Limba și experiența de viață

14 noiembrie 2020
Limba și experiența de viață jpeg

Studierea vocabularului și a expresiilor care circulă sau au circulat în diverse perioade istorice ale unei comunități lingvistice este mereu o întreprindere fascinantă, pentru că, dincolo de simpla informație lingvistică, se transmit și date despre cultura acelei comunități. Astfel, proverbele, zicătorile, expresiile idiomatice, comparațiile și metaforele sînt, de fapt, unități de experiență, de viață trăită, codificată lingvistic și apoi transmisă – în procesul de însușire a limbii materne – fiecărui nou-născut dintr-o comunitate. Așa cum spune Saussure – ca o comoară depusă în creierul individului. Vorbitorii de limbi diferite pot avea încifrări similare ale sensurilor (datorate, măcar în parte, alcătuirii biologice pe care o împărtășesc toți membrii speciei umane, alteori chiar experiențelor sociale asemănătoare) sau, dimpotrivă, codificări diferite.

Ce ai putea crede, de pildă, despre o comunitate ai cărei membri, la moartea unui individ, în loc de „Să-i fie țărîna ușoară!“, cum zicem noi, spun „Să aibă pămînt din belșug!“? Acest exemplu, dat de Tatiana Slama-Cazacu în tratatul ei de psiholingvistică, este explicat simplu, prin condițiile geografice dificile în care trăiește respectiva comunitate, una de turci: solul nisipos sau arid și greu de săpat, care face dintr-o înmormîntare o problemă (și) de ordin fizic. Astfel, realitatea locală își face loc în limba unui grup etnic. Există, în limbile lumii, o mulțime de sintagme sau expresii care au echivalente perfecte în limba noastră și pe care le înțelegem cu ușurință, dar și reversul este adevărat: multe dintre ele necesită explicații și, atunci cînd sînt traduse, trebuie înlocuite cu echivalente relevante pentru cultura noastră.

În engleză, de exemplu, existența unei sintagme precum blue laws (literal: legi albastre) se explică prin faptul că, în jurul lui 1820, legile drastice aplicate în coloniile puritane din Noua Anglie, de pe țărmul de est al Americii, erau scrise pe hîrtie albastră sau legate între coperți albastre. Urarea „Break a leg!“ (literal: să-ți rupi un picior!) ar părea sinistră într-un teatru de la noi, înaintea unui spectacol – pentru că așa se urează tradițional actorilor englezi –, și asta întrucît, la ei, cu vreme în urmă, publicul își manifesta entuziasmul aruncînd actorilor pe scenă flori și bani; aplecîndu-se să îi adune, actorul își îndoia piciorul, care părea rupt. Un răufăcător capturat în flagrant delict este prins red-handed (literal: cu mîinile roșii), o expresie folosită încă din secolul al XVI-lea, în vocabularul juridic din Scoția, pentru persoanele prinse în momentul producerii unei crime, sugerînd mîinile pătate de sînge ale criminalului.

Mulțimea expresiilor care conțin calificativul Dutch (olandez), cu conotații negative, se explică prin rivalitatea dintre Anglia și Olanda pentru supremația pe mare din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea: curajul olandez este curajul bețivului, pentru că implică alcool; concertul olandez înseamnă gălăgie; a o șterge... englezește (cum zicem noi) implică, în limba engleză, poporul... olandez, ați ghicit (deși, alternativ, și pe cel francez!). În altă ordine de idei, a nu avea de ales poate fi spus, foarte expresiv (și în transpunere literală, desigur, așa cum nu trebuie niciodată tradus dacă îți cunoști meseria), „(a dispune de) alegerea lui Hobson”. Hobson’s choice imortalizează un personaj din Cambridge, Tobias  Hobson, decedat în 1630, care făcuse o afacere (prima de felul acesta) din transportul corespondenței spre Londra, cu cai. Cum el singur hotăra ce cal să închirieze cuiva în acest scop, nedînd posibilitatea clientului, înțelegem acum sintagma.

Dacă vrei să rîzi pe ascuns, în Anglia o faci „în mînecă”, în Spania în barbă, iar în Franța, în pelerină. Englezii secolului al XVI-lea aveau haine cu mîneci croite foarte larg, care puteau ascunde toată fața, la nevoie. Un alt fel de a spune că un om este bătrîn e, literal, a fi cu dinte lung, asociere provocată de faptul că, odată cu vîrsta, gingiile se retrag și dinții par mai lungi. La englezi, dacă plouă zdravăn, atunci plouă cu pisici și cîini (raining cats and dogs), la francezi cu halebarde, iar la germani cu furci. Aici explicațiile pot fi mai multe, dintre care una spune că, la o ploaie torențială, cîinii și pisicile adăpostite pe acoperișurile de paie ale locuințelor sărăcăcioase încep să cadă printre mănunchiurile ude, în capul locatarilor.

