Învîrtire și învîrteală

Cristinel MUNTEANU
Publicat în Dilema Veche nr. 1000 din 8 iunie – 14 iunie 2023
image

De regulă, cunoașterea nu dă de-a dreptul peste lucrul pe care a pus ochii. Se apropie de el dîndu-i ocol, adică procedînd într-o manieră oarecum... circumspectă. (În termeni tehnici, unii gînditori ar zice că ea se realizează, mai curînd, în spirală, alternînd aprehensiunea cu comprehensiunea.) Altfel spus, ea este cercetătoare. Or, a cerceta (din lat. circitare „a da tîrcoale“) are a face, la origine, cu ideea de „cerc“ (< lat. circus). În schimb, forța brută se repede cu capul înainte înspre lucruri, ca berbecul...

În acest context, următorul caz ar putea să pară curios: în poemul Noaptea de decemvrie de Al. Macedonski (în care, la fel ca în Luceafărul lui Eminescu, se prezintă alegoric problema cunoașterii și condiția geniului), emirul din Bagdad pleacă spre Mekka, cetatea ideală (simbolizînd absolutul), și merge în linie dreaptă prin deșert, neabătut, sub soarele de foc, spre deosebire de drumețul „pocit, șchiop și searbăd“, care se deplasează pe un drum ocolitor, dar sigur, pe la umbră ș.a.m.d.

Neîndoielnic, imaginea aceasta exprimă cu totul altceva. Nu se mai referă aici poetul la procesul cunoașterii în sine, ci la deontologie sau etică, la lipsa de compromisuri, la imperativul categoric al celui care vrea să cunoască. „Păi da, ar putea replica vreun sceptic, dar uite că omul pocit, mai pe ocolișuri, mai pe la umbră, așa, ajunge totuși la Mekka, pe cînd emirul...“. Care Mekka? Neurmînd calea cea dreaptă (și grea), nici cetatea atinsă de el nu ar fi, de fapt, Mekka aceea autentică.

José Ortega y Gasset, vorbind despre modalitatea prin care se poate ataca o problemă filozofică, amintește uneori o secvență biblică: aceea în care evreii (conduși de Iosua) cuceresc cetatea Ierihonului. Zidurile acesteia se prăbușesc după ce evreii o ocolesc cîte o dată timp de șase zile și, apoi, de șapte ori în a șaptea zi, strigînd la un semn din toți rărunchii și trîmbițînd.

Cum spuneam mai sus, cunoașterea și (sau) cercetarea dau mai întîi roată chestiunii vizate, nu se reped orbește. În afara acestor „învîrtiri“ cercetătoare, absolut justificate în cîmpul științei, mai avem noi, românii, și „învîrtelile“, adică niște manevre (neoneste) în urma cărora se obțin niște profituri (individuale). Și „învîrteala“ este tot un soi de „învîrtire“ (căci aceasta este semnificația inițială a cuvîntului), dar cum va fi căpătat vorba respectivă accepția de azi, avînd de-a face și cu înșelăciunea?

Pe de o parte, cel care vrea să se strecoare undeva, cu gînduri necinstite, se învîrtește în jurul „obiectivului“, căutînd o intrare, o breșă etc. Pe de altă parte, ar putea fi vorba și de învîrtelile (învîrtirile) pehlivanilor, ale acelor acrobați din vechime care îi amețeau pe cei din public cu abilitatea lor de a se răsuci. Facem ce facem și ajungem tot la cerc, de vreme ce și circul își trage numele (trecînd prin fr. cirque) tot din lat. circus. Mai aproape de zilele noastre, și „experții“ în „alba-neagra“ îi derutează pe unii privitori (păgubiți, eventual) tot cu mișcări circulare.

În schimb, atunci cînd este la ananghie și-și caută scăparea ori ieșirea, chiar și încercuit fiind, împricinatul „dă din colț în colț“. Din cerc, „obiectivul“ s-a transformat în patrulater, căci toate liniile s-au făcut drepte.

Să încheiem cu cîteva observații de natură stilistică pentru a clarifica suplimentar distincțiile semantice discutate. Părintele lingvisticii moderne, Ferdinand de Saussure, afirma (cu mai bine de un secol în urmă) că limba se întemeiază pe diferențe (sau opoziții). Într-adevăr, una e vrăjirea, și alta e vrăjeala... La fel și în perechile învîrtire și învîrteală, lipire și lipeală, iubire și iubeală (vezi și mai vechiul drăgosteală) ș.a.m.d. Cuvintele care se termină în -eală (acolo unde există corespondentul cu -ire) au, de obicei, o semnificație (ori măcar o nuanță) peiorativă. Cînd dubletele în cauză nu-și dau coate, opoziția nu mai funcționează. De exemplu, nu (prea) se zice ostenire și obosire și, ca atare, nu mai sînt depreciative nici osteneală și oboseală.

Tot așa, ca să mai înaintăm puțin pe linia constatării lui Saussure, se vede clar că există deosebire între formație și formațiune, stație și stațiune, depresie și depresiune (și chiar și între nație și națiune) etc. Și formele de plural se pot specializa în diverse direcții. Să se compare vremi cu vremuri, timpi cu timpuri etc.

În fine, și la verbe întîlnim astfel de diferențieri. De pildă, mîntuie, dar și mîntuiesc, bizuie, dar și bizuiesc, chinuie, dar și chinuiesc etc. Variantele verbale mai scurte sînt, de obicei, mai „poetice“, au o oarecare valoare stilistică, adică se acceptă mai degrabă în stilul beletristic, și mai puțin în limba exemplară.

Cristinel Munteanu este profesor univ. dr. habil. la Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale, Universitatea „Danubius“ din Galați; doctor în filologie și doctor în filozofie, afiliat (ca îndrumător de doctorat) la IOSUD – Universitatea din Pitești. A publicat, printre altele, volumele Frazeologie românească. Formare și funcționare (Institutul European, 2013), Tradition and Innovation in Language and Linguistics (Peter Lang, 2017) și John Dewey și problema sensului (Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, 2019).

Foto: wikimedia commons

p 21 Viktor E  Frankl WC jpg
Pustiul refuzat
Nimic de adăugat, nimic de comentat.
p 22 jpg
Contradicțiile dreptului proprietății intelectuale
Ce înseamnă, mai exact, forma radicală a ideii? Înseamnă forma simplificată și agresivă a ideii.
p 7 LibertÔÇÜ 6 jpg
Dreptate pentru vînzătorii stradali
Comerțul stradal e o activitate economică legitimă prin care își cîștigă existența milioane de oameni.
Jose Ortega y Gasset jpg
(In)dispensabilitatea valorilor
Lumea este plină de oameni care nu au venit în contact cu marile valori.
p 22 sus WC jpg
Cît de încăpător e microuniversul?
„No sabemos qué cosa es el universo” – nu știm care e de fapt natura universului.
image png
Superficialitatea lucitoare
Dintotdeauna, cunoașterea și inteligența au fost asociate cu lumina.
image png
Literatură, trufe, lozinci
Cum să nu te mire puzderia de reclame care cheamă la protecția animalelor, cînd statul, inițiatorul lozincilor, este cel care nu-și respectă propriile îndemnuri...
image png
Statu quo res ante bellum erat1
Anul 2024 va fi un an crucial din punct de vedere politic la nivel global.
image png
Tot un fel de fard
Structura limbii e identică, dar vocabularul e manipulat astfel încît să servească cultura, nu invers.
image png
Vibrații, schimbare și golire de sens
Desigur că uneori este nevoie și de reforme, în mai toate domeniile.
image png
Rita Levi-Montalcini, o artistă a științei
„nu există știință fără creativitate și nici artă fără cunoaștere”.
image png
Repetăm sau ieșim din tipar?
Istoria se repetă în mod păgubos doar dacă omul nu învață din propria istorie și nu permite reașezarea reliefului psihic.
image png
Acest „ca și”...
În momentul în care Sf. Augustin (secolele IV-V d.Hr.) a surprins un călugăr (Sf. Ambrozie) care practica lectura în gînd, s-a mirat foarte tare.
p 22 jpg
Eu însumi și totuși altul
Căci nu este nimic mai miraculos în viață decît să ajungi să fii ceea ce ai visat tu însuți să fii.
image png
„Un flașnetar cîntă o baladă”
„Că rechinu-și poartă dinții / La vedere, e știut. / Dar Macheath are un șiș / Ce rămîne nevăzut."
image png
A crea pentru a înțelege
„Nu pot înțelege ceea nu pot crea”.
image png
Lupii tineri
În practică, este bine cunoscut că cei mai buni critici ai cuiva sînt discipolii lui, iar cei mai buni dintre discipoli sînt totodată şi cei mai critici.
p 23 WC jpg
În mijlocul omului – sau de ce avem nevoie de cunoaștere –
Cum oare putem merge prin lume fără cunoașterea de sine, altfel decît orbecăind și suferind? Avem nevoie de psihologie și de logică.
image png
Joaca este un lucru serios
Joaca poetizează viața și sufletul punînd la lucru creativitatea și prin aceasta ea devine un precursor al culturii. Prin urmare, joaca nu este naivitate, ci o formă de poezie științifică.
p 22 WC jpg
Principiul precauției între etic și politic
Sîntem îndemnați să nu cădem în catastrofism, să nu dramatizăm exagerat o situație soldată cu o poveste despre victime nevinovate și culpabili neglijenți.
p 7 WC jpg
Buna guvernare e o idee proastă
Agenda bunei guvernări și-a pierdut eticheta, dar continuă să trăiască și a devenit o amenințare existențială.
p 22 adevarul ro jpg
România colonială a anului 1907
Din fondurile obținute drept despăgubiri ar fi apărut conace încă și mai somptuoase decît cele incendiate.
p 22 Sydney Brenner WC jpg
Arta
Știința e arta rezolvabilului
p 23 Constantin Radulescu Motru WC jpg
Despre suveranitate și limitele sale necesare, cu ajutorul lui Constantin Rădulescu-Motru
Adică exact timpul necesar pentru ca posibila ieșire din UE să fie urmată de reorientarea rapidă către Est.

Adevarul.ro

image
Fiara de plastic. Povestea Daciei „Lăstun“ Maxi, un Fiat 500 al românilor, care nu a mai ieșit pe poartă
Dacia 500 „Lăstun“ ar fi trebuit să fie pentru români cam ce a fost Fiat 500 pentru italieni, Renault 5 pentru francezi, WV pentru germani. O mașină din gama mini, mai degrabă pentru tineret. O maşină de oraş, potrivită pentru transportul urban. A fost ideea și dorința lui Nicolae Ceaușescu
image
SPECIAL Elvira Popescu: de la actriță la contesă, devenită „Notre Dame du Théâtre“ FOTO/VIDEO
Cum a ajuns o româncă din București să devină o actriță contesă mai cunoscută în Franța decât celebra Greta Garbo.
image
Lista celor mai periculoase alimente din lume. Cinci alimente la care nu te-ai aștepta să fie incluse
În întreaga lume, există anumite alimente periculoase care pot provoca de la intoxicații alimentare ușoare până la deces, în cazuri extreme.

HIstoria.ro

image
Un posibil caz de braconaj arheologic în Moldova, în secolul al XVII-lea
Un posibil caz de braconaj asupra unui tumul din Moldova istorică este consemnat într-un document de la 1635, notează arheologul Vasile Diaconu, pe pagina sa de Facebook.
image
Moartea lui Aurel Vlaicu. Concluziile anchetei
În cursul anchetei în cazul accidentului aeronautic în care și-a pierdut viața Aurel Vlaicu (31 august/13 septembrie 1913) s-au conturat două ipoteze, pe care locotenentul av. Gheorghe Negrescu le prezintă astfel:
image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.