Un altfel de Shakespeare – unul fără perdea

George VOLCEANOV
Publicat în Dilema Veche nr. 635 din 21-27 aprilie 2016
Un altfel de Shakespeare – unul fără perdea jpeg

La începutul anilor 1590, Will de la Stratford (un fel de Adi de la Vîlcea al epocii elisabetane) vine la Londra să-şi cîştige pîinea participînd la industria divertismentului, a showbiz-ului reprezentat de teatrele în aer liber. Cum respectivul domeniu de activitate, considerat pe atunci sub-literar şi sub-cultural, nu este deloc agreat nici de către autorităţile laice (reprezentate de Lordul Primar al Londrei), nici de către cele ecleziastice (episcopul Londrei), trupele de teatru se regrupează pe malul sudic al Tamisei, aflat în afara jurisdicţiei acestora. În imediata lor vecinătate se află bordelurile şi arenele ce găzduiesc luptele dintre urşii legaţi de par şi haitele de cîini dezlănţuite asupra lor (alte două surse de distracţie mult gustate de londonezi). Mecanismele prin care se realizează şi se promovează produsele „artistice“ ale acelor vremuri le precedă cu cîteva secole pe cele ale Hollywood-ului de astăzi: 1) piesele sînt scrise, în cea mai mare parte, de echipe compuse din doi pînă la cinci dramaturgi specializaţi pe tipuri de scene şi dialog (circa 60% din piesele compuse în intervalul 1590-1615 sînt scrise „în echipă“, iar în canonul shakespearian îi aflăm printre coautori pe Thomas Kyd, George Peele, Thomas Middleton, George Wilkins, John Fletcher şi, posibil, Marlowe); 2) subiectele cu succes la public sînt preluate şi de către companiile rivale (aşa se face că, la Londra, se joacă aproape simultan, cîte două piese despre regele Ioan, regele Henric al V-lea sau o oarecare scorpie îmblînzită); 3) marile succese de box-office generează francize şi spin-off-uri (două piese despre Tamerlan, trei despre Prinţul Hal devenit, ulterior, Henric al V-lea, şi tot trei dedicate lui Falstaff etc.)

Întrebarea „Cum a ajuns, în timp, Will de la Stratford cel mai mare autor al canonului occidental (şi nu numai)?“ a primit numeroase răspunsuri. În Big-time Shakespeare (1996), Michael Bristol arăta că perenitatea operei shakespeariene este, în primul rînd, un produs al componentei economice a culturii. Ca şi The Beatles sau Elvis Presley, Shakespeare este povestea unui succes din lumea showbiz-ului.

La perpetuarea operei sale au contribuit însă nenumăraţi factori, ca, de pildă, adaptările din perioada 1660-1769, cînd Shakespeare nu putea fi jucat fără cenzurarea pasajelor vulgare şi obscene şi rescrierea textelor sale în spiritul clasicismului obsedat de simetrii. Shakespeare sau, mai corect spus, „Shakespeare“ (autorul virtual al unor texte ce reprezintă suma interpretărilor şi revizuirilor efectuate de zeci de iluştri cărturari şi îngrijitori de ediţii) a ajuns marele Shakespeare graţie succesivelor sale „reinventări“ estetice (a scris pe tema asta Gary Taylor) sau „aproprieri“ extra-estetice (politice – v. Michael Dobson, Balz Engler, Al. Şurbanov şi B. Sokolova, sau recenta teză de doctorat a tinerei cercetătoare Viviana Iacob despre montările shakespeariene româneşti din anii realismului socialist, 1946-1964). Iniţial considerată un „morman de balegă“ (diagnosticul îi aparţine lui Voltaire), opera Bardului a fost, rînd pe rînd, revendicată şi folosită în scop politic de către liberali şi conservatori, de către monarhişti şi antimonarhişti, de către imperialiştii care l-au ridicat la rangul de mare Patriot Englez şi de către muncitorii chartişti, de către Kaizerul Wilhelm I, iar mai tîrziu de către nazişti, devenind, în egală măsură, exponentul celor mai progresiste, dar şi al celor mai reacţionare orientări ideologice. Unii exegeţi, precum Kiernan Ryan, văd în Shakespeare un proto-comunist care, în Regele Lear, oferă reţeta egalitarismului social-economic; alţii văd în el un xenofob şi un antisemit. Karl Marx recurgea la două puternice simboluri shakespeariene pentru a descrie impactul revoluţiilor europene de la 1848, la spiriduşul Puck şi stafia bătrînului Hamlet. În schimb, pentru cîţiva intelectuali britanici de stînga, perenitatea operei shakespeariene este rezultatul unui malefic complot ce a urmărit perpetuarea unui simbol al colaboraţionismului cu clasele sociale dominante, în scopul menţinerii statu quo-ului unei lumi nedrepte. Evident, de o cu totul altă părere au fost politrucii bolşevici care şi l au apropriat după 1917, iar după 1945 l-au exportat pe „Shakespeare cel vopsit în roşu“ (apud Şurbanov şi Sokolova) în ţările lagărului comunist. Despre Shakespeare cel familist, proletar şi patriot, cu o sănătoasă origine socială, reinventat de Mihnea Gheorghiu, în ton cu indicaţiile preţioase sosite de la Moscova, în Scene din viaţa lui Shakespeare (1958), am scris mai pe larg într-un articol din România literară.

În noua ediţie a integralei Shakespeare în limba română – lansată în 2010 la Editura Paralela 45 şi continuată la Tracus Arte – mi-am propus distanţarea de Shakespeare „cel roşu“, care a dominat piaţa literară românească în ultimii 60 de ani. Îi deranjează pe mulţi ideea că Shakespeare n-a fost un sfînt, că n-a scris de amorul artei (ci pentru bani!) şi că, după cum arăta Samuel Johnson în Prefaţa la ediţia din 1765, a făcut nenumărate concesii vulgului, recurgînd frecvent la înjurături, obscenităţi şi blasfemii. Will s-a numărat printre autorii împotriva cărora însuşi regele Iacob I Stuart (nimeni altul decît patronul trupei de teatru al cărei acţionar era Shakespeare) a dat în 1606 faimoasa Lege împotriva înjurăturilor şi a blasfemiilor. Acesta este Bardul pe care încearcă să-l recupereze echipa angajată în retraducerea integralei.

Printre susţinătorii acestui demers se numără personalităţi de marcă ale anglisticii româneşti (în frunte cu Pia Brînzeu, Codrin Liviu Cuţitaru, Mădălina Nicolaescu şi Emil Sîrbulescu; Nicoleta Cinpoeş şi Lucian Ghiţă, universitari care îl predau pe Shakespeare la Worcester şi în Carolina de Sud; şi o întreagă pleiadă de tineri universitari ca Dana Percec, Dana Monah, Iulia Milică etc.), cu contribuţii remarcabile la paratextul ediţiei, dar şi comentatori avizaţi ai fenomenelor culturale autohtone, precum I.B. Lefter, care, pe afişul ediţiei din 29 octombrie 2015 a Cafenelei critice, al cărei amfitrion este de ani de zile, anunţa că „sub coordonarea anglistului George Volceanov, un mic colectiv de traducători lucrează cu entuziasm la realizarea de noi versiuni ale operelor Marelui Will şi de tălmăcire în premieră a scrierilor încă netraduse în româneşte. Cuvînt de ordine: echivalarea cît mai fidelă, inclusiv în limbajele foarte colorate în care Elisabetanul şi a scris textele. (…) Nu e – desigur – o întîmplare că acelaşi anglist, traducător şi shakespearolog George Volceanov, autor al unui volum intitulat The Shakespeare Canon Revisited (Editura Niculescu, 2004), s a făcut cunoscut şi ca un veritabil lexicograf al… argoului, al argourilor, ca autor sau coautor (…).“

