Secretul sfințeniei

Daniil IACȘA
Publicat în Dilema Veche nr. 809 din 22-28 august 2019
Secretul sfințeniei jpeg

Care este secretul fericirii sau al succesului? Pare familiară întrebarea. De fapt, sîntem atît de obișnuiți cu ea încît putem spune liniștiți că rezumă o civilizație, a noastră, a celor care căutăm fericirea și succesul în viață. Reușita îmbracă, în viziunea omului obișnuit, două sensuri ce se vor a fi complementare și complete: fericirea, pe de o parte, ca simbol a ceea ce continuăm să numim minte, inimă, emoții, psihic, și succesul, ca descifrare a vieții sub formula reușitei sociale, profesionale, personale, în această ordine. Tipul de om pe care îl încarnăm azi din ce în ce mai mult este axat pe aceste două coordonate culturale. Ce se întîmplă, însă, cu preocupări precum secretul sfințeniei sau al unei vieți virtuoase, al salvării sufletului din apele iluziei personale și a lumii întregi din abisurile ignoranței (ca expresie a răului) față de divinitate, așa cum nu încetează să definească aceste preocupări omul religios? Care este secretul sfințeniei după care au alergat apostolii lui Iisus, martirii voluntari persecutați de coasa lui Nero, Iulian Apostatul, Decius, Dioclețian sau Galerius? Acel secret al vieții aflate în afara lumii și a rostului ei obișnuit, după care au tînjit asceții din pustia Nilului, Augustin din Hipona, Toma de Aquino sau Grigorie Palama? Ce altceva au căutat să surprindă artiștii unei Europe aflate în prefacere, precum Fra Angelico, Piero della Francesca, El Greco sau, ca să ne referim la spațiul ortodox răsăritean, Rubliov ori Pîrvu Mutu Zugravul, dacă nu instantaneele căutării de sine și de Dumnezeu, căutare rămasă ea însăși de cele mai multe ori secretă pentru profani și sacră pentru inițiați? Ce a fost alchimia practicată de gnosticii medievali dacă nu căutarea secretului cunoașterii sinelui aflat în ipostaza sa cea mai de rîvnit: aceea a perfecțiunii, imuabilității și tinereții veșnice?

Lumea spirituală poate fi privită ca plină de secrete pentru omul modern căutător, investigator al unei realități ce refuză să i se deschidă pe masa vivisecției experimentului științific ca metodă rațională gnoseologică și epistemologică. Conjecturile și refutațiile sau încercările și erorile, atît de proprii științei, capătă accente dramatice dacă sînt transportate literal în viața spirituală, în lumea în care ipotezele sînt înșelătoare, erorile – capitale și experiența, nu experimentul, inspirația, nu naturalul, fondează o cunoaștere. Diferența între cele două planuri o dă ceea ce Sf. Maxim Mărturisitorul (secolul al VII-lea), unul dintre cei mai reprezentativi gînditori ai epocii patristice, numea simboluri, imagini și taine (gr. mysteria), referindu-se la Trupul și Sîngele lui Hristos. Avem de-a face cu o resemnificare a realității, a lumii întregi, prin referința la Taine sau Sacramente, un alt nivel de percepere a realului însuși. Oricît de dificil ar considera creștinii termenul de Taine, ca indiciu al unei prezențe divine imposibil de exprimat și de tradus în limbajul discursiv, ele fac vizibilă în tărîmul realității mundane prezența adevărată a ceea ce există dincolo, în lumea harului, grației, necreatului. Creștinismul devine, prin toată această viziune și terminologie, un nou fel de a privi lumea, de a te înțelege pe tine însuți, din perspectiva sacramentală.

De la Maxim Mărturisitorul la celălalt capăt al arcului peste timp, preotul și teologul Alexander Schmemann (1921-1983), aparținînd diasporei ruse în Statele Unite al Americii, avea să numească întreaga lume o Taină, proclamînd sfîrșitul religiei odată cu apariția lui Iisus Hristos în lume, ca dispariție a opoziției între sacru și profan, între natură și har, între natural și supranatural. Desigur, rădăcinile acestei viziuni teologice sînt acolo, în trecutul primului mileniu de creștinism, roman și bizantin, și în ceea ce în secolul al XIV-lea Sfîntul Grigorie Palama descria ca isihasm, respectiv practiva și credința că harul necreat al lui Dumnezeu poate fi împărtășit credinciosului nevoitor ca lumină „nevăzută“. Schmemann a fost teologul care a epuizat prin preocupările sale dintr-o Americă a decadelor exemplare (anii ‘50 – decada „Happy Days“, a creșterii economice, a expansiunii middle class și a începutului Războiului Rece; anii ‘60 – decada contracției economiei americane, a apariției mișcărilor drepturilor omului și a contestării războiului în toate formele lui; anii ‘70 – decada crizei petrolului, a conflictelor internaționale, a feminismului și revoluției sexuale) toate marile teme ce vor preocupa Europa și Bisericile ei Creștine prin procesul conciliar JPIC (Justice, Peace and Integrity of Creation) abia la sfîrșitul anilor ‘80, în două Germanii divizate prin Zidul Berlinului. Acest teolog de anvergură patristică și ecumenică, critic al pseudo-morfozelor suferite de teologia ortodoxă după epoca patristică și al lui Mircea Eliade însuși pentru teoria unității transcendente a religiilor, susținător al renașterii liturgice occidentale pe care a numit-o „o tendință ortodoxă într-un context non-ortodox“, este unul dintre pionierii simbolismului sacramental și eshatologic. Acest lucru înseamnă viziunea creștinismului răsăritean despre cunoaștere ca un complex multifactorial de participare, experiență, contemplare și unire cu realitatea sacră, mai degrabă decît cunoaștere rațională exterioară modelului simbolic.

