Mintea și corpul

Cristinel MUNTEANU
Publicat în Dilema Veche nr. 1008 din 3 august – 9 august 2023
image

Nu doar intelectualii veritabili, ci și unii dintre semenii mai puțin instruiți, dar cu judecată sănătoasă, sînt scandalizați cînd află cît de mult cîștigă unii sportivi astăzi, ce salarii uriașe au îndeosebi cei „care aleargă după minge” și de ce înaltă apreciere se bucură ei în societatea actuală. Firește, supărarea intelectualilor este îndreptățită, numai că o atare stare de fapt nu-i de azi, de ieri...

Cu mai bine de două milenii în urmă, Isocrate (436-338 î.Hr.), celebrul logograf și profesor de retorică, totodată rivalul lui Platon, se arăta surprins că organizatorii de festivaluri și de întreceri sportive acordau premii consistente atleților, dar nu stabileau asemenea premii și pentru cetățenii care munceau din greu pentru binele Atenei, pregătindu-se ori studiind toată viața tocmai pentru a le fi de folos celorlalți. În opinia sa, chiar dacă un atlet era de două ori mai puternic decît un om obișnuit, el nu avea cum să fie mai util poporului decît o persoană care venea cu idei bune, dornică să le împărtășească și altora; așadar, o persoană de pe urma căreia puteau beneficia atîția atenieni (vezi Isocrate, Panegyricus, 1-2). 

Într-un alt discurs scris spre sfîrșitul vieții, Isocrate dădea glas aceleiași uimiri și, evident, aceleiași mîhniri. El nu-și putea explica de ce atenienii, deși încredințați că sufletul este mai important decît trupul, îi prețuiau totuși mai mult pe cei care se îndeletniceau cu gimnastica decît pe cei care se ocupau cu filozofia. Pentru el, neîndoielnic, ținea de domeniul iraționalului să-i lauzi mai degrabă pe cei care desfășoară o activitate de la nivelul de jos, decît pe cei care se dedică unei activități de nivel mai înalt, cu atît mai mult cu cît se știa că faptele remarcabile pentru care Atena devenise renumită nu se obținuseră prin antrenament fizic; dimpotrivă, Atena se impusese drept cel mai măreț dintre orașele-state ale vechilor greci grație intelectului omenesc (vezi Isocrate, Antidosis, 250).

Trebuie precizat că semnificația pe care Isocrate o dădea pe atunci termenului philosophia diferă de cea pe care avea să i-o fixeze Platon. Prin philosophia relaționată, și în acest caz, cu înțelepciunea, Isocrate înțelegea mai curînd o „cultură a discursului”, o educație de tip retoric (he ton logon paideia) cu ajutorul căreia cetățeanul ajungea să întrebuințeze în mod înțelept limbajul, contribuind astfel la consolidarea și buna funcționare a statului. Revenind într-o scrisoare tîrzie la problema de mai sus, Isocrate observa, la fel de uimit, că nu doar Atena, ci numeroase alte orașe îi considerau mai demni de onoare pe atleții cîștigători la concursuri decît pe cei care se bazau pe inteligență și muncă asiduă pentru a descoperi ceva util. În consecință, marele retor le compătimea pe acele cetăți, deoarece ele nu-și dădeau seama că vigoarea și agerimea dispar odată cu trupul, în vreme ce cunoașterea persistă în timp, datorită textelor, aducînd beneficii celor care apelează la ea (vezi Isocrate, Scrisoarea a VIII-a, 5). 

După toate acestea, cineva ar putea să (se) întrebe așa: „Și cum rămîne cu vechea constatare latinească a lui Iuvenalis, Mens sana in corpore sano? Nu indică ea că sănătatea corpului vine înaintea sănătății minții și – prin urmare – că taman corpul este mai important decît mintea?”. Nu aș merge pînă acolo cu concluziile. Celebra formulă subliniază, într-adevăr, utilitatea ori chiar necesitatea exercițiilor sportive pentru întreținerea sănătății mentale. Și se cuvine să recunoaștem că adulții și copiii din zilele noastre ar trebui să ia mai în serios un asemenea îndemn...

