Programe şi finanţatorii

Publicat în Dilema Veche nr. 481 din 3-8 mai 2013
Programe şi finanţatorii jpeg

În Europa, educaţia a devenit, în ultima vreme, o preocupare constantă pentru dezvoltarea economică şi socială: sînt elaborate politici de sprijin, sînt stabilite obiective strategice şi sînt alocate fonduri speciale. Cum stau însă lucrurile la noi? Dincolo de strategii şi politici – care sînt resursele financiare prin care educaţia este sprijinită în România?

Teoretic, prin Legea Educaţiei, clasificările sau competenţele obţinute, atît în context formal, cît şi nonformal, sînt recunoscute la nivel naţional. Ambele sînt declarate a fi importante, sînt complementare şi au acelaşi scop final: dezvoltarea personală şi profesională a celor care iau parte la ele. Însă de cît de multă susţinere financiară beneficiază fiecare dintre ele? Se ştie că problema lipsei fondurilor pentru educaţia formală este una îndelung dezbătută. Cum stă, în acest context, educaţia nonformală, cea care dezvoltă competenţe la nivel personal şi este definită ca fiind complementară educaţiei formale?

Programe de finanţare europeană

Unul dintre cele mai reprezentative programe pentru educaţia nonformală la nivel european este „Tineret în acţiune“, un program prin care sînt finanţate proiecte cu şi pentru tineri. Gestionat în România de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), „Tineret în Acţiune“ se desfăşoară la nivel european şi susţine activităţile de învăţare nonformală, participarea activă, voluntariatul, includerea socială a tinerilor cu oportunităţi reduse, drepturile cetăţeniei europene, implicarea tinerilor şi diversitatea, fiind o ocazie pentru tineri şi pentru cei care lucrează cu aceştia de a derula proiecte în comunitatea din care fac parte.

În 2013, în România, pentru proiecte ca „Schimburi de tineri“, „Iniţiative ale tinerilor“, „Proiecte pentru democraţie participativă, proiecte de voluntariat“ – prin Serviciul European de Voluntariat, „Proiecte de formare şi reţele“ şi „Întîlniri ale tinerilor şi responsabililor de politici de tineret“ (toate reprezentînd liniile de finanţare ale programului) sînt disponibile 7 milioane şi jumătate de euro.

Un alt program important al Comisiei Europene în domeniul educaţiei este „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii“ (gestionat de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale), prin care sînt finanţate patru tipuri de proiecte şi activităţi: „Leonardo da Vinci“ –, care abordează nevoile sistemului de formare profesională, „Grundtvig“ – destinat educaţiei adulţilor, cunoscutul „Erasmus“ – care finanţează mobilităţi şi proiecte la nivel universitar şi, nu în ultimul rînd, „Comenius“ – program prin care sînt finanţate proiecte în domeniul preuniversitar.

Al treilea program de finanţare se numeşte „Fondul ONG“ şi, după toate dificultăţile create ONG-urilor de către fondurile structurale, acesta pune azi la dispoziţie o sumă impresionantă, de aproximativ 30 de milioane de euro. Lansat de curînd, „Fondul ONG“ face parte din mai larga schemă de finanţare a granturilor SEE şi norvegiene, 2009-2014.

În România „Fondul ONG“ este gestionat de către trei organizaţii nonguvernamentale – Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, în colaborare cu Fundaţia pentru Parteneriat şi Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi –, scopul său fiind să reducă diferenţele economice şi sociale în Europa şi să sprijine organizaţiile din România şi statele donatoare – Norvegia, Islanda şi Liechtenstein – de a dezvolta proiecte în parteneriat. Beneficiază de finanţare, prin acest program, domenii precum democraţia, voluntariatul, drepturile omului, drepturile minorităţilor, dezvoltarea durabilă, buna guvernare şi transparenţă, serviciile sociale şi cele de bază pentru grupurile vulnerabile, activităţi care vizează copiii şi tinerii, combaterea discursului instigator la ură, şi nu numai. Deşi educaţia nonformală nu apare ca fiind un obiectiv direct, programul încurajează organizaţiile nonguvernamentale să folosească activităţi de formare şi să includă în proiectele lor programe dedicate educaţiei nonformale, pentru fiecare dintre temele propuse de ei.

Alte organizaţii care includ educaţia nonformală ca metodă de lucru pentru atingerea unor obiective sînt: European Youth Foundation, Open Society Foundations şi Romanian American Foundation.

European Youth Foundation – o organizaţie europeană înfiinţată în 1972 de către Consiliul Europei – finanţează proiecte care îi vizează, evident, pe tineri, are un buget anual de aproximativ 3 milioane de euro şi sprijină organizaţii nonguvernamentale de tineret şi reţele de organizaţii. Open Society Foundations îşi propune să „construiască societăţi tolerante, cu guverne responsabile şi deschise participării tuturor oamenilor“. Fundaţia este preocupată de responsabilizarea tinerilor, de accesul lor egal la o educaţie de calitate. Romanian American Foundation vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial, îmbunătăţirea educaţiei şi promovarea spiritului filantropic. Multe dintre proiectele pe care le finanţează au o parte educativă nonformală.

