De ce învățăm?

Publicat în Dilema Veche nr. 992 din 13 aprilie – 19 aprilie 2023
image

C

e însemna, în trecut, o educație bună? Din lumea greco-romană a secolului I ne parvine, prin Institutio oratoria, a lui Quintilian, cea mai detaliată expunere a unui program pedagogic care a supraviețuit pînă acum, după cum spun Roy Harris și Talbot J. Taylor, în Landmarks in Linguistic Thought (I). Aflăm, astfel, că educația copilului e necesar să înceapă chiar după naștere, prin doica aleasă: ea trebuie să aibă un caracter bun, iar vorbirea să-i fie fără cusur, pentru că nou-născutul o va imita. Iar dacă printre preocupările acesteia s-ar număra și filozofia, ar fi absolut minunat. Copilul trebuie să fie bilingv, să învețe neapărat și greaca pe lîngă latină, și să nu se aștepte vîrsta de 7 ani ca să înceapă să citească, pentru că se pierde timp prețios. Scrisul va urma imediat. De îndată ce copilul va stăpîni cititul și scrisul, un grammaticus va începe să-l învețe gramatica (latină și greacă, inclusiv comparată): noțiuni practice de pronunție, ortografie, părțile vorbirii, declinările, conjugările. Studiile lingvistice trebuie să fie detaliate și temeinice, iar cultivarea limbii, dublată de cea a caracterului, va duce la conturarea oratorului: „omul care poate cu adevărat să fie cetățean, care e capabil să răspundă cerințelor publice și private, care poate călăuzi statul prin sfaturile sale, care poate să dea acestuia o bază solidă prin legi, și care poate, prin deciziile sale judecătorești, să stîrpească corupția“.

Asociat cu puterea, scrisul – și, automat, cititul – constituie, secole la rînd, instrumente secrete, rezervate unei elite. Alfabetizarea este mijloc inițiatic e-chi-valent cu „distincție, dominație și comunicare controlată“, susține Roland -Barthes. Dacă idealul de înzestrare morală mai pălește (eventual) de-a lungul timpului, prestigiul și viața confortabilă – sau, cel puțin, mai confortabilă decît a neștiutorilor de carte – rămîn principalele motivații ale angajării în eforturi intelectuale. Peste secole (în epoca elizabetană), într-o altă mare cultură (engleză), o educație bună se obține, în primul rînd, prin profesori particulari. Ian Mortimer detaliază „programa școlară“ în volumul său, The Time Traveler’s Guide to Elizabethan England. Astfel, domnișoarele din nobilime învață latina și franceza (ori italiana), dansul, cusutul și brodatul, plus un instrument (la modă fiind lăuta și virginalul). De la tineri, în schimb, se cer alte lucruri: să mînuiască sabia, să călărească, să înoate. Cîntatul și dansul iscă dispute între educatorii vremii: „Dacă vrei ca fiul tău să devină moale, efeminat, imoral, mieros, aplecat spre obscenitate, trivialitate, necuviințe și tot felul de indecențe; pe scurt, dacă-l vrei transmutat în femeie sau mai rău [...], trimite-l să învețe dansul și muzica“, e de părere un anume Philip Stubbes. 

Altfel, pentru copiii celor de rînd există un sistem de școlarizare publică, educația primară nu e greu de obținut. Procesul începe la 7 ani, într-o școală mică, sărăcăcioasă, unde rareori sînt primite fete. Învățătorul te învață să citești și să scrii pe tăblițe. Iar dacă te ții de carte serios, ești trimis mai departe la o școală de gramatică (grammar school). Ziua de studiu durează cel puțin zece ore, cu două pauze. De exemplu, la Colegiul Eton (înființat anterior epocii elizabetane, în 1440), băieții sînt treziți la 5 dimineața. Lecțiile încep la 6, se încheie seara la 8, iar cunoștințele sînt predate, în general, în latină. La alte colegii se studiază și greaca, iar nuiaua e asistentul credincios al profesorului. 

C

a să comparăm traseul academic de atunci cu cel de acum, să mai spunem că, la 14 ani, dacă te-ai decis să devii cărturar, mergi la universitate, fie la Oxford, fie la Cambridge, într-un program de Bachelor of Arts („licența“ de azi,) unde studiezi filozofia, logica și retorica, apoi aritmetica, geometria, muzica și astronomia, timp de patru ani. Pentru titlul de Master of Arts („master“), aprofundezi încă pe atît una dintre „artele liberale“ enumerate mai sus, după retorică. În caz că vrei doctorat, ai de ales fie dreptul, fie medicina. După studiile masterale mai poți opta pentru un program teologic de Bachelor of Divinity, care durează cel puțin șapte ani, iar doctoratul aici ia încă trei. Ținînd cont de speranța de viață a acelor vremuri, probabilitatea să mori înainte de încheierea studiilor e de 40%, conchide același Ian Mortimer.

A

pariția tiparului separă net epoca elizabetană de lumea Evului Mediu, dar nu tiparul în sine propulsează lumea engleză spre alfabetizare, ci producția în masă a cărților scrise în limba engleză, care devin, astfel, tot mai accesibile. La 1600, aproape orice gospodărie respectabilă are Biblia, eventual o psaltire, o carte de rugăciuni și un almanah, iar cărțile de self-help, tot mai numeroase, cu sfaturi pentru diverse domenii ale vieții, contribuie la creșterea dorinței oamenilor de a învăța singuri. Într-un singur secol, alfabetizarea în rîndul bărbaților crește de la 10% la circa 25%, iar în rîndul femeilor – de la 1% la circa 10%. Cifrele acestea, comparate, arată că femeia rămîne o categorie inferioară. Expunerea ei la tot felul de prejudecăți – sociale, sexuale, legale și intelectuale – se reflectă (și) în accesul greu la cultură și educație. Doar tinerii au voie să meargă la universitate, nu și tinerele, care trebuie să aibă abilități și îndeletniciri domestice. Pur și simplu, „nu le stă bine“ să știe prea multe. Percepția nu se schimbă nici în epoca georgiană, nici în cea victoriană. Cititul este considerat factor de pierzanie morală a tinerei (excepție făcînd cărțile religioase și cărțile de bucate), iar moraliștii vremii avertizează că preocupările intelectuale lasă urme rele nu numai pe caracter, ci urîțesc fizic femeia, iar efortul mental o lasă sterilă. La sfîrșitul secolului al XIX-lea, tinerele englezoaice merg la universitate și dau examene, dar nu pot obține certificat și titlu de absolvent. Universitatea Cambridge, de exemplu, le acordă acest drept abia în 1948.

Între timp, alfabetizarea a devenit fenomen de masă. Ni se pare firesc să avem acces la orice fel de studii dorim, indiferent de statut social sau sex, și uităm -(sau nu știm) cu cîtă greutate a ajuns omenirea în acest punct. În ciuda acestui fapt, încă mai există proporții îngrijorătoare de analfabetism (sau de alfabetizare redusă), chiar și în cele mai bogate țări. Peste tot în lume, de-a lungul istoriei, omul a căutat să iasă din lipsuri prin învățătură, iar corelația dintre gradul scăzut de educație și sărăcie încă se păstrează – individual, național, internațional. La o privire atentă, totuși, se observă că există și țări relativ sărace cu o înaltă rată de alfabetizare (Vietnam, de exemplu) și, invers, țări foarte bogate care nu au eradicat analfabetismul (SUA), ceea ce sugerează că dezvoltarea economică nu aduce automat dezvoltare culturală, și nici viceversa. Dar, pe cît este de adevărat că bunăstarea individuală rămîne, tradițional, stimulentul principal pe calea anevoioasă a obținerii unei instruiri de calitate, educația este mult mai mult decît o poartă către o viață mai confortabilă. Florian Coulmas observă, în Writing Systems, că omenirea se mișcă în direcția unei lumi moderne complet alfabetizate, în care analfabetismul este un stigmat care te exclude fără milă din viața socială. Inventarea computerului și diversificarea fără precedent a tipurilor de cunoștințe au dus la nuanțarea conceptului de alfabetizare și la apariția unor noi provocări pentru mintea și creierul omului. Însă despre acestea, în articolul viitor.

