Omenirea se află într-o situaţie dezastruoasă, din cauza gravei şi masivei agresiuni extraterestre exercitată de către fiinţe extraterestre gravitaţionale de tip reptilian, vulturian şi peştilian asupra fiinţelor terestre luminoase (umane), de tip gorilian (oameni luminoşi-umani). Această agresiune se realizează cu acordul tacit al guvernelor unor ţări care au ajuns să fie conduse de către oameni care au ajuns să fie agresaţi şi, ca urmare a acestei agresiuni, au devenit posedaţi şi influenţaţi existenţial, prin animare existenţială specifică, de către fiinţele agresoare extraterestre. […] Conştientizînd necesitatea unei organizări adecvate în vederea contracarării performante a agresiunii extraterestre îndreptate împotriva Lumii Fizice Luminoase a Planetei Terra, Mişcarea Civică „Mihai Eminescu“ îşi asumă iniţiativa, precum şi sarcinile şi riscurile aferente, de a fonda: FRONTUL NAŢIONAL ANTI-REPTILIAN (FNA-R). Organizaţia FNA-R este o structură civică asociativă şi consultativă de acţiune concretă, la care poate adera orice organizaţie care a conştientizat corespunzător pericolul major pe care îl constituie agresiunea extraterestră îndreptată împotriva civilizaţiei terestre umane (luminoase), în general, precum şi a agresiunii extraterestre reptiliene, în special, şi care doreşte să se asocieze pentru a acţiona în comun împotriva acestei agresiuni. Principalele obiective urmărite a se realiza de către FNA-R sînt: 1. Conştientizarea populaţiei cu privire la existenţa agresiunii extraterestre reptiliene, a celei vulturiene şi a celei peştiliene, precum şi a modului specific în care aceasta se realizează, şi a consecinţelor existenţiale asupra persoanelor agresate; 2. Combaterea agresiunii extraterestre prin mijloace specifice adecvate şi performante; 3. Exorcizarea oamenilor agresaţi şi posedaţi, care au conştientizat starea în care se află şi doresc să se elibereze; 4. Atenţionarea populaţiei asupra oamenilor posedaţi de către fiinţe agresoare extraterestre, care au fost transformaţi în factori de influenţă şi promovare a intereselor civilizaţiilor extraterestre agresoare şi care acţionează corespunzător în cadrul puterilor de stat sau al instituţiilor publice, sau care candidează la alegerile generale sau locale; 5. Contracararea acţiunilor specifice de agresare energetică în locuri şi medii publice, a oamenilor luminoşi, în vederea acaparării şi posedării lor, acţiuni realizate în mod conştient sau inconştient, de către oameni gravitaţionali, care au fost agresaţi şi sînt posedaţi.  
 
(fragmente din Misiunea astrală „România altruistă şi înţeleaptă“ – preşedinte Lorin Fortuna)