Cooperaţie şi eficienţă

Publicat în Dilema Veche nr. 475 din 21-27 martie 2013
Cooperaţie şi eficienţă jpeg

- interviu cu Sevastiţa GRIGORESCU, preşedintă UCECOM -

Ce mai înseamnă cooperaţia astăzi, în societatea de consum?

Sectorul cooperaţiei meşteşugăreşti continuă să reprezinte o alternativă socio-economică, prin intermediul şi în folosul oamenilor, integrînd libertatea de acţiune economică, responsabilitatea individuală şi securitatea socială. Şi pe plan mondial, cooperaţiei i se atribuie un rol important, 2012 fiind declarat, de către ONU, Anul Internaţional al Cooperativelor.

Care este situaţia cooperaţiei la nivel european şi cum vă integraţi dumneavoastră?

Comisia Europeană recunoaşte cooperaţia ca forţă activă a dezvoltării şi a progresului. UCECOM (Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti) este, printre altele, membră a Alianţei Cooperatiste Internaţionale, dar şi a Cooperatives Europe – organizaţie-umbrelă ce cuprinde 91 de organizaţii din 35 de ţări, antrenînd 123 de milioane de cooperatori.

Cîţi membri aveţi şi din ce meserii provin (o încercare de statistică)?

La sfîrşitul anului 2012, între membrii asociaţi ai UCECOM se regăseau 518 entităţi (480 societăţi cooperative meşteşugăreşti şi 38 de uniuni judeţene şi asociaţii), însumînd peste 16.000 de persoane. Activităţile cooperaţiei meşteşugăreşti se desfăşoară aproape în toate centrele urbane, în peste 2500 de unităţi, din care 300 de producţie şi 1800 de prestări servicii (datele sînt în curs de actualizare). Profilul lor este legat de tradiţie, dar asistăm, în prezent, la o continuă modificare a cerinţelor pieţei, sub influenţa crizei economice.

Principalele activităţi sînt: producţia de bunuri industriale şi de larg consum (confecţii textile şi tricotaje, mobilă şi articole din lemn, încălţăminte şi marochinărie, artă populară, meşteşuguri şi artizanat, confecţii metalice şi alte articole şi produse), precum şi servicii adresate populaţiei şi agenţilor economici – întreţinere corporală şi estetică umană, întreţinere şi reparaţii autovehicule, confecţii şi încălţăminte de comandă, reparaţii electrocasnice, optică, bijuterii, construcţii, prestări industriale etc.

Unde se situează aici micii meseriaşi (croitori, cizmari, tocilari, marochineri, tapiţeri, ceasornicari etc.)?

Nu este un secret că, după anul 1990, volumul serviciilor tradiţionale prestate populaţiei a cunoscut un regres, datorat nu atît concurenţei între pieţele bunurilor şi serviciilor – care şi-au disputat efectiv veniturile populaţiei –, cît diminuării masive a cheltuielilor alocate acestora din bugetele familiale.

În acest context, armonizarea ofertei cu evoluţia pieţei a impus şi limitarea, chiar renunţarea la o serie de servicii puţin solicitate, cum ar fi reparaţiile de articole personale şi gospodăreşti, care şi-au mai pierdut, în timp, din anvergură. Deocamdată, croitoria la comandă pare să reziste cel mai bine.

Care este acum statutul lor, cîţi mai aparţin de cooperaţie?

Din datele pe care le avem, la nivelul societăţilor cooperative meşteşugăreşti asociate, circa 40% din personalul angrenat în domeniul serviciilor activează în unităţile de frizerie-coafură-cosmetică, în timp ce în jur de 450 de persoane continuă să fie implicate în activităţi de tip reparaţii de articole personale şi gospodăreşti.

Cu ce îi ajută cooperaţia, în cazul în care sînt membri?

Prin însăşi raţiunea de a fi a societăţilor, acestea le oferă membrilor – prin asocierea la capital şi, în marea lor majoritate, şi la muncă – o rezolvare comună a problemelor organizatorice pe care, individual, le-ar gestiona infinit mai greu: locuri de muncă relativ stabile, spaţii de lucru, toate celelalte aspecte care ţin de activitatea antreprenorială – contabilitate, aprovizionare etc.

UCECOM-ul are şi o şcoală de meserii. În ce domenii îi pregătiţi pe viitorii meseriaşi? Ajutaţi la păstrarea anumitor meserii? Meşterii se plîng că nu mai au urmaşi...