Noua ediţie pune accent pe eufonie, pe „aşezarea boabelor“ în gura actorilor, printr-o sintaxă firească, nu fals „poetică“ (de fapt, siluită, trădînd inabilitatea unor precursori de a versifica un dialog care să sune firesc); ţine cît mai aproape de numărul versurilor din original, pentru a evita dilatarea nepermisă a textului (şi a duratei unui spectacol); în plan lexical, urmăreşte împlinirea a patru deziderate: 1) re-latinizarea vocabularului, excesiv slavizat în ediţia 1955-1963, cînd Armata Roşie era staţionată în România, iar istoria poporului şi a limbii române erau scrise la Moscova – aşadar, eliminarea unor termeni precum lavre, ocini, chiaburi, evghenisita lume, care te duc cu gîndul la o traducere din Puşkin sau Gorki; 2) eliminarea arhaismelor şi a construcţiilor lexicale artificiale, gen irlanzii, scoţii, danii, măreţul dan; 3) eliminarea greşelilor de traducere la nivel denotativ (un exemplu: în toate traducerile apare spadă în loc de sabie, or, pe vremea romanilor sau a Războiului celor Două Roze spada încă nu se inventase, Shakespeare folosind corect termenul sword!); 4) decenzurarea golănismelor şi a obscenităţilor pentru care autorul a fost criticat secole la rînd.

De pildă, într-un celebru monolog, într-un moment de frustrare, Hamlet se autocaracterizează drept a stallion (tînăr care se prostituează); lăsînd pudoarea la o parte, am tradus „sînt o coardă masculină“. Tot lui Hamlet îi mai scapă, ici-colo, şi cîte un a pox, echivalentul elisabetan al lui „futu-i“ din româna contemporană. Iar atunci cînd Shakespeare împinge obscenitatea dincolo de orice limită admisibilă, mai apare şi cîte un A pox down your throat. Cititorii mai vîrstnici (nici eu nu sînt vreun tinerel, mă pregătesc să devin sexagenar) se împacă greu cu această imagine „golănească“. Gelu Ionescu (a cărui carte Orizontul traducerii a fost una dintre lecturile mele preferate în studenţie) pare a-mi spune Noli tangere Shakespearium meum, atunci cînd îmi critică noua traducere a Furtunii, în care apar termeni şi expresii precum „bagă-mare, f’-te-n gură, uşcheală, puiuţ (adică Ariel), mişto, şucăreşte, ciocu’ mic, i-o pune, pupincurist, nasol, fă-i safteaua (pentru o dezvirginare)… Nu prea văd noutatea termenilor – dar recunosc echivalenţe argotice vechi de cînd eram un puşti (un puiuţ, cum s-ar spune), cam acum mai mult de 60 de ani, şi care sînt venite, cea mai mare parte a lor, din argoul, ca să zic aşa, ţigănesc.“ Dincolo de nostalgiile domnului Ionescu, iată şi un exemplu clar de incongruenţă a codurilor – pentru generaţia mea, „puiuţ“ nu-i un argotism ţigănesc, ci o formulă de adresare ce exprimă afecţiunea lui Prospero pentru Ariel.

Eu, unul, cred cu tărie că, dacă Shakespeare ar fi, şi biologic vorbind, contemporanul nostru, nu pe canalul Arte l-am vedea difuzat toată ziua, ci pe MTV.

George Volceanov este conferenţiar la Universitatea „Spiru Haret“. A tradus, din limbile maghiară şi engleză, peste şaizeci de titluri ale unor autori precum John Up­dike, Gore Vidal, David Lodge, Philip Roth, Lawrence Durrell, F. Scott Fitzgerald, Péter Esterházy etc. Traduce şi coordonează seria de „Opere ale lui Shakespeare“.

