Coasta lui Adam, Eva din metrou şi misterul

Publicat în Dilema Veche nr. 616 din 3-9 decembrie 2015
Coasta lui Adam, Eva din metrou şi misterul jpeg

Se spune că femeia se trage din Adam și a fost plăsmuită din dulceața și i­no­cența unei porumbițe, amestecate cu inteligența și viclenia șarpelui. Inițiații în misterele antice, misticii și poeții medievali, scriitorii și artiștii din toate timpurile nu au ostenit să vorbească despre misterul feminin, fără să fi reușit să-l descifreze vreodată. Și nici nu este de mirare, cînd te gîndești la marea taină în care este învăluită creația femeii. Nu poți spune decît mister cosmic și creație divină. Episodul relativ la coasta lui Adam, din care a fost făcută femeia, se petrece conform Genezei biblice, în Rai. „Și a zis Domnul Dumnezeu: Nu este bine să fie omul singur; să-i facem un ajutor potrivit pentru el. (…) Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu, (…) a luat una din coastele lui (…) Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie și a adus-o lui Adam“ (Facerea 2, 18, 21-22). Așadar, femeia a fost creată cu ajutorul potrivit, complementar, față către față, pentru ca Adam, cel făcut din țărînă (ebraicul Adamah înseamnă „pămînt“), să poată comunica cu ea.

Fără îndoială, avem descrisă aici istorisirea despre minunea care s-a petrecut la creația primei femei. Comentînd episodul, ieromonahul Serafim Rose nota că „Poate nici un alt loc din Cartea Facerii nu este în mai mare măsură o piatră de încercare pentru tîlcuirea întregii Geneze precum acest scurt pasaj despre facerea Evei din coasta lui Adam… iar mințile noastre moderne se răzvrătesc aproape instinctiv față de o astfel de tîlcuire“ (Cf. Cartea Facerii, Crearea lumii și omul începuturilor, București, 2001). El atenționa să înțelegem Cartea Facerii în chip patristic, iar nu naturalist. Sfîntul Chiril al Ierusalimului se minuna retoric: „Din cine s-a născut Eva la început? Ce maică a zămislit-o pe cea fără de maică?“, iar Sfîntul Ioan Gură de Aur vorbea smerit despre cît de mare este puterea lui Dumnezeu atunci cînd „Din partea aceea foarte mică… a făcut o ființă întreagă, deplină… în stare să stea de vorbă cu Adam“. Și parcă pentru a întări misterul, Sfîntul Efrem Sirul, autorul unei tîlcuiri patristice clasice la Cartea Facerii, atenționa: „Nimeni să nu creadă că zidirea cea de șase zile (a lumii și a omului) este o alegorie“.

Abia după ce s-au depărtat de Dumnezeu prin neascultare (căderea în păcat), Adam și Eva au cunoscut exilul, în lumea unde se naște în durere, iar pîinea se cîștigă în chinul muncii, cu sudoare. Adam îi va pune femeii lui numele Viață (ebr. Hawa; Eva) fiindcă este mama tuturor celor vii (Facerea 3, 20). Cam atît despre Geneză.

Cît despre esența feminității „maculată“ de păcatul biblic, aflăm la Paul Evdokimov un răspuns aforistic: „Asupra simplificărilor prostești, care se pot inspira la infinit din faptul că femeia se trage din bărbat și ea a căzut prima în păcat… Acestora nu li se poate răspunde decît printr-o butadă: femeia a fost făcută din coasta bărbatului și pe această coastă omenirea a naufragiat de multe ori!“ (Cf. P. Evdokimov, Femeia și mîntuirea lumii, București, 1995).

Pentru a medita la condiția actuală a Evei, adică a femeii, este suficientă o călătorie cu metroul, la orele de vîrf. Dacă stai așezat pe banchetă, o să petreci o înghesuială nesfîrșită de… pantaloni. Ca să vezi dacă persoana este bărbat sau femeie, trebuie să ridici privirea în sus. O altă sursă de informare sînt panourile publicitare, reclamele TV sau ilustrațiile diverselor reviste. Ele expun peste tot femei, în atitudini erotic-provocatoare, chiar indecente (dar cine se supără?). Uneori, în haremul publicitar se mai rătăcește și cîte o bunicuță mai dolofană, învîrtind cu sîrg linguri de lemn în diverse castroane. Sîntem, desigur, în prezența unor paradigme ce țin de Zeitgeist-ul vremurilor, dacă ne gîndim că pînă și un scriitor en vogue cum este Michael Thomas alias Michel Houellebecq, în ultimul său roman, Supunere, ne informează fără prejudecăți despre idealul feminin al eroului său: un duplex de „fetițe sexuale“ și „femei bucătărese“, deplîngînd i­ritat dificultatea de a întîlni în realitate, la o aceeași femeie, asemenea competențe pre­țioase. Transformată în obiect sexual, mas­culinizată sau tronînd ca o matroană în­tre castroane, e limpede că, în imaginarul modern, femeia și-a pierdut aproape cu to­tul misterul.

Dar unde este atunci femeia pe care Sfîn­tul Pavel o numea „Slava bărbatului“, în pu­ritatea ei luminoasă? Adevărul despre fe­meie, observa Evdokimov, nu este re­pre­zen­­tat de o anumită ființă feminină, ci de pla­nul duhovnicesc al harismelor revelate în arhetipul feminin. Dacă, pentru bărbat, a trăi înseamnă a cuceri, a lupta, a ucide, pentru femei înseamnă a naște, a hrăni, a a­pă­ra viața. Harisma femeii este maternita­tea. Vocația ei o face aptă nu de sacramentul preoției, precum bărbații, ci de sacramentul maternității, care rămîne o Taină a tainelor. Hăruită să fie, prin maternitate, născătoare de prunci și, prin aceasta, izvorul vieții, femeia este o Eva (Hawa). Pe de altă parte, în plan duhovnicesc, chemarea ei harismatică este maternitatea duhovnicească, cea care îl zămislește pe Hristos în orice ființă umană. Prin filigranul feminismului se întrevede, aici, o virtute inițiatică, mîntuitoare.

Dar poate cei mai în măsură să perceapă, vizionar, misterul feminin sînt, pînă la urmă, poeții. Marii poeți, precum libanezul Khalil Gibran, care scria în poemul „Femeia“: „Îi datorez femeii întreaga viață. Îi datorez acest «Eu» născut dintr-un țipăt de prunc… Femeia mi-a despicat sufletul… Fără femeie – mamă, soră, iubită, / Aș fi continuat să dormitez. În mijlocul celor pentru care / Somnolența este o divinitate / Pe care o adoră prin sforăituri“ (Khalil Gibran, Ochiul profetului, 1991).

Silvia Chițimia este doctor în etnologie și scriitoare.

