Francisca – fiica lui Dumnezeu

Octavian GORDON
Publicat în Dilema Veche nr. 1002 din 22 iunie – 28 iunie 2023
© YouTube
© YouTube

Mîntuitorul Hristos ne încredințează, în celebra Predică de pe Munte, că făcătorii de pace vor fi fericiți și că se vor învrednici să poarte numele de „fii ai lui Dumnezeu”. Multe trăsături ale personalității Doamnei Profesoare Francisca Băltăceanu m-au marcat ireversibil, așa încît, dacă mi-ar cere cineva să le enumăr într-o ordine a priorităților, nu aș ști cu ce să încep. Un izvor de erudiție, la care doresc să se adape toți tinerii căutători de umanioare? Nici nu încape îndoială: Doamna Profesoară face parte din șiragul de nestemate al dascălilor savanți care strălucesc la cumpăna dintre milenii. Un cercetător și un traducător de elită? Da, de trei ori: da! Numai cele două proiecte de anvergură ale traducerii Vechiului Testament, unul (din limba elină a Septuagintei) încheiat, iar altul (din ebraica textului masoretic) aflat în desfășurare, o așază deja în fruntea clasamentului filologilor neobosiți. Pregătirea ei științifică este întrecută doar de modestia cu care se pune pe sine în umbră, pentru a lăuda meritele științifice ale altora. O generozitate ieșită din comun? Fără doar și poate. Nu întîlnești peste tot profesori care, dacă le ceri un sfat profesional, nu doar că nu evită niciodată să te ajute, fie și elegant, ci te invită să le calci pragul, ca o gazdă aleasă, rupîndu-și din timpul limitat pe care, altminteri, l-ar putea folosi în scopuri părelnic mai înalte. Prețiosul dar al timpului Doamna Profesoară îl împarte însă cu alții, iar bucuria de a face dar din dar pare să devină, astfel, un scop și mai înalt. Am fost în repetate rînduri beneficiarul acestui neprețuit dar și niciodată n-am știut să-i mulțumesc îndeajuns. Fiindcă nu-mi dădea doar pertinente soluții la măruntele mele căutări, ci mă ospăta mereu cu savuroase povești de viață, împănate cu discrete sfaturi metodologice și stropite cu cel mai fin și catifelat umor. Totuși, dincolo de erudiție, dincolo de modestie, dincolo de generozitate și dincolo de multe alte calități pe care nu m-aș pricepe îndeajuns să le laud la acest ceas aniversar, eu am văzut în Doamna Profesoară Francisca Băltăceanu un veritabil emisar al păcii. De cunoscut, mi-a fost dat s-o cunosc întîiași dată în contextul proiectului de traducere în limba română a Septuagintei, Vechiul Testament în versiunea greacă, găzduit de Colegiul „Noua Europă”. Indubitabil, în afară de cîțiva discipoli juniori, între care am avut privilegiul să mă număr, echipa de cercetători și traducători era alcătuită din cîteva nume grele ale filologiei clasice românești, adunați pentru – îndrăznesc să spun – cea mai ambițioasă și, totodată, profesionistă întreprindere științifică filologică din România de la începutul acestui mileniu. A fi însă un excelent profesionist, bun cunoscător al limbii grecești vechi, bun cunoscător al limbii române literare, bun cunoscător al principiilor de traducere, nu era însă acolo suficient, pentru simplul motiv că obiectul traducerii era Vechiul Testament, iar profesioniștii de care vorbesc aparțineau unor tradiții confesionale diferite. Poate că acest lucru n-ar fi fost un neajuns atît de mare acum două sute de ani, cînd încă limba română literară nu cunoscuse scindarea de tip confesional pe care avea să o aducă în special a doua parte a secolului al XIX-lea, dar în mileniul al III-lea, cînd diferențele confesionale ale limbajului teologic au ajuns să fie destul de vizibile, unele constituindu-se în mărci identitare de-a dreptul, în pofida principiului unei dezirabile obiectivități filologice, pe care echipa coordonatoare a proiectului l-a stabilit ca reper traductologic fundamental, apartenența confesională diferită sau, în puține cazuri, neapartenența la nici o confesiune a unora dintre participanți s-a dovedit a fi un obstacol nu arareori dificil de trecut în situații concrete de traducere. Sesiunile de lucru în care se discutau diferite opțiuni de traducere se transformau, adesea, într-un cîmp de dispută, uneori mai voalată, alteori deschisă, între traducătorii beligeranți, unii dintre ei firi aprige, greu de domolit. Într-o atare atmosferă, în care noi, junii, eram mai degrabă spectatori, era salutară intervenția, aparent timidă, pentru că discretă, a unui sol de pace cu profilul unic al Doamnei Francisca Băltăceanu. Cu delicatețea unor întrebări de tipul: „Dar oare n-ar fi bine dacă...?”, conținînd în ele însă și autoritatea necesară unui răspuns pozitiv, poziționările antagonice păreau că încep să conveargă, clocotirea se stingea treptat, iar soluțiile de traducere începeau să prindă conturul consensual al tuturor. Traducătorii din confesiuni diferite o dădeau la pace. Iar pacea era propusă, cu năframa în vîrf de băț, smerit și senin, de cea pe care o aniversăm acum. Am toate motivele să cred că această dimensiune irenică, maternă în esență, a Doamnei Francisca Băltăceanu face din ea candidatul ideal al Nobelului pentru pacea lui Dumnezeu. La mulți și fericiți ani! 

Octavian Gordon este profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității București.

p 7 LibertÔÇÜ 6 jpg
Dreptate pentru vînzătorii stradali
Comerțul stradal e o activitate economică legitimă prin care își cîștigă existența milioane de oameni.
Jose Ortega y Gasset jpg
(In)dispensabilitatea valorilor
Lumea este plină de oameni care nu au venit în contact cu marile valori.
p 22 sus WC jpg
Cît de încăpător e microuniversul?
„No sabemos qué cosa es el universo” – nu știm care e de fapt natura universului.
image png
Superficialitatea lucitoare
Dintotdeauna, cunoașterea și inteligența au fost asociate cu lumina.
image png
Literatură, trufe, lozinci
Cum să nu te mire puzderia de reclame care cheamă la protecția animalelor, cînd statul, inițiatorul lozincilor, este cel care nu-și respectă propriile îndemnuri...
image png
Statu quo res ante bellum erat1
Anul 2024 va fi un an crucial din punct de vedere politic la nivel global.
image png
Tot un fel de fard
Structura limbii e identică, dar vocabularul e manipulat astfel încît să servească cultura, nu invers.
image png
Vibrații, schimbare și golire de sens
Desigur că uneori este nevoie și de reforme, în mai toate domeniile.
image png
Rita Levi-Montalcini, o artistă a științei
„nu există știință fără creativitate și nici artă fără cunoaștere”.
image png
Repetăm sau ieșim din tipar?
Istoria se repetă în mod păgubos doar dacă omul nu învață din propria istorie și nu permite reașezarea reliefului psihic.
image png
Acest „ca și”...
În momentul în care Sf. Augustin (secolele IV-V d.Hr.) a surprins un călugăr (Sf. Ambrozie) care practica lectura în gînd, s-a mirat foarte tare.
p 22 jpg
Eu însumi și totuși altul
Căci nu este nimic mai miraculos în viață decît să ajungi să fii ceea ce ai visat tu însuți să fii.
image png
„Un flașnetar cîntă o baladă”
„Că rechinu-și poartă dinții / La vedere, e știut. / Dar Macheath are un șiș / Ce rămîne nevăzut."
image png
A crea pentru a înțelege
„Nu pot înțelege ceea nu pot crea”.
image png
Lupii tineri
În practică, este bine cunoscut că cei mai buni critici ai cuiva sînt discipolii lui, iar cei mai buni dintre discipoli sînt totodată şi cei mai critici.
p 23 WC jpg
În mijlocul omului – sau de ce avem nevoie de cunoaștere –
Cum oare putem merge prin lume fără cunoașterea de sine, altfel decît orbecăind și suferind? Avem nevoie de psihologie și de logică.
image png
Joaca este un lucru serios
Joaca poetizează viața și sufletul punînd la lucru creativitatea și prin aceasta ea devine un precursor al culturii. Prin urmare, joaca nu este naivitate, ci o formă de poezie științifică.
p 22 WC jpg
Principiul precauției între etic și politic
Sîntem îndemnați să nu cădem în catastrofism, să nu dramatizăm exagerat o situație soldată cu o poveste despre victime nevinovate și culpabili neglijenți.
p 7 WC jpg
Buna guvernare e o idee proastă
Agenda bunei guvernări și-a pierdut eticheta, dar continuă să trăiască și a devenit o amenințare existențială.
p 22 adevarul ro jpg
România colonială a anului 1907
Din fondurile obținute drept despăgubiri ar fi apărut conace încă și mai somptuoase decît cele incendiate.
p 22 Sydney Brenner WC jpg
Arta
Știința e arta rezolvabilului
p 23 Constantin Radulescu Motru WC jpg
Despre suveranitate și limitele sale necesare, cu ajutorul lui Constantin Rădulescu-Motru
Adică exact timpul necesar pentru ca posibila ieșire din UE să fie urmată de reorientarea rapidă către Est.
p 21 adevarul ro jpg
Daruri
În ziua de 23 august a.c., fondatorul revistei noastre, dl Andrei Pleșu, a împlinit o vîrstă dintre acelea care cer jubileu.
p 23 Marcel Duchamp, Fintina jpg
„Limba brutală” și sentimentul de realitate
Omul redus la înjurături nu este decît un revoltat dezarmat.

Adevarul.ro

image
Un bărbat din Cluj care visa să construiască o cabană a rămas fără bani: Cu ce sumă au dispărut meseriașii
Indivizii i-ar fi promis bărbatului că pot să-i construiască o cabană. După ce au primit banii, aceștia s-au făcut nevăzuți.
image
Victoria lui Putin pare posibilă pentru prima dată de când a declanșat războiul în Ucraina
Pentru prima dată de când Vladimir Putin a invadat Ucraina, la 24 februarie 2022, pare că e posibil să obțină o victorie, scrie The Economist.
image
Ce efecte pot avea suplimentele cu magneziu asupra somnului
Magneziul este un mineral care se găsește în mod natural în organism și susține diverse funcții vitale, cum ar fi sistemul cardiovascular, regenerarea musculară și producerea de energie. Magneziul susține, de asemenea, procesul de relaxare.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic