Arhitecții trebuie spînzurați? Da!

Publicat în Dilema Veche nr. 378 din 12-18 mai 2011
Arhitecții trebuie spînzurați? Da! jpeg

Kázmér Kovács: Spaţiul public românesc de azi le creează frustrări atît arhitecţilor şi urbaniştilor, cît şi celor care-l locuiesc. O discuţie despre spaţiul public pune problema responsabilităţii acelora care creează acest spaţiu – arhitecţi şi urbanişti –, dar şi a celor care îl locuiesc. Într-un registru tehnic, arhitecţii pot concepe spaţii care să găzduiască viaţa publică. Aş vrea să vorbim despre cum a ajuns spaţiul public românesc acolo unde se află azi şi despre cum am putea să ne raportăm mai responsabil la el şi unii, şi alţii, profesioniştii amenajării spaţiilor publice şi cei care le locuiesc. Singura referinţă bibliografică pe care doresc s-o invoc pentru a demara discuţiile este o carte scrisă de un arhitect francez, Philippe Trétiack, intitulată Faut-il pendre les architectes? („Trebuie să-i spînzurăm pe arhitecţi?“). Critic, dar şi necomplezent, autorul pune problema acestei responsabilităţi. Nu ne va consola să aflăm de la Philippe Trétiack că nici ei nu stau prea bine cu arhitectura de for public şi, în general, cu raporturile dintre arhitecţi şi comanditari, dintre comanditari şi oraş, dintre oraş şi locuitorii săi.

Gabriel Liiceanu: Faptul că dvs. doriţi un dialog cu oameni de formaţie umanistă este foarte flatant pentru noi, dar dificultatea rămîne neatinsă în ce ne priveşte. Nu ştiu exact ce vă putem spune pentru că, dialogul fiind unul pe teme de arhitectură în spaţiul public, atunci fiecare dintre noi şi-a pus problema ce are, de fapt, să vă spună. Sau ce aşteptaţi dvs. de la oameni ca noi. Plecînd de la titlul cărţii pe care tocmai aţi prezentat-o şi încercînd să răspundem dacă trebuie sau nu să fiţi spînzuraţi, răspunsul este da. Şi am să vă spun de ce. Răspunsul e da pentru că sînteţi de o singurătate totală. Oricum aş întoarce pe toate feţele lucrurile, cînd e vorba de a aprecia cum arată un oraş – Bucureştiul, de pildă – pe orice coridor am lua-o şi orice altă răspundere am încerca să găsim, pînă la urmă, răspunzătorul suprem este arhitectul, în mintea mea. Grozăvia este că dvs. trebuie să vă asumaţi această singurătate sau această izolare. Am să spun în două-trei cuvinte în ce constă după mine izolarea arhitectului şi, în final, de ce se pune problema dacă el trebuie spînzurat sau nu din vina acestei singurătăţi.  

Să începem cu răspunderea locuitorilor. Chiar dacă lucrurile sînt gîndite dincolo de istoria momentului actual, dincolo de România, nu cred că locuitorii oraşelor, în general ai comunităţilor, membrii comunităţii au avut un raport direct cu felul în care arhitecţii, de-a lungul timpurilor, şi-au gîndit operele. Opera nu cred că a ieşit niciodată printr-un dialog dintre locuitori şi arhitect. Dumneavoastră nu vă negociaţi opera de artă cu locuitorii. Dacă ne întoarcem la zilele noastre şi la Bucureşti, sîntem confruntaţi cu o populaţie care nu a reuşit să-şi creeze o structură comunitară, care a ieşit dintr-o perioadă istorică în care atomizarea era garantată, în care simţul comunitar a fost distrus – dacă el exista dinainte de război –, cu o populaţie în care răsturnarea valorilor s-a făcut sistematic şi în care oameni fără cultură au ajuns să dicteze felul în care se face arhitectura ţării: indivizi cu patru clase au reuşit să-şi impună modelul arhitectural. Dar, una peste alta, populaţia actuală a României nu poate fi atrasă ca partener valabil într-un asemenea dialog. Eu nu cred că locuitorii Bucureştiului au cea mai mică urmă de competenţă de a se pronunţa în privinţa esteticii, a arhitecturii şi a urbanismului. Nu cred asta. Sînt inculţi, vin dintr-o perioadă care i-a deformat, i-a mutilat. Gustul nu e punctul tare în momentul de faţă. Deci nu în ei veţi găsi un aliat. Şi nici nu veţi găsi o scuză. 

 Mergem mai departe. Dacă arhitectul este izolat în raport cu locuitorii oraşului care beneficiază în final de imaginea pe care el o dă oraşului, atunci în raport cu cine se pune problema unui dialog? În raport cu comanditarul? Comanditarul, cînd este vorba de un particular, este un locuitor cu bani. Şi ne întoarcem la problema gustului care, în cazul lui, este, de obicei, submediocru. Nu e cazul să dau exemple. Cînd te uiţi la casele pe care le invoca Andrei Pleşu într-un text de-al lui, aflate vizavi de Palatul Mogoşoaia, te îngrozeşti de felul în care arată. Observaţia lui se referea la ce văd ei cînd se uită la Palatul Mogoşoaia şi ce le oferă celor care sînt pe malul lacului Mogoşoaia spectacolul caselor de pe celălalt mal. Deci, comanditarii, iarăşi, nu sînt oamenii luminaţi ai Renaşterii – cultivaţi, pontifi, principi cu care să creaţi un dialog în care să vă simţiţi în largul dvs. Sînt arivişti, sînt oamenii îmbogăţiţi peste noapte, de cele mai multe ori ţoape care îşi impun un punct de vedere şi care de obicei cîştigă – pentru că au banii – iar dvs. trebuie să vă supuneţi. În sfîrşit, ultimul partener cu care s-ar presupune că aţi putea construi un dialog şi aţi putea împărţi cu el răspunderea ar fi structurile instituţionale administrative ale statului. Nici acolo nu cred că avem cele mai strălucite modele de cultură umanistă şi de parteneri posibili de dialog pentru artiştii care sînteţi. Şi atunci, dacă aşa arată lucrurile în clipa de faţă, înseamnă că răspunderea dvs. rămîne totală. Dacă nici locuitorii nu răspund, dacă nici comanditarii nu răspund, dacă nici instituţiile nu răspund, atunci cine răspunde? Şi aici cred că apare marele impas. Dvs. nu sînteţi îngeri. Puteţi fi cei mai mari arhitecţi, dar trebuie să trăiţi şi, atunci cînd sînteţi confruntaţi cu o comandă, va trebui să faceţi compromisuri în raport cu calitatea mentală şi culturală a celui pe care îl aveţi în faţă. Pînă unde poate fi împins compromisul? Pînă unde conştiinţa dvs. profesională poate funcţiona, şi de unde începe drama supravieţuirii şi a existenţei? Felul în care vorbesc acuma are o simplitate deliberată, este felul în care gîndesc atunci cînd merg pe stradă în Bucureşti, este un mod de a vorbi care apare la capătul întrebărilor pe care mi le-am pus de-a lungul acestor 20 de ani văzînd ce se întîmplă în Bucureşti. Nu e o discuţie comodă. Nu îmi propun să vă flatez, ci pur şi simplu să discut ca membru intelectual al comunităţii bucureştene – care nu există, cum spuneam – ce cred despre ceea ce văd venind din direcţia profesiunii dvs. Mi-e greu de fiecare dată cînd trec cu maşina prin Piaţa Charles De Gaulle să privesc blocul Vodafone, cînd ştiu că a fost premiat de Ordinul Arhitecţilor: o clădire care în sine are virtuţile ei, bănuiesc, dar care, plasată acolo, pur şi simplu a scos din scară Bucureştiul, aşa cum a scos din scară Bucureştiul clădirea băncii din spatele Muzeului Antipa, aşa cum au scos din scară Bucureştiul alte şi alte clădiri care au apărut. Cu a cui răspundere? În nici un caz nu m-a întrebat cineva pe mine; în nici un caz nu cred că pot fi întrebaţi locuitorii Bucureştiului, al căror vot, pentru mine, aşa cum arată ţara noastră, nu contează. Şi atunci, întrebarea mea este: pentru Dumnezeu, cine răspunde pentru felul în care arată Bucureştiul, pentru felul în care se dărîmă case din săracul patrimoniu pe care îl avem, pentru felul în care se înalţă uneori lucruri care, repet, ca proiecte arhitecturale sînt, pesemne, cu totul meritorii, dar amplasate acolo constituie un scandal? De fapt, ce aşteptaţi de la noi? Pentru că sînteţi cu adevărat izolaţi: în practicarea meseriei dvs., în singurătatea dvs. şi în răspunderea dvs.

