Cultura mizantropiei

Publicat în Dilema Veche nr. 914 din 14 – 20 octombrie 2021
Cultura mizantropiei jpeg

Cum ne raportăm la lumea din jur? Cînd ne gîndim, în general, la oameni, îi vedem ca pe niște ființe pline de bunătate și corectitudine, oneste, competente, inteligente? Avem încredere că oamenii din jur ne vor binele? Că ne vor ajuta, dezinteresat? Ne bizuim pe liderii și politicienii noștri? Ne lăsăm, cu seninătate, pe mîna altora, convinși fiind că nimeni nu ne vrea răul? Ne simțim în siguranță în mijlocul societăților în care trăim?

Sau, mai degrabă, ne-a cotropit mefiența, iar în jurul nostru nu mai vedem decît imoralitate și maliție? N-am ajuns, de fapt, să cîrcotim încontinuu societatea în care trăim, condamnînd zilnic nerozia, stupiditatea și răutatea „celorlalți”? Percepem, oare, istoria umanității ca pe o evoluție sau, mai degrabă, îi mărturisim, decepționați, involuția? Nu riscăm să devenim, oare, cu toții niște mizantropi?

Dar ce este, pînă la urmă, mizantropia? Etimologic, i se dă un verdict dur: ura față de alți oameni. Vorbim însă despre o ură patologică sau despre o dezamăgire profundă? Este mizantropul un om rău, căci își urăște semenii, sau, mai degrabă, un fost idealist, deziluzionat de firea umană?

„Urăsc toți oamenii, pe unii pentru că sînt pur și simplu răi și doresc numai să facă rău altora, iar pe alții pentru că îi tolerează și îi susțin pe cei răi”, declamă Alceste, personajul principal al piesei lui Molière, Mizantropul. Într-o societate în care domnesc aparențele și eticheta, Alceste se delimitează de semenii săi, ale căror comportamente ipocrite îi lezează spiritul înalt, căci, potrivit lui, toată lumea, mai puțin el, minte, profită, complotează, și toți oamenii au suflete meschine – drept care, observînd și cunoscînd adevărata fire umană, Alceste își declară totala lipsă de credință în umanitate. Totuși, este îndrăgostit de Célimène, o frumoasă și versată curtezană, pe care este însă convins că o va duce pe calea cea dreaptă, datorită puterii purității sale morale – bineînțeles, Alceste este convins că este singurul om vertical din întreaga lume.

În celălalt colț al ringului literar stă un alt mizantrop celebru – personajul dostoievskian, fără nume, din Însemnări din subterană –, un om care își sondează, cu brutalitate și fără nici o indulgență, ungherele cele mai întunecate ale ființei, ajungînd la concluzia cu care, de altfel, își și începe pledoaria: „Sînt un om rău”. Și, odată ce această convingere i se instalează în minte, pornește pe un drum al urii, obligîndu-se să se poarte ca atare, revarsîndu-și întreaga răutate de care se crede capabil asupra celor din jur, declarînd că simte „o desfătare nesățioasă” cînd reușește să-și mîhnească semenii.

Primul mizantrop se consideră a fi cel mai bun dintre oameni, al doilea, cel mai rău – amîndoi sînt însă niște nefericiți și niște neadaptați. 

Ieșind din filosofia literară, mizantropia socială a devenit un obiect de studiu, încă din anii ’50, cînd sociologul american Morris Rosenberg a pus această meteahnă umană în balanță cu ideologiile politice. În lucrarea sa Mizantropie și ideologii politice, publicată în 1956 la Cornell University, Rosenberg afirmă că, deși majoritatea studiilor sociologice indică faptul că înclinațiile politice pe care le avem se bazează pe factori care țin, în mare parte, de cercul social în care trăim, se trece cu vederea posibilitatea că afilierea ideologică poate fi cauzată (sau datorată) atitudinii pe care o avem, fiecare dintre noi, în privința naturii umane. Mai exact, gradul nostru de mizantropie ne influențează și alegerile politice.

Cum explică sociologul această legătură?

În primul rînd trebuie remarcat faptul că mai toate ideologiile implică în mod direct percepția asupra naturii umane – pe cînd democrația presupune că indivizii sînt îndeajuns de maturi pentru a se putea guverna ei înșiși, sistemele dictatoriale susțin, din contra, că oamenii sînt slabi și trebuie, așadar, guvernați de o mînă forte, de către un lider care știe ce e mai bine pentru ei.

În al doilea rînd, de vreme ce un sistem politic implică acțiunea directă a oamenilor, opinia personală a cuiva asupra indivizilor din jur este formată în mare parte și în funcție de cît de bine merge acel sistem – dacă, de exemplu, vorbim despre o societate al cărei guvern este unul stabil, iar politica una sănătoasă, cel mai probabil este ca nivelul de mizantropie din respectiva societate să fie unul foarte scăzut. Dacă, din contra, vorbim despre un sistem corupt, individul nu va mai percepe corupția localizată doar la nivel politic, ci, mai degrabă, ca pe o reflectare a corupției din întreaga societate, formîndu-și opinia că majoritatea indivizilor sînt, de fapt, niște depravați.

În al treilea rînd, afirmă sociologul, poziția individului în privința anumitor probleme politice poate fi influențată, în mod direct, de propria percepție asupra naturii umane – ideea că oamenii sînt egoiști, leneși și meschini poate naște mefiențe față de ideea de democrație –, nucleul ideologiilor extremiste fiind, de altfel, găsirea și anihilarea unui inamic „obiectiv”.

Pe scurt, conchide Rosenberg, credința în natura umană, de la firul ierbii, poate avea o influență directă asupra principiilor, practicilor politice și ideologiilor la care aderăm.

Dacă Rosenberg ar fi avut dreptate, iar gradul de încredere în semenii noștri ne-ar împinge către o anumită ideologie, prezentul pe care îl trăim ar da o notă maximă gradului de mizantropie din societate. Căci ura față de om, tradusă în găsirea acelui inamic obiectiv, este din ce în ce mai prezentă și mai vehiculată pe diferite niveluri, toate propovăduind, de fapt, pedepsirea ființei umane. Activiștii diferitelor ideologii extremiste, fie că vorbim despre ecologiști sau adepți ai corectitudinii politice, ne transmit, în discursuri înflăcărate, că țelul lor va fi atins doar dacă îi vom pedepsi pe cei care nu aderă la ideologia lor.

„Europa a fost mult timp afectată de un complex de vinovăție datorită trecutului său colonial”, a declarat recent, într-un interviu pentru Le Point, Pascal Bruckner. „A ocupat lumea timp de patru secole. Însă, spre deosebire de Imperiul Otoman, care a ocupat o parte a lumii timp de șase secole, în Europa se simte o profundă remușcare pentru sclavie și imperialism. Din această conștiință fals inoculată are de cîștigat stînga americană. (...) Dintr-o dată considerăm progresul, realizările noastre sociale și culturale ca fiind semnele infamiei. Istoria nu mai merge în bine, se îndreaptă spre prăbușire – aceasta este metafora Titanicului folosită de toți ecologiștii. Sîntem pe Titanic și aisbergul este acolo undeva în larg. O parte din Occident vrea să moară (...), acest gînd fatal nu poate decît să insufle disperare tinerilor.”

Pe fondul acestei disperări inoculate, cum că totul merge prost, din cauza faptului că oamenii au devenit niște depravați, fenomenul populismului cîștigă teren – ideologia este îndreptată, în special, contra  unor elite considerate a fi responsabile pentru tot ceea ce merge rău într-o societate. „Populismul indică o criză a democrației” – este de părere politologul francez Pascal Perrineau, care a comentat, pentru Le Point, că azi populismul afectează, dincolo de sfera politică, toate sectoarele societății, de la economic și social la cultură. „Populismul nu este o ideologie puternică în sine, dar devine puternică prin faptul că e o ideologie labilă, maleabilă, care se încrustează pe alte ideologii și pe alte mișcări.”

Este populismul opus democrației? În primul rînd, populismul mizează pe victimizare, susține politologul francez Christophe Jaffrelot – atrăgînd prin această lamentare (elitele, mass-media, opoziția politică, toate mă agresează) foarte mulți adepți, căci în zilele noastre oamenii sînt încurajați, din ce în ce mai mult, să se autovictimizeze. Bineînțeles, unde e o victimă este și un agresor și, deși populismul susține că vrea să aibă grijă de „popor”, în fapt este interesat doar de acel segment de populație care să-l susțină și care, aderînd la ideologia populistă, va adera, automat, și la desemnarea și pedepsirea opoziției, adică a „dușmanilor” poporului. Pe scurt, la incitarea oamenilor de a urî alți oameni, ceea ce o democrație, la modul teoretic, nu ar permite.

Revenind la cele două personaje literare, Alceste și omul subteranei, nu riscăm să avem o societate care îmbrățișează, din ce în ce mai mult, cultura mizantropiei, divizați fiind între personajul lui Molière și cel al lui Dostoievski? Căci, pe de o parte, îi avem pe cei convinși de superioritatea lor morală, iar, pe de alta, sîntem provocați să simțim demonii vinovăției de a nu fi perfecți. Dacă Alceste se consideră a fi „bun”, celălalt se decide să fie „rău”. Dar amîndoi își urăsc semenii.

p 22 WC jpg
„Noua Ideocrație” și Eterna Idiocrație
În locul pe care credința (frica de Dumnezeu) îl ocupa în sufletul individual a rămas un gol, o gaură neagră.
948 19 poza jpg
Barbara Klemm – artistul din fața fotojurnalistului
Fotojurnaliștilor le-aș spune să se concentreze pe fericirea din lume, să rămînă curioși și puternici, să lucreze constant, să fie empatici cu oamenii – însă toate acestea ar trebui să fie conectate cu talentul artistic.
2p 23 Mihail Sebastian jpg
Mihail Sebastian, trădări și accidentări
„În cultură, ca și în parlament, oamenii se înjură la tribună și se împacă la bufet.“
p 7 WC jpg jpg
A început criza alimentară globală
Pandemia de COVID-19 a scos la iveală fragilitatea și disfuncționalitatea rețelelor alimentare mondiale.
Epurări şi maculări jpeg
Consecințele nehotărîrii și iluziilor Vestului în raport cu Rusia
Dacă Vestul merge pe drumul sugerat de stînga americană, resursele rusești se vor dovedi decisive. Kremlinul va cîștiga războiul.
945 04 traducere jpg
Ar trebui Europa să oprească finanțarea războiului lui Putin?
E oare corect ca țările europene să continue să-i plătească Rusiei un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) pe zi pentru energie, cînd ele știu că în felul acesta finanțează un război de agresiune împotriva Ucrainei?
p 7 Hans Bergel jpg
In memoriam Hans Bergel
La 26 februarie s-a stins din viaţă, la vîrsta venerabilă de aproape 97 de ani, ardeleanul Hans Bergel, uomo universale fără pereche, personalitate care a marcat cu consecvenţă, zeci și zeci de de ani, viaţa culturală și politică atît din România, cît şi din Germania.
p 19 WC jpg
Firescul nefiresc al educației în România
Aud la răstimpuri melancolicul oftat cum că nu se mai face carte „ca pe vremuri” – vremurile fiind cele de dinainte de Revoluție.
Falimentul moral al pacifismului german jpeg
Falimentul moral al pacifismului german
Germania se îndreaptă spre o altă gravă umilire istorică, în urma căreia va petrece ani – dacă nu decenii – cerîndu-și scuze și reparînd ceea ce a făcut.
Cercuri concentrice – despre efectele războiului din Ucraina jpeg
Cercuri concentrice – despre efectele războiului din Ucraina
Conflictul din Ucraina a apărut după doi ani de vești extrem de proaste și de fake news.
De ce e detestat Macron? jpeg
De ce e detestat Macron?
Motivele invocate de francezi împotriva lui Macron se aseamănă cu cele enumerate de votanții americani care nu o sufereau pe Hillary Clinton.
De ce „tic tac” și nu „tac tic”? jpeg
De ce „tic-tac” și nu „tac-tic”?
Experimentele care implică cuvinte sau expresii inventate scot la iveală lucruri fascinante despre relația dintre limbă și minte/creier.
Ce se întîmplă dacă Germania boicotează energia rusească? jpeg
Ce se întîmplă dacă Germania boicotează energia rusească?
Oprirea imediată a importului de gaz rusesc ar reprezenta pentru Germania un cost de 0,5% pînă la 2,2% din PIB.
Subreprezentarea femeilor în politica românească: 1990 2021 jpeg
Subreprezentarea femeilor în politica românească: 1990-2021
Posibile dificultăți cu care se confruntă femeile în ascensiunea politică constau în responsabilitățile ce țin de familie, constrîngerile de timp,  standarde mai înalte privind femeile care intenționează să candideze, stereotipurile de gen, lipsa încrederii de sine, o rețea fragilă de sprijin, hărțuirea online și în social media.
Disuasiunea nucleară după Ucraina jpeg
Disuasiunea nucleară după Ucraina
Armele nucleare precise, de dimensiuni reduse, par atît de ușor utilizabile încît am ajuns să le considerăm normale.
Un colaps moral și umanitar al culturii ruse jpeg
Un colaps moral și umanitar al culturii ruse
Asistăm la o recidivă teribilă a rasismului postimperial.
„Cei doi vor fi un trup“ jpeg
Răzbunarea lui Stolîpin. La Kiev
Este o nouă formă de societate civilă, mai fragmentată, dar mai conștientă de sine, formată din grupuri de cetățeni capabili să se informeze independent, să-și construiască propriile poziții, dar mai ales să acționeze în opoziție cu statul și cu elita birocratică.
Ce înseamnă apărarea Europei? jpeg
Ce înseamnă apărarea Europei?
„Întrebarea e cine conduce lumea. Numai războiul poate decide cu adevărat.“
„Acționăm împreună pentru securizarea teritoriului NATO” – interviu cu Peer GEBAUER, ambasadorul Germaniei la București jpeg
„Acționăm împreună pentru securizarea teritoriului NATO” – interviu cu Peer GEBAUER, ambasadorul Germaniei la București
„Permiteți-mi să spun foarte clar un lucru: acesta este războiul lui Vladimir Putin. Putin a început și a dezlănțuit acest război.”
Viitorul furat al Rusiei jpeg
Viitorul furat al Rusiei
Războiul său vizează întregul sistem european, care se bizuie, mai presus de toate, pe principiul inviolabilității granițelor.
Comunicarea muzicală jpeg
Comunicarea muzicală
Muzica e cel mai bun candidat la rolul de strămoș al limbajului, cu loc între funcțiile emisferei drepte, care se relaționează cu empatia și comuniunea, nu cu competiția și divizarea.
Alegerile libertății din Ungaria jpeg
Alegerile libertății din Ungaria
În ultimii zece ani, Orbán a transformat Ungaria într-o „democrație iliberală” în care vocea sa e singura care reprezintă poporul.
Cum vindeci o traumă? jpeg
Cum vindeci o traumă?
Multe statistici trag semnale de alarmă asupra sănătății mentale la nivel global, iar întrebarea cu răspuns evident – „Suferim o traumă socială colectivă?” – naște una al cărei răspuns e departe de a fi unul clar: „Cum ne vom vindeca?”.
Despre plafonarea prețurilor sau cum revenim pe drumurile cunoscute ale tiraniei jpeg
Despre plafonarea prețurilor sau cum revenim pe drumurile cunoscute ale tiraniei
Oamenii consumă și sînt sclavii mărfurilor. Nu există o limită a consumului în afara celei oferite de preț.

Adevarul.ro

image
Imagini spectaculoase cu uriaşul pod de la Brăila după montarea tablierului metalic de 22.000 de tone FOTO
Marţi, 28 iunie, a fost montat ultimul dintre cele 86 de segmente de tablier metalic la podul suspendat de la Brăila, informează  CNAIR. Podul peste Dunăre de la Brăila va fi cel mai mare pod suspendat din România şi al treilea din Europa.
image
Primele imagini cu racheta rusească  X-22 care loveşte centrul comercial din Kremenciuk - VIDEO
Au apărut primele imagini cu racheta care loveşte centrul comercial din Kremenciuk. Este vorba despre o rachetă rusească X-22. În urma atacului de luni, cel puţin 18 persoane şi-au pierdut viaţa.
image
Sentinţă în cazul lui Andrei, băiatul de 13 ani omorât în bătaie pentru o fată, în centrul Mangaliei
În urmă cu doi ani, Andrei (13 ani) a fost bătut pe o stradă din Mangalia de un alt tânăr. La scurt timp, victima a murit.

HIstoria.ro

image
Nașterea Partidului Țărănesc, în tranșeele de la Mărășești
În Primul Război Mondial, Mihalache se înscrie voluntar ca ofiţer în rezervă și se remarcă prin curaj și prin vitejie peste tot, dar mai cu seamă la Mărășești. Regele Ferdinand însuși îi prinde în piept ordinul „Mihai Viteazul“ pentru faptele sale de eroism.
image
Dacă am fi luptat și vărsat sânge în 1940 pentru Basarabia, poate că...
Istoria nu se scrie cu autoprotectoarele „dacă...” și „poate că...”. Nimeni nu poate dovedi, chiar cu documente istorice atent selectate, că „dacă...” (sunteţi liberi să completaţi Dumneavoastră aici), soarta României ar fi fost alta, mai bună sau mai rea. Cert este că ultimatumurile sovietice din 26-27 iunie 1940 și deciziile conducătorilor români luate atunci au avut efecte puternice imediate, dar și pe termen lung.
image
Cine a fost Mary Grant, englezoaica devenită simbol al Revoluției de la 1848 din Țara Românească
„România revoluționară”, creația pictorului Constantin Daniel Rosenthal, este unul dintre cele mai reprezentative tablouri ale românilor, simbol al Revoluției de la 1848. Românca surprinsă în tabloul care a făcut istorie a fost, de fapt, la origini, o englezoaică pe nume Mary Grant.