Este drept, însă, că unor spirite contestatare cuvintele lui Iuvenalis nu prea le-au venit la socoteală. Bunăoară, lui George Bernard Shaw, căruia îi plăceau paradoxurile, respectiva expresie latinească i se părea o tîmpenie. Scriitorul irlandez era convins că lucrurile stau invers și că, de fapt, corpul sănătos este produsul minții sănătoase: Mens sana in corpore sanois a foolish saying. The sound body is the product of the sound mind” (G.B. Shaw, Maxims for Revolutionists). Probabil că știa el ce spunea, de vreme ce a trăit 94 de ani.

Un text savuros, intitulat chiar „Mens sana in corpore sano“, a produs, în acest sens, George Topîrceanu. Redau aici doar cîteva dintre frămîntările minţii poetului, hotărît să demonstreze, în manieră glumeaţă, că maxima în cauză nu exprimă nicidecum un adevăr definitiv: „Să vedem. Mens sana in corpore sano... Cînd zici că numai într-un corp sănătos poate sta o minte ageră, asta nu înseamnă că în toate corpurile sănătoase stă negreşit o minte ageră. Cînd zici că toate vacile sînt mamifere, asta nu înseamnă că toate mamiferele sînt vaci. Mai există şi capre, de exemplu, care sînt tot atît de mamifere. [...] Cînd zici: o minte sănătoasă într-un corp sănătos, aceasta însemnează doar atîta, că numai într-un corp sănătos poate exista o minte ageră... Oare aşa să fie? M-am gîndit imediat la Blaise Pascal şi la Darwin, la Spinoza şi la Leopardi, la Jean-Jacques Rousseau, la paralizia lui Scarron, la insomniile lui Proust, la epilepsia lui Napoleon, m-am gîndit la sănătatea dlui Bogdan-Duică, m-am gîndit la numărul mare de intelectuali iluştri cu organismul minat de crocodilii microscopici ai unei maladii oculte – şi aproape toată galeria oamenilor de geniu mi-a apărut ca un splendid azil de infirmităţi incurabile şi de mizerii fiziologice ereditare... Mens sana in corpore sano? Uite ce belea îi poate veni omului pe cap din Antichitatea clasică, dacă o caută cu lumînarea...”.

Cristinel Munteanu este profesor univ. dr. habil. la Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale, Universitatea „Danubius” din Galați; doctor în filologie și doctor în filozofie, afiliat (ca îndrumător de doctorat) la IOSUD – Universitatea din Pitești.