Cooperaţia meşteşugărească deţine o bogată tradiţie în pregătirea vocaţională. În cele 12 colegii şi licee tehnologice (fostele grupuri şcolare de arte şi meserii) din cadrul Fundaţiei „Spiru Haret“, se realizează, anual, pregătirea iniţială a circa 5500 de elevi, dar şi pregătirea continuă a adulţilor, prin centrele proprii de calificare şi reconversie profesională. Din păcate, tocilarii au rămas doar la... figurat. Structurarea claselor de studiu şi stabilirea planurilor de învăţămînt se fac strict pe baza cerinţelor pieţii. Se caută coaforii stilişti, tehnicienii în gastronomie şi domeniul auto – mai puţin în textile, informaticienii, chiar şi agenţii vamali, mai nou mecatroniştii, însă mai deloc cizmarii şi ceasornicarii.

Cum vedeţi evoluţia situaţiei micilor meseriaşi în viitor? Aveţi planuri şi pentru ei?

„Micii meseriaşi“, cum le spuneţi dvs., în societăţile cooperative din care fac parte, sînt lucrători cărora li se aplică un tratament egal cu cel al celorlalţi membri cooperatori, potrivit drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în statute şi regulamente.

Cum piaţa decide totul, pentru ei, conducerea fiecărei societăţi în parte nu poate gîndi alte planuri decît cele legate de o muncă eficientă, în concordanţă cu cerinţele pieţei din comunităţile locale respective. Activităţile de bază aduc şi veniturile, principiul eficienţei fiind cel ce dictează. Dacă nu există cerere, societăţile sînt obligate să se orienteze spre activităţi mai profitabile.

Oricum, statisticile mondiale privind şomajul demonstrează că, în comparaţie cu alţi agenţi economici, cooperaţia prezintă cele mai scăzute rate ale şomajului. La noi nu se urmăreşte disponibilizarea forţei de muncă, ci antrenarea ei în activităţi mai solicitate, mai rentabile. Cum s-ar spune, lucrative.

