Nagîț de pui

Publicat în Dilema Veche nr. 964 din 29 septembrie – 5 octombrie 2022
Nagîț © wikimedia commons
Nagîț © wikimedia commons

Anii de după Revoluția din decembrie 1989 au fost interesanți sub aspect lingvistic, ca să folosesc un eufemism. Atunci am găsit, într-o revistă, recomandarea de a folosi asparagusul în alimentație. Tot atunci, un prospect al unui produs farmaceutic de desfundare a nasului informa cumpărătorul că, dacă sîntem răciți, nasul „fuge” (metafora era semnalată cu ghilimele). În fine, trecînd într-o zi pe lîngă „Central”, una dintre cele mai selecte alimentare din Iași, care rezista din anii comunismului și încerca să țină pasul cu turbulența noului sistem, am observat că, pe trotuar, era scos un panou (practică abia pătrunsă), pe care se putea citi noutatea zilei: avem nagîț de pui.

În primele două cazuri, nedumerirea e repede spulberată pentru cel care cunoaște limba engleză: cînd spunem „asparagus”, noi înțelegem planta ornamentală, întreagă, dar englezii se referă la sparanghel (mlădițele primăvăratice, comestibile, ale plantei). Iar nasul, evident, „curge”, nu „fuge” (a running nose). Traducerile proaste erau parte integrantă a vieții cotidiene, nimic nou. Dar ultimul caz era un mister total: știam ce e nagîțul, chiar dacă teoretic – o pasăre. Avempui de nagîț ar mai fi avut sens. Dar invers... poate era o figură de stil (genitivus definitivus) de tipul un boboc de fată?(La urma urmelor, în variantele rămase în manuscris la Luceafărul, și Eminescu luase în calcul un grangure de fată, o comparație tot din sfera înaripatelor.) Nu am mai avut liniște de atîtea presupuneri și m-am întors din drum. Pe eticheta originală scria: chicken nuggetsU.S.A.

Nuggets © wikimedia commons
Nuggets © wikimedia commons

Rîzi, tu, rîzi, cititorule... pentru că McDonald’s și KFC sînt, în prezent, parte din viața noastră, dar atunci nici măcar sparanghelul nu ajunsese în magazine. Iar managerul, probabil presat de necesitatea etichetării produsului în vitrină și pe panoul de pe trotuar, făcuse un raționament logic: chicken este „pui” (de găină, care este o pasăre), nuggets seamănă bine și la sunet și la formă cu nagîț, nagîțul este o pasăre... Este exact tipul de legături mentale care au prilejuit renumerațiapersonajului caragialian, sau lăcrămația, sau somniera. Primul cuvînt se explică prin asocierea sensului de retribuție în bani cu faptul că aceștia se numără; al doilea, prin faptul că, adeseori, o reclamație este (sau era) însoțită de lacrimi; ultima formă este motivată de somnul care poate fi găzduit de o somieră. La baza celor de mai sus identificăm un fenomen prezent în orice cultură și care, în lingvistică, se numește etimologie populară.

Dacă (prea puținele) ore de gramatică făcute în școală lasă cumva impresia că, într-un sistem lingvistic, domnesc ordinea, regularitatea, predictibilitatea, ca în matematică (de exemplu: la derivate atașezi sufixe și prefixe, la compuse alături cuvinte întregi etc.), etimologia populară sau falsă, procedeu de îmbogățire a vocabularului, o spulberă pe loc. La fundamentul său se află eroarea, greșeala de interpretare, conexiunea „pe alături” care, însă, odată elucidată în mecanismul ei, își arată „logica”: la o examinare atentă, se observă că toate exemplele sînt motivate de legături (de formă și sens) pe care vorbitorul unei limbi le face în minte. Dacă numărul celor care fac aceste conexiuni atinge o masă critică, atunci forma distorsionată se impune ca normă, altfel nu.

Ideea e că, la un anumit moment în evoluția unei limbi, un cuvînt sau o expresie pot începe să-și piardă inteligibilitatea pentru noile generații de vorbitori care, pentru a remedia problema, operează modificări la nivelul formei astfel încît rezultatul „să aibă sens”. Aceste reinterpretări au loc sub influența unor cuvinte deja existente în vocabular, cu care oamenii stabilesc, greșit, înrudiri. Astfel, poate v-ați întrebat vreodată de ce echivalentul englezesc al cuvîntului românesc amiral conține un d (admiral), iar cele din franceză, italiană și spaniolă, nu. Encyclopedia Britannica arată că originea este o sintagmă arabă, amir al-bahr  amir („comandant”) + al (articol hotărît) + bahr („mare”) – „comandant naval”, adoptat de sicilieni ca amiral pe la anul 1200, apoi împrumutat de francezi, spanioli și englezi. La aceștia din urmă, un d a apărut cîteva secole mai tîrziu, sub influența romanicelor admire și admiration, din vocabularul englez, cu care vorbitorii au simțit că se înrudește (motivație parțial „filologică”, parțial emoțională, desigur, fiindcă un amiral era admirat și respectat de oricine).

