Limba și experiența de viață

14 noiembrie 2020
Limba și experiența de viață jpeg

Studierea vocabularului și a expresiilor care circulă sau au circulat în diverse perioade istorice ale unei comunități lingvistice este mereu o întreprindere fascinantă, pentru că, dincolo de simpla informație lingvistică, se transmit și date despre cultura acelei comunități. Astfel, proverbele, zicătorile, expresiile idiomatice, comparațiile și metaforele sînt, de fapt, unități de experiență, de viață trăită, codificată lingvistic și apoi transmisă – în procesul de însușire a limbii materne – fiecărui nou-născut dintr-o comunitate. Așa cum spune Saussure – ca o comoară depusă în creierul individului. Vorbitorii de limbi diferite pot avea încifrări similare ale sensurilor (datorate, măcar în parte, alcătuirii biologice pe care o împărtășesc toți membrii speciei umane, alteori chiar experiențelor sociale asemănătoare) sau, dimpotrivă, codificări diferite.

Ce ai putea crede, de pildă, despre o comunitate ai cărei membri, la moartea unui individ, în loc de „Să-i fie țărîna ușoară!“, cum zicem noi, spun „Să aibă pămînt din belșug!“? Acest exemplu, dat de Tatiana Slama-Cazacu în tratatul ei de psiholingvistică, este explicat simplu, prin condițiile geografice dificile în care trăiește respectiva comunitate, una de turci: solul nisipos sau arid și greu de săpat, care face dintr-o înmormîntare o problemă (și) de ordin fizic. Astfel, realitatea locală își face loc în limba unui grup etnic. Există, în limbile lumii, o mulțime de sintagme sau expresii care au echivalente perfecte în limba noastră și pe care le înțelegem cu ușurință, dar și reversul este adevărat: multe dintre ele necesită explicații și, atunci cînd sînt traduse, trebuie înlocuite cu echivalente relevante pentru cultura noastră.

În engleză, de exemplu, existența unei sintagme precum blue laws (literal: legi albastre) se explică prin faptul că, în jurul lui 1820, legile drastice aplicate în coloniile puritane din Noua Anglie, de pe țărmul de est al Americii, erau scrise pe hîrtie albastră sau legate între coperți albastre. Urarea „Break a leg!“ (literal: să-ți rupi un picior!) ar părea sinistră într-un teatru de la noi, înaintea unui spectacol – pentru că așa se urează tradițional actorilor englezi –, și asta întrucît, la ei, cu vreme în urmă, publicul își manifesta entuziasmul aruncînd actorilor pe scenă flori și bani; aplecîndu-se să îi adune, actorul își îndoia piciorul, care părea rupt. Un răufăcător capturat în flagrant delict este prins red-handed (literal: cu mîinile roșii), o expresie folosită încă din secolul al XVI-lea, în vocabularul juridic din Scoția, pentru persoanele prinse în momentul producerii unei crime, sugerînd mîinile pătate de sînge ale criminalului.

Mulțimea expresiilor care conțin calificativul Dutch (olandez), cu conotații negative, se explică prin rivalitatea dintre Anglia și Olanda pentru supremația pe mare din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea: curajul olandez este curajul bețivului, pentru că implică alcool; concertul olandez înseamnă gălăgie; a o șterge... englezește (cum zicem noi) implică, în limba engleză, poporul... olandez, ați ghicit (deși, alternativ, și pe cel francez!). În altă ordine de idei, a nu avea de ales poate fi spus, foarte expresiv (și în transpunere literală, desigur, așa cum nu trebuie niciodată tradus dacă îți cunoști meseria), „(a dispune de) alegerea lui Hobson”. Hobson’s choice imortalizează un personaj din Cambridge, Tobias  Hobson, decedat în 1630, care făcuse o afacere (prima de felul acesta) din transportul corespondenței spre Londra, cu cai. Cum el singur hotăra ce cal să închirieze cuiva în acest scop, nedînd posibilitatea clientului, înțelegem acum sintagma.

