Ce nu este succesul în cultură

Publicat în Dilema Veche nr. 110 din 2 Mar 2006
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Modernitatea tîrzie ne-a obişnuit cu farmecul deloc discret al succesului. Acesta a înlocuit, treptat şi sigur, valorile realizării de sine, ale formării personalităţii, ale emancipării sau ale mîntuirii. Alături de sănătate, succesul este valoarea specifică a unei lumi imanentizate şi a unei vieţi care nu are alt sens în afara ei înseşi, într-o sferă superioară, anterioară sau posterioară ei. El funcţionează ca mobil în domeniile cele mai diverse ale existenţei individuale şi sociale, după criterii cel mai adesea precis identificate şi atent monitorizate prin strategii manageriale şi studii de piaţă. Spun "cel mai adesea", întrucît funcţionarea acestui criteriu al succesului în domeniul cultural este relativă, iar rezultatele sale nu întotdeauna convingătoare. Pentru a găsi un sens expresiei "succesul în cultură" putem propune distingerea unei sfere proprii prin distincţiile ce se pot face în raport cu ceea ce nu este el. Mai întîi, nu este succesul culturii înseşi. În prima formulare, este vorba despre reuşita unei persoane (a unui "om de cultură", să spunem), despre prestigiul sau popularitatea ei şi, de ce nu, chiar despre impunerea operelor sale pe o piaţă a produselor zise "culturale" de care se disting prin calitate intrinsecă, originalitate, stil etc. Succesul în cultură este punctual şi multiform, mai mult sau mai puţin provizoriu, chiar neaşteptat. În schimb, succesul culturii se măsoară după alte criterii de performanţă. Acum, cultura însăşi (dacă un asemenea "însăşi" are un înţeles propriu) este cea care se impune, prin medierea diverselor sale forme şi creaţii: succesul său poate fi local, naţional sau internaţional, însă el este mai previzibil şi mai stabil decît succesul unui om de cultură. Un exemplu recent ne aduce lămuriri suplimentare: surpriza neplăcută a rezultatelor ultimului sondaj de opinie privind gradul de cultură în România este numai parţial o surpriză. În fond, nu s-a ajuns la acest nivel scăzut de cultură în rîndul populaţiei de rînd, de la o zi la alta, de la un an la altul, după cum depăşirea lui nu se va putea face într-o perioadă scurtă de timp. Dacă succesul individual este imprevizibil, cel al culturii (sau insuccesul ei, respectiv incultura) este mai degrabă previzibil(ă): s-a ajuns aici pentru că ani la rînd, pe o perioadă lungă de timp, strategiile culturale au fost cel puţin inadaptate dinamicii social-economice accelerate a lumii contemporane. Modelul educaţional - de la grădiniţă pînă la doctorat - practicat în societatea românească dă seama de o rigiditate pe care intervenţiile punctuale şi mereu venind de sus în jos, nu o pot reduce sau elimina. Fără a se recunoaşte deschis că sînt mulţi aceia care, profesori sau administratori ai educaţiei, se hrănesc încă din iluzia modelului comunist de educaţie pentru toţi (ale cărui succese relative pot fi şi trebuie să fie îndelung dezbătute), se adoptă astăzi în ministere, în inspectorate şcoale, în universităţi sau şcoli, planuri de acţiune conforme directivelor europene sau evoluţiei globale, formalizînd excesiv un proces educaţional incapabil să devină - din cauza inspiraţiilor originale sau copiate de aiurea ale managerilor săi - coerent şi consistent. În al doilea rînd, distincţia cea mai clară pe care se cuvine să o facem este aceea dintre succesul în cultură şi cultura succesului. Între cele două formulări distanţa pare maximă; ea scade însă tendenţial cînd alipim culturii drept criteriu de judecare succesul. Printr-o afirmaţie abruptă, se poate spune că, în zilele noastre, nimic nu este mai străin de cultura în sensul ei tradiţional decît chiar cultura succesului. În inversiunea celor doi termeni se află toată miza şi toată deturnarea sensului culturii în societatea de consum. Ceea ce ni se transmite zi de zi, ceea ce cultivăm cu o pasiune epuizantă este ideea după care succesul ar trebui să fie valoarea supremă pe care s-o urmăm de la şcoală şi pînă la pensie. Numai că succesul nu e totuna aici cu reuşita în viaţă. El are norme clare de evaluare şi nu are nimic de-a face cu sentimentul de împlinire pe care un om poate să-l trăiască la un moment dat. Succesul e necesarmente public, reuşita poate să fie (şi) privată. Succesul e imaginea pe care o persoană o transmite celorlalţi, reuşita poate să fie imaginea pe care ea poate să o aibă despre sine. Această distincţie este însă mai fragilă ca niciodată pentru că ideea de succes a colonizat complet ideea de reuşită sau de satisfacţie, pentru că nu ne mai putem simţi împliniţi astăzi dacă cei din jurul nostru nu se văd şi nu ne tratează ca pe nişte oameni împliniţi. Dar trebuie mers mai departe de această deosebire de suprafaţă: ultimii cincisprezece ani au început să ne obişnuiască - la început pe fondul revoltei, apoi cu resemnare, pentru a sfîrşi, pe ici, pe colo, în acceptare şi chiar participare - cu gîndul că în cultura de masă e mai uşor să ai succes la public prin incultură decît prin cultură. Cultura succesului, în infinita-i generozitate şi flexibilitate, admite spontan acest model al reuşitei publice care este incultul. Îl admite cu mai multă uşurinţă pentru că el se pliază fără nici o rezistenţă la toate imperativele marketing-ului, în care o inteligenţă medie manipulează cinic orice alt fel de inteligenţă sau de lipsă a ei. Incultul e dezinvolt, se adaptează uşor la orice situaţie şi are răspuns la orice întrebare; mai mult, prin comportamentul şi aparenţele sale exterioare, el devine numaidecît un model de urmat de către consumatorii de cultură de masă, care trăiesc simbolic din această idolatrizare a vedetei. Ironia mult prea fină a celui care rîde superior de întîlnirea (destinală, nu-i aşa?) dintre un fotbalist şi Dostoievski sau dintre un proprietar de fotbalişti şi un scriitor la modă este complet inofensivă în faţa agresivităţii cu care asemenea personaje sînt impuse zilnic, în doze masive, drept figuri ale succesului. La acest succes al inculturii, devenit atît de general încît aproape că nu ne mai revoltă, participă însă şi cei pe care, într-un colţ retras al peisajului societăţii de consum, îi mai putem numi "oameni de cultură". Cînd, spre pildă, un reputat om de cultură al zilelor noastre publică panseuri şi pastile, periodic, într-un tabloid sau într-o revistă despre modă ori sex, unul din efectele imediate este că oricărui cititor al acestei reviste i se revelază faptul că are acces fără nici un efort la inteligenţa superioară aşezată în cele cîteva rînduri. Că, în fond, distanţa dintre el şi scriitor este minimă, de vreme ce amîndoi participă - desigur, fiecare în felul său - la acea publicaţie. La televiziune această distanţă este şi mai mică: obsesia popularităţii şi a rating-ului transformă în spectacol orice intervenţie pe ecran, oricît de cultă s-ar pretinde ea. Falsa familiaritate care se creează între spectactor, moderator şi invitat produce o egalizare în jos a gîndirii. Cînd, rareori, invitatul se riscă într-o intervenţie care solicită suplimentar neuronii, moderatorul sau momentul publicitar salvează telespectatorul de la disconfortul activităţii mentale. Cultura succesului mai cunoaşte un aspect: într-o societate în care insuccesul e o ruşine şi mai mult decît o dramă personală, atrăgînd oprobiul comunităţii, există o imensă industrie consacrată modului "cum să reuşeşti în viaţă în zece paşi". Edulcorînd realitatea crudă a inegalităţilor sociale şi a lipsei de acces la bunuri materiale sau simbolice, această industrie hrăneşte ca un drog uşor iluzia că succesul e accesibil oricui urmînd cîţiva paşi simpli şi miraculoşi. Aceasta cînd ştim (dar preferăm adesea să nu ştim) că pentru a reuşi, inclusiv în cultură, mai ales în cultură, e nevoie de mai mult decît zece paşi, iar miracolele rămîn o pioasă povestire pentru copii. Pentru a încheia, să spunem încă o dată cît de echivocă şi riscantă este această formulă a "succesului în cultură"; am fi ipocriţi dacă am spune că, pe unul sau pe altul, într-o perioadă sau alta, nu ne-a tentat gustul succesului. El este, împreună cu insuccesul, pretudindeni în jurul nostru, nu le putem ignora, fie că sînt ale noastre sau ale altora, aici sau la celălalt capăt al pămîntului. Cultura - admiţînd totuşi un nucleu tare de sens al acestui termen - este una din puţinele pîrghii pe care le avem la îndemînă pentru a măsura relativitatea succesului şi a insuccesului.

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Libertățile lui Niță
Dosarul de față marchează un secol de la acea Constituție și o privește cu luciditate.
constitutia din 1923 2 jpg
Triumful efemer al brătianismului – Constituția de la 1923
Constituția de la 1923 este, în termeni politici, juridici şi simbolici, apoteoza lui Ioan I.C.Brătianu
img jpg
De la formă la forță: starea de asediu
O altă Constituție urma să fie proclamată la sfîrșitul lui februarie 1938, instaurînd formal autoritarismul carlist.
p 11 Carol al II lea WC jpg
Între bovarism și realitate tradiții constituționale la centenar
Constituția din 1923 e mai mult un abandon al constituționalizării și, în felul ei, un pas precar spre maturizare.
p 12 Juliu Maniu WC jpg
p 13 Statuia lui Ion I C  Bratianu WC jpg
Cît de liberală putea fi Constituția din 29 martie 1923?
Din punct de vedere politic, adoptarea Constituției României Mari reprezintă un considerabil succes al PNL.
culisele promulgarii constitutiei din 1923 bataie ca in filme in jpg
A fost suficient să vi se prezinte chestiunea femeilor...
Dl. V. Pella: Ce legătură are igiena cu drepturile politice ale femeilor?
Mîntuirea biogeografică jpeg
Azi, cu gîndul la mîine
Preocuparea pentru sustenabilitate are, în tot cazul, o natură problematizantă, interogativă, deschisă, care nu poate decît să placă „omului cu dileme”.
Green office space jpg
Despre sustenabilitate, azi
Consumul sustenabil nu presupune, implicit, o renunțare la consum, ci presupune, mai degrabă, o schimbare a comportamentului consumatorilor
p 14 Uzina electrica Filaret WC jpg
Electrificarea Bucureștiului
Orașul București a fost iluminat succesiv cu: lumînări de seu, păcură, uleiuri grele, petrol și electricitate.
Construction workers raising power lines   DPLA   fd565d9aa7d12ccb81f4f2000982d48a jpg
Uzina de Lumină – o istorie de peste un secol
Drept urmare, Uzina de Lumină a continuat să funcționeze doar ocazional, în caz de avarii în sistem, pînă în 1973, cînd, după 74 ani, și-a încheiat definitiv funcționarea.
p 10 jpg
În numele generațiilor viitoare
Cum privim spre generațiile viitoare?
p 12 WC jpg
Monahismul. Sustenabilitatea perenă
Tensiunile legate de ceea ce numim acum sustenabilitate și reziliență au existat dintotdeauna, fără îndoială.
p 11 BW jpg
Sfîrșitul războiului cu natura
Tăiem păduri în timp ce aducem în țară și îngropăm sau ardem mii și mii de tone de deșeuri.
marius jpg
Ecranul vieții noastre
Era anul 1923 cînd un imigrant rus, pe nume Vladimir K. Zworykin (1888-1982), angajat al unui centru de cercetare american din Pittsburg, a patentat iconoscopul, prima cameră de televiziune electronică.
p 10 Truta WC jpg
Mica/marea istorie a TVR
Un tezaur fabulos, aș zice, o adevărată mină de aur pentru cineva care s-ar încumeta să scrie o istorie extinsă a televiziunii din România.
p 11 Preutu jpg
„Televiziunea nu trebuie concurată, trebuie folosită”
Cultul personalității liderului se resimțea și în cele două ore de program TV difuzate zilnic.
Family watching television 1958 cropped2 jpg
p 13 Negrici jpg
Ecranism și ecranoză
Din nou, patologia ecranozei. Se întrevede oare vreun leac pentru această psihoză de masă?
p 14 Ofrim jpg
Cutia cu spirite
La începuturile cinematografiei, spectatorii nu suportau să vadă prim-planuri cu fețe de oameni, cu mîini sau picioare.
p 15 Wikimedia Commons jpg
Artă cu telecomandă sau jocurile imaginii
Arta strînge în jurul ei, dar o face pe teritoriul ei, în condițiile ei. Pentru lucrarea de artă fundalul e muzeul, galeria, biserica, cerul liber; pentru televizor, e propria ta amprentă, intimă și unică.
E cool să postești jpeg
O oglindă, niște cioburi
Pe de altă parte, blamînd lipsa de valori și societatea pervertită, nu vorbim și despre o comoditate a pesimismului?
p 10 WC jpg
Pe vremea mea, valoarea n-avea număr!
Valoarea mea s-a redus deodată la impactul asupra „bateriei“ corpului unui om.
p 11 jpg
„Privatizarea” valorilor: o narațiune despre falșii campioni ai bunului-simț
Mulți cred că generația mea e anomică. Nu e adevărat, și pe noi ne ajută istoria, în felul nostru.

Adevarul.ro

image
Femeia fatală a anilor '70: „M-am săturat să mă culc în fiecare seară cu alt bărbat!“ VIDEO
Talentată și frumoasă, Vasilica Tastaman, femeia fatală a anilor '70, a atras cu mare ușurință spectatorii în sălile de spectacole și bărbații în viața ei. Este una dintre marile actrițe pe care le-a avut România. Astăzi se împlinesc 20 de ani de la decesul artistei.
image
Cronica unei crime cu ucigaș cunoscut. Ancheta a durat 10 ani, deși polițiștii știau cine este făptașul
Autorul unei crime comise în urmă cu 15 ani s-a bucurat de libertate în tot acest timp, cu toate că anchetatorii aveau martori și probe care îl incriminau direct.
image
Alimentul care ar răspândi cancerul în tot corpul: „Are ceva în el care îl face un catalizator puternic“
Autorii studiului sunt de părere că acest lucru ar putea fi combătut prin medicamente sau diete speciale. Însă, pentru asta studiile clinice ar trebui să treacă la subiecți umani.

HIstoria.ro

image
Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov
Prin sintagma „stat sovietic paralel” înțelegem mecanismul clandestin prin care Uniunea Sovietică a instituit controlul total asupra suveranității statului român.
image
Povestea marilor cutremure ce au zguduit spațiul românesc
La mijlocul lunii februarie a acestui an, orașul Târgu Jiu și localitățile învecinate au fost afectate de o serie de cutremure care, deși nu au produs pierderi de vieți omenești sau pagube materiale majore, au stârnit panică în rândul populației.
image
Irina Bossy-Ghica: „Îmi consacru toate eforturile pentru a reconstrui ceea ce înaintașii mei au clădit”
Stră-strănepoata lui Ion Ghica și a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino a plecat din România în liceu, în 1973, și s-a reîntors prima oară 17 ani mai târziu, după „Revoluția” pe care ține s-o scrie cu ghilimele.