Autoritatea, între rigoare și teroare

Doru COSTEA
Publicat în Dilema Veche nr. 831 din 23 - 29 ianuarie 2020
Autoritatea, între rigoare și teroare jpeg

● Cînd toată lumea e de acord cu toată lumea, adevărul devine o fundătură plicticoasă și nefrecventabilă.

S-ar zice că sîntem un popor ambițios: ori de cîte ori întrebi pe cineva de o stradă, omul face o pauză, se scarpină după ceafă, se uită în cele patru zări, îl simți că se luptă cu el, după care, roșu la față, îți răspunde epuizat și biruit de efort: nu știu, nu sînt de pe-aici…

● Cultura contrazicerii de dragul contrazicerii e una larg răspîndită. Ori de cîte ori vorbesc cu un inginer, matematician, medic, îl ascult cu atenție, mă străduiesc să-l înțeleg și nu-mi trece prin cap să-l contrazic în chestiuni ce țin de profesia lui. În schimb, el, ori de cîte ori îi vorbesc despre drept, despre principii, se simte îndreptățit, ba chiar dator să mă contrazică. Iar acolo unde în mod evident nu pricepe, îmi trimite argumentul în derizoriu: eh, chichițe avocățești…

Se pare că, atunci cînd toată lumea e de acord cu toată lumea, adevărul devine o fundătură plicticoasă și nefrecventabilă.

● În loc să ne opunem, am preferat să luăm lucrurile în derîdere; zeflemeaua a fost moneda cu care ne-am plătit supraviețuirea istorică.

Cu toate astea, cînd e să dea nas în nas cu instituțiile statului, atitudinea se schimbă radical. Avem în sînge o resemnare păguboasă în fața oricărui act de autoritate, abuziv sau nu. Și nu doar din cauza celor 45 de ani de comunism. Se pare că ne-am obișnuit să percepem statul ca pe un fenomen al naturii și nu ca pe o construcție juridică la a cărei alcătuire sîntem participanți direcți, prin vot. Este, poate, singura explicație a faptului că orice act de autoritate al statului este privit și acceptat cu resemnarea cu care îți privești recolta distrusă de secetă, țiglele de pe casă sparte de grindină, casa însăși luată de viitură. Cu alte cuvinte, statul e o năpastă pe care n-o putem ocoli, o catastrofă necesară ca să ne putem lua leafa.

„Românul înjură, dar îndură“, spunea undeva, în Însemnările zilnice, Costică Argetoianu. În loc să ne opunem, am preferat să luăm lucrurile în derîdere; zeflemeaua a fost moneda cu care ne-am plătit supraviețuirea istorică.

t06b proteste 4 ziua februarie 2017 0006 ai jpg jpeg

● Accept să fiu întrerupt, doar cît să mi se spună că am dreptate

Ca avocat, înveți să spui „nu“ din clipa în care ai învățat să chestionezi un text de lege din perspectiva adecvării lui la principiile dreptului. Îmi aduc aminte cum, acum cîteva decenii, tînăr avocat stagiar fiind, maestrul meu, avocatul Ioan Pora (pe atunci președinte al Uniunii Avocaților din România), mi-a pus în brațe un dosar voluminos și o hotărîre judecătorească pe care urma să o atac cu recurs. Proaspăt ieșit de pe băncile facultății, sentința mi s-a părut impecabil argumentată, de o rigoare juridică de manual, orice critică părea imposibilă. Cu alte cuvinte, nu puteam spune nu. Zîmbind, maestrul Pora mi-a arătat viciile eșafodajului juridic, ca și motivele pentru care sentința putea fi considerată ca nelegală. A fost primul meu examen cînd, confruntat cu autoritatea (judecătorească de data asta), am învățat să spun nu și, din perspectiva principiilor, să desființez aparența de legalitate care îmbrăca juridic actul.

A urmat o deprindere (supărătoare cîteodată) de-a citi orice text (și nu numai juridic) în cheia negației, de la procesul-verbal scris cu litere căznite, pe marginea drumului, pentru o contravenție rutieră, pînă la sofisticate hotărîri ale Curții Constituționale a României sau ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Aș zice azi, glumind desigur, că accept să fiu întrerupt doar cît să mi se spună că am dreptate

● Trebuie să înveți principiile, ca să poți savura excepțiile

Mă văd silit să fac o paranteză: în actuala școală juridică românească, din păcate, preeminent este studiul legislației și mai puțin cel al principiilor dreptului. Partea cu principiile care guvernează o ramură de drept este îndeobște studiată superficial. De aici și excesul de legiferare, de teama unui așa-zis „vid legislativ“.

Să mă explic: norma de drept are un caracter general, nu poate intra în detalii, nu poate enunța toate situațiile concrete pentru a căror rezolvare a fost concepută. Aplicarea ei este o operațiune ce ține de logică, o logică a principiilor. Ca rezultat al acestei incapacități logice de a transfera semnificația generală a normei la situația concretă, apare excesul de legiferare. Au fost (și sînt încă) situații în care legi în vigoare nu sînt aplicate, sub cuvînt că nu au fost elaborate normele de aplicare!

Un reputat profesor (l-am numit aici pe Tudor Radu Popescu) ne spunea că în școală trebuie studiate și asimilate, întîi de toate, principiile dreptului, repere permanente. Legislația se schimbă, obișnuia să ne spună reputatul profesor, principiile – nu. 

Lectura unui text juridic devine fertilă profesional doar în măsura în care ești capabil să-i pui la îndoială consistența la nivel de principii. Adică să poți spune nu. Actualul sistem de învățămînt juridic nu încurajează însă acest gen de lectură logică, și mă refer aici (a cîta oară?) la examenele de tip grilă. În știința dreptului, examenul-grilă este, din punctul meu de vedere, descalificant. Raționamentul juridic, arhitectura argumentării, coerența, proprietatea de sens, bogăția de limbaj, cultura juridică și nu numai, sînt sacrificate în numele unei aparente (dar false) obiectivități. Bifările „competente“ în căsuțele grilei se substituie nepermis exigențelor unei reale evaluări. Din păcate, în asemenea condiții, cunoașterea este substituită de intuirea norocoasă a soluției probabile, crucificată în căsuța salvatoare.

Rezultatele unor asemenea tipare educaționale se pot vedea cu ochiul liber. Dau un exemplu.

Instanță, undeva în România. Cu o suficiență prost disimulată în rigoare, judecătorul, un june fără îndoieli, întreabă avocata reclamantului dacă are întrebări pentru martorul părții adverse, dar „nu mai mult de 6 (șase)“. Avocata, dezorientată: „Păi, domnule președinte, depinde de răspunsuri, nu înțeleg rațiunea limitării!“. „Nu mai mult de șase“, insistă micul Dumnezeu, hotărît de moarte să facă justiție. Nu-i pun la îndoială bunele intenții, dar, de cele mai multe ori, ce nu poate face răutatea reușește, cu succes, naivitatea.

Îmi aduc aminte de același profesor (Tudor Radu Popescu), intrînd în amfiteatru (aveam examenul de Drept comercial) și dictînd mucalit subiectele:

– enunțați deosebirile dintre esența și natura unei instituții de drept (alegeți voi instituția, dar eu vreau să scrieți despre vindere…);

– enunțați cinci reguli in favorem negotii și ratio legis pentru abandonul normei civile, comune.

După care își punea pălăria pe cap, răsucea un șal lung și alb în jurul gîtului și ieșea pe ușa amfiteatrului: mă întorc peste un ceas. Ne lăsa singuri, n-aveai ce să bifezi.

t06a protest 5 februarie 2017 0004 ai jpg jpeg

● Cea mai eficientă formă de-a spune nu este să știi cu claritate ce vrei atunci cînd spui da

Revenind la instanțe, aș spune că cea mai eficientă formă de-a spune nu este să știi cu claritate ce vrei atunci cînd spui da. Orice afirmație făcută în cursul unei pledoarii conține în ea germenul contradicției. Ca să poată fi fructificată o cerere, avocatul trebuie să cunoască în profunzime resursele juridice, ca și valențele interpretative de care dispune în susținerea ei, toate subsumate unui obiect limpede definit și exprimat.

Am asistat, acum mulți ani, la o scenă amuzantă: într-o sală de judecată, un bătrîn judecător, asculta, cu condescendență, un avocat ce dezvolta, cu argumente zgomotoase, o cerere în dosar, cu generoase referiri la doctrină, precedent judiciar etc., uitînd însă să precizeze obiectul cererii atît de laborios susținute. La finalul pledoariei, epuizat de efort, avocatul tace. „Bine-bine, dar n-am înțeles ce cereți“, îi spune președintele completului. „Să soluționați cererea în spiritul legii“, vine prompt răspunsul, stîrnind zîmbetul bătrînului judecător: „Vă asigurăm că așa vom face…“

Doru Costea este avocat.

Foto: A. Ivan 

Mîntuirea biogeografică jpeg
Dulciuri, seriale, rugăciuni
În același timp, „discursul consolator” are, pentru omul zilelor noastre, o problemă de plauzibilitate.
p 10 jpg
Vechea artă a consolării
În timpurile moderne, la finalul secolului al XVIII-lea, treptata secularizare a dus la dispariția literaturii consolatorii, dar nevoia de consolare nu a pierit.
index jpeg 2 webp
Cea mai frumoasă consolare din lume
Și atunci, ce îi rămîne jurnalistului ca alinare? Ce îl ține pe el în mișcare? În existența sa profesională?
Saint Ambrose MET DT3022 jpg
Pretenția alinării universale
Există, desigur, unii creștini care, în fața pierderilor suferite, „dansează“ datorită bucuriei învierii.
index jpeg webp
Cînd consolarea are șanse să devină reală
Pentru a ne redobîndi viața, El nu s-a sfiit să urce pe cruce și să-l trimită la noi pe Mîngîietorul, Duhul (Spiritul) Adevărului.
Consolation of Ariadne MET ap18 42 jpg
Cu c de la căldură și nu doar pentru elefanți și delfini
S-ar putea spune că acceptarea suferinței și înțelegerea faptului că orice trăiește moare aduc consolare în cele mai multe situații.
p 13 jpg
Rețelele consolării. Scurtă incursiune în modul de existență în-durere
Acțiunea de a consola nu înseamnă doar a oferi sprijin emoțional, ci și a conlucra în a crea sau re-crea noi legături.
640px Sorrento buidings jpg
Il Grande Premio di Consolamento…
„Gogu a plecat în lume și a luat cu el și salariile voastre pe cinci luni. Doar știți prin ce a trecut, trebuia să se consoleze și el cu ceva”.
Immanuel Kant  Aquatint silhouette  Wellcome V0003180 jpg
Cît de mult ne pot consola filosofii?
Lecția pe care o putem extrage din schimbul de scrisori între Kant și Maria von Herbert este că filosofii ne pot consola în măsura în care nu vor forța aplicarea în practică a adevărurilor existențiale pe care le descoperă.
5832910afis jpg
În plină stradă
Arta publică din România este prea puțin susținută, reglementată sau mediată, fapt ce relevă porozitatea comprehensiunii și receptării conceptului, zdruncinînd atît semnificația, cît și scopurile artei înseși.
Scriitorii, rudele mele maghiare jpeg
Arta ca exagerare
„În artă, cînd nu știm ce vedem, reacționăm prin exagerare”.
p 10 Guerrilla Girls WC jpg
Eco-activismul și arta
Astfel, activiștii speră că dacă ne pasă de artă suficient de mult încît să vrem să protejăm arta, vom găsi modalități pentru a ne salva planeta.
p 11 WC jpg
Palimpseste temporare
La urma urmei, armele artiștilor și ale activiștilor sînt aceleași, iar salvarea se află în mîinile și în conștiința noastră.
Racism is not patriotism sign in Edison, NJ jpg
Rasismul ca reacție a publicului cinefil
Cert este că, în ultimii ani, mainstream-ul hollywoodian traversează o încercare de emancipare, prin care vrea să se dezică de vechile obiceiuri.
index jpeg 2 webp
Curaj
Cum facem asta? Semnăm petiţiile împotriva persecuţiilor, participăm la proteste. Ne exprimăm. Orice fărîmă contează.
p 13 Ashraf Fayadh YouTube jpg
Cuvintele, mai puternice decît dictatorii
Fiindcă adevărul cuvintelor noastre vorbește despre libertate, pe cînd adevărul cuvintelor dictatorilor vorbește despre frică.
p 14 J K  Rowling jpg
Voldemort pe Twitter?
J.K. Rowling nu este „too big to fail”, dar este „too big to cancel”.
E cool să postești jpeg
Lucrurile bune, trecute cu vederea
Potrivit lui Leibniz, răul există în lume, însă doar relativizîndu-l îl putem transforma într-un instrument prin care putem conștientiza și construi binele, care este, de altfel, singura cale pentru progres.
index jpeg webp
Cum și de ce să găsești partea plină a știrii
ar dacă mai devreme vorbeam despre libertatea jurnaliștilor sau a editorilor de a alege ce știri dau mai departe, nu trebuie să uităm că și publicul are libertatea să aleagă. Important e să aibă de unde alege.
Cloud system moving into Chatham Sound png
Depinde doar de noi
Altă veste bună din 2022 vine tot din emisfera sudică. În unele zone din Marea Barieră de Corali din Oceanul Pacific, cercetătorii au observat o însănătoșire și o extindere a recifurilor de aici.
p 11 WC jpg
Liberul-arbitru și paradoxul „poluării bune”
Dar chiar și dacă nu vrem să facem nimic, partea plină a paharului este că noi avem șanse bune să murim de moarte bună, în aproape aceleași condiții climatice în care am trăit.
p 12 Tarkovski, Nostalgia jpg
Pandemie cu final ca-n filme
Am strîns puncte din tot felul de grozăvii ale pandemiei, așteptînd vaccinul, așteptînd remediul, așteptînd vestea eliberatoare. Și, în cele din urmă, am cîștigat, tancul american a apărut.
p 13 M  Chivu jpg
Copilul călare pe porc sau falsul conflict dintre tradiție și modernitate
Generația mea poate a făcut mai multe sau mai puține. Am făcut ce am putut. Însă viitorul este deja aici. Iar cei care pot prelua ștafeta sînt și ei aici.
06F2AB41 2CE7 4E53 9857 4D9205D89939 1 201 a jpeg
2022, cu bune
Gura mea de aer: cu acel zîmbet curat, te privește fix în ochi și, pe un ton apăsat, îți spune: „Tati, te iubesc!”.

Adevarul.ro

image
Fost membru CNA, atac la adresa unui concurent de la Românii au talent. Ce răspunde mama băiețelului luat în vizor
Mama lui Rareș Prisacariu, băiețelul care a primit Golden Buzz-ul la emisiunea Românii au talent a răspuns la reacția dură pe care Radu Herjeu, fost membru CNA, a avut-o după emisiune.
image
Clujul depășește la PIB orașe similare din Estul Europei. „Percepția e una, realitatea e alta”
Zona Metropolitană Cluj a depășit, în ceea ce privește Produsul Intern Brut, zone metropolitane din jurul altor orașe similare din țări estice. Economistul Radu Nechita explică de ce clujenilor nu li se pare că ar trăi mai bine.
image
Marius Manole, în șoc hipotermic pe scenă!
„Ce avem noi aici?”, o piesă de teatru scrisă și regizată de Lia Bugnar, jucată de Carmen Tănase, Maria Obretin și Marius Manole, a fost un succes deplin la Birmingham, unde spectatorii nici măcar n-au observat că Marius Manole a intrat șoc hipotermic.

HIstoria.ro

image
Caragiale: un client râvnit, dar un cârciumar prost VIDEO
Caragiale: un client râvnit, un cârciumar prost
image
Anul 1942, un moment greu pentru Aeronautica Regală Română
Anul 1942 a însemnat pentru Aeronautica Regală Română, ca de altfel pentru toate forțele Armatei române aflate în zona de operațiuni, un moment deosebit de dificil.
image
Moștenirea fabuloasă a lui Heinrich Schliemann, descoperitorul Troiei
Când, în 1891, i s-a citit testamentul, s-a dovedit că Heinrich Schliemann lăsase în urmă o moștenire (apropo de lichidități, judecând după valoarea de azi) de aproximativ 100 de milioane de euro.