Dacă vrei să rîzi pe ascuns, în Anglia o faci „în mînecă”, în Spania în barbă, iar în Franța, în pelerină. Englezii secolului al XVI-lea aveau haine cu mîneci croite foarte larg, care puteau ascunde toată fața, la nevoie. Un alt fel de a spune că un om este bătrîn e, literal, a fi cu dinte lung, asociere provocată de faptul că, odată cu vîrsta, gingiile se retrag și dinții par mai lungi. La englezi, dacă plouă zdravăn, atunci plouă cu pisici și cîini (raining cats and dogs), la francezi cu halebarde, iar la germani cu furci. Aici explicațiile pot fi mai multe, dintre care una spune că, la o ploaie torențială, cîinii și pisicile adăpostite pe acoperișurile de paie ale locuințelor sărăcăcioase încep să cadă printre mănunchiurile ude, în capul locatarilor.

În altă ordine de idei, figurile de stil englezești bazate pe comparație oferă de multe ori surprize prin termenul al doilea, care trebuie să ilustreze calitatea desemnată de primul. Dacă experiența de viață a comunităților vorbitoare de engleză și română, de-a lungul timpului, coincide în codificare după cum lesne se constată în exemple ca negru ca smoala, rece ca gheața, curajos ca un leu și multe altele, alte comparații cu lucruri din realitate sînt cum nu se poate mai diferite și chiar bizare. Spre ilustrare, adjectivul mad (nebun), pe care noi îl folosim în expresia superlativă nebun de legat, își găsește perechea într-un... pălărier (ceaprazar, pentru cine mai știe cuvîntul!): as mad as a hatter. Explicația, în acest caz, stă în faptul că, în Anglia vremurilor trecute, pălărierii care confecționau căciuli de blană pentru nobili prelucrau pielea de animal folosind mercurul. Acest element toxic era absorbit de tegumentele expuse și ataca sistemul nervos, făcînd pe bieții lucrători neștiutori să aibă tot felul de manifestări nervoase și neurologice. Beat criță, de la noi, care trimite la un cuvînt ucrainean cu sensul de „oțel, metal foarte dur”, își găsește corespondentul în beat ca un lord, beat ca un scripcar ori beat ca o bufniță. Dacă primul, foarte vechi, se explică prin faptul că alcoolul era mai accesibil nobililor decît oamenilor de rînd, al doilea – prin obiceiul de a plăti unui muzicant nu cu bani, ci cu băutură, al treilea rămîne un mister total.

Însă cît de departe poți merge cu analiza, trecînd de la viața socială la mentalul colectiv reflectat în limbă? Nu ar fi greșit să presupui, de exemplu, că o comunitate care folosește comparația as poor as a church mouse (literal: sărac ca un șoarece de biserică, echivalent cu românescul sărac lipit pămîntului) nu aparține denominației creștin-ortodoxe, unde pomenile dese și bogate nu lipsesc de mijloace de trai pe nici un eventual șoarece. Dar mă întreb ce ar deduce un antropolog dacă ar compara as good as gold (literal: bun ca aurul), din engleză, cu bun ca pîinea caldă, din limba noastră? Că noi avem o tradiție a foamei pe cînd ceilalți, a bunăstării? Ar fi existența unui substantiv ca money (bani) – care are mai ales sens colectiv, de mulțime, fiind nume de materie, în rînd cu untul, uleiul și făina, și ca atare nu se numără, ci se cîntărește– ar fi deci aceasta o dovadă care să sprijine o astfel de concluzie?

Dincolo de amuzament, speculațiile de felul acesta sînt pasionante. Dacă limba, cum spune Chomsky (dar nu numai el), e o oglindă a minții vorbitorului, atunci în sistemul limbii vedem nu numai latura socială, ci și pe cea psihică sau psihologică a colectivității care, după ce ne naștem, ne transmite codul. Numele date lucrurilor în general sînt experiență codificată lingvistic, așa cum am mai arătat în diverse articole precedente de la această rubrică. Simple sau complexe, unitățile de sens reprezintă însăși forma sub care mediul înconjurător, realitatea, și-a făcut loc în mintea unei comunități. În ele se vede nu numai un tip de experiență dictată de factorii de mediu – climă, floră, faună etc. –, ci și un anume fel de a interpreta lumea. De aceea, limba unei comunități și sensurile unităților lingvistice trebuie studiate întotdeauna în contextul larg al culturii acesteia.