Tainele creștine nu sînt niște secrete pur și simplu, nu se refuză înțelegerii prin caracterul lor ermetic sau ocult, închis raționalizării, ci scapă acestei înțelegeri atunci cînd ea nu le recunoaște lor, tainelor, sacramentelor, misteriilor, posibilitatea realității, a supraraționalității și profetismului lor. Tainele sînt prezențe ale divinului în lume și mărturii ale alterării lumii de către ele. Secretul sfințeniei devine astfel o conlucrare participativă, angajantă, iar nu meditativ-spectatorică, cu Taina trăită în registrul suferinței sau al Crucii. Lumea, spun sfinții creștini, a fost creată de Dumnezeu pe modelul Crucii, singura care oferă sens tuturor aporiilor filozofice sau morale. Ea însăși, Crucea, este taina care unește realitățile adversative și reconstruiește țesătura simbolică destrămată a acestei părți de realitate, cea mundană. Crucea și suferința lui Hristos pe ea umple simbolurile diverse și seci de taină, de sacrament, ea fiind singurul lucru a cărui creație este co-participativă între Creator și creatură, a shared enterprise. Ce minunat e să afli secretul sfințeniei și să participi conștient și liber la Crucea ta, la recrearea lumii care ești și la Taina care te cuprinde și te exprimă neepuizîndu-te și neanulîndu-te orgiastic, care te sfințește prin însăși prezența și efectul ei locativ ontologic, după cuvintele lui Pavel: „Căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.“ (Galateni 2:20)! 

Daniil Iacșa este doctor în teologie cu o teză despre Cele trei Adunări Ecumenice Europene. O perspectivă ortodoxă (2014), preot și realizator de emisiuni religioase.