Finanţările româneşti

La fondurile din afara ţării se alătură cîteva programe româneşti derulate de instituţii publice, companii şi organizaţii nonguvernamentale. Astfel, Ministerul Tineretului şi Sportului administrează fonduri specifice, destinate proiectelor de educaţie pe teme specifice de tineret, în care sînt incluse şi activităţile de educaţie nonformală. De asemenea, Administraţia Fondului Cultural Naţional oferă finanţări nerambursabile pentru proiectele culturale, iar legătura cu educaţia nonformală se realizează mai ales prin partea de finanţare dedicată educaţiei culturale, unde se pot încadra proiecte culturale nonformale. Asociaţia pentru Relaţii Comunitare oferă suport financiar pentru proiecte locale din domeniul educaţional, protecţia mediului, cultură, dezvoltarea tinerilor. Youth Bank îi încurajează pe tineri să lucreze împreună şi să ia decizii privind comunitatea din care fac parte.

Fondul pentru Inovare Civică – de la Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile – susţine ideile inovatoare ale organizaţiilor nonguvernamentale prin care sînt încurajate responsabilizarea şi participarea oamenilor la dezvoltarea comunităţii, educaţia civică fiind una dintre priorităţile acestui program.

Finanţările private

Pe lîngă programele cu bani obţinuţi prin strîngere de fonduri, găsim şi un număr de programe ale unor companii româneşti sau străine care susţin proiectele de educaţie, fără să fie, însă, exclusiv dedicate acesteia. Printre ele se numără Fundaţia ERSTE, al cărei principal obiectiv este să promoveze şi să sprijine dezvoltarea unei societăţi incluzive, ai cărei oameni „să-şi ia soarta în propriile mîini“.

„Ţara lui Andrei“ este un alt program iniţiat de către o companie privată – OMV Petrom, un program prin care sînt susţinute proiecte de responsabilitate socială care sprijină antreprenoriatul social, unde îşi găsesc locul şi activităţile de educaţie nonformală desfăşurate în comunităţi.

Şi pentru că amintim de responsabilitate socială, Raiffeisen Comunităţi este un asemenea program, derulat de Raiffeisen Bank România, prin care se sprijină proiecte care vizează implicarea comunitară, activităţile de educaţie nonformală fiind mai mult decît binevenite, chiar încurajate.

După toate aceste exemple, putem vorbi, în concluzie, de susţinerea educaţiei nonformale în România? Cu siguranţă, putem spune că există fonduri pentru educaţia nonformală. Însă nu îndeajuns. Pentru ca acest tip de educaţie care susţine, pînă la urmă, dezvoltarea unei societăţi, să iasă din anonimat, să fie promovată şi să ajungă, precum statutul legal, complementară unei educaţii formale, ar fi nevoie să existe cît mai multe programe iar proiectele să ajungă cît mai uşor la beneficiarii săi.