Din sfera nupțială vin următoarele două exemple, pe care le știm din filme: un cuvînt compus, bridegroom („mire”), și expresia till death do us part („pînă cînd moartea ne va despărți”). Primul este o modificare adusă, în Evul Mediu, unui compus anterior, bridegome, în care elementul inițial, bride, este „mireasă”, iar al doilea, gome, e o veche moștenire germanică folosită cu sensul generic de „ființă umană”, „pămîntean” („omul miresei”, deci). La concurență cu man(originar cu același sens generic), care l-a și înlocuit în vocabularul limbii engleze, acest al doilea element a început să nu mai însemne nimic pentru vorbitorii secolului al XVI-lea (interesant cum, și în limbă, e valabil principiul use it or lose it, din biologie). Astfel că a apărut forma pe care o știm noi azi, sub influența unui alt substantiv, în uz la vremea respectivă, groom, cu care poporul a identificat legături de formă, pronunție și semnificație (groom cu sens arhaic poate fi „servitor” sau „tînăr”). 

Expresia till death do us part conținea, la origine, un verb provenit din franceza veche care însemna „a separa”, „a despărți”. Till death us depart era formula folosită la ceremonia religioasă, care a supraviețuit, un timp, în paralel cu noua expresie, în care verbul, ieșit din uz, este reinterpretat sonor și formal: do + part. Reinterpretarea este atestată pentru prima dată în 1549, în The Book of Common Prayer, o carte liturgică folosită de Biserica Anglicană după ruperea de Biserica Catolică, sub Henric al VIII-lea. Pentru comparație, ne putem gîndi la o expresie românească în care, la un moment dat, prin dispariția conceptului, vorbitorii nu au mai recunoscut un cuvînt și l-au „corectat”: a da sfoară în țară a fost, la origine, a da sfară în țară, „sfara” fiind fumul de la focurile aprinse din munte în munte pentru a vesti rapid invaziile dușmanilor.

Aș vrea să menționez că această intervenție asupra limbii – voluntară, creativă – se constată și la copiii mici aflați în perioada de achiziție a limbii materne, din orice cultură ar proveni ei. Tatiana Slama-Cazacu, al cărei nume l-am invocat deseori în textele din Dilema veche, descrie, în studiile sale, obiceiul copiilor de a face singuri diverse asocieri dacă părinții nu le explică prea clar sensurile cuvintelor noi. Astfel, psiholingvista documentează un caz în care „un copil de 3 ani care este certat pentru că nu a fost cuminte și căruia cineva îi spune Ai sfeclit-o! preia global expresia auzită și o repetă ca pe un substantiv, adresîndu-se persoanelor din jur cu forma de vocativ, foarte corect format, modificînd prompt desinențele: femeilor – sfeclito!, bărbaților – sfeclitule!”. Un copil de 5 ani, auzind de cronometru, spune „a, ăsta-i kilometru”, iar un compas se numește așa „pentru că faci un pas, și încă un pas”. Tot la 5 ani, fiul meu, Andrei, pus să explice sensul cuvîntului „travestit”, tocmai auzit la știrile serii, la televizor, și-a fluturat mîna și a zis „cineva așa, foarte vestit” (din moment ce era la televizor!).

Etimologia falsă nu ține cont de vîrsta vorbitorilor și nici de cultura în care se nasc ei. Nu ține cont nici de timpuri, pentru că o observăm în toate epocile, și nici măcar de gradul de educație: în a sa Institutio Oratoria, Quintilian, renumitul pedagog și profesor de retorică (35-100), ridiculizează moda cărturarilor romani de a stabili legături etimologice între cuvinte. Le iartă derapajele, invocînd greșelile făcute de Varro, pe care el îl numește „cel mai învățat dintre romani”: „Dar, după exemplul dat de Varro, oricine poate fi iertat. Căci el a încercat să îl convingă pe Cicero [...] de faptul că ogorul se numește ager pentru că se muncește pe el (agitur), iar stăncuțele se numesc graculos pentru că zboară adunate în stoluri (gregatim)”.

Dincolo de toate acestea, dincolo de consecințele (sau, dimpotrivă, lipsa consecințelor) „inovațiilor” asupra vocabularului, factorul comun care le leagă este unul foarte adînc, care ține de o trăsătură psihică cu care putem spune că ne naștem. Etimologiile acestea „raționale”, dar false nu reflectă simple asocieri formale și sonore între cuvinte. Fie că e vorba de un context verbal, în care copilul nu înțelege sensul unui cuvînt și caută să stabilească singur semnificații, în funcție de experiența proprie, fie că e vorba de un context social foarte larg, în care vorbitorul adult nu mai înțelege cum se raportează un cuvînt sau o expresie la viața întregii comunități, observăm o intervenție a gîndirii asupra limbii, o interpretare creativă motivată de nevoia constantă de sens a ființei umane.

Laura Carmen Cuțitaru este conferențiar la Literele ieșene, specializată în lingvistică americană.

973 22 Iulia Marin jpeg
De ce Bach?
Doar ecourile unui Du schaffst das m-au ajutat să pot duce piesele la final. Însă în acea zi, nu cred că Johann Sebastian Bach a ajutat multora.
p 23 Lewis Carroll WC jpg
Efemeridele lingvistice
O atitudine normală, veți zice. Poți pretinde drepturi asupra vocabularului?
p 22  James Cooke Brown WC jpg
Dreptul asupra limbii
Vladimir Putin poate, de fapt, să declare că limba rusă e proprietatea sa personală, consecințele legale ale unei astfel de pretenții sînt nule.
RoAlert jpg
Societatea de consum emoțional
De cîte ori ar trebui să sune telefoanele oamenilor într-o zi? Și apoi ce se va mai adăuga pe lista Ro-Alert?
p 7 FED WC jpg
E inflația, prostule!
Întrucît Sistemul Federal de Rezerve al SUA (FED) a majorat recent rata-țintă a dobînzii, s-ar putea ca inflația să încetinească spre sfîrșitul anului în curs.
Florin Stoian 10 jpg
„Am transformat Oltenia de sub Munte într-un brand” – interviu cu geologul Florin STOICAN
„Mai întîi, trebuie să spun că rețeaua internațională a Geoparcurilor UNESCO a ajuns acum la 177 de geoparcuri din 46 de țări și există un interes atît de mare pentru alte geoparcuri, încît UNESCO a limitat numărul anual de aplicații la maximum 20 și maximum două/țară.”
p 7 WC jpg
Periculoasa alunecare spre violență a Americii
Teoriile conspiraționiste de extremă dreapta ale „statului paralel” și minciunile partidului republican despre alegerile măsluite au același țel comun: să conteste legitimitatea statului.
959 22 LCCutitarupng jpg
A texta, textare, textor & texteză
Lucrări și cărți întregi încep tot mai des să aibă ca subiect această dezvoltare adusă de inventarea computerului. Încotro va merge texteza și unde va ajunge reprezintă o chestiune care, nu mă îndoiesc, va depăși imaginația noastră din prezent.
p 7 WC jpg
America și provocarea chineză
America trebuie de asemenea să-și sporească participarea la actualele instituții internaționale pe care le-a creat și să le dezvolte pentru a stabili standarde și a gestiona interdependența.
p 19 jpg
Hîrtia, ecranul și cititul
Cum rămîne cu argumentele „emoționale” ale unui cititor care nu se poate „debarasa” de cartea tipărită?
p 7 WC jpg
Căderea lui Boris Johnson – și a noastră
În ziua de azi, personal este realmente politic: eșecurile personale sînt ipso facto eșecuri politice.
p 23 ExpoziLŤia Columbian¦â, Chicago, 1893 WC jpg
Ierusalimul de ipsos – Expoziția Mondială de la Chicago, 1893
La Chicago, în 1893, un oraş ideal întreg s-a pogorît pe harta oraşului, condiţionat de sit şi de cultura albă, creştină, „falocentrică” şi „elitistă” care domina acel moment.
p 7 Thyssen Krupp, Essen, Germania WC jpg
Războiul lui Putin și modelul economic german
Va supraviețui oare modelul economic german războiului purtat de președintele rus Vladimir Putin împotriva Ucrainei?
p 2 WC jpg
Tocăniță de vin
Numite, în engleză, SOT („slips-of-the-tongue”), greșelile de vorbire care se fac involuntar, de obicei din grabă sau sub imperiul emoțiilor, sînt studiate de o parte a lingvisticii cognitiviste americane cu scopul de a descifra tiparele fonologice mentale.
p 22 WC jpg
„Noua Ideocrație” și Eterna Idiocrație
În locul pe care credința (frica de Dumnezeu) îl ocupa în sufletul individual a rămas un gol, o gaură neagră.
948 19 poza jpg
Barbara Klemm – artistul din fața fotojurnalistului
Fotojurnaliștilor le-aș spune să se concentreze pe fericirea din lume, să rămînă curioși și puternici, să lucreze constant, să fie empatici cu oamenii – însă toate acestea ar trebui să fie conectate cu talentul artistic.
2p 23 Mihail Sebastian jpg
Mihail Sebastian, trădări și accidentări
„În cultură, ca și în parlament, oamenii se înjură la tribună și se împacă la bufet.“
p 7 WC jpg jpg
A început criza alimentară globală
Pandemia de COVID-19 a scos la iveală fragilitatea și disfuncționalitatea rețelelor alimentare mondiale.
Epurări şi maculări jpeg
Consecințele nehotărîrii și iluziilor Vestului în raport cu Rusia
Dacă Vestul merge pe drumul sugerat de stînga americană, resursele rusești se vor dovedi decisive. Kremlinul va cîștiga războiul.
945 04 traducere jpg
Ar trebui Europa să oprească finanțarea războiului lui Putin?
E oare corect ca țările europene să continue să-i plătească Rusiei un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) pe zi pentru energie, cînd ele știu că în felul acesta finanțează un război de agresiune împotriva Ucrainei?
p 7 Hans Bergel jpg
In memoriam Hans Bergel
La 26 februarie s-a stins din viaţă, la vîrsta venerabilă de aproape 97 de ani, ardeleanul Hans Bergel, uomo universale fără pereche, personalitate care a marcat cu consecvenţă, zeci și zeci de de ani, viaţa culturală și politică atît din România, cît şi din Germania.
p 19 WC jpg
Firescul nefiresc al educației în România
Aud la răstimpuri melancolicul oftat cum că nu se mai face carte „ca pe vremuri” – vremurile fiind cele de dinainte de Revoluție.
Falimentul moral al pacifismului german jpeg
Falimentul moral al pacifismului german
Germania se îndreaptă spre o altă gravă umilire istorică, în urma căreia va petrece ani – dacă nu decenii – cerîndu-și scuze și reparînd ceea ce a făcut.
Cercuri concentrice – despre efectele războiului din Ucraina jpeg
Cercuri concentrice – despre efectele războiului din Ucraina
Conflictul din Ucraina a apărut după doi ani de vești extrem de proaste și de fake news.