Laura Carmen Cuțitaru este conferențiar la Literele ieșene, specializată în lingvistică americană.

Foto: Mad Hatter, Disney (wikimedia commons)

p 22 jpg
Împotriva organizării de către licee a admiterii pentru clasa a IX-a
Ce tip de lume este aceea în care se întîmplă asta? Este ceva mai mult decît medieval, este un fapt primitiv și rău, atroce.
980 22 L Cutitaru  jpg
Ești cum scrii?
Așa că subiectul acestui text, scrisul de mînă, destinat mai degrabă a amuza decît a informa, va fi dezvoltat într-o mică serie, în lunile următoare.
p 21 Pierre Nora WC jpg
„Monsieur notă-de-subsol“ face istorie
Nașterea revistei Nouvelle Revue Française a avut loc în timpul unei încrîncenate lupte culturale.
caderea unui dictator jpg
„Cine a tras în noi după 22”? Singura teorie logică și bazată pe dovezi - o discuție cu Andrei Ursu -
Sînt oameni care au fost eroi în mod real și cărora li s-a băgat în cap că de fapt au fost niște unii care nu știau ce fac pe acolo și, în același timp, securiștii, care au pensii speciale, sînt eroizați.
p 22 Taormina WC jpg
Luminile și parcările Taorminei
Și să nu uitam că sîntem colonii Romei la gurile Dunării, printre atîția barbari... am pătimit destule... deve avere importanza in qualche modo”.
p 23 WC jpg
Criptomonedele nu sînt bani
Criptomonedele nu sînt bani, sînt o iluzie a unei lumi care-și caută noi căi acum în noua eră a informaticii și informației.
P G  Lowery Sideshow Band jpg
Se caută un cuvînt
Cohorte de îngeri... roiuri, stoluri, puzderie, cete, alaiuri... îți trebuie o mulțime de substantive colective ca să-l alegi pe cel mai potrivit ideii de „grup”.
973 22 Iulia Marin jpeg
De ce Bach?
Doar ecourile unui Du schaffst das m-au ajutat să pot duce piesele la final. Însă în acea zi, nu cred că Johann Sebastian Bach a ajutat multora.
p 23 Lewis Carroll WC jpg
Efemeridele lingvistice
O atitudine normală, veți zice. Poți pretinde drepturi asupra vocabularului?
p 22  James Cooke Brown WC jpg
Dreptul asupra limbii
Vladimir Putin poate, de fapt, să declare că limba rusă e proprietatea sa personală, consecințele legale ale unei astfel de pretenții sînt nule.
RoAlert jpg
Societatea de consum emoțional
De cîte ori ar trebui să sune telefoanele oamenilor într-o zi? Și apoi ce se va mai adăuga pe lista Ro-Alert?
p 22 Nagit WC jpg
Nagîț de pui
Etimologiile acestea „raționale”, dar false nu reflectă simple asocieri formale și sonore între cuvinte.
p 7 FED WC jpg
E inflația, prostule!
Întrucît Sistemul Federal de Rezerve al SUA (FED) a majorat recent rata-țintă a dobînzii, s-ar putea ca inflația să încetinească spre sfîrșitul anului în curs.
Florin Stoian 10 jpg
„Am transformat Oltenia de sub Munte într-un brand” – interviu cu geologul Florin STOICAN
„Mai întîi, trebuie să spun că rețeaua internațională a Geoparcurilor UNESCO a ajuns acum la 177 de geoparcuri din 46 de țări și există un interes atît de mare pentru alte geoparcuri, încît UNESCO a limitat numărul anual de aplicații la maximum 20 și maximum două/țară.”
p 7 WC jpg
Periculoasa alunecare spre violență a Americii
Teoriile conspiraționiste de extremă dreapta ale „statului paralel” și minciunile partidului republican despre alegerile măsluite au același țel comun: să conteste legitimitatea statului.
959 22 LCCutitarupng jpg
A texta, textare, textor & texteză
Lucrări și cărți întregi încep tot mai des să aibă ca subiect această dezvoltare adusă de inventarea computerului. Încotro va merge texteza și unde va ajunge reprezintă o chestiune care, nu mă îndoiesc, va depăși imaginația noastră din prezent.
p 7 WC jpg
America și provocarea chineză
America trebuie de asemenea să-și sporească participarea la actualele instituții internaționale pe care le-a creat și să le dezvolte pentru a stabili standarde și a gestiona interdependența.
p 19 jpg
Hîrtia, ecranul și cititul
Cum rămîne cu argumentele „emoționale” ale unui cititor care nu se poate „debarasa” de cartea tipărită?
p 7 WC jpg
Căderea lui Boris Johnson – și a noastră
În ziua de azi, personal este realmente politic: eșecurile personale sînt ipso facto eșecuri politice.
p 23 ExpoziLŤia Columbian¦â, Chicago, 1893 WC jpg
Ierusalimul de ipsos – Expoziția Mondială de la Chicago, 1893
La Chicago, în 1893, un oraş ideal întreg s-a pogorît pe harta oraşului, condiţionat de sit şi de cultura albă, creştină, „falocentrică” şi „elitistă” care domina acel moment.
p 7 Thyssen Krupp, Essen, Germania WC jpg
Războiul lui Putin și modelul economic german
Va supraviețui oare modelul economic german războiului purtat de președintele rus Vladimir Putin împotriva Ucrainei?
p 2 WC jpg
Tocăniță de vin
Numite, în engleză, SOT („slips-of-the-tongue”), greșelile de vorbire care se fac involuntar, de obicei din grabă sau sub imperiul emoțiilor, sînt studiate de o parte a lingvisticii cognitiviste americane cu scopul de a descifra tiparele fonologice mentale.
p 22 WC jpg
„Noua Ideocrație” și Eterna Idiocrație
În locul pe care credința (frica de Dumnezeu) îl ocupa în sufletul individual a rămas un gol, o gaură neagră.
948 19 poza jpg
Barbara Klemm – artistul din fața fotojurnalistului
Fotojurnaliștilor le-aș spune să se concentreze pe fericirea din lume, să rămînă curioși și puternici, să lucreze constant, să fie empatici cu oamenii – însă toate acestea ar trebui să fie conectate cu talentul artistic.