a consemnat Iaromira POPOVICI

Foto: L. Muntean

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Libertățile lui Niță
Dosarul de față marchează un secol de la acea Constituție și o privește cu luciditate.
constitutia din 1923 2 jpg
Triumful efemer al brătianismului – Constituția de la 1923
Constituția de la 1923 este, în termeni politici, juridici şi simbolici, apoteoza lui Ioan I.C.Brătianu
img jpg
De la formă la forță: starea de asediu
O altă Constituție urma să fie proclamată la sfîrșitul lui februarie 1938, instaurînd formal autoritarismul carlist.
p 11 Carol al II lea WC jpg
Între bovarism și realitate tradiții constituționale la centenar
Constituția din 1923 e mai mult un abandon al constituționalizării și, în felul ei, un pas precar spre maturizare.
p 12 Juliu Maniu WC jpg
p 13 Statuia lui Ion I C  Bratianu WC jpg
Cît de liberală putea fi Constituția din 29 martie 1923?
Din punct de vedere politic, adoptarea Constituției României Mari reprezintă un considerabil succes al PNL.
culisele promulgarii constitutiei din 1923 bataie ca in filme in jpg
A fost suficient să vi se prezinte chestiunea femeilor...
Dl. V. Pella: Ce legătură are igiena cu drepturile politice ale femeilor?
Mîntuirea biogeografică jpeg
Azi, cu gîndul la mîine
Preocuparea pentru sustenabilitate are, în tot cazul, o natură problematizantă, interogativă, deschisă, care nu poate decît să placă „omului cu dileme”.
Green office space jpg
Despre sustenabilitate, azi
Consumul sustenabil nu presupune, implicit, o renunțare la consum, ci presupune, mai degrabă, o schimbare a comportamentului consumatorilor
p 14 Uzina electrica Filaret WC jpg
Electrificarea Bucureștiului
Orașul București a fost iluminat succesiv cu: lumînări de seu, păcură, uleiuri grele, petrol și electricitate.
Construction workers raising power lines   DPLA   fd565d9aa7d12ccb81f4f2000982d48a jpg
Uzina de Lumină – o istorie de peste un secol
Drept urmare, Uzina de Lumină a continuat să funcționeze doar ocazional, în caz de avarii în sistem, pînă în 1973, cînd, după 74 ani, și-a încheiat definitiv funcționarea.
p 10 jpg
În numele generațiilor viitoare
Cum privim spre generațiile viitoare?
p 12 WC jpg
Monahismul. Sustenabilitatea perenă
Tensiunile legate de ceea ce numim acum sustenabilitate și reziliență au existat dintotdeauna, fără îndoială.
p 11 BW jpg
Sfîrșitul războiului cu natura
Tăiem păduri în timp ce aducem în țară și îngropăm sau ardem mii și mii de tone de deșeuri.
marius jpg
Ecranul vieții noastre
Era anul 1923 cînd un imigrant rus, pe nume Vladimir K. Zworykin (1888-1982), angajat al unui centru de cercetare american din Pittsburg, a patentat iconoscopul, prima cameră de televiziune electronică.
p 10 Truta WC jpg
Mica/marea istorie a TVR
Un tezaur fabulos, aș zice, o adevărată mină de aur pentru cineva care s-ar încumeta să scrie o istorie extinsă a televiziunii din România.
p 11 Preutu jpg
„Televiziunea nu trebuie concurată, trebuie folosită”
Cultul personalității liderului se resimțea și în cele două ore de program TV difuzate zilnic.
Family watching television 1958 cropped2 jpg
p 13 Negrici jpg
Ecranism și ecranoză
Din nou, patologia ecranozei. Se întrevede oare vreun leac pentru această psihoză de masă?
p 14 Ofrim jpg
Cutia cu spirite
La începuturile cinematografiei, spectatorii nu suportau să vadă prim-planuri cu fețe de oameni, cu mîini sau picioare.
p 15 Wikimedia Commons jpg
Artă cu telecomandă sau jocurile imaginii
Arta strînge în jurul ei, dar o face pe teritoriul ei, în condițiile ei. Pentru lucrarea de artă fundalul e muzeul, galeria, biserica, cerul liber; pentru televizor, e propria ta amprentă, intimă și unică.
E cool să postești jpeg
O oglindă, niște cioburi
Pe de altă parte, blamînd lipsa de valori și societatea pervertită, nu vorbim și despre o comoditate a pesimismului?
p 10 WC jpg
Pe vremea mea, valoarea n-avea număr!
Valoarea mea s-a redus deodată la impactul asupra „bateriei“ corpului unui om.
p 11 jpg
„Privatizarea” valorilor: o narațiune despre falșii campioni ai bunului-simț
Mulți cred că generația mea e anomică. Nu e adevărat, și pe noi ne ajută istoria, în felul nostru.

Adevarul.ro

image
Cele mai ieftine destinații de vacanță din Grecia. Insula care trece neobservată, dar merită vizitată
Pe lângă celebrele insule grecești Santorini, Mykonos și Thassos, există și alte destinații de vacanță în Grecia mai puțin cunoscute și mai ieftine. Iată care sunt acestea, conform The Travel.
image
Poliţistul care a ucis din greșeală un şofer. Nu va face nicio zi de închisoare, dar a fost obligat la daune-record
Un polițist din Vaslui a fost trimis în judecată pentru omor, dar a fost condamnat în cele din urmă pentru ucidere din culpă, după ce instanţa a schimbat încadrarea juridică a faptei.
image
Sfaturile primite de doi tineri pensionari MAI care vor să își crească fetița în Olanda. „Ne ajung banii?“
Doi tineri pensionari MAI, beneficiari de pensii militare, vor să se mute cu fetița în Olanda și au cerut sfaturi despre acest pas pe un grup de Facebook al românilor din diaspora.

HIstoria.ro

image
Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov
Prin sintagma „stat sovietic paralel” înțelegem mecanismul clandestin prin care Uniunea Sovietică a instituit controlul total asupra suveranității statului român.
image
Povestea marilor cutremure ce au zguduit spațiul românesc
La mijlocul lunii februarie a acestui an, orașul Târgu Jiu și localitățile învecinate au fost afectate de o serie de cutremure care, deși nu au produs pierderi de vieți omenești sau pagube materiale majore, au stârnit panică în rândul populației.
image
Irina Bossy-Ghica: „Îmi consacru toate eforturile pentru a reconstrui ceea ce înaintașii mei au clădit”
Stră-strănepoata lui Ion Ghica și a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino a plecat din România în liceu, în 1973, și s-a reîntors prima oară 17 ani mai târziu, după „Revoluția” pe care ține s-o scrie cu ghilimele.