Valori, virtuți, viață în islam

Laura SITARU
Publicat în Dilema Veche nr. 962 din 15 septembrie – 21 septembrie 2022
image

Preocuparea pentru o societate virtuoasă, cu normele conturate din conjuncția textului coranic cu modelul de viață întruchipat de profetul Muḥammad (sunna), reprezintă o trăsătură definitorie pentru organizarea și funcționarea societăților musulmane din toate timpurile. Sub semnul lui ḥarām (interzis) în plan religios și ʻayb (rușine) în plan socio-personal, societățile musulmane au dezvoltat de-a lungul secolelor o serie de reflexe comportamentale care condiționează în plan comunitar și individual conduita musulmanului. Textul coranic în sine se constituie într-un demers virtuos care propune un sistem comportamental nou și reformator prin raportare la societatea preislamică (al-ğāhiliyya), instituind un set de valori care reglează și reglementează, începînd cu secolul al VII-lea și pînă în zilele noastre, viața de zi cu zi a individului musulman și a societăților în care acesta funcționează. Teologia islamică a dezvoltat prin numeroasele sale școli de gîndire un sistem elaborat de valori și norme comportamentale care sînt cunoscute sub denumirea de ilmu l-'aḫlāq (în traducere literală, „știința moravurilor”; literar, „etică”), particularizat în diferitele dimensiuni și paliere ale organizării sociale. Astfel, în plan individual, pornind desigur de la textul coranic, sînt menționate șapte virtuți, al-makārim, care împreună creionează portretul musulmanului ideal: sinceritatea, credința, modestia, iertarea, răbdarea, respectul față de părinți și recunoștința față de Dumnezeu.

În plan politic, și acesta la rîndu-i puternic condiționat de dimensiunea religioasă, grija pentru conduita virtuoasă a marcat producțiile culturale din perioada islamului clasic, puternic preocupat de modelul conducătorului și de virtuțile acestuia. Influențat și de modelele politice ale culturilor de contact, greacă antică și persană, islamul dezvoltă pe teren propriu știința bunei guvernări, al-faḍā'ilu fī s-siyāsa, dovedind o preocupare aproape obsesivă pentru calitățile pe care trebuie să le aibă un conducător pentru a-și îndeplini misiunea călăuzitoare. În centrul setului de valori din care se constituie idealul conducătorului musulman este așezată dreptatea (al-ʻadl) și guvernarea bazată pe dreptate; al-ḥākim, conducătorul, trebuie să fie drept, să măsoare cu chibzuință și să aplice normele în așa fel încît justiția și justețea socială să fie regula, și nu excepția. 

Grija pentru modele, pentru conturarea unor idealuri și apoi impunerea acestora ca normă socială răzbate din perioada islamului clasic și are reverberații pînă în prezent. Idealul omului islamic, homo islamicus, este un leitmotiv al literaturii etice din perioada clasică a islamului, dînd naștere unui tipar comportamental care condiționează puternic dinamica socială. Știința de carte, buna cunoaștere a limbii arabe sub toate aspectele acesteia (gramatică, retorică, tematică literară curentă, filosofie, logică, text religios etc.), arta conversației, aspectul plăcut și îngrijit constituie laolaltă modelul individului virtuos. 

Dincolo de modelele elaborate în scris, societățile musulmane sînt puternic condiționate de tradiții, parte din ele dezvoltate pe tărîm islamic, parte moștenite din perioade istorice anterioare. Oricum ar fi și pe oricare cale s-ar fi împămîntenit, tradițiile și comportamentele mimetice care s-au dezvoltat în virtutea acestora exercită o presiune constantă asupra individului musulman, în calitatea lui de parte constitutivă a unei comunități fără de care sau în afara căreia viața este greu de imaginat. În acest context, mai puternice decît interdicția religioasă a lui ḥarām par să fie greutatea și, pe cale de consecință, stigmatul social derivat din conceptul de ʻayb (rușine). Rușinea de a fi făcut ceva în afara normei sociale îl aruncă pe individul musulman în brațele altui concept constrîngător, acela al onoarei (šaraf), a cărui strînsoare este la fel de puternică. Privită în ansamblul său, această normă a onoarei afectează în cea mai mare măsură femeile musulmane într-un sistem moral în care femeia trebuie să-și dovedească virtutea, în timp ce bărbatul trebuie să facă mai ales dovada credinței (în Dumnezeu). 

Dincolo de perspectiva mai degrabă descriptivă a celor expuse mai sus, discuția despre virtuți și morală în islam se constituie într-un subiect foarte dezbătut în contextele actualității, cînd rigiditatea normelor tradițional-religioase intră în conflict deschis cu valorile universal umane cum ar fi dreptul la viață, la educație, la libera exprimare etc. Subiectul preocupă de multă vreme mediile islamice reformiste și societatea civilă din țările islamice, aflate în căutarea unor argumente solide în fața poziției constant inflexibile a tradiționaliștilor. Între timp însă, femeile mor în atacuri cu gaz sarin pentru că norma social-religioasă le interzice bărbaților medici să le atingă sau să le îndepărteze hainele în care persistă otrava ucigașă.

Laura Sitaru este conferenţiar la Secţia de limba arabă și decan al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti. 

Foto: wikimedia commons

Scriitorii, rudele mele maghiare jpeg
Tribunalul Poporului
Vedem asta în fiecare zi: nimic din ceea ce se postează nu rămîne necorectat, necontestat, nejudecat, nesancționat. Mai devreme sau mai tîrziu – ca să fac o parafrază – fiecare are parte de cincisprezece minute de judecată publică.
p 10 jpg
Critica publică în online: virtuți și vicii
Am observat, de asemenea, și cum platometre digitale au fost utilizate pentru a instiga la ură, dispreț și sexism, pentru a delegitima această mișcare și a decredibiliza victimele violenței de gen.
p 11 Ostrakon WC jpg
Ostracizarea online ca dilemă liberală
Cu toate acestea, nu trebuie să uităm de pericolul pe care apelul la ostracizarea online îl deschide, ținînd cont de stimulentele pe care viața în mediul online ni le oferă în conjuncție cu impactul pe care emoțiile morale îl au la adresa modului în care interacționăm cu ceilalți
640px The Two Gossips (Les Deux Commères) MET DP808826 jpg
Gura satului global
Gura satului global nu este diferită de gura satului tradițional decît prin instrumentele sale.
640px Cyber bullying 122156 960 720 jpg
Cel fără de păcat – o sursă idiopatică?
Realitatea socială poate fi remarcabilă datorită ansamblului de creiere umane adunate pentru a influența evoluția societății în bine, și aici avem nevoie de etică – în lipsa acesteia, realitatea se poate transforma în factori și actori sociali maligni.
John George Brown The Bully of the Neighborhood jpg
Și cu copiii ce facem? Intruziune, expunere, violență, anulare
Spațiul virtual a căpătat dimensiuni tot mai mari în viața copiilor, marea lor majoritate preferînd o interacțiune mediată de un dispozitiv uneia reale.
p 14 sus jpg
J’accuse! Indignarea morală și ostracizarea digitală
Nu e mare lucru să ne gîndim mai mult înainte de a (re)acționa, cum nu e nici prea mare efortul de a încerca să vedem lucrurile dintr-o perspectivă mai largă, dincolo de interesele noastre imediate.
p 21 jpg
Linșajul contemporan
Strămoșii noștri nu aveau lideri, judecători sau poliție, dar aveau mijloace pentru a răspunde celor care încălcau normele sociale de a respecta autonomia celorlalți sau de a contribui în mod echitabil la bunăstarea socială
Cea mai bună parte din noi jpeg
Ce rol mai au valorile?
Am aflat că valorile sînt cele care ne dau un sens, iar acest lucru ne face să fim perseverenți și să depășim obstacolele.
p 10 sus jpg
Dihotomia fapte/valori a fost greşit înţeleasă
Valorile sînt ingredientele indispensabile ale realităţii sociale.
Elevi jpg
StateLibQld 2 198959 Planting a tree for Arbor Day at Ban Ban Springs State School, 1920 jpg
Tot ceea ce vreau să fiu
„Prietenia înseamnă să împarți punga de chips-uri cu celălalt.”
p 12 sus jpg
Mesajul corect
Într-o clinică de toxicomani e barometrul cel mai fidel al suferinței unei societăți.
Social Media and Technology jpg
Social media și tribalizarea valorică
Viața noastră socială nu arată întotdeauna precum fluxul nostru de pe rețelele sociale.
962 t 14 VArsene jpeg
Mîntuirea biogeografică jpeg
La dolce vita vs La deutsche vita
O recentă zicală germană evocă, plastic și concis, „relația” dintre Germania și Italia – țările care ilustrează îndeobște șablonul nord-sud la nivel european: „Italienii îi respectă pe nemți, dar nu-i iubesc; nemții îi iubesc pe italieni, dar nu-i respectă”.
Crédit Suisse Zermatt JPG
Calitatea ce-am poftit, dar și tihna ce-am tihnit
Elveția, spre exemplu, este pe primul loc în topul Numbeo, pe locul 5 în cel al US News și pe locul secund, la egalitate cu Irlanda, în indexul UNDP. Alți „suspecți de serviciu” sînt Islanda, Danemarca, Suedia, Olanda, Germania, Finlanda sau Norvegia.
Left Former Movie Theater Balkan Right Hotel Bulgaria (158046439) jpeg
Geografia relativă a bunăstării
Diferențele dintre un Nord bogat, în ultimele decenii asociat de cercetătorii științelor sociale capitalismului în expansiune, și un Sud sărac, aflat sub dominația totală (pernicioasă poate?) a celui dintîi, au intrat în limbajul profesional al reprezentanților științelor sociale.
p 10 sus jpg
Greierele sobru și furnica hedonistă, sau despre noul clivaj Nord/Sud
Autenticitatea nu presupune mari sacrificii, iar „societatea singularităților” se regăsește în noul Pămînt al Făgăduinței: diferită, dar nu brutală, accesibilă, dar nu mizeră, simplă, dar nu banală.
p 12 WC jpg
De-a lungul și de-a latul vieții
Percepem viața ca pe o datorie sau ca pe o plăcere? În ce domenii e datorie și în care e plăcere? Ce preț sîntem dispuși să plătim pentru a ne trăi viața în propriii termeni? Și cîți dintre noi au oare luxul alegerii?
p 13 sus jpg
„Incategorisibila” fericire
La urma urmei, așa cum o spunea Helliwell, „fericirea” este în bună măsură un produs de marketing, iar etichetele contează prea puțin. Iar adeseori, căutînd un lucru cu lumînarea, riscăm să uităm ceea ce căutam cu adevărat.
640px Beer optimator glass bottle jpg
Lumea văzută prin fundul sticlei: bere versus vin
Ne-am găsit voia bună în deprinderile culinaro-bahice strămoșești și am stabilit ca etaloane pentru calitatea vieții sarmalele, mititeii și pruna curată. Mai la nord sau mai la sud, gastronomic vorbind, lucrurile stau altfel.
640px Overzicht van de drukte op Mokum 700, Bestanddeelnr 928 0112 jpg
Cum măsurăm bunăstarea și de ce
Avem totuși un alt mod de a înțelege dezvoltarea și feluritele ei moduri de a contribui (sau nu) la o viață bună, împlinită, umană?
p 7 WC jpg
Clima și geografia, temelii ale dezvoltării civilizației
Viața nu se dezvoltă oriunde și oricînd, iar civilizația și prosperitatea care o însoțesc, la fel.

