Cum ne interpelează „martorii Fericirii“?

Publicat în Dilema Veche nr. 835 din 20 - 26 februarie 2020
Cum ne interpelează „martorii Fericirii“? jpeg

Vizita Papei Francisc în România (30 mai – 2 iunie 2019) s-a încheiat cu slujba de beatificare a șapte episcopi ai Bisericii Române Unită cu Roma (BRU), numită și Greco-Catolică. Ceremonia s-a desfășurat la Blaj, pe Cîmpia Libertății. Trecerea episcopilor uniți în rîndul fericiților, adică situarea lor în anticamera sfințeniei potrivit rînduielilor statornicite în Biserica Catolică, încheie perioada de cercetare istorică care premerge orice inițiativă de acest fel. Predarea dosarului de beatificare la Congregația Cauzelor Sfinților, în aprilie 2018, a fost pregătită de studierea arhivelor, culegerea mărturiilor și stabilirea metodologiei, precum și de redactarea rapoartelor, toate acestea întinzîndu-se pe durata a aproape șase ani.

Promulgarea decretului de recunoaștere a martiriului și ceremonia de beatificare constituie primul eveniment de acest fel din istoria de trei veacuri a BRU. Cu toate acestea, istoricul Cristian Vasile ne spune că acest eveniment vine cu o întîrziere de aproape 20 de ani față de ceremonia similară ce a avut loc în Biserica Unită din Ucraina („Povestea martiriului celor șapte episcopi greco-catolici“, Apostrof, nr. 8, 2019). Defazajul e încă și mai greu de înțeles, ne arată istoricul, dacă ne gîndim că apropierea României de Europa și Sf. Scaun s-a desfășurat mult mai rapid, iar accesul la arhivele regimului comunist n-a cunoscut la fel de multe restricții ca în Ucraina. Rămînînd o problemă de elucidat în viitor, ceremonia de beatificare „a depășit această anomalie și aparent paradox“. Prin raportare la întreaga Biserică Catolică din România, ceremonii de beatificare au mai avut loc în cazul episcopilor romano-catolici (Vladimir Ghika, Anton Durcovici etc.). Ceea ce au în comun toate aceste beatificări, indiferent că vorbim de catolicismul de rit bizantin ori latin, este faptul că recunosc drept martiriu suferința îndurată de ierarhi sub regimul comunist din România, iar acest martiriu este de natură să le proclame sfințenia. Prin canonizare, Biserica nu-i face sfinți, ea doar le recunoaște și le proclamă sfințenia, care reprezintă o lucrare a Duhului Sfînt și, în sine, un atribut al dumnezeirii. În acest moment, doar Biserica Catolică a proclamat drept fericiți pe unele victime ale comunismului din România. Pentru Biserica Ortodoxă Română (BOR), regimul comunist încă nu a „născut“ sfinți, existînd discuții pentru canonizare doar în cazul pr. Arsenie Boca.

Pe lîngă faptul că sfințenia e doar recunoscută de Biserică, canonizarea unei persoane prezintă o utilitate socială deloc neglijabilă prin faptul că o instituție străveche propune anumite repere. Sfinții sînt importanți pentru că dovedesc că Biserica este vie și lucrarea Duhului continuă în istorie, dar și pentru valoarea morală a vieții lor. Sfinții sînt prezenți nu doar nominal prin indicarea în calendare și sinaxare, ori ceremonial prin icoane și slujbe de acatist, ci și social prin viețile care le sînt publicate. Acești oameni pe care Biserica îi prețuiește ca sfinți au avut o existență care profită nu doar credincioșilor prin ajutorul și mijlocirea către Dumnezeu, ci și agnosticilor ori ateilor prin exemplul de moralitate.

În acest context trebuie analizată cartea universitarelor Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu, Martori ai Fericirii. Șapte vieți de sfinți români, Humanitas, București, 2019. Apariția editorială a creat climatul pentru a înțelege semnificația reală a ceremoniei de beatificare și, chiar mai important, a scos esențialul din dosarul de beatificare „Positio super martyrio“ totalizînd aproape 2.000 de pagini pentru a-l prezenta oamenilor, credincioși sau nu, sub formă de îndrumar moral. Ar fi o greșeală ca lectura acestei cărți să fie dată la o parte din simplul fapt că o anumită Biserică i-a așezat în anticamera sfințeniei; e binecunoscută diferența minoră între Biserica Catolică și Bisericile ortodoxe potrivit căreia prima pregătește canonizarea prin beatificare în timp ce celelalte canonizează direct (poate așa s-ar explica de ce în Bisericile orientale canonizarea decurge mai greu, inclusiv pentru subiectul care ne interesează, perioada comunistă).

Cine sînt cei șapte „martori ai Fericirii“? Pe numele lor, sînt Vasile Aftenie, Valeriu Traian Frențiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu. Potrivit funcției lor, ei alcătuiesc, cu excepția lui Tit Liviu Chinezu, întregul episcopat al BRU consacrat și instalat în scaune în timpul existenței legale, mai precis pînă la Decretul nr. 358/2 decembrie 1948 pentru desființarea BRU. Dar ei nu au fost ultimii, căci după intrarea BRU în clandestinitate, între 1948 și 1950 au mai fost hirotoniți ilegal din punct de vedere al legii civile, dar canonic sub aspectul rînduielii bisericești, încă cinci episcopi (Ioan Ploscaru, Iuliu Hirțea, Ioan Dragomir, Ioan Cherteș; T.L. Chinezu a primit consacrarea în celula de pușcărie). Dintre cei șapte, doar doi au reușit să supraviețuiască închisorilor comuniste. Este vorba despre I. Bălan (†1959) și I. Hossu (†1970). Restul celor cinci și-au sfîrșit zilele între zidurile închisorilor. Atîta vreme cît suferința le-a fost recunoscută drept martiraj și, în felul acesta, i-a plasat pe orbita sfințeniei, rezultă că moartea violentă nu caracterizează cu necesitate martirajul. Altfel spus, vărsarea de sînge nu definește o condiție a martiriului.

22 pope francis south korea 2014 0 jpg jpeg

Revenind la aspectele inedite rezultate din compararea vieților celor șapte fericiți catolici, mai observăm că primele victime ale condițiilor din închisoare nu au fost cei vîrstnici, cum am fi tentați să credem, ci tinerii. Primul care moare este V. Aftenie, la 51 de ani. Îi urmează I. Suciu, la 47 de ani. T. L. Chinezu a murit la 50 de ani, fără a-și fi exercitat vreodată funcția episcopală. Ultimul aspect care atrage atenția este că nici unul dintre acești „martori ai fericirii“ nu a stat la închisoare în executarea unei pedepse primite prin condamnare. Despre privarea de libertate s-a vorbit în termeni de măsură preventivă ori detenție administrativă. De ce? Pentru că „nu li s-a putut înscena un proces răsunător finalizat cu condamnare“ (p. 177). Singurul căruia i s-a organizat ulterior un proces a fost A. Rusu, caracterizat drept „cel mai incisiv“ dintre episcopii rămași în viață. Acest lucru s-a petrecut în a doua detenție (1957-1963), sub acuzația de „înaltă trădare“. Nu ne putem reține cîteva întrebări: cum se explică faptul că un regim calificat drept totalitar ori măcar dictatorial nu poate produce din nimic anumite probe pentru a regiza un proces care să conducă la un deznodămînt așteptat? Există un interes de a respecta formal o anumită procedură, măcar în aspecte esențiale, chiar și în cazul unui regim comunist? Presupune acest lucru o anumită considerare pentru procedură sau o anumită temere a actorilor judiciari față de posteritate care ar putea fi și alta decît comunistă? Primul gînd este că un regim totalitar, în care puterea este concentrată și totală, are capacitatea de a produce probe și de a regiza procese care să conducă la condamnare.

Desigur, totalitarismul Puterii s-a văzut în aceea că, dacă nu li s-a putut înscena un proces, au fost trimiși direct după gratii și nu oriunde, ci la penitenciarul din Sighetu Marmației. Nu e întîmplător, ne spun autoarele. Pe lîngă faptul că persecuția clerului greco-catolic, cu osebire episcopatul, a avut specificul că s-a aflat „permanent în vizorul Securității, pînă la moarte“, închisoarea de la Sighet era una de exterminare, ceea ce întărește ideea de severitate neobișnuită a măsurilor represive. Cu excepția lui V. Aftenie, mort încă de la anchete, toți ceilalți au trecut pe la Sighet, fie că a fost vorba să moară acolo (trei), fie că au reușit să supraviețuiască (ceilalți trei).

Dramatismul persecuției se vede în aceea că ei ar fi putut să scape cu o singură condiție: să admită trecerea la ortodoxie. Și aici intrăm în miezul problemei care nu va fi epuizată dacă, cu alt prilej, nu se va deschide capitolul sensibil al relațiilor dintre Bisericile Unită și cea Ortodoxă din România și, în mod aparte, al dimensiunii confesionale a sfințeniei („sfințenia competitivă“). Acești episcopi sînt martiri nu neapărat pentru că au suferit. Așa cum ne indică Gabriel Liiceanu problema etică fundamentală a acestei cărți, „mulți români de-a lungul deceniilor comuniste au murit în penitenciare, au avut parte de experiențe atroce și de privațiuni teribile. De ce doar unii dintre ei sînt canonizați?“. Mai degrabă, episcopii au devenit martiri ai Bisericii lor, iar starea de fericire care pregătește sfințenia rezultă din faptul că nu au cedat presiunilor neîncetate, indiferent sub ce formă au venit, de a trece la ortodoxie. Potrivit autoarelor, obiectivul persecuției atît de neobișnuite a înaltului cler greco-catolic a avut două obiective majore: în primul rînd, „să-i determine să cedeze prin trecerea la ortodoxie“ și, în felul acesta, să legitimeze canonic unificarea legală a celor două Biserici românești; în al doilea rînd, „să blocheze orice influență asupra Bisericii clandestine“ (p. 178) care, așa cum am arătat, avea propriii episcopi și credincioși. La cererile de revenire la ortodoxie, episcopii au opus ideea că unificarea Bisericii ortodoxe din Transilvania din 1697-1701 nu a avut doar resorturi politice, ci și religioase.

Această idee străbate întreaga carte. Consider că este o scăpare importantă a cărții faptul că, de pildă, nu sînt indicate argumentele prin care I. Bălan, cu ocazia conferinței episcopilor greco-catolici de la 17 iunie 1948, a vorbit despre „semnificația profund religioasă a unirii cu Roma din 1700“ (p. 123). Acest lucru ar fi diminuat argumentul simetriei invocat public de autorități și pe la colțuri de unii membri ai ierarhiei ortodoxe și care, din păcate, e prezent chiar și astăzi în memoria publică: repararea unui act politic (unificarea din 1700) se face tot cu mijloace politice (revenirea din 1948); așa cum actul politic de la 1700 a produs suferință (e vorba despre țăranii și preoții ardeleni și de revoltele anticatolice din 1740-1770), tot astfel actul politic de la 1948 a rezultat în suferință (închisoare, urmărire informativă între 1948-1989). Or, ceea ce știm este că nici o suferință nu trebuie uitată, indiferent de cît de aproape ori de departe se află față de noi pe scara timpului. Nu spun neapărat că se cuvine comemorată, dar în mod sigur nu trebuie uitată.

În sfîrșit, cartea oferă un răspuns la marea întrebare privind rolul BOR în samavolnicia de la 1948. Autoarele ne încredințează (nu o singură dată) că „nu Biserica Ortodoxă a planificat și organizat «lichidarea prin unificare»: aceasta a fost o inginerie socială stalinistă cu grave consecințe pînă astăzi“ (p. 39). De pildă, plasarea episcopilor greco-catolici supraviețuitori ai Sighetului în mănăstiri ortodoxe, precum și mijlocirea comunicării dintre stat și ei prin ierarhi ortodocși era menită să creeze impresia că BOR era promotorul acestei reveniri (p. 162). Mai aflăm unele gesturi de curtoazie. De pildă, călugări ortodocși care asigurau clandestin corespondența episcopilor reținuți la Căldărușani, ceea ce, după interceptare, a atras arestarea acestora (p. 166) sau participarea obștii monahale la slujba de înmormîntare a episcopului Bălan (p. 213). Pentru istoricul C. Vasile, acesta pare un adevăr parțial; aspectele dureroase sînt tratate cu „precauție și sfială“ pentru că „susceptibilitățile Patriarhiei Ortodoxe – partener al Sf. Scaun la succesul vizitei papale – se cuveneau menajate“.

Nicolae Drăguşin, doctor în filozofie, este lector universitar la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“ din Bucureşti.

p 23 1 jpg
Duce mort pe viu
Mi-am recitat singur prin casă patru balade principale și concluzia a fost mereu aceeași: „vocea” nu este a unui autor, ci a unei autoare.
How to lose weight II JPG
MV5BNjE3ODc3NTk0N15BMl5BanBnXkFtZTgwNzkwNjM3MDE@  V1  jpg
Absent în propria existență
Aceste cuvinte sînt o reflexie a unei singurătăți existențiale, în care nu există un martor al existenței proprii.
index jpeg 6 webp
Idealuri
O dată la patru ani fraierii îşi exercită dreptul la vot şi tocmai pentru că sînt fraieri, înlăturîndu-i pe corupţii de azi, ar putea vota pentru corupţii de mîine.
p 23 jpg
Nume (ne)potrivite
Nu numai vorbirea, ci limba, în general, cu tot ce e în ea, poate fi reprezentată metaforic ca o scară aruncată între cei doi poli, pe care omenirea orbecăie.
996 21 Peter Derer jpg
Portrete dintr-o altă Românie: in memoriam arh. Peter Derer
Ce au făcut cei care i-au auzit părerea, întotdeauna competentă și moderată, cu aceasta, îi caracterizează pe dînșii.
IMG 20230510 152449 jpg
Expozițiile Timișoarei, Capitală Europeană a Culturii Partea I: Patru artiști din diaspora readuși acasă
E oare acest univers, erodat de industrializare, globalizare și consumerism, pierdut pentru totdeauna?
index jpeg 5 webp
Jocurile sociale ale neamului
În prezent, asumarea riscului a devenit o coordonată majoră a existenţei noastre sociale.
p 23 Nadar , Autoportret WC jpg
Undița și ochiul
Oricine poate fi fotograf.
index jpeg 5 webp
Cele mai temute boli din lume
E adevărat că nu ați lucra cu o persoană cu afecțiuni psihice?
p 23 WC jpg
Creierul literat
Chiar noi ne facem creierul atît de prost, nu tehnologia. Puțin îi cerem, puțin ne dă.
Zigu Ornea jpg
Nonconformisme celebre
Nonconformismul şi chiar insurgenţa sfidătoare au guvernat şi atitudinile Junimii, în primii ani de la fondare.
993 22 Casa cu lei   Cotroceni jpg
Case cu lei
Leul înseamnă astfel nu doar orgoliu, ci și devotament, forța feroce care se trezește în cel nevoit să-i apere pe ai săi.
p 18 jpg
Inventyvytate*
La volan, unul din răsfăţaţii spectacolelor de cabaret, D.S., zis Tigaie, care şi-a abreviat numele, TYG, pentru că aşa e în „show-business”. Avem, deci, viitor.
Gurdon John in lab 854x1024 854x800 jpg
John Gurdon și broasca africană
Descoperirea lui Gurdon a schimbat abordarea și în medicina regenerativă.
p 22 jpg
De ce învățăm?
Florian Coulmas observă, în Writing Systems, că omenirea se mișcă în direcția unei lumi moderne complet alfabetizate, în care analfabetismul este un stigmat care te exclude fără milă din viața socială.
p 18 YouTube jpg
Cine înjură?
Este oare înjurătura semnul unei laşităţi?
p 22 WC jpg
Războiul inteligenței artificiale: oamenii îi vor înlătura pe oameni
Acum cîteva săptămîni, am propus unor juriști integrarea ChatGBT în activitatea de consultanță intra-organizațională.
988 21 Cutitaru jpg
Cu creionul, pe hîrtie...
Indiferent de natura și scopul ei, scriitura se bazează în mod egal pe resursele lingvistice și cognitive generale ale creatorului.
p 23 WC jpg
Despre muzică și memorie
Atunci cînd totul va fi aseptic precum în filmul utopic The Lobster (cu personajul principal interpretat de dublinezul Colin Farrell)?
640px Sichuan earthquake building collasped  JPG
Cutremur - cimitirul politicii
Domnul cu mila, pînă cînd politicienii români vor înțelege că politica înseamnă a face! Altfel, se ajunge la țipătul disperat: „Nu de stare de urgență avem nevoie, ci de un stat”.
p 22 jpg
Cînd scrisul e bolnav
Psihologii, psihiatrii și neuro-psihiatrii sînt tot mai interesați de ceea ce poate scrisul de mînă să dezvăluie despre starea de boală sau anormalitate.
1 Casa Aureliei Cionca jpg
Ritmuri ale locuirii.
Case de muzicieni din București
Memoria orașului se reîncarcă astfel cu noi povești vechi care așteptau de multă vreme să fie descoperite.
p 23 jos Matthew McConaughey in True Detective jpg
Cioran în cultura pop și a cavernelor
Cioran, care a zis în repetate rînduri că și-ar fi dorit „să fie contemporanul nimănui”, ar fi surprins să afle că a devenit între timp contemporanul tuturor.

Adevarul.ro

image
Panourile solare, un dezastru ecologic care așteaptă să se întâmple? Ce spun experții
În timp ce sunt promovate în întreaga lume ca o armă crucială de reducere a emisiilor de carbon, panourile solare pot provoca un dezastru ecologic după 25-30 de ani, cât este durata lor de viață.
image
Cauzele cutremurelor din vestul României. INFP: „Asta pune o presiune enormă”
Cutremurul din Arad s-a simțit în Ungaria, Croația și Serbia. Seismologii explică ce cauze produc cutremurele din zona de vest a țării.
image
Cum a murit de fapt regele Decebal. Principalele ipoteze privind sfârșitul regelui dac
Decebal, regele dacilor, a murit în anul 106 d Hr, în urma înfrângerii în fața legiunilor romane, după două războaie epuizante. Deși, aparent, modul în care regele dac a murit este bine cunoscut, există mai multe ipoteze privind sfârșitul acestuia.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.