Laura Carmen Cuțitaru este con-fe-ren-țiar la Literele ieșene, specializată în ling-vis-tică americană.

image png
Ceasurile organismelor
Majoritatea organismelor vii au astfel de ritmuri sincronizate cu o durată de aproximativ 24 de ore, cea a unei zile pe Pămînt.
image png
Scrierea și scrisul
Cînd unii «intelectuali» catadicsesc (nu catadixesc!) să scrie cîteva rînduri, îți pui mîinile în cap! Dixi!...”
p 22 la Necsulescu jpg
Mama, între Leagăn și Lege
Cu alte cuvinte, a seta o limită fermă și apoi a putea fi alături de copil în stările lui de revoltă, furie și neputință în timp ce asimilează limita.
image png
De la supă la politică
Anul trecut, o investigație jurnalistică a WELT a scos la iveală țelul principal al asociației: acela de a se transforma într-un partid politic.
p 22 jpg
Limba trădătoare
Și, cu toate acestea, ce capacitate formidabilă au de a distruge vieți…”.
image png
Casă bună
Însă, de bună seamă, pe vremea lui Socrate, și casele erau mai... reziliente, și timpul avea mai multă răbdare...
p 22 Radu Paraschivescu WC jpg
Radu Paraschivescu. Portret sumar
Cărţile lui Radu Paraschivescu sînt mărturia unei curiozităţi insaţiabile, a unui umor inefabil şi a unei verve torenţiale.
p 22 WC jpg
„Trecutul e o țară străină“
Ethos creștin? Indiferent de explicație, gestul este de o noblețe spirituală pe care ar trebui să o invidiem de-a dreptul.
image png
Cînd trădarea e familiară
Filmul devine astfel o restituire simbolică pentru experiențele trăite.
p 7 coperta 1 jpg
Sfîrșitul visului african
Începutul „oficial” al Françafrique e considerat anul 1962, cînd Charles de Gaulle l-a însărcinat pe Jacques Foccart, întemeietorul unei firme de import-export de succes, cu coordonarea politicii africane a Franței.
p 22 la Gherghina WC jpg
Cabinetul de curiozități al evoluției
În ciuda spectaculoasei diversități a organismelor vii, evoluția a făcut ca, prin înrudirea lor, acestea să se asemene ramurilor unui singur arbore.
image png
Sofisme combinate
Și în cazul comunicării interpersonale, distincția dintre „public” și „privat” contează.
fbman png
Testul omului-facebook
Dar să identificăm oamenii-facebook din lumea noastră și să îi tratăm ca atare, încă mai putem.
image png
Încăpățînare discursivă
Altminteri, cînd politicienii nu-și înțeleg misiunea, cheltuindu-și energia în dispute stupide și inutile, rezultatul poate fi ușor de ghicit.
1031 22 23 jpg
O lume schizoidă
Laura Carmen Cuțitaru este conferențiar la Literele ieșene, specializată în lingvistică americană.
the running man jpg
Arta figurativă și teoria recapitulării
Totodată, ambele dezvăluie peisaje unice, de o frumusețe nemaiîntîlnită.
image png
Dezamăgirea ca „dezvrăjire”
Este o deșteptare amară, dar deșteptare. Ni se pare că ni s-a luat un solz de pe ochi.
image png
De ce 2 și nu 1
Ajunși în acest ultim punct, tot ceea ce putem, așadar, conștientiza e că nu sîntem niciodată 1, ci 2, că nu sîntem niciodată singuri
image png
Oglinzile sparte ale organismelor
Astfel, poate că natura se repetă, dar nu vrea mereu să spună același lucru.
image png
Topografia iertării
Uneori, poate să apară efectul iertării de sine pentru neputința de a ierta pe alții din afară.
p 23 WC jpg
Etică și igienă
Revenind acum la psihologie și experimente, Arie Bos notează că „acolo unde miroase a substanțe de igienă, oamenii se comportă mai sociabil și mai generos”.
p 21 Viktor E  Frankl WC jpg
Pustiul refuzat
Nimic de adăugat, nimic de comentat.
p 22 jpg
Contradicțiile dreptului proprietății intelectuale
Ce înseamnă, mai exact, forma radicală a ideii? Înseamnă forma simplificată și agresivă a ideii.
p 7 LibertÔÇÜ 6 jpg
Dreptate pentru vînzătorii stradali
Comerțul stradal e o activitate economică legitimă prin care își cîștigă existența milioane de oameni.

Parteneri

pui caprese jpg
Pui caprese la cuptor
Pui caprese la cuptor este o rețetă simplă și delicioasă, inspirată din bucătăria italiană. Iată cum poți pregăti acest fel de mâncare.
Dmitri Peskov FOTO Profimedia
Rusia susține că este deschisă negocierilor cu Ucraina chiar dacă Zelenski este la putere
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis joi, 25 iulie, că Moscova este pregătită să poarte negocieri cu Ucraina în vederea încetării conflictului, chiar dacă Volodimir Zelenski, a cărui legitimitate este contestată de Rusia, este la putere la Kiev, relatează Reuters, conform A
colaj agnese davies animale lana instagram jpg
Această artistă face animale din lână, care par vii! Imagini inedite
Agnese Davies (38 de ani) este o artistă autodidactă din Letonia, ale cărei creații au devenit virale în ultimul an. Ea a învățat să facă animale din lână, în anul 2018. Ceea ce a pornit ca un hobby, a devenit acum un job cu normă întreagă. Artista cere în jur de 2.000 de dolari pe operele sale.
gazpacho de castraveți jpg
Gazpacho de castraveți
Gazpacho de castraveți este o variantă răcoritoare și ușor diferită de gazpacho-ul clasic, care de obicei conține roșii.
prosoape jpg
Este indicat să speli prosoapele cu apă fierbinte?
Se spune că spălarea prosoapelor în apă fierbinte le ajută să se păstreze moi o lungă perioadă de timp, dar ce părere are specialistul despre această metodă?
mihai gane instagram jpg
Povestea românului care a ajuns în topul celor mai bine vânduți scriitori din Spania. Cărțile cu care a dat lovitura Mihai Gane
Un tânăr român din comuna argeşeană Lereşti a devenit al doilea cel mai bine vândut poet din Spania, după marele Federico Garcia Lorca. Mihai Gane, cunoscut ca Miguel, așa cum îi spun spaniolii, în vârstă de 31 de ani, a publicat până acum patru volume de poezii, vândute în peste 200.000 de exemplar
deliciu acrisor sarat jpg
Deliciu sărat-acrișor
Descoperă secretele antreurilor perfecte, pentru a impresiona de la prima înghițitură.
semifreddo cu zmeură jpg
Semifreddo cu zmeură
Iată o rețetă simplă și delicioasă pentru semifreddo cu zmeură.
pavlova cu fructe jpg
Pavlova cu fructe
Pavlova este un desert rafinat și elegant care constă într-o bază de bezea crocantă la exterior și moale la interior, acoperită cu frișcă și fructe proaspete.
image
Când, unde? - Brad Pitt sfârșește într-un mod dramatic
„Babylon” este un film din 2022 regizat de Damien Chazelle, cunoscut pentru lucrări anterioare ca "La La Land" și "Whiplash". Acest film ambițios și extravagant explorează perioada tumultuoasă a tranziției de la filmele mute la cele vorbite în Hollywood-ul anilor 1920. Jack Conrad, interpretat de Brad Pitt, este un actor de mare succes în era filmelor mute din Hollywood. Pe parcursul filmului, el trece printr-o serie de evenimente care ilustrează atât culmile succesului, cât și inevitabilul declin cauzat de tranziția industriei către filmele sonore. Până la urmă, moare prin sinucidere.
image
George Restivan o desființează pe Adriana Bahmuțeanu: „Am făcut ceea ce orice tată ar face pentru a-și salva fiul / Adriana a vrut să scape de Mara Bănică”
Adriana Bahmuțeanu a anunțat că s-a despărțit de soțul ei, George Restivan, care deja se află în Statele Unite. Prezentatoarea TV nu a enunțat adevăratul motiv al separării, ci a dat vina pe distanță. George, pe de altă parte, susține că exista multă tensiune în familia lor și că a fugit din țară ca să-și salveze fiul, pe Blake.
image
Lux la superlativ: Plaje unde tarifele pentru șezlonguri depășesc Mamaia. Prețurile sunt astronomice
În căutarea unei vacanțe de lux pe plajele lumii? Atunci, pregătește-te să scoți din buzunar sume considerabile pentru a te bucura de soare și mare.