Foto: wikimedia commons

index jpeg 2 webp
Pantofii lui Van Gogh
Este înțelegerea pașnică, în febrila încrîncenare de a nu mai vrea să înțelegi nimic.
p 10 jpg
Boema ca o operă
În opera lui Puccini, marile încercări ale vieții (iubirea și moartea, boala, prietenia) sînt livrate în forma lor epurată, căci personajele le trăiesc boem.
p 11 desen de J  J  Grandville jpg
Paris, ultimii boemi
Cum recunoști azi un boem, la Paris?
image png
În stație la Boema
Pentru Ozun, „stația” boemei trece, așadar, fără să lase urme nici măcar în amintire.
image png
Îndreptar boem
Să reținem amprenta lăsată de acești grozavi pictori asupra istoriei artei, asupra dumneavoastră, asupra mea.
p 13 jpg
Trei roluri ale boemei în cultura română
Fără îndoială, boema e una dintre puterile literaturii și artei asupra societății.
p 14 jpg
Boemul, un desuet?
De aceea, viața boemă a fost și fericit asociată cu aristocrația interioară și eleganța profunzimii.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Începe vara
Tranziția pe care o aduce toamna poate fi de multe ori delicată, ca o dulce amînare.
11642099644 1a9d5559e6 o jpg
A treia fiică a anului
Toamna întind mîna după paharul de vin și fotografii vechi, mă duc la tîrgul de cărți, ascult teatru radiofonic.
Chisinau Center4 jpg
Toamna-Toamnelor
Pentru mine, Chişinăul devenise, încet, un oraș galben, despre care îmi plăcea să spun că găzduiește Toamna-Toamnelor.
p 11 sus Sonata de toamna jpg
Lasă-mi toamna
În „Sonata de toamnă” (1978), Ingmar Bergman dedică acest anotimp transpunerii unei întîlniri dintre o mamă și o fiică înstrăinate.
31524231041 19fca33e3b o jpg
Viața începe cînd cade prima frunză
Și-acum, la 33 de ani, îmi cumpăr haine noi odată cu fiecare început de toamnă, de parcă m-aș pregăti iar pentru școală.
p 12 sus WC jpg
Delta
Septembrie era pentru noi și luna marii traversări a lacului Razelm.
51604890122 85f6db3777 k jpg
Toamna vrajbei noastre
„Nu «Rarul umple carul», ci «Desul umple carul»!“
3035384225 17c8a2043e k jpg
Toamna între maşini paralele
Ne mai amintim cum arăta o toamnă în București în urmă cu 17 ani?
p 14 WC jpg
p 23 WC jpg
Make tea, not war
Ori de cîte ori englezii nu se simt în largul lor într-o situație (adică aproape tot timpul), pun de ceai.
image png
SF-ul din viețile noastre
Dosarul de acum e o revizitare a unor epoci dispărute.
p 10 la Babeti WC jpg
Cine te face voinic?
Iar azi – numai săpunuri bio, zero clăbuc, sau geluri antibacteriene, zero miros.
image png
Sînt atît de bătrîn, că
Sînt atît de bătrîn, că în copilăria mea dudele se mîncau de pe jos, din praf.
image png
În tranziţie
O zi şi o noapte a durat, cred, aşteptarea pe trotuarul primului McDonald’s, pentru un burger gratuit.
p 11 la Rugina jpg
Avem casete cu „Casablanca“
Fell in love with you watching Casablanca.
p 12 la Mihalache jpg
Unde ești?
„Și după aia pot să plec?” „În nici un caz!” „Nu mai înțeleg nimic!”, se bosumflă. Nu știu dacă e ceva de înțeles, m-am gîndit, dar nu i-am mai spus.
image png
Cu o bursă de studii la Berlin
Mă întreb cum s-ar mai putea realiza astăzi experiența unei călătorii în care totul nu e planificat dinainte pe Internet

Adevarul.ro

image
Kim Basinger împlinește 70 de ani: iubirile pasionale ale actriței. Ce roluri i-au adus celebritatea VIDEO
Actriță și fost model, Kim Basinger a devenit celebră datorită rolurilor în filme precum Batman, L.A. Confidential și 9 1/2 Weeks. Vedeta premiată cu Oscar a avut o carieră excepțională, precum și o viață personală fascinantă. Astăzi, vedeta de la Hollywood împlinește 70 de ani.
image
Moartea misterioasă a uneia dintre cele mai mari vedete rock. Ultimele clipe din viața lui Jim Morrison, solistul trupei The Doors
Solistul trupei americane The Doors a fost unul dintre cele mai mari staruri rock din toate timpurile. La 52 de ani de la dispariția sa prematură, moartea sa este încă învăluită în mister, iar mulţi cred că Jim trăieşte şi azi.
image
Cartofii la cuptor, un deliciu. Cum faci cea mai ușoară mâncare de post, condimentele care îi fac irezistibili
Este un preparat simplu, dar deosebit de gustos. În post, cartofii la cuptor sunt o masă sățioasă și ușor de pregătit. Pot fi serviți cu murături, salată de legume ori cu sos de usturoi.

HIstoria.ro

image
Moartea lui Aurel Vlaicu. Concluziile anchetei
În cursul anchetei în cazul accidentului aeronautic în care și-a pierdut viața Aurel Vlaicu (31 august/13 septembrie 1913) s-au conturat două ipoteze, pe care locotenentul av. Gheorghe Negrescu le prezintă astfel:
image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.