Adevarul.ro

Explozie produsa de doborarea unui SU 3o rusesc Captura Twitter jpg
Rusia a pierdut patru avioane de luptă în ultimele 24 de ore. Reacția Kievului: „S-au dus dracului”
Sistemele antiaeriene ale Ucrainei au doborât cel puțin patru avioane de luptă rusești, printre care un bombardier tactic de tip Su-34, în ultimele 24 de ore.
Congres extraordinar PNL 10 aprilie 2022 Nicolae Ciuca FOTO Inquam Photos / George Calin
Unificarea dreptei politice, eșec de moment. Culisele opririi negocierilor de către PNL
Planurile de unificare ale formațiunilor de dreapta în jurul PNL, cel puțin în anul acesta și în 2023, au eșuat, o reevaluare a situației urmând să fie făcută după europarlamentarele din 2024.
canotaj shutterstock jpg
Aur pentru România la canotaj feminin opt plus unu, la Mondialele din Cehia
Echipajul feminin de opt plus unu al României a cucerit medaliile de aur la Campionatele Mondiale de canotaj de la Racice, în ultima probă desfăşurată duminică în competiţia din Cehia.

HIstoria.ro

image
Moștenirea legendară a lui Grigore „Nababul” Cantacuzino
Prinţul Gheorghe Grigore Cantacuzino (1832-1913), su- pranumit „Nababul“, a fost unul dintre cei mai mari proprietari de pământuri din România, dar și o personalitate politică marcantă (de două ori primar al Bucureștiului, și tot de două ori prim-ministru).
image
Sfârșitul tragic al copiilor lui Alexandru Ioan Cuza
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza nu a avut copii cu soţia sa, Elena Cuza. A avut în schimb doi fii cu amanta Maria Obrenovici, pe Alexandru şi Dimitrie. Copiii au fost înfiaţi de soţia oficială a domnitorului, dar amândoi au avut parte de un destin tragic. Unul a murit bolnav, iar celălalt s-a sinucis
image
Air France, o companie înființată cu o semnificativă contribuție românească
Câți dintre noi știm că la originea și la baza Air France (înființată la 30 august 1933) stă și o semnificativă contribuție românească?