În altă ordine de idei, figurile de stil englezești bazate pe comparație oferă de multe ori surprize prin termenul al doilea, care trebuie să ilustreze calitatea desemnată de primul. Dacă experiența de viață a comunităților vorbitoare de engleză și română, de-a lungul timpului, coincide în codificare după cum lesne se constată în exemple ca negru ca smoala, rece ca gheața, curajos ca un leu și multe altele, alte comparații cu lucruri din realitate sînt cum nu se poate mai diferite și chiar bizare. Spre ilustrare, adjectivul mad (nebun), pe care noi îl folosim în expresia superlativă nebun de legat, își găsește perechea într-un... pălărier (ceaprazar, pentru cine mai știe cuvîntul!): as mad as a hatter. Explicația, în acest caz, stă în faptul că, în Anglia vremurilor trecute, pălărierii care confecționau căciuli de blană pentru nobili prelucrau pielea de animal folosind mercurul. Acest element toxic era absorbit de tegumentele expuse și ataca sistemul nervos, făcînd pe bieții lucrători neștiutori să aibă tot felul de manifestări nervoase și neurologice. Beat criță, de la noi, care trimite la un cuvînt ucrainean cu sensul de „oțel, metal foarte dur”, își găsește corespondentul în beat ca un lord, beat ca un scripcar ori beat ca o bufniță. Dacă primul, foarte vechi, se explică prin faptul că alcoolul era mai accesibil nobililor decît oamenilor de rînd, al doilea – prin obiceiul de a plăti unui muzicant nu cu bani, ci cu băutură, al treilea rămîne un mister total.

Însă cît de departe poți merge cu analiza, trecînd de la viața socială la mentalul colectiv reflectat în limbă? Nu ar fi greșit să presupui, de exemplu, că o comunitate care folosește comparația as poor as a church mouse (literal: sărac ca un șoarece de biserică, echivalent cu românescul sărac lipit pămîntului) nu aparține denominației creștin-ortodoxe, unde pomenile dese și bogate nu lipsesc de mijloace de trai pe nici un eventual șoarece. Dar mă întreb ce ar deduce un antropolog dacă ar compara as good as gold (literal: bun ca aurul), din engleză, cu bun ca pîinea caldă, din limba noastră? Că noi avem o tradiție a foamei pe cînd ceilalți, a bunăstării? Ar fi existența unui substantiv ca money (bani) – care are mai ales sens colectiv, de mulțime, fiind nume de materie, în rînd cu untul, uleiul și făina, și ca atare nu se numără, ci se cîntărește– ar fi deci aceasta o dovadă care să sprijine o astfel de concluzie?

Dincolo de amuzament, speculațiile de felul acesta sînt pasionante. Dacă limba, cum spune Chomsky (dar nu numai el), e o oglindă a minții vorbitorului, atunci în sistemul limbii vedem nu numai latura socială, ci și pe cea psihică sau psihologică a colectivității care, după ce ne naștem, ne transmite codul. Numele date lucrurilor în general sînt experiență codificată lingvistic, așa cum am mai arătat în diverse articole precedente de la această rubrică. Simple sau complexe, unitățile de sens reprezintă însăși forma sub care mediul înconjurător, realitatea, și-a făcut loc în mintea unei comunități. În ele se vede nu numai un tip de experiență dictată de factorii de mediu – climă, floră, faună etc. –, ci și un anume fel de a interpreta lumea. De aceea, limba unei comunități și sensurile unităților lingvistice trebuie studiate întotdeauna în contextul larg al culturii acesteia.

Laura Carmen Cuțitaru este conferențiar la Literele ieșene, specializată în lingvistică americană.

Foto: Mad Hatter, Disney (wikimedia commons)

image png
Ceasurile organismelor
Majoritatea organismelor vii au astfel de ritmuri sincronizate cu o durată de aproximativ 24 de ore, cea a unei zile pe Pămînt.
image png
Scrierea și scrisul
Cînd unii «intelectuali» catadicsesc (nu catadixesc!) să scrie cîteva rînduri, îți pui mîinile în cap! Dixi!...”
p 22 la Necsulescu jpg
Mama, între Leagăn și Lege
Cu alte cuvinte, a seta o limită fermă și apoi a putea fi alături de copil în stările lui de revoltă, furie și neputință în timp ce asimilează limita.
image png
De la supă la politică
Anul trecut, o investigație jurnalistică a WELT a scos la iveală țelul principal al asociației: acela de a se transforma într-un partid politic.
p 22 jpg
Limba trădătoare
Și, cu toate acestea, ce capacitate formidabilă au de a distruge vieți…”.
image png
Casă bună
Însă, de bună seamă, pe vremea lui Socrate, și casele erau mai... reziliente, și timpul avea mai multă răbdare...
p 22 Radu Paraschivescu WC jpg
Radu Paraschivescu. Portret sumar
Cărţile lui Radu Paraschivescu sînt mărturia unei curiozităţi insaţiabile, a unui umor inefabil şi a unei verve torenţiale.
p 22 WC jpg
„Trecutul e o țară străină“
Ethos creștin? Indiferent de explicație, gestul este de o noblețe spirituală pe care ar trebui să o invidiem de-a dreptul.
image png
Cînd trădarea e familiară
Filmul devine astfel o restituire simbolică pentru experiențele trăite.
p 7 coperta 1 jpg
Sfîrșitul visului african
Începutul „oficial” al Françafrique e considerat anul 1962, cînd Charles de Gaulle l-a însărcinat pe Jacques Foccart, întemeietorul unei firme de import-export de succes, cu coordonarea politicii africane a Franței.
p 22 la Gherghina WC jpg
Cabinetul de curiozități al evoluției
În ciuda spectaculoasei diversități a organismelor vii, evoluția a făcut ca, prin înrudirea lor, acestea să se asemene ramurilor unui singur arbore.
image png
Sofisme combinate
Și în cazul comunicării interpersonale, distincția dintre „public” și „privat” contează.
fbman png
Testul omului-facebook
Dar să identificăm oamenii-facebook din lumea noastră și să îi tratăm ca atare, încă mai putem.
image png
Încăpățînare discursivă
Altminteri, cînd politicienii nu-și înțeleg misiunea, cheltuindu-și energia în dispute stupide și inutile, rezultatul poate fi ușor de ghicit.
1031 22 23 jpg
O lume schizoidă
Laura Carmen Cuțitaru este conferențiar la Literele ieșene, specializată în lingvistică americană.
the running man jpg
Arta figurativă și teoria recapitulării
Totodată, ambele dezvăluie peisaje unice, de o frumusețe nemaiîntîlnită.
image png
Dezamăgirea ca „dezvrăjire”
Este o deșteptare amară, dar deșteptare. Ni se pare că ni s-a luat un solz de pe ochi.
image png
De ce 2 și nu 1
Ajunși în acest ultim punct, tot ceea ce putem, așadar, conștientiza e că nu sîntem niciodată 1, ci 2, că nu sîntem niciodată singuri
image png
Oglinzile sparte ale organismelor
Astfel, poate că natura se repetă, dar nu vrea mereu să spună același lucru.
image png
Topografia iertării
Uneori, poate să apară efectul iertării de sine pentru neputința de a ierta pe alții din afară.
p 23 WC jpg
Etică și igienă
Revenind acum la psihologie și experimente, Arie Bos notează că „acolo unde miroase a substanțe de igienă, oamenii se comportă mai sociabil și mai generos”.
p 21 Viktor E  Frankl WC jpg
Pustiul refuzat
Nimic de adăugat, nimic de comentat.
p 22 jpg
Contradicțiile dreptului proprietății intelectuale
Ce înseamnă, mai exact, forma radicală a ideii? Înseamnă forma simplificată și agresivă a ideii.
p 7 LibertÔÇÜ 6 jpg
Dreptate pentru vînzătorii stradali
Comerțul stradal e o activitate economică legitimă prin care își cîștigă existența milioane de oameni.

Adevarul.ro

image
Un oraș din România se află în topul celor mai ieftine orașe din Europa de vizitat în 2024. Pe ce poziție s-a clasat
De la Lisabona până în capitala Lituaniei, în urma unei analize făcută de specialiștii englezi, a reieșit o listă cu cele mai accesibile orașe europene pentru turism de weekend, printre care se află și unul din România.
image
Păţania de groază a unor nemți. Au rămas suspendaţi cu autorulota deasupra unei prăpăstii. „Dacă făceau asta românii în Germania...“
Salvamontiştii din Neamţ, care acţionează în zona masivului Ceahlău, au dat detalii despre o misiune care i-a avut în prim-plan pe membrii unei familii germane.
image
Turist speriat de prețurile din centrul unui mare oraș din România: „E prea mult“
Restaurantele, terasele și barurile reprezintă, fără îndoială, puncte importante de atracție pentru foarte mulți turiști. Cu toate acestea, mulți dintre ei se lovesc de prețurile piperate din marile orașe ale României.

HIstoria.ro

image
Atacul lui Cuza asupra masoneriei bucureștene
Modernizarea țării, pe care toți românii o doreau, dar care avea reprezentări diferite de la un grup social la altul, a generat tensiuni în tânărul stat. Programul de reforme al lui Cuza a început să fie contestat.
image
Răpirea lui Mussolini
În vara anului 1943, dictatorul italian Benito Mussolini (mai cunoscut și sub apelativul  pe care acesta și l-a ales – „Il Duce” – „Conducătorul”), aflat la putere de peste 20 de ani, se confrunta cu serioase probleme.
image
Cadoul de nuntă primit de Zoia Ceaușescu de la părinți
Fabricat în Franța, la o comandă specială a familiei Ceaușescu în anul 1983, automobilul Fuego GTS a fost facturat de către Renault (Service des Ventas Speciales Exportation) pe numele Ceaușescu Elena Zoia, unul dintre copiii familiei prezidențiale, care l-a primit cadou de nuntă de la părinți.