O generaţie inteligentă, dar săracă emoţional

Cristina CĂLĂRĂŞANU
Publicat în Dilema Veche nr. 457 din 15-21 noiembrie 2012
O generaţie inteligentă, dar săracă emoţional jpeg

„Cei şapte ani de acasă“ se constituie într-o expresie de valoare, cu vechime în societatea românească. A avea cei şapte ani de acasă era apanajul unei educaţii ce provenea din familie şi devenea condiţia esenţială pentru a pătrunde cu succes în şcoală şi a reuşi mai tîrziu în viaţă. Mare parte din timpul meu este petrecut printre copii şi părinţi şi mare parte din munca mea constă în a afla cum se desfăşoară viaţa copilului şi a familiei. Sînt întrebată de multe ori dacă copilul de astăzi, copilul modern, este diferit de copilul de ieri, cel cu cheia de gît. Este o întrebare mai complexă decît ne-am aştepta. Dacă ne referim la lumea interioară a copilului, aceea nu s-a schimbat, ea este la fel de bogată, de tensionată, de conflictuală, de plină de întrebări şi de dorinţe. Dacă ne referim însă la exterior, aici s-au petrecut transformări semnificative care au constrîns interiorul să se adapteze acestora. Rapiditatea cu care s-au petrecut aceste schimbări a expus acest interior unei avalanşe de stimuli. De aici şi continua creştere a unor simptome precum tulburările de atenţie şi de concentrare ale copiilor. Este vorba în special de o creştere a stimulilor vizuali (mă refer aici la întregul spaţiu media şi/sau virtual). Stimulul vizual are un impact considerabil asupra psihicului, el putînd funcţiona ca un liant între lumea exterioară şi lumea interioară sau ca un intrus care are un efect de efracţie şi produce confuzie şi derută. A rezultat, ca o consecinţă directă, o explozie a cuvintelor folosite de copii, o căutare constantă a interacţiunii verbale cu adulţii ca o nevoie de a găsi un sens şi o semnificaţie acestei avalanşe de imagini. