"Cultura reprezintă o investiţie benefică" - interviu cu Dumitru AVAKIAN

Publicat în Dilema Veche nr. 496 din 15-21 august 2013
"Cultura reprezintă o investiţie benefică"   interviu cu Dumitru AVAKIAN jpeg

Cum şi cînd a început parcursul dumneavoastră în lumea muzicii clasice?

Eu o numesc lumea muzicii academice, nu clasice; clasicismul reprezintă o anume perioadă din istoria culturii... Muzica academică este cea care se învaţă, pe parcursul relaţiei dintre tînărul învăţăcel şi maestru. Acest tip de relaţie a existat dintotdeauna – din Antichitate, spre exemplu.

În ceea ce mă priveşte, am beneficiat în familie de un mediu artistic adecvat – părinţii mei au fost plasticieni – şi am avut şansa de a mă orienta către muzică, deşi am urmat cursurile Liceului „I.L. Caragiale“ din Capitală, la secţia reală.  

Faceţi critică muzicală de peste 50 de ani. Cum se realizează o cronică muzicală? Ce urmăriţi în timpul unui concert?

Critica muzicală încearcă să identifice datele pe care se sprijină actul artistic al performanţei, să observe dacă prevalează sau nu aspectul intuitiv, dacă logica construcţiei frazei muzicale este una realizată firesc, dezvoltată în mod natural în baza educaţiei, a ştiinţei muzicale, sau dacă discursul muzical este unul formal, lipsit de motivaţia expresivă, dacă e vorba de o comunicare prioritar intuitiv sensibilă sau dacă e vorba de un aspect glacial al acestei comunicări... Actul critic se referă la o realitate artistică. Punctul de pornire ar trebui să constituie aspectele ce prevalează, aspectele originale, ieşite din comun, ale performanţei muzicale. Te adresezi în egală măsură publicului, muzicianului performer sau compozitorului, dacă acesta e în viaţă. 

Pentru a fi un bun jurnalist în domeniul muzicii, trebuie să ai o pregătire intelectuală, o temeinică pregătire muzicală, precum şi inteligenţa de a pătrunde datele comunicării artistice. Trebuie să fii credibil. Muzica se află în mişcare, „curge“; de nu ai surprins momentul semnificativ, vine altul... Nu poţi „să dai pagina înapoi“ sau să o priveşti ca pe un tablou pe care îl poţi reanaliza de nenumărate ori. Muzica este un act viu; fiecare moment în parte trebuie înţeles. Ulterior va fi realizată o imagine a întregului. Nu este uşor. Sigur, sînt unii care scriu despre muzică atingînd aspectele pitoreşti, istorice, oferă informaţie, dar asta nu înseamnă neapărat critică muzicală. 

Critica muzicală este un act de cultură. Poate fi unul creativ, stimulativ, analitic, orientativ. Dar poate deveni distructiv cînd nu este promovat cu bună-credinţă, cînd este improvizat sau exercitat superficial.

Cît de subiectiv puteţi fi într-o cronică muzicală?

După părerea mea, există două judecăţi, pe care un profesionist al jurnalismului muzical trebuie să fie capabil să le distingă. Există judecata de valoare şi judecata de gust. Uneori se îmbină, alteori se despart. Însă este necesar ca judecata de valoare să nu fie fundamental influenţată de gustul personal.

Cui foloseşte critica muzicală? Cine ar trebui să o citească?

Poate fi folositoare atît publicului meloman, cît şi muzicianului performer. Trebuie să fim foarte atenţi cui ne adresăm şi ce vrem să obţinem în baza actului critic. Dacă ne adresăm muzicianului performer, acesta nu trebuie să ţină cont neapărat de observaţiile unuia sau altuia dintre jurnalişti. Ar intra în derută. Artistul poate dispune de o personalitate pregnantă, de o gîndire, de o elaborare fermă, greu de clintit. Arareori se întîmplă, totuşi, să facă totală abstracţie. Concluziile muzicianului performer se pot aduna din observaţiile mai multor jurnalişti sau se pot închega din remarcile unuia singur, dacă acesta se constituie într-o autoritate profesională importantă.

Care e situaţia criticii muzicale în România?

Din păcate, este una cu totul precară, din mai multe puncte de vedere. Nu dispune de un statut firesc. Social şi profesional. Nu dispune de un loc firesc în mass-media, care e orientată prioritar spre divertisment. Din acest motiv, cei care fac muzicologie acum nu sînt atraşi de acest domeniu. Unii devin profesori, puţini devin cercetători sau ocupă posturi administrative în diferite instituţii. Nu poţi trăi din critica muzicală.

În general, la noi, cînd vine vorba despre muzica academică, interesul este foarte scăzut. Din ce motiv?

În zone ale Europei, cum sînt landurile de limbă germană, de exemplu, se face muzică de peste 500 de ani, la nivelul percepţiei publice, al educaţiei şi al performanţei. Muzica dispune de un statut social bine fundamentat. Publicul din zonele nordice ale continentului nostru este un public foarte curios. Preferă noutatea, preferă creaţiile contemporane sau operele baroce în montări foarte originale, preferă abordările regizorale moderne; dacă sînt logic concepute. În mod absolut contrar, publicul românesc de concert, de operă preferă să audă, să reaudă ceea ce cunoaşte deja.

La noi, viaţa muzicală organizată se desfăşoară de aproximativ 200 de ani. În plus, fibra naţională este alta. Pentru unii, muzica se constituie într-un potop de sunete mai mult sau mai puţin agreabile, sunete care se abat asupra noastră fără să realizezi ce anume se întîmplă, fără să ştii ce anume să urmăreşti, să reţii, să culegi, să înţelegi, să alegi. Or, dacă eşti capabil să urmăreşti anumite aspecte, dacă revii asupra lor, dacă reconstitui imaginea de ansamblu, ai şansa să dobîndeşti o viziune coerentă, ai posibilitatea să obţii o percepţie intelectual-artistică asupra actului muzical.

De fapt, de multe ori, unii consideră muzica clasică – academică, aşa cum o numiţi – o mare plictiseală…

Într-adevăr, este o mare plictiseală pentru cel care nu are mijloacele, limbajul potrivite pentru a pătrunde în această zonă. Cum să înţeleg eu limba spaniolă, de exemplu, dacă nu-i cunosc reglementările, sensurile? E vorba de o lipsă funciară a educaţiei muzicale a publicului – îndrăznesc să spun – de toate nivelurile. Nu mă refer numai la educaţia muzicală.

Cînd ar trebui să pornească această educaţie muzicală?

Încă de la primele momente ale vieţii. Este esenţial ca muzica să devină o realitate cotidiană, întrucît ea împlineşte anumite necesităţi ale fondului nostru spiritual, în ceea ce priveşte logica şi sensibilitatea comunicării. Iar această educaţie începe prin audiţie – e vorba despre mediul în care trăim – şi prin apropierea de un instrument, care îţi oferă acea consolidare a relaţiilor psiho-fizice utile personalităţii noastre. Educaţia muzicală temeinic fundamentată începe de la vîrsta de 4 sau 5 ani, cu practica unui instrument, preferabil pianul. Sensibilitatea adresării muzicale, laolaltă cu relaţia directă, concretă, cu instrumentul – două mîini, zece degete, două picioare pentru a acţiona pedalele, cititul pe două portative, cîteva sunete la mîna dreaptă, cîteva sunete la mîna stîngă –, reprezintă o solicitare preţioasă, diferenţiată, a sistemului neuro, un training util pentru orice altă meserie pe care o vei face ulterior.

Totuşi, în tot acest zgomot care ne înconjoară, ce şanse are muzica academică să nu mai fie un domeniu „de nişă“?