Adevarul.ro

image
Ger de crapă pietrele în România: temperaturile de coșmar care se anunță. Cât ține episodul de vreme rea
Vremea rea pune stăpânire pe aproape toate regiunile. Va continua să ningă la munte, iar temperaturile vor scădea accentuat. Gerul ne va chinui toată săptămâna viitoare.
image
Închisoare pe viață pentru un român care a ucis o femeie pentru a-i lua averea. Cum s-a filmat în casa victimei
Mohammed El-Abboud, cetățean român în vârstă de 28 de ani, și Kusai Al-Jundi, cetățean sirian, în vârstă de 25 de ani, au păcălit-o pe Louise Kam, să semneze documente de împuternicire care, credeau ei, le-ar fi permis să controleze averea de milioane de euro a acesteia.
image
„Mirciulică“, filmul cu Mircea Bravo, locul 1 pe Netflix. Cât profit a făcut în cinema. „A trebuit să folosim înjurături“ VIDEO
La doar o zi de la lansarea pe platforma de streaming, comedia este deja preferata telespectatorilor din România.

HIstoria.ro

image
Sfârșitul Bătăliei de la Stalingrad: Capitularea mareșalului Paulus
În timpul nopții de 30 spre 31 ianuarie 1943, Brigada 38 Motorizată, având atașate companiile de geniu, a încercuit zona din jurul Pieței Eroilor Căzuți și magazinul Univermag, întrerupând legăturile telefonice dintre comandamentul mareșalului Friedrich Paulus și unitățile subordonate.
image
Originea familiei Caragiale. Recuperarea unei istorii autentice
„Ce tot spui, măi? Străbunicul tău a fost bucătar arnăut, plăcintar! Purta tava pe cap. De-aia sunt eu turtit în creștet!”, astfel îl apostrofa marele Caragiale pe fiul său Mateiu, încercând să-i tempereze fumurile aristocratice și obsesiile fantasmagoric-nobiliare de care acesta era bântuit.
image
Detalii din viața a 3 mari actori cu origini românești / VIDEO
Detalii din viața a 3 mari actori cu origini românești