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Libertățile lui Niță
Dosarul de față marchează un secol de la acea Constituție și o privește cu luciditate.
constitutia din 1923 2 jpg
Triumful efemer al brătianismului – Constituția de la 1923
Constituția de la 1923 este, în termeni politici, juridici şi simbolici, apoteoza lui Ioan I.C.Brătianu
img jpg
De la formă la forță: starea de asediu
O altă Constituție urma să fie proclamată la sfîrșitul lui februarie 1938, instaurînd formal autoritarismul carlist.
p 11 Carol al II lea WC jpg
Între bovarism și realitate tradiții constituționale la centenar
Constituția din 1923 e mai mult un abandon al constituționalizării și, în felul ei, un pas precar spre maturizare.
p 12 Juliu Maniu WC jpg
p 13 Statuia lui Ion I C  Bratianu WC jpg
Cît de liberală putea fi Constituția din 29 martie 1923?
Din punct de vedere politic, adoptarea Constituției României Mari reprezintă un considerabil succes al PNL.
culisele promulgarii constitutiei din 1923 bataie ca in filme in jpg
A fost suficient să vi se prezinte chestiunea femeilor...
Dl. V. Pella: Ce legătură are igiena cu drepturile politice ale femeilor?
Mîntuirea biogeografică jpeg
Azi, cu gîndul la mîine
Preocuparea pentru sustenabilitate are, în tot cazul, o natură problematizantă, interogativă, deschisă, care nu poate decît să placă „omului cu dileme”.
Green office space jpg
Despre sustenabilitate, azi
Consumul sustenabil nu presupune, implicit, o renunțare la consum, ci presupune, mai degrabă, o schimbare a comportamentului consumatorilor
p 14 Uzina electrica Filaret WC jpg
Electrificarea Bucureștiului
Orașul București a fost iluminat succesiv cu: lumînări de seu, păcură, uleiuri grele, petrol și electricitate.
Construction workers raising power lines   DPLA   fd565d9aa7d12ccb81f4f2000982d48a jpg
Uzina de Lumină – o istorie de peste un secol
Drept urmare, Uzina de Lumină a continuat să funcționeze doar ocazional, în caz de avarii în sistem, pînă în 1973, cînd, după 74 ani, și-a încheiat definitiv funcționarea.
p 10 jpg
În numele generațiilor viitoare
Cum privim spre generațiile viitoare?
p 12 WC jpg
Monahismul. Sustenabilitatea perenă
Tensiunile legate de ceea ce numim acum sustenabilitate și reziliență au existat dintotdeauna, fără îndoială.
p 11 BW jpg
Sfîrșitul războiului cu natura
Tăiem păduri în timp ce aducem în țară și îngropăm sau ardem mii și mii de tone de deșeuri.
marius jpg
Ecranul vieții noastre
Era anul 1923 cînd un imigrant rus, pe nume Vladimir K. Zworykin (1888-1982), angajat al unui centru de cercetare american din Pittsburg, a patentat iconoscopul, prima cameră de televiziune electronică.
p 10 Truta WC jpg
Mica/marea istorie a TVR
Un tezaur fabulos, aș zice, o adevărată mină de aur pentru cineva care s-ar încumeta să scrie o istorie extinsă a televiziunii din România.
p 11 Preutu jpg
„Televiziunea nu trebuie concurată, trebuie folosită”
Cultul personalității liderului se resimțea și în cele două ore de program TV difuzate zilnic.
Family watching television 1958 cropped2 jpg
p 13 Negrici jpg
Ecranism și ecranoză
Din nou, patologia ecranozei. Se întrevede oare vreun leac pentru această psihoză de masă?
p 14 Ofrim jpg
Cutia cu spirite
La începuturile cinematografiei, spectatorii nu suportau să vadă prim-planuri cu fețe de oameni, cu mîini sau picioare.
p 15 Wikimedia Commons jpg
Artă cu telecomandă sau jocurile imaginii
Arta strînge în jurul ei, dar o face pe teritoriul ei, în condițiile ei. Pentru lucrarea de artă fundalul e muzeul, galeria, biserica, cerul liber; pentru televizor, e propria ta amprentă, intimă și unică.
E cool să postești jpeg
O oglindă, niște cioburi
Pe de altă parte, blamînd lipsa de valori și societatea pervertită, nu vorbim și despre o comoditate a pesimismului?
p 10 WC jpg
Pe vremea mea, valoarea n-avea număr!
Valoarea mea s-a redus deodată la impactul asupra „bateriei“ corpului unui om.
p 11 jpg
„Privatizarea” valorilor: o narațiune despre falșii campioni ai bunului-simț
Mulți cred că generația mea e anomică. Nu e adevărat, și pe noi ne ajută istoria, în felul nostru.

Adevarul.ro

image
Un român grobian la meciul Cîrstea – Kvitova: S-a rușinat și comentatorul Digi Sport VIDEO
Din păcate, avem huligani, nu doar pe arenele sportive din țară. Mai nou, niște indivizi dubioși ne fac de râs și afară!
image
Cea mai temută infractoare care a terorizat Spania e româncă. O armată de interlopi o asculta orbește
Tenace, ambițioasă și extrem inteligentă, dar nu în ultimul rând de o frumusețe răpitoare, ea a reușit să câștige toate războaiele cu bandele rivale.
image
Nou scandal sexual în universitate. „Profesorul de 67 de ani i-a propus să devină iubita lui. Să facă sex în fața unei minore“
Elaborarea unor Coduri de etică stricte privind hărțuirea sexuală în universitățile din România devine o prioritate, în contextul numărului din ce în ce mai crescut de astfel de cazuri care apar în spațiul public. Ultimul scandal de acest tip provine din Cluj-Napoca.

HIstoria.ro

image
Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov
Prin sintagma „stat sovietic paralel” înțelegem mecanismul clandestin prin care Uniunea Sovietică a instituit controlul total asupra suveranității statului român.
image
Povestea marilor cutremure ce au zguduit spațiul românesc
La mijlocul lunii februarie a acestui an, orașul Târgu Jiu și localitățile învecinate au fost afectate de o serie de cutremure care, deși nu au produs pierderi de vieți omenești sau pagube materiale majore, au stârnit panică în rândul populației.
image
Irina Bossy-Ghica: „Îmi consacru toate eforturile pentru a reconstrui ceea ce înaintașii mei au clădit”
Stră-strănepoata lui Ion Ghica și a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino a plecat din România în liceu, în 1973, și s-a reîntors prima oară 17 ani mai târziu, după „Revoluția” pe care ține s-o scrie cu ghilimele.