pagină realizată de Vera ULARU, Miruna COVACI şi Vlad DUMITRESCU

Foto: FDSC

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Libertățile lui Niță
Dosarul de față marchează un secol de la acea Constituție și o privește cu luciditate.
constitutia din 1923 2 jpg
Triumful efemer al brătianismului – Constituția de la 1923
Constituția de la 1923 este, în termeni politici, juridici şi simbolici, apoteoza lui Ioan I.C.Brătianu
img jpg
De la formă la forță: starea de asediu
O altă Constituție urma să fie proclamată la sfîrșitul lui februarie 1938, instaurînd formal autoritarismul carlist.
p 11 Carol al II lea WC jpg
Între bovarism și realitate tradiții constituționale la centenar
Constituția din 1923 e mai mult un abandon al constituționalizării și, în felul ei, un pas precar spre maturizare.
p 12 Juliu Maniu WC jpg
p 13 Statuia lui Ion I C  Bratianu WC jpg
Cît de liberală putea fi Constituția din 29 martie 1923?
Din punct de vedere politic, adoptarea Constituției României Mari reprezintă un considerabil succes al PNL.
culisele promulgarii constitutiei din 1923 bataie ca in filme in jpg
A fost suficient să vi se prezinte chestiunea femeilor...
Dl. V. Pella: Ce legătură are igiena cu drepturile politice ale femeilor?
Mîntuirea biogeografică jpeg
Azi, cu gîndul la mîine
Preocuparea pentru sustenabilitate are, în tot cazul, o natură problematizantă, interogativă, deschisă, care nu poate decît să placă „omului cu dileme”.
Green office space jpg
Despre sustenabilitate, azi
Consumul sustenabil nu presupune, implicit, o renunțare la consum, ci presupune, mai degrabă, o schimbare a comportamentului consumatorilor
p 14 Uzina electrica Filaret WC jpg
Electrificarea Bucureștiului
Orașul București a fost iluminat succesiv cu: lumînări de seu, păcură, uleiuri grele, petrol și electricitate.
Construction workers raising power lines   DPLA   fd565d9aa7d12ccb81f4f2000982d48a jpg
Uzina de Lumină – o istorie de peste un secol
Drept urmare, Uzina de Lumină a continuat să funcționeze doar ocazional, în caz de avarii în sistem, pînă în 1973, cînd, după 74 ani, și-a încheiat definitiv funcționarea.
p 10 jpg
În numele generațiilor viitoare
Cum privim spre generațiile viitoare?
p 12 WC jpg
Monahismul. Sustenabilitatea perenă
Tensiunile legate de ceea ce numim acum sustenabilitate și reziliență au existat dintotdeauna, fără îndoială.
p 11 BW jpg
Sfîrșitul războiului cu natura
Tăiem păduri în timp ce aducem în țară și îngropăm sau ardem mii și mii de tone de deșeuri.
marius jpg
Ecranul vieții noastre
Era anul 1923 cînd un imigrant rus, pe nume Vladimir K. Zworykin (1888-1982), angajat al unui centru de cercetare american din Pittsburg, a patentat iconoscopul, prima cameră de televiziune electronică.
p 10 Truta WC jpg
Mica/marea istorie a TVR
Un tezaur fabulos, aș zice, o adevărată mină de aur pentru cineva care s-ar încumeta să scrie o istorie extinsă a televiziunii din România.
p 11 Preutu jpg
„Televiziunea nu trebuie concurată, trebuie folosită”
Cultul personalității liderului se resimțea și în cele două ore de program TV difuzate zilnic.
Family watching television 1958 cropped2 jpg
p 13 Negrici jpg
Ecranism și ecranoză
Din nou, patologia ecranozei. Se întrevede oare vreun leac pentru această psihoză de masă?
p 14 Ofrim jpg
Cutia cu spirite
La începuturile cinematografiei, spectatorii nu suportau să vadă prim-planuri cu fețe de oameni, cu mîini sau picioare.
p 15 Wikimedia Commons jpg
Artă cu telecomandă sau jocurile imaginii
Arta strînge în jurul ei, dar o face pe teritoriul ei, în condițiile ei. Pentru lucrarea de artă fundalul e muzeul, galeria, biserica, cerul liber; pentru televizor, e propria ta amprentă, intimă și unică.
E cool să postești jpeg
O oglindă, niște cioburi
Pe de altă parte, blamînd lipsa de valori și societatea pervertită, nu vorbim și despre o comoditate a pesimismului?
p 10 WC jpg
Pe vremea mea, valoarea n-avea număr!
Valoarea mea s-a redus deodată la impactul asupra „bateriei“ corpului unui om.
p 11 jpg
„Privatizarea” valorilor: o narațiune despre falșii campioni ai bunului-simț
Mulți cred că generația mea e anomică. Nu e adevărat, și pe noi ne ajută istoria, în felul nostru.

Adevarul.ro

image
Regrete printre românii care au trecut la Hidroelectrica. Au fost atrași cu un preț mic, dar situația se schimbă
Cele mai multe contracte expiră în curând, iar oamenii se plâng că nici măcar nu au fost notificați de furnizor.
image
Cronica unei crime cu ucigaș cunoscut. Ancheta a durat 10 ani, deși polițiștii știau cine este făptașul
Autorul unei crime comise în urmă cu 15 ani s-a bucurat de libertate în tot acest timp, cu toate că anchetatorii aveau martori și probe care îl incriminau direct.
image
Alimentul care ar răspândi cancerul în tot corpul: „Are ceva în el care îl face un catalizator puternic“
Autorii studiului sunt de părere că acest lucru ar putea fi combătut prin medicamente sau diete speciale. Însă, pentru asta studiile clinice ar trebui să treacă la subiecți umani.

HIstoria.ro

image
Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov
Prin sintagma „stat sovietic paralel” înțelegem mecanismul clandestin prin care Uniunea Sovietică a instituit controlul total asupra suveranității statului român.
image
Povestea marilor cutremure ce au zguduit spațiul românesc
La mijlocul lunii februarie a acestui an, orașul Târgu Jiu și localitățile învecinate au fost afectate de o serie de cutremure care, deși nu au produs pierderi de vieți omenești sau pagube materiale majore, au stârnit panică în rândul populației.
image
Irina Bossy-Ghica: „Îmi consacru toate eforturile pentru a reconstrui ceea ce înaintașii mei au clădit”
Stră-strănepoata lui Ion Ghica și a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino a plecat din România în liceu, în 1973, și s-a reîntors prima oară 17 ani mai târziu, după „Revoluția” pe care ține s-o scrie cu ghilimele.