Adevarul.ro

7538113 jpg
B-21 Raider – bombardierul care lovește oriunde în lume a fost lansat VIDEO
Primul avion de generația a VI-a de serie din lume, noul bombardier intercontinental cu capabilități stealth (invizibil pentru radar) B-21 Raider a fost dezvăluit publicului în urmă cu câteva zile de producătorul Northrop Grumman și beneficiarul US Air Force.
Oraș plutitor Foto AT Design Office via The sun webp
Planuri uimitoare pentru un oraș plutitor, cu străzi subacvatice. Unde ar urma să fie construit cel mai ambițios proiect din istorie
Planurile pentru un proiect de oraș plutitor pe apă în largul coastelor Chinei ar fi, dacă ar fi construit, cel mai ambițios proiect urban din toate timpurile.
 Razboi Rusia Ucraina elicopter rusesc de recunoastere şi atac Kamov Ka-52 Alligator in misiune de lupta in Ucraina 27-28 mai 2022 FOTO Profimedia / Ministerul rus al Apărării
Spațiul aerian, mortal pentru ambele părți, în războiul din Ucraina. Cum încearcă piloții să păcălească radarul VIDEO
Piloții ruși și ucraineni își asumă riscuri enorme la fiecare zbor, fie el cu un avion de vânătoare, fie cu elicopterele, în încercarea de a evita să fie depistați de radarele inamicilor.

HIstoria.ro

image
Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor
Fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor a fost scoaterea de sub cenușă a orașului roman Pompeii, redus la tăcere în vara lui 79 de erupția vulcanului Vezuviu.
image
Drumul spre Alba Iulia: Cum au ajuns românii la Marea Adunare Națională
Așa cum se înfățișează din literatura memorialistică, majoritatea delegaților ori participanților sosesc la Alba Iulia cu trenul. Numai cei din așezările aflate la distanțe mici călătoresc cu alte mijloace de transport.
image
Noiembrie 1918: O lume în revoluție
1918, așa cum este creionat de literatura memorialistică, este anul unei lumi în plină revoluție. Desfășurată de la un capăt la celălalt al continentului european, revoluția este inegală și îmbracă diverse forme.