- 3 întrebări pentru Constantin ENACHE -

Poate că nici un alt proiect urbanistic n-a stîrnit atîtea polemici ca proiectul acestei rute care leagă vechiul cartier Uranus de Piaţa Victoriei. „Diametrala“ – îi spun unii; „autostradă“ – spun alţii; bulevard – insistă cel care l-a proiectat, Constantin Enache. Peste 80 de case au fost demolate pentru a putea permite lărgirea vechilor străzi din care se va compune această nouă rută considerată de autorităţi indispensabilă.

De ce este nevoie de lărgirea străzilor care leagă Rahova de Piaţa Victoriei? La ce bun acest nou bulevard? 

Bucureşti e un oraş radial inelar, compus din străzi care toate aveau drept ţintă centrul. De la un moment dat încolo s-au construit şi cîteva străzi semicirculare cum este Şoseaua Ştefan cel Mare – Bulevardul Mihai Bravu: e o linie aflată la limita oraşului de la 1850. 

În general, toate străzile care ajung în centru supraîncarcă oraşul. Soluţia în asemenea cazuri este să se găsească alternative ocolitoare. În cazul particular al Bucureştiului, circulaţia pe direcţia Nord-Sud se desfăşoară aproape în exclusivitate pe Bulevardul Magheru. De cînd bulevardul a devenit neîncăpător, a fost cucerită şi Calea Victoriei de maşini. A lăsa Calea Victoriei pradă circulaţiei intense a maşinilor e un gest total greşit faţă de oraş. Pentru mine, Calea Victoriei este prin excelenţă strada cu valoare identitară pentru acest oraş, ea are o importanţă maximă pentru Bucureşti, în primul rînd datorită valorii simbolice. 

Construirea noului bulevard va afecta această stradă istorică? 

Finalizarea „diametralei“ va mai degreva Calea Victoriei de trafic – acesta e unul dintre scopuri, să o restituim măcar parţial pietonilor. Dar niciodată într-o localitate mare soluţiile bazate exclusiv pe satisfacerea nevoii maşinii nu au dat rezultate. Maşina îşi caută mereu un nou spaţiu pe care să-l consume. Trebuie avute în vedere în paralel cele două mijloace. Pe de o parte, să fie introduse în continuare măsuri de restricţionare a accesului cu maşina în zonele centrale – şi pentru asta avem nevoie de o reţea bine dezvoltată de transport public. Pe de altă parte, creînd această rută ocolitoare putem să deviem măcar o parte din trafic pe Buzeşti, şi nu pe Calea Victoriei. Cu timpul, vom putea să restrîngem cele patru benzi de circulaţie la doar două, iar spaţiul obţinut astfel să fie folosit pentru creşterea suprafeţei trotuarelor.

Criticii spun că tocmai trasînd acest nou bulevard se încurajează traficul maşinilor către centrul oraşului. Ce se va întîmpla cu traficul care se va deversa, din momentul construirii acestei străzi, în Piaţa Victoriei? 

Oamenii sînt tentaţi să privească lucrurile în absolut. Meseria mea îmi spune că lucrurile sînt relative şi că ele trebuie privite cu distanţă. Bulevardul Ion Mihalache există. Există Bulevardul Kiseleff. Există şi Bulevardul Aviatorilor. Ele sînt acolo şi aduc oameni şi maşini în Piaţa Victoriei. Lărgirea Căii Buzeşti va permite ca această circulaţie să nu fie direcţionată exclusiv spre Magheru şi spre Calea Victoriei. Ea va putea fi deviată la marginea zonei centrale protejate. 

Constantin Enache este urbanist, profesor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din Bucureşti. Este şeful de proiect pentru Planul Urbanistic Zonal Buzeşti-Berzei-Uranus.

a consemnat Matei Martin