Sînt multe moduri prin care muzica poate să devină un bun public. În această direcţie, consider că ultimele ediţii ale Festivalului „Enescu“ au avut un rol important în orientarea actului muzical spre un public mai larg. 

Pe de altă parte, este util a observa relaţia dintre actul artistic şi – spre exemplu – mişcarea turistică actuală. E vorba de globalizare, de circulaţia valorilor, a ideilor, a persoanelor.

Însă mereu se ajunge şi la factorul „bani“...

Trebuie să înţelegem că Festivalul „Enescu“ – nu mă refer doar la această ediţie – a devenit un brand de ţară. La nivelul unei pături importante a populaţiei europene şi internaţionale, cînd spui „Festivalul «Enescu»“, spui „România“. Nu sînt alte domenii în care această relaţie să fi fost realizată atît de direct. Iar acest brand nu se consolidează de la sine, ci în baza unei investiţii inteligent făcute, a unei relaţii funcţionale cu un mediu impresarial important, cu un mediu managerial şi cu o lume artistică care se apropie de muzica lui Enescu şi de muzica românească. Iar paralela făcută, atît de nefericit, de către cei din vîrful administraţiei acestei ţări, între costurile Festivalului „Enescu“ şi kilometri de autostradă, este una dezastruoasă. 

Trăim în această ţară, cu limitările pe care le avem în momentul de faţă, cu şomajul care există, cu lefurile care sînt... sigur că Festivalul „Enescu“ nu poate să devină un festival al opulenţei iraţionale. Dar se poate restrînge în condiţiile unei abordări logice, aceea că festivalul reprezintă un brand de ţară, că valorile româneşti trebuie să fie prezentate în cadrul festivalului, trebuie să fie cunoscute. Festivalul trebuie să fie o fereastră către lume; în egală măsură – o fereastră prin intermediul căreia lumea să aibă posibilitatea să ne cunoască.

Nu vreau să asist iarăşi la momente precum cele de la începutul anilor ’80, cînd Festivalul a fost strangulat, cînd Concursul Internaţional „Enescu“ a fost anulat... Asemenea momente sînt dureroase şi periculoase pentru fiinţa noastră, naţională, spirituală. Cultura, arta, muzica reprezintă o investiţie benefică. Investiţiile de acest fel nu sînt doar acelea în care bagi bani pe de o parte şi scoţi produse materiale pe cealaltă parte. Investiţia în cultură, în învăţămînt este una de lungă durată şi – pentru a deveni profitabilă – trebuie făcută cu atenţie, cu responsabilitate.  

Dumitru Avakian este critic muzical şi profesor de studii teoretice (teorie-solfegiu, dicteu muzical, armonie, contrapunct, forme muzicale, istoria muzicii) la Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu“ din Bucureşti. Îl puteţi găsi pe adevarul.ro/blogs/dumitru.avakian

a consemnat Patricia MIHAIL  

Comunismul se aplică din nou jpeg
Începe vara
Tranziția pe care o aduce toamna poate fi de multe ori delicată, ca o dulce amînare.
11642099644 1a9d5559e6 o jpg
A treia fiică a anului
Toamna întind mîna după paharul de vin și fotografii vechi, mă duc la tîrgul de cărți, ascult teatru radiofonic.
Chisinau Center4 jpg
Toamna-Toamnelor
Pentru mine, Chişinăul devenise, încet, un oraș galben, despre care îmi plăcea să spun că găzduiește Toamna-Toamnelor.
p 11 sus Sonata de toamna jpg
Lasă-mi toamna
În „Sonata de toamnă” (1978), Ingmar Bergman dedică acest anotimp transpunerii unei întîlniri dintre o mamă și o fiică înstrăinate.
31524231041 19fca33e3b o jpg
Viața începe cînd cade prima frunză
Și-acum, la 33 de ani, îmi cumpăr haine noi odată cu fiecare început de toamnă, de parcă m-aș pregăti iar pentru școală.
p 12 sus WC jpg
Delta
Septembrie era pentru noi și luna marii traversări a lacului Razelm.
51604890122 85f6db3777 k jpg
Toamna vrajbei noastre
„Nu «Rarul umple carul», ci «Desul umple carul»!“
3035384225 17c8a2043e k jpg
Toamna între maşini paralele
Ne mai amintim cum arăta o toamnă în București în urmă cu 17 ani?
p 14 WC jpg
p 23 WC jpg
Make tea, not war
Ori de cîte ori englezii nu se simt în largul lor într-o situație (adică aproape tot timpul), pun de ceai.
image png
SF-ul din viețile noastre
Dosarul de acum e o revizitare a unor epoci dispărute.
p 10 la Babeti WC jpg
Cine te face voinic?
Iar azi – numai săpunuri bio, zero clăbuc, sau geluri antibacteriene, zero miros.
image png
Sînt atît de bătrîn, că
Sînt atît de bătrîn, că în copilăria mea dudele se mîncau de pe jos, din praf.
image png
În tranziţie
O zi şi o noapte a durat, cred, aşteptarea pe trotuarul primului McDonald’s, pentru un burger gratuit.
p 11 la Rugina jpg
Avem casete cu „Casablanca“
Fell in love with you watching Casablanca.
p 12 la Mihalache jpg
Unde ești?
„Și după aia pot să plec?” „În nici un caz!” „Nu mai înțeleg nimic!”, se bosumflă. Nu știu dacă e ceva de înțeles, m-am gîndit, dar nu i-am mai spus.
image png
Cu o bursă de studii la Berlin
Mă întreb cum s-ar mai putea realiza astăzi experiența unei călătorii în care totul nu e planificat dinainte pe Internet
p 13 foto Alex Galmeanu jpg
image png
Despre dinozauri şi mamifere conectate (şi tatuate)
De pe margine, cei care privesc melancolic şi neputincios sînt doar dinozaurii.
image png
30 de ani mai tîrziu
Mă atrag tîrgurile cu vechituri într-un fel de neînțeles.
WhatsApp Image 2023 11 22 at 10 28 30 jpeg
Ceea ce nu poate reda o fotografie
Și cît de greu ar fi azi să-ți imaginezi încarnarea unei legături printr-un tom de hîrtie?
image png
image png
Schiță pentru o etică a recunoștinței
Gratitudinea e o recunoaștere a felului misterios în care ni se întîmplă binele.
image png
Recunoștința, darul „învățăceilor”
Ceea ce primesc eu de la „învațăceii” mei este extrem de prețios.

Adevarul.ro

image
Ce a răspuns Inteligența Artificială despre Marea Unire de la Alba Iulia. Eroarea pe care o face ChatGPT
Softul de inteligență artificială ChatGPT are răspunsuri la întrebări ce au legătură cu Marea Unire de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Face, însă, o eroare, confundând Sala Unirii cu Catedrala Ortodoxă, care a fost construită abia în 1922.
image
Renumit medic pediatru, avertisment: „Tocmai am văzut un caz sever de rujeolă, boală care, cred unii, nu există”
Medicul pediatrul Mihai Craiu avertizează depre o boală care „există și produce complicații grave, unele mortale” . Este vorba despre rujeola, despre care unii părinți cred că „bolile acestea, ale copilăriei, existau numai în timpul comunismului sau apar în țări africane”
image
Cum i-a făcut România magică să plângă de emoție pe mai mulți americani. „Nu credeam să mi se întâmple așa repede” VIDEO
Frumusețiile României și simplitatea și sufletul curat al românilor sunt de multe ori apreciate de turiștii și de vloggerii care ajung aici din străinătate. În unele cazuri, aceștia sunt copleșiți și ajung chiar să verse lacrimi, emoționați. De 1 Decembrie, „Adevărul” relatează trei astfel de cazuri

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic