Prima mea dată (ghid de metode nonformale)

Miruna COVACI-ZĂVOI
Publicat în Dilema Veche nr. 481 din 3-8 mai 2013
Prima mea dată (ghid de metode nonformale) jpeg

Astăzi, conceptul de educaţie se extinde din ce în ce mai mult, iar diferitele forme educaţionale se pot ajuta reciproc, pentru a crea un tot sănătos. Cred că în acest domeniu este foarte important ca lucrurile să fie făcute într-un mod unitar şi că, dincolo de orice categorisire sau împărţire conceptuală, trebuie să privim lucrurile ca pe ceva închegat, care serveşte oamenilor, determinîndu-i să fie deschişi spre învăţare. Se ştie că sînt foarte multe lucruri de făcut în educaţia formală, dar şi în educaţia nonformală. Sînt provocări, neajunsuri, limite. Dar, în acelaşi timp, sînt şi oameni dedicaţi, iniţiative, idei.

Cum ajunge însă cineva să participe la proiecte de educaţie nonformală? Actorii implicaţi sînt din ce în ce mai numeroşi – de la ONG-uri la şcoli, de la centre culturale la biserici, de la instituţii publice la companii, de la teatre şi muzee, la ceainării şi cafenele. Punctele de pornire pot fi diferite, însă au la bază aceeaşi dorinţă de învăţare.

Anul trecut, în cadrul Proiectului „Nonformal“, derulat de FDSC în parteneriat cu ANPCDEFP (Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale) şi IŞE (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei), finanţat prin Programul „Învăţare pe tot parcursul vieţii“, s-a lansat şi o platformă online, www.nonformalii.ro, care poate reprezenta un astfel de punct de pornire. Şi, pentru că vorbim de „puncte de pornire“ şi pentru că am fost invitată să scriu despre metode şi programe de educaţie nonformală, voi face un scurt inventar al primelor mele participări la asemenea proiecte.

Teatrul forum, cartea vie, origami – şi legătura lor cu realitatea

...Prima dată cînd am fost la un spectacol de teatru forum era în 2008. Era şi prima oară, de cînd mă angajasem la ANPCDEFP, cînd participam la activităţile unui proiect al „Tineret în Acţiune“. Nu îmi era clar ce însemna alăturarea celor două cuvinte – „teatru“ şi „forum“. Mă aşteptam, în primul rînd, la teatru şi aproape deloc la... forum.

Piesa era – dacă ţin bine minte – despre Ana, o elevă care voia să se implice într-un proiect, dar se lovea de rezistenţa unei profesoare, ajungînd, în cele din urmă, să renunţe. Piesa era jucată de nişte tineri (care nu erau actori), în cadrul unui proiect al asociaţiei ART Fusion. Am văzut piesa pînă la final (cam 20 de minute), iar apoi fiecare act în parte s-a jucat din nou, pentru ca noi, spectatorii, să putem interveni în desfăşurarea piesei, luînd locul unor personaje. Scopul era să găsim acele soluţii care ar fi putut, în mod firesc şi credibil, să determine un alt final. Iar finalul s-a schimbat în bine! Pentru că teatrul forum este un spaţiu al implicării şi al acţiunii, în care spectatorii devin actori şi determină o schimbare. La teatrul forum, finalul piesei chiar se poate schimba, prin implicare! Iar teatrul forum este – după cum spunea creatorul său, Augusto Boal – o repetiţie pentru viaţă.

...Prima dată cînd am citit o „carte vie“ era prin 2009, pe terasă la Motoare, tot în cadrul unui proiect al ART Fusion. Eu am citit... un deţinut. Am fost instruită să nu rup paginile, să returnez cartea în stare bună după ce o citesc etc...

„Biblioteca vie“ este un experiment care te ajută să descoperi oamenii dincolo de stereotip, cărţile fiind chiar aceşti oameni. În acest program, ajungi să stai de vorbă cu un străin despre care crezi că ştii atîtea lucruri; te face să te confrunţi cu propriile prejudecăţi şi să-ţi pui întrebări. Te face să fii mai deschis, mai tolerant şi te determină să te convingi singur, citind cărţi vii.

...Prima dată cînd am înţeles legătura dintre fotografii şi... sistemul de canalizare a fost în timpul unui proiect în care Centrul de Resurse pentru Participare Publică, împreună cu partenerii săi, a folosit metoda „Photovoice“ cu copiii şi tinerii de etnie romă din două comunităţi rurale. Prin imagini şi mesaje ataşate, tinerii de acolo au exprimat realitatea lor – o realitate a sărăciei. După un timp, perseverenţa asociaţiilor implicate a determinat, printre altele, ca autorităţile să cumpere un microbuz şcolar şi ca satul să fie inclus în planurile de canalizare şi alimentare cu apă ale comunei.

...Prima dată cînd am experimentat teatrul labirint a fost în 2010, în cadrul Laboratorului de Educaţie Nonformală. Ştiam şi nu ştiam la ce să mă aştept. Cei care ştiau mai multe despre această metodă îmi spuneau că, pentru a înţelege teatrul labirint, trebuie să-l experimentezi chiar tu. Aşa mi-am dat seama ce înseamnă teatrul senzorial. Cum te învaţă să dăruieşti celuilalt, cum te învaţă să fii deschis, să simţi şi să primeşti. Cum, intrînd în labirint, poţi găsi atîtea senzaţii şi cum toate îţi spun ceva despre tine.

...Prima dată cînd am scris pe feţe de masă din hîrtie a fost într-o cafenea publică – altfel zis, un... eveniment în care se discută pe o temă de interes pentru participanţi, dar se face asta într-un mod destins, ca într-o cafenea, la mese. Am discutat atunci despre legea tinerilor şi am umplut cîteva feţe de masă cu notiţe şi propuneri de modificări ale legii. Ce combinaţie: feţe de masă de hîrtie, cafea şi legea tinerilor!

...Prima dată cînd am văzut care e legătura dintre albinuţe, fluturaşi, legea celor două picioare şi educaţia nonformală a fost într-un open space; open space-ul este ca o conferinţă foarte prietenoasă care îi lasă pe oameni să propună teme de discuţie, să se mute de la o temă la alta ca să poată învăţa şi ca să poată contribui (legea celor două picioare), să meargă de la un grup la altul, ducînd, implicit, şi informaţia de la un grup la altul (albinuţele) sau să se retragă din discuţiile de grup, să iniţieze altele sau să „zboare“ de colo-colo, discutînd la cafea (fluturaşii). Din open space, alegi ce te interesează.

...Prima dată cînd am realizat că hîrtia împăturită poate aduce zîmbete şi poate alina durerea a fost într-un spital de copii din Bucureşti, unde voluntarii asociaţiei ACTOR făceau animaţie clinică. Prin origami, hîrtia prinde viaţă şi naşte poveşti!

...Prima dată cînd am urcat pe o scenă neştiind ce avea să se întîmple, ce poveşti urmau a fi spuse şi ce relaţii între personaje urmau a fi create a fost într-un spectacol de teatru de improvizaţie al Şcolii de Improvizaţie; improvizaţia te învaţă să accepţi, să lucrezi împreună cu celălalt, să fii spontan, să ai încredere în tine.

Metodele de învăţare în context nonformal

Aceste „prime dăţi“ mi s-au întipărit clar în minte şi m-au ajutat să înţeleg educaţia în ansamblul ei, să o văd vie, adaptată nevoilor, deschisă şi creativă. Îmi pot imagina că impactul e asemănător pentru toţi cei care intră în contact cu astfel de metode indiferent în ce context – într-o asociaţie, la şcoală, la muzeu. Metodele de învăţare în context nonformal – şi am amintit doar cîteva – au obiective educaţionale bine definite, sînt active, interactive şi creative, au caracter participativ şi experienţial şi determină implicarea, toleranţa, învăţarea prin joc, cunoaşterea, deschiderea, acţiunea. Toate modelează atitudini şi dezvoltă competenţe.

Miruna Covaci-Zăvoi este responsabil comunicare în cadrul Programului „Tineret în Acţiune“, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Foto: FDSC

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Libertățile lui Niță
Dosarul de față marchează un secol de la acea Constituție și o privește cu luciditate.
constitutia din 1923 2 jpg
Triumful efemer al brătianismului – Constituția de la 1923
Constituția de la 1923 este, în termeni politici, juridici şi simbolici, apoteoza lui Ioan I.C.Brătianu
img jpg
De la formă la forță: starea de asediu
O altă Constituție urma să fie proclamată la sfîrșitul lui februarie 1938, instaurînd formal autoritarismul carlist.
p 11 Carol al II lea WC jpg
Între bovarism și realitate tradiții constituționale la centenar
Constituția din 1923 e mai mult un abandon al constituționalizării și, în felul ei, un pas precar spre maturizare.
p 12 Juliu Maniu WC jpg
p 13 Statuia lui Ion I C  Bratianu WC jpg
Cît de liberală putea fi Constituția din 29 martie 1923?
Din punct de vedere politic, adoptarea Constituției României Mari reprezintă un considerabil succes al PNL.
culisele promulgarii constitutiei din 1923 bataie ca in filme in jpg
A fost suficient să vi se prezinte chestiunea femeilor...
Dl. V. Pella: Ce legătură are igiena cu drepturile politice ale femeilor?
Mîntuirea biogeografică jpeg
Azi, cu gîndul la mîine
Preocuparea pentru sustenabilitate are, în tot cazul, o natură problematizantă, interogativă, deschisă, care nu poate decît să placă „omului cu dileme”.
Green office space jpg
Despre sustenabilitate, azi
Consumul sustenabil nu presupune, implicit, o renunțare la consum, ci presupune, mai degrabă, o schimbare a comportamentului consumatorilor
p 14 Uzina electrica Filaret WC jpg
Electrificarea Bucureștiului
Orașul București a fost iluminat succesiv cu: lumînări de seu, păcură, uleiuri grele, petrol și electricitate.
Construction workers raising power lines   DPLA   fd565d9aa7d12ccb81f4f2000982d48a jpg
Uzina de Lumină – o istorie de peste un secol
Drept urmare, Uzina de Lumină a continuat să funcționeze doar ocazional, în caz de avarii în sistem, pînă în 1973, cînd, după 74 ani, și-a încheiat definitiv funcționarea.
p 10 jpg
În numele generațiilor viitoare
Cum privim spre generațiile viitoare?
p 12 WC jpg
Monahismul. Sustenabilitatea perenă
Tensiunile legate de ceea ce numim acum sustenabilitate și reziliență au existat dintotdeauna, fără îndoială.
p 11 BW jpg
Sfîrșitul războiului cu natura
Tăiem păduri în timp ce aducem în țară și îngropăm sau ardem mii și mii de tone de deșeuri.
marius jpg
Ecranul vieții noastre
Era anul 1923 cînd un imigrant rus, pe nume Vladimir K. Zworykin (1888-1982), angajat al unui centru de cercetare american din Pittsburg, a patentat iconoscopul, prima cameră de televiziune electronică.
p 10 Truta WC jpg
Mica/marea istorie a TVR
Un tezaur fabulos, aș zice, o adevărată mină de aur pentru cineva care s-ar încumeta să scrie o istorie extinsă a televiziunii din România.
p 11 Preutu jpg
„Televiziunea nu trebuie concurată, trebuie folosită”
Cultul personalității liderului se resimțea și în cele două ore de program TV difuzate zilnic.
Family watching television 1958 cropped2 jpg
p 13 Negrici jpg
Ecranism și ecranoză
Din nou, patologia ecranozei. Se întrevede oare vreun leac pentru această psihoză de masă?
p 14 Ofrim jpg
Cutia cu spirite
La începuturile cinematografiei, spectatorii nu suportau să vadă prim-planuri cu fețe de oameni, cu mîini sau picioare.
p 15 Wikimedia Commons jpg
Artă cu telecomandă sau jocurile imaginii
Arta strînge în jurul ei, dar o face pe teritoriul ei, în condițiile ei. Pentru lucrarea de artă fundalul e muzeul, galeria, biserica, cerul liber; pentru televizor, e propria ta amprentă, intimă și unică.
E cool să postești jpeg
O oglindă, niște cioburi
Pe de altă parte, blamînd lipsa de valori și societatea pervertită, nu vorbim și despre o comoditate a pesimismului?
p 10 WC jpg
Pe vremea mea, valoarea n-avea număr!
Valoarea mea s-a redus deodată la impactul asupra „bateriei“ corpului unui om.
p 11 jpg
„Privatizarea” valorilor: o narațiune despre falșii campioni ai bunului-simț
Mulți cred că generația mea e anomică. Nu e adevărat, și pe noi ne ajută istoria, în felul nostru.

Adevarul.ro

image
Un român grobian la meciul Cîrstea – Kvitova: S-a rușinat și comentatorul Digi Sport VIDEO
Din păcate, avem huligani, nu doar pe arenele sportive din țară. Mai nou, niște indivizi dubioși ne fac de râs și afară!
image
Cea mai temută infractoare care a terorizat Spania e româncă. O armată de interlopi o asculta orbește
Tenace, ambițioasă și extrem inteligentă, dar nu în ultimul rând de o frumusețe răpitoare, ea a reușit să câștige toate războaiele cu bandele rivale.
image
Nou scandal sexual în universitate. „Profesorul de 67 de ani i-a propus să devină iubita lui. Să facă sex în fața unei minore“
Elaborarea unor Coduri de etică stricte privind hărțuirea sexuală în universitățile din România devine o prioritate, în contextul numărului din ce în ce mai crescut de astfel de cazuri care apar în spațiul public. Ultimul scandal de acest tip provine din Cluj-Napoca.

HIstoria.ro

image
Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov
Prin sintagma „stat sovietic paralel” înțelegem mecanismul clandestin prin care Uniunea Sovietică a instituit controlul total asupra suveranității statului român.
image
Povestea marilor cutremure ce au zguduit spațiul românesc
La mijlocul lunii februarie a acestui an, orașul Târgu Jiu și localitățile învecinate au fost afectate de o serie de cutremure care, deși nu au produs pierderi de vieți omenești sau pagube materiale majore, au stârnit panică în rândul populației.
image
Irina Bossy-Ghica: „Îmi consacru toate eforturile pentru a reconstrui ceea ce înaintașii mei au clădit”
Stră-strănepoata lui Ion Ghica și a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino a plecat din România în liceu, în 1973, și s-a reîntors prima oară 17 ani mai târziu, după „Revoluția” pe care ține s-o scrie cu ghilimele.