui Carp îşi păstrează, întreg, potenţialul ei de luciditate. Îndoielile sale sînt îndoielile celui care nu crede în puterea cuvintelor nobile de a zidi sau ocroti, prin ele însele, o ţară. Este nevoie de prudenţă, iar în numele acestei prudenţe Carp subliniază naivitatea reformatorilor sociali, ca şi eroarea strategică a celor care ignoră pericolul mortal al Rusiei. Prudenţa lui Carp avea sa fie validată, tragic, de istorie.

La centenar, imaginea lui P.P. Carp nu este aceea a „reacţionarului“, ci aceea a conservatorului vizionar care a refuzat demagogia şi beţia de cuvinte. Caracterul lui Carp este moştenirea sa, la un secol de la moarte. Celor de azi el le oferă lecţia tenacităţii intelectuale şi a curajului etic. 

Ioan Stanomir este profesor universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității București.

index jpeg 2 webp
Pantofii lui Van Gogh
Este înțelegerea pașnică, în febrila încrîncenare de a nu mai vrea să înțelegi nimic.
p 10 jpg
Boema ca o operă
În opera lui Puccini, marile încercări ale vieții (iubirea și moartea, boala, prietenia) sînt livrate în forma lor epurată, căci personajele le trăiesc boem.
p 11 desen de J  J  Grandville jpg
Paris, ultimii boemi
Cum recunoști azi un boem, la Paris?
image png
În stație la Boema
Pentru Ozun, „stația” boemei trece, așadar, fără să lase urme nici măcar în amintire.
image png
Îndreptar boem
Să reținem amprenta lăsată de acești grozavi pictori asupra istoriei artei, asupra dumneavoastră, asupra mea.
p 13 jpg
Trei roluri ale boemei în cultura română
Fără îndoială, boema e una dintre puterile literaturii și artei asupra societății.
p 14 jpg
Boemul, un desuet?
De aceea, viața boemă a fost și fericit asociată cu aristocrația interioară și eleganța profunzimii.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Începe vara
Tranziția pe care o aduce toamna poate fi de multe ori delicată, ca o dulce amînare.
11642099644 1a9d5559e6 o jpg
A treia fiică a anului
Toamna întind mîna după paharul de vin și fotografii vechi, mă duc la tîrgul de cărți, ascult teatru radiofonic.
Chisinau Center4 jpg
Toamna-Toamnelor
Pentru mine, Chişinăul devenise, încet, un oraș galben, despre care îmi plăcea să spun că găzduiește Toamna-Toamnelor.
p 11 sus Sonata de toamna jpg
Lasă-mi toamna
În „Sonata de toamnă” (1978), Ingmar Bergman dedică acest anotimp transpunerii unei întîlniri dintre o mamă și o fiică înstrăinate.
31524231041 19fca33e3b o jpg
Viața începe cînd cade prima frunză
Și-acum, la 33 de ani, îmi cumpăr haine noi odată cu fiecare început de toamnă, de parcă m-aș pregăti iar pentru școală.
p 12 sus WC jpg
Delta
Septembrie era pentru noi și luna marii traversări a lacului Razelm.
51604890122 85f6db3777 k jpg
Toamna vrajbei noastre
„Nu «Rarul umple carul», ci «Desul umple carul»!“
3035384225 17c8a2043e k jpg
Toamna între maşini paralele
Ne mai amintim cum arăta o toamnă în București în urmă cu 17 ani?
p 14 WC jpg
p 23 WC jpg
Make tea, not war
Ori de cîte ori englezii nu se simt în largul lor într-o situație (adică aproape tot timpul), pun de ceai.
image png
SF-ul din viețile noastre
Dosarul de acum e o revizitare a unor epoci dispărute.
p 10 la Babeti WC jpg
Cine te face voinic?
Iar azi – numai săpunuri bio, zero clăbuc, sau geluri antibacteriene, zero miros.
image png
Sînt atît de bătrîn, că
Sînt atît de bătrîn, că în copilăria mea dudele se mîncau de pe jos, din praf.
image png
În tranziţie
O zi şi o noapte a durat, cred, aşteptarea pe trotuarul primului McDonald’s, pentru un burger gratuit.
p 11 la Rugina jpg
Avem casete cu „Casablanca“
Fell in love with you watching Casablanca.
p 12 la Mihalache jpg
Unde ești?
„Și după aia pot să plec?” „În nici un caz!” „Nu mai înțeleg nimic!”, se bosumflă. Nu știu dacă e ceva de înțeles, m-am gîndit, dar nu i-am mai spus.
image png
Cu o bursă de studii la Berlin
Mă întreb cum s-ar mai putea realiza astăzi experiența unei călătorii în care totul nu e planificat dinainte pe Internet

Adevarul.ro

image
Fiara de plastic. Povestea Daciei „Lăstun“ Maxi, un Fiat 500 al românilor, care nu a mai ieșit pe poartă
Dacia 500 „Lăstun“ ar fi trebuit să fie pentru români cam ce a fost Fiat 500 pentru italieni, Renault 5 pentru francezi, WV pentru germani. O mașină din gama mini, mai degrabă pentru tineret. O maşină de oraş, potrivită pentru transportul urban. A fost ideea și dorința lui Nicolae Ceaușescu
image
SPECIAL Elvira Popescu: de la actriță la contesă, devenită „Notre Dame du Théâtre“ FOTO/VIDEO
Cum a ajuns o româncă din București să devină o actriță contesă mai cunoscută în Franța decât celebra Greta Garbo.
image
Lista celor mai periculoase alimente din lume. Cinci alimente la care nu te-ai aștepta să fie incluse
În întreaga lume, există anumite alimente periculoase care pot provoca de la intoxicații alimentare ușoare până la deces, în cazuri extreme.

HIstoria.ro

image
Un posibil caz de braconaj arheologic în Moldova, în secolul al XVII-lea
Un posibil caz de braconaj asupra unui tumul din Moldova istorică este consemnat într-un document de la 1635, notează arheologul Vasile Diaconu, pe pagina sa de Facebook.
image
Moartea lui Aurel Vlaicu. Concluziile anchetei
În cursul anchetei în cazul accidentului aeronautic în care și-a pierdut viața Aurel Vlaicu (31 august/13 septembrie 1913) s-au conturat două ipoteze, pe care locotenentul av. Gheorghe Negrescu le prezintă astfel:
image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.