foto: wikimedia commons

p 7 LibertÔÇÜ 6 jpg
Dreptate pentru vînzătorii stradali
Comerțul stradal e o activitate economică legitimă prin care își cîștigă existența milioane de oameni.
Jose Ortega y Gasset jpg
(In)dispensabilitatea valorilor
Lumea este plină de oameni care nu au venit în contact cu marile valori.
p 22 sus WC jpg
Cît de încăpător e microuniversul?
„No sabemos qué cosa es el universo” – nu știm care e de fapt natura universului.
image png
Superficialitatea lucitoare
Dintotdeauna, cunoașterea și inteligența au fost asociate cu lumina.
image png
Literatură, trufe, lozinci
Cum să nu te mire puzderia de reclame care cheamă la protecția animalelor, cînd statul, inițiatorul lozincilor, este cel care nu-și respectă propriile îndemnuri...
image png
Statu quo res ante bellum erat1
Anul 2024 va fi un an crucial din punct de vedere politic la nivel global.
image png
Tot un fel de fard
Structura limbii e identică, dar vocabularul e manipulat astfel încît să servească cultura, nu invers.
image png
Vibrații, schimbare și golire de sens
Desigur că uneori este nevoie și de reforme, în mai toate domeniile.
image png
Rita Levi-Montalcini, o artistă a științei
„nu există știință fără creativitate și nici artă fără cunoaștere”.
image png
Repetăm sau ieșim din tipar?
Istoria se repetă în mod păgubos doar dacă omul nu învață din propria istorie și nu permite reașezarea reliefului psihic.
image png
Acest „ca și”...
În momentul în care Sf. Augustin (secolele IV-V d.Hr.) a surprins un călugăr (Sf. Ambrozie) care practica lectura în gînd, s-a mirat foarte tare.
p 22 jpg
Eu însumi și totuși altul
Căci nu este nimic mai miraculos în viață decît să ajungi să fii ceea ce ai visat tu însuți să fii.
image png
„Un flașnetar cîntă o baladă”
„Că rechinu-și poartă dinții / La vedere, e știut. / Dar Macheath are un șiș / Ce rămîne nevăzut."
image png
A crea pentru a înțelege
„Nu pot înțelege ceea nu pot crea”.
image png
Lupii tineri
În practică, este bine cunoscut că cei mai buni critici ai cuiva sînt discipolii lui, iar cei mai buni dintre discipoli sînt totodată şi cei mai critici.
p 23 WC jpg
În mijlocul omului – sau de ce avem nevoie de cunoaștere –
Cum oare putem merge prin lume fără cunoașterea de sine, altfel decît orbecăind și suferind? Avem nevoie de psihologie și de logică.
image png
Joaca este un lucru serios
Joaca poetizează viața și sufletul punînd la lucru creativitatea și prin aceasta ea devine un precursor al culturii. Prin urmare, joaca nu este naivitate, ci o formă de poezie științifică.
p 22 WC jpg
Principiul precauției între etic și politic
Sîntem îndemnați să nu cădem în catastrofism, să nu dramatizăm exagerat o situație soldată cu o poveste despre victime nevinovate și culpabili neglijenți.
p 7 WC jpg
Buna guvernare e o idee proastă
Agenda bunei guvernări și-a pierdut eticheta, dar continuă să trăiască și a devenit o amenințare existențială.
p 22 adevarul ro jpg
România colonială a anului 1907
Din fondurile obținute drept despăgubiri ar fi apărut conace încă și mai somptuoase decît cele incendiate.
p 22 Sydney Brenner WC jpg
Arta
Știința e arta rezolvabilului
p 23 Constantin Radulescu Motru WC jpg
Despre suveranitate și limitele sale necesare, cu ajutorul lui Constantin Rădulescu-Motru
Adică exact timpul necesar pentru ca posibila ieșire din UE să fie urmată de reorientarea rapidă către Est.
p 21 adevarul ro jpg
Daruri
În ziua de 23 august a.c., fondatorul revistei noastre, dl Andrei Pleșu, a împlinit o vîrstă dintre acelea care cer jubileu.
p 23 Marcel Duchamp, Fintina jpg
„Limba brutală” și sentimentul de realitate
Omul redus la înjurături nu este decît un revoltat dezarmat.

Adevarul.ro

image
Un bărbat din Cluj care visa să construiască o cabană a rămas fără bani: Cu ce sumă au dispărut meseriașii
Indivizii i-ar fi promis bărbatului că pot să-i construiască o cabană. După ce au primit banii, aceștia s-au făcut nevăzuți.
image
Victoria lui Putin pare posibilă pentru prima dată de când a declanșat războiul în Ucraina
Pentru prima dată de când Vladimir Putin a invadat Ucraina, la 24 februarie 2022, pare că e posibil să obțină o victorie, scrie The Economist.
image
Ce efecte pot avea suplimentele cu magneziu asupra somnului
Magneziul este un mineral care se găsește în mod natural în organism și susține diverse funcții vitale, cum ar fi sistemul cardiovascular, regenerarea musculară și producerea de energie. Magneziul susține, de asemenea, procesul de relaxare.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic