În urmă cu mai bine de 61 de ani, la Universitatea din Bucureşti se înfiinţa o Secţie de limba şi literatura chineză, în paralel cu înfiinţarea Secţiei de limba română la Universitatea de Limbi Străine din Beijing. Apariţia acestor catedre în cele două ţări venea ca un răspuns la cerinţele vremurilor, din nevoia imperioasă de întemeiere a unor relaţii bilaterale, româno-chineze, solide, bazate pe o cunoaştere reciprocă profundă. De-a lungul timpului, în cadrul Secţiei de limba chineză de la Bucureşti, de altfel pînă în urmă cu cîţiva ani singura catedră cu un asemenea profil din România, s-au format peste o mie de specia-lişti, excelenţi vorbitori de limbă chineză, iar sinologia românească a ajuns să reprezinte o şcoală importantă în sfera orientalisticii.

Studiile de cultură, civilizaţie şi limbă chineză întemeiate în acest cadru au pornit de la însuşirea temeinică a limbii clasice şi contemporane, pentru ca apoi programele de studiu, la toate nivelurile – licenţă, masterat, doctorat – să se dezvolte necontenit, perfecţionîndu-se şi diversificîndu-se. Prin profesorii care şi-au dedicat energia şi ştiinţa de carte activităţii didactice, această şcoală de sinologie a urmărit permanent racordarea sa la cele mai noi metode de predare şi cercetare, iar rezultatele obţinute de-a lungul deceniilor oglindesc eforturile depuse pe parcursul a mai bine de şase decenii.

În condiţiile existenţei acestei Secţii de limba chineză, cu o bogată experienţă de predare a limbii chineze, dar şi cu o activitate intensă în sfera cercetării şi a traducerii textelor chineze clasice şi contemporane, la data de 23 noiembrie 2013 s-a înfiinţat Institutul Confucius din cadrul Universităţii din Bucureşti, în urma parteneriatului dintre Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Studii Politice şi Juridice din Beijing. Dată fiind baza solidă existentă, Institutul Confucius a avut un început sub semne de bun augur, căci expertiza profesorilor de la catedră, tradiţia îndelungată în ceea ce priveşte predarea limbii chineze au constituit garanţii ale reuşitei. Prin urmare, dezvoltarea Institutului Confucius din Bucureşti s-a realizat într-un ritm alert pe parcursul celor patru ani, pe direcţii care să valorifice acest potenţial.

Institutul Confucius funcţionează sub egida Oficiului pentru Predarea Limbii Chineze în Străinătate – Hanban, din R.P. Chineză, prin parteneriatul unei universităţi chineze cu o universitate străină. Primul asemenea institut s-a înfiinţat în Coreea de Sud, în anul 2014, iar în momentul de faţă, în întreaga lume, există circa 500 de Institute Confucius şi cîteva sute de Clase Confucius afiliate acestora, toate menite să funcţioneze în principal ca platforme pentru răspîndirea limbii şi culturii chineze în străinătate. În România, primul Institut Confucius s-a deschis în anul 2016, în cadrul Universităţii „Lucian Blaga“, din Sibiu.

Încă de la început, Institutul Confucius din cadrul Universităţii din Bucureşti şi a concentrat activitatea pe promovarea acestor elemente prin activităţile didactice specifice, precum şi prin diverse activităţi culturale. În ansamblul lor, programele iniţiate de institut urmăresc organizarea de cursuri de limba chineză atît pentru studenţii şi profesorii universităţii, cît şi pentru publicul larg.

Mai mult decît atît, dat fiind interesul larg pentru studierea limbii chineze în şcoli, Institutul Confucius a stabilit parteneriate cu o serie de şcoli şi colegii din Bucureşti şi din ţară (în oraşe precum Bacău, Iaşi, Galaţi, Craiova, Giurgiu etc.) în care profesori nativi susţin ore de limbă chineză şi organizează diverse manifestări culturale. Cum lumea de astăzi este o lume a multiculturalităţii, în care cunoaşterea reciprocă este esenţială, institutul organizează în cadrul şcolilor partenere ateliere culturale, în care sînt prezentate diverse aspecte ale culturii chineze, cum ar fi, de pildă, literatura, arta şi muzica, ceremonia ceaiului, caligrafia. De asemenea, cu ocazia unor evenimente importante în China, cum ar fi Anul Nou chinezesc, Sărbătoarea Mijlocului Toamnei, Sărbătoarea Bărcilor Dragon, sînt organizate evenimente culturale menite să prezinte tradiţiile şi obiceiurile chinezilor.

Institutul Confucius din Bucureşti se preocupă intens de promovarea şi dezvoltarea predării limbii chineze în şcoli şi, în acest sens, a contribuit la introducerea limbii chineze în lista materiilor acreditate pentru studiu în învăţămîntul preuniversitar. Luminiţa Bălan, directorul român al Institutului Confucius şi profesor în cadrul Secţiei de limba chineză, a fost desemnată de către Ministerului Educaţiei drept coordonator al grupului de lucru pentru elaborarea programei de studiu pentru limba chineză destinată învăţămîntului preuniversitar. Totodată, în cadrul institutului se organizează periodic dezbateri şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, care au ca temă didactica limbii chineze, scopul fiind acela de a îmbunătăţi pregătirea profesorilor de limba chineză şi de a crea mediul adecvat pentru schimburi de experienţă şi perfecţionare continuă.

Întrucît profesorii secţiei de limba chineză a Universităţii din Bucureşti s-au remarcat şi cu o bogată activitate de traducători ai operelor literare chinezeşti, Institutul Confucius a devenit un spaţiu în care au loc lansări de carte şi sesiuni de promovare a apariţiilor editoriale ce privesc China. Astfel, în cadrul dezbaterilor şi simpozioanelor ştiinţifice organizate, au fost făcute cunoscute publicului român traduceri din literatura chineză, realizate de profesorii secţiei, reputaţi sinologi precum Florentina Vişan, Mugur Zlotea, sau cărţi ale unor autori români referitoare la istoria, cultura şi civilizaţia chineză.

În ultimii ani, Institutul Confucius din Bucureşti a desfăşurat mai multe proiecte în sfera traducerilor literare şi a contribuit la întărirea legăturilor dintre scriitorii români şi cei chinezi. Astfel, în anul 2015, la invitaţia Institutului Confucius din Bucureşti, o delegaţie de scriitori chinezi, condusă de către reputatul scriitor Su Tong, a efectuat o vizită în România, fiind organizate, cu această ocazie, întîlniri literare, dezbateri, lansări de carte. Anul trecut, Institutul Confucius a susţinut organizarea vizitei unei delegaţii de scriitori şi poeţi chinezi, condusă de Yu Hua, unul dintre cei mai în vogă scriitori chinezi la ora actuală. Delegaţia a fost prezentă la Tîrgul de Carte Gaudeamus, unde China a fost ţară invitată de onoare. Şi Institutul Confucius a participat la diverse evenimente prilejuite de acest tîrg, contribuind la întărirea schimburilor culturale româno-chineze.

De altfel, promovarea schimburilor culturale reprezintă o sferă de activitate importantă pentru institut, iar în acest context au fost organizate şi la Beijing evenimente prin care cultura română să fie mai bine cunoscută în universităţile din China. Merită amintită Ziua culturii române, din luna decembrie a anului 2014, cînd Institutul Confucius a organizat la Universitatea de Studii Politice şi Juridice din Beijing expoziţia „Cultura română“, la care au fost prezentate obiecte de artizanat şi costume populare româneşti, alături de o expoziţie de fotografie din România. Tot cu această ocazie, profesori ai Secţiei de limba chineză şi ai altor facultăţi din Universitatea din Bucureşti au susţinut prelegeri prin care au prezentat studenţilor chinezi cultura română şi rezultate ale cercetării ştiinţifice desfăşurate la această universitate. În luna decembrie a acestui an, o delegaţie condusă de Mircea Dumitru, rectorul Universităţii din Bucureşti, va participa la un eveniment similar la Universitatea Normală din Beijing, una dintre universităţile de prestigiu din China cu care există o colaborare fructuoasă.

În concordanţă cu preocupările în sfera ştiinţifică ale membrilor Secţiei de limba chineză, Institutul Confucius a organizat în cei patru ani de la inaugurare numeroase evenimente academice, cum ar fi conferinţele ştiinţifice, cu teme din domeniul filozofiei, literaturii, didacticii, la care au participat specialişti chinezi din mai multe universităţi din China, dar şi din alte ţări, alături de reputaţi sinologi români.

Prin întreaga sa activitate, Institutul Confucius îşi propune să reprezinte o platformă pentru dezvoltarea relaţiilor culturale româno-chineze, pentru promovarea predării limbii chineze, precum şi pentru sprijinirea proiectelor de cercetare şi organizarea de manifestări culturale şi ştiinţifice. 

Luminița Bălan, profesor universitar la Catedra de Limbi Orientale a Universității din București, este directoarea Institutului Confucius și traducătoarea în limba română a lui Mo Yan.

Foto: wikimedia commons