Mîntuirea biogeografică jpeg
Azi, cu gîndul la mîine
Preocuparea pentru sustenabilitate are, în tot cazul, o natură problematizantă, interogativă, deschisă, care nu poate decît să placă „omului cu dileme”.
Green office space jpg
Despre sustenabilitate, azi
Consumul sustenabil nu presupune, implicit, o renunțare la consum, ci presupune, mai degrabă, o schimbare a comportamentului consumatorilor
p 14 Uzina electrica Filaret WC jpg
Electrificarea Bucureștiului
Orașul București a fost iluminat succesiv cu: lumînări de seu, păcură, uleiuri grele, petrol și electricitate.
Construction workers raising power lines   DPLA   fd565d9aa7d12ccb81f4f2000982d48a jpg
Uzina de Lumină – o istorie de peste un secol
Drept urmare, Uzina de Lumină a continuat să funcționeze doar ocazional, în caz de avarii în sistem, pînă în 1973, cînd, după 74 ani, și-a încheiat definitiv funcționarea.
p 10 jpg
În numele generațiilor viitoare
Cum privim spre generațiile viitoare?
p 12 WC jpg
Monahismul. Sustenabilitatea perenă
Tensiunile legate de ceea ce numim acum sustenabilitate și reziliență au existat dintotdeauna, fără îndoială.
p 11 BW jpg
Sfîrșitul războiului cu natura
Tăiem păduri în timp ce aducem în țară și îngropăm sau ardem mii și mii de tone de deșeuri.
marius jpg
Ecranul vieții noastre
Era anul 1923 cînd un imigrant rus, pe nume Vladimir K. Zworykin (1888-1982), angajat al unui centru de cercetare american din Pittsburg, a patentat iconoscopul, prima cameră de televiziune electronică.
p 10 Truta WC jpg
Mica/marea istorie a TVR
Un tezaur fabulos, aș zice, o adevărată mină de aur pentru cineva care s-ar încumeta să scrie o istorie extinsă a televiziunii din România.
p 11 Preutu jpg
„Televiziunea nu trebuie concurată, trebuie folosită”
Cultul personalității liderului se resimțea și în cele două ore de program TV difuzate zilnic.
Family watching television 1958 cropped2 jpg
p 13 Negrici jpg
Ecranism și ecranoză
Din nou, patologia ecranozei. Se întrevede oare vreun leac pentru această psihoză de masă?
p 14 Ofrim jpg
Cutia cu spirite
La începuturile cinematografiei, spectatorii nu suportau să vadă prim-planuri cu fețe de oameni, cu mîini sau picioare.
p 15 Wikimedia Commons jpg
Artă cu telecomandă sau jocurile imaginii
Arta strînge în jurul ei, dar o face pe teritoriul ei, în condițiile ei. Pentru lucrarea de artă fundalul e muzeul, galeria, biserica, cerul liber; pentru televizor, e propria ta amprentă, intimă și unică.
E cool să postești jpeg
O oglindă, niște cioburi
Pe de altă parte, blamînd lipsa de valori și societatea pervertită, nu vorbim și despre o comoditate a pesimismului?
p 10 WC jpg
Pe vremea mea, valoarea n-avea număr!
Valoarea mea s-a redus deodată la impactul asupra „bateriei“ corpului unui om.
p 11 jpg
„Privatizarea” valorilor: o narațiune despre falșii campioni ai bunului-simț
Mulți cred că generația mea e anomică. Nu e adevărat, și pe noi ne ajută istoria, în felul nostru.
p 12 Ofelia Popii in Faust adevarul ro jpg
„Nu mai avem actorii de altădată.” Avem alții!
O să ajungeți la concluzia mea: nu mai avem actorii de altădată, avem alții!
Photograph of young people working inside of an office, Clarkesville, Habersham County, Georgia, 1950   DPLA   0bad432e7cd39b19c5d20e318441d7f2 004 jpeg
Despre aparenta lipsă a valorilor
Nu (prea) știm cum va arăta sistemul de valori al lumii de mîine. E însă bine de știut că va fi altfel.
p 14 WC jpg
Privește cerul!
Acolo, în cerul inimii, merită să fie rînduiți eroii.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Dorințe, vocații, voințe și realități
În orice caz, una dintre concluzii ar fi și că întotdeauna e bine să fii foarte atent la ceea ce-ți dorești.
p 10 Facultatea de Drept WC jpg
Vocație
Uneori, așa e, prea tîrziu. Dar este vorba, pînă la urmă, de misterul vieții, de farmecul ei, ar zice unii, de pariul care este ea însăși, ar zice alții. E viața.
p 11 Cabana Podragu WC jpg
Ce vrei să te faci cînd vei fi mare?
Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? Gunoier. Trebuie să recunosc că rima cu rentier.
p 12 sus jpg
Apele care dorm. Despre conversie-reconversie profesională şi nu numai
Evident, mi-am pus ȋntrebarea ce s-ar fi ȋntîmplat cu mine, cu cariera şi destinul meu dacă rămîneam inginer.

Adevarul.ro

image
„Capra cu trei iezi“, locul 1 pe Netflix. Publicul fie îl iubește, fie îl urăște: „Un film ce n-ar fi trebuit să existe“ FOTO
La fel ca alte pelicule românești lansate pe platforma de streaming, producția horror „Capra cu trei iezi“ a împărțit telespectatorii în două tabere.
image
Cele mai romantice zodii. Te vor face să te simți cea mai iubită persoană
Oricine își dorește să iubească și să fie iubit, însă unele persoane sunt capabile să ofere iubire peste imaginația partenerului. Nativii acestor patru semne zodiacale sunt considerați cei mai romantici.
image
Vremea se schimbă radical: un val de aer polar lovește România. Ce ne așteaptă: unde se anunță viscol și îngheț
Schimbare radicală a vremii. De astăzi, aerul tropical din nordul Africii va fi înlocuit treptat de o masă de aer rece, polar, dinspre nordul Europei. Se anunță frig neobișnuit, îngheț la sol și ninsori.

HIstoria.ro

image
Basarabia în anul 1917. Atunci când Unirea nu se întrevedea
Colapsul economic cauzat de starea de război, criza alimentară care a debutat în toamna anului 1916 și tensiunea politică crescândă au creat o situație explozivă în Imperiul Rus, care a culminat cu răsturnarea autocrației țariste, în urma Revoluției ruse din februarie 1917.
image
Populația Bucovinei în perioada stăpânirii austriece
În perioada stăpânirii austriece s-au modificat substanțial atât structura etnică, cât și cea confesională a populației din Bucovina, iar efectul cel mai nefast a fost asupra populației românești.
image
Cauza morții lui Ludwig van Beethoven, dezvăluită de un studiu ADN / VIDEO
Examinarea unor mostre de ADN, extrase din câteva șuvițe de păr ale lui Ludwig van Beethoven, a dezvăluit cauza morții legendarului compozitor german.