1648 – Tratatul de la Westfalia, între Franţa, Sfîntul Scaun şi Aliaţi (printre altele, se referă la protejarea protestanţilor din Germania)

1660 – Tratatul de la Olivia între Suedia, Polonia şi Prusia (pentru protejarea drepturilor catolicilor şi evanghelicilor din teritoriile cedate Suediei)

1669 – Tratatul de la Karlowitz, între Polonia şi Imperiul Otoman (pentru respectarea drepturilor catolicilor din Imperiul Otoman)

1774 – Tratatul de la Kuciuk-Kainargi, între Rusia şi Turcia (privitor la creştinii din Turcia)

1815 – Actul Final al Congresului de la Viena, semnat între Rusia, Austria şi Prusia (printre altele, asigură polonezilor aflaţi pe teritoriul lor instituţii pentru a-i proteja de influenţa celor trei guverne)

1830 – Protocolul Conferinţei de la Londra (în care e menţionată respectarea libertăţilor politice şi civice ale tuturor cetăţenilor Greciei, indiferent de religie)

1856 – Convenţia de la Paris (s-a reglementat inclusiv protecţia cultelor creştine)

1878 – Tratatul de la Berlin (între Bulgaria, Muntenegru, România şi Serbia. Prevede asigurarea drepturilor egale ale tuturor cetăţenilor lor)

1881 – Convenţia internaţională de la Constantinopol (prevederi privind protecţia musulmanilor)

1945 – Carta Naţiunilor Unite

1948 – Convenţia cu privire la Prevenirea şi Pedepsirea Crimei de Genocid

1965 – Convenţia Internaţională cu privire la Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială

1978 – Declaraţia UNESCO cu privire la Rasă şi Prejudiciul Rasial

1992 – Declaraţia ONU cu privire la Drepturile Persoanelor aparţinînd Minorităţilor Naţionale sau Etnice, Religioase şi Lingvistice

1996 – Recomandarea 1300 privind protecţia drepturilor minorităţilor (elaborată de statele membre ale UE) 

(sursa: RADOR)