image png
„O vîscozitate, sau altceva analog”
Înlocuirea unei piese de schimb presupune îndeobște oprirea mașinăriei, „scoaterea din priză” a ansamblului care trebuie reparat.
p 10 jpg
Grefe, transplant, înlocuiri de organe
Dimineața, doctorii își pun repede la loc „piesele” și pleacă la drum.
p 11 jpg
Despre viața eternă. Un creier în borcan
ă mă salvez în cer? Păi, ce discutăm noi aici, domnule, neuroștiințe, filosofie, transumanism sau teologie? În halul ăsta am ajuns? Doamne ferește!
p 12 jpg
Făpturi de unică folosință
Dar pentru a fi, realmente, mai buni, trebuie să găsim ieșirea din labirint.
image png
Poema centralei
Am găsit-o aici, montată de fostul proprietar, și va împlini în curînd 22 de ani.
p 13 jos  la Prisecaru jpg
Piese de schimb
Sperăm ca prin aceste considerații elementare să vă fi trezit dorința de a afla mai multe aspecte legate de acest capitol și curiozitatea de a urmări mai îndeaproape subiectul.
p 14 jpg
(Sub)ansambluri cognitive
Omul nu mai este, poate, măsura tuturor lucrurilor.
p 16 foto C  Mierlescu credit MNLR jpg
Cu ură și abjecție
Mă amuz și eu, dar constatativ, de un alt episod, grăitor, zic eu, cît zece.
image png
Groapa, cazul și centenarul
Eugen Barbu (20 februarie 1924 – 7 septembrie 1993) este, probabil, cel mai detestabil și mai controversat scriitor român din postbelicul literar românesc.
p 10 adevarul ro jpg
Dilemele decadenței
Există aici, poate, o secretă soteriologie la confiniile cu sensibilitatea decadentă, și anume credința că printr-o înălțare estetică deasupra oricărei etici contingente.
p 11 WC jpg
„Biografia detestabilă” și „opera admirabilă”
Groapa, cîteva nuvele din Oaie și ai săi ori Prînzul de duminică, parabolele decadente Princepele și Săptămîna nebunilor sînt titluri de neocolit.
p 12 Pe stadionul Dinamo, 1969 jpg
Montaje despre un mare prozator
Din dorința de a da autenticitate însemnării, autorul s-a slujit și de propria biografie. Cititorul va fi înțeles astfel semnificația primului montaj.
p 13 Eugen Barbu, Marcela Rusu, Aurel Baranga foto Ion Cucu credit MNLR jpg
Ce trebuie să faci ca să nu mai fii citit
Nu cred că Barbu e un scriitor mare, dar Groapa rămîne un roman bun (preferata mea e scena nunții) și pînă și-n Principele sînt pagini de foarte bună literatură.
p 14 credit MNLR jpg
Cele trei „Grații” ale „Împăratului Mahalalei”
Se pune, astfel, întrebarea ce ratează și unde ratează acest scriitor: fie în proasta dozare a elementului senzațional, fie în inabila folosire a șablonului ideologic.
image png
Dalí la București
Dalí vorbește românilor pe limba lor, spunîndu‑le, totuși, o poveste pe care nu o pot auzi de la nici un alt artist.
p 11 credit ARCUB jpg
Space venus Museum jpg
Declarația de independență a imaginației
și drepturile omului la propria sa nebunie
În coșmarul unei Venus americane, din beznă apare (ticsit de umbrele uscate) vestitul taxi al lui Cristofor Columb.
p 12 credit ARCUB jpg
Gala
Numai Gala și Dalí sînt deghizați într‑o mitologie deja indestructibilă.
Charme Pendentif Avide Dollars jpg
Suprarealismul sînt eu! Avida Dollars
Materia nu poate fi spiritualizată decît dacă o torni în aur.
047 jpg
Viziunea suprarealistă a lumii
Ne aflăm pe versantul opus lucidității gîndului. Intrăm în ținutul somnului, al tainei, adică în zona de umbră a vieții.
p 14 credit ARCUB jpg
Dalí în România?
Dacă ar fi să căutăm influența lui Dalí în arta românească, este necesar ca mai întîi să înțelegem cine și ce a fost Salvador Dalí.
image png
Mințile înfierbîntate
Cu alte cuvinte, cum diferă noile forme de fanatism de cele din trecut?
p 10 adevarul ro jpg
Dragă Domnule Cioran,
Pe vremuri, m-ați fi vrut arestat; acum, trebuie să-mi acceptați o „distanță ironică de destinul nostru”. Vai, lumea merge înainte cu „semi-idealuri”!
p 11 jpg

Adevarul.ro

image
Cum arată Rotunda, locul unde a fost bătaie pe „casele de 250 de euro". Prețul cu care se vând acum imobilele FOTO
Zeci de proprietari ai caselor din satul Rotunda, comuna băcăuană Gura Văii, își reabilitează și modernizează imobilele. Mai mult de jumătate din cele 205 case construite de autorități în 2005, după inundații devastatoare, și abandonate ulterior au fost cumpărate la licitație acum doi ani
image
Unde trăiesc cel mai puțin „dotaţi“ bărbaţi din lume. Locul ocupat de români în topul mondial
Cercetătorii au întocmit o hartă interactivă a statelor unde trăiesc cei mai slab dotați bărbați.
image
Tipul de brânză pe care este bine să-l mănânci înainte de culcare: adormi în timp record
Mâncatul câtorva felii de brânză înainte de culcare vă poate ajuta să adormiți rapid.

HIstoria.ro

image
Bătălia codurilor: Cum a fost câștigat al Doilea Război Mondial
Pe 18 ianuarie a.c., Agenția britanică de informații GCHQ (Government Communications Headquarters) a sărbătorit 80 de ani de când Colossus, primul computer din lume, a fost întrebuințat la descifrarea codurilor germane în cel de Al Doilea Război Mondial.
image
Cum percepea aristocrația britanică societatea românească de la 1914?
Fondatori ai influentului Comitet Balcanic de la Londra, frații Noel și Charles Buxton călătoresc prin Balcani, în toamna anului 1914, într-o misiune diplomatică neoficială, menită să atragă țările neutre din regiune de partea Antantei.
image
Istoricul Maurizio Serra: „A înțelege modul de funcționare a dictaturii ne ajută să o evităm” / INTERVIU
Publicată în limba franceză în 2021, biografia lui Mussolini scrisă de istoricul Maurizio Serra, membru al Academiei Franceze, a fost considerată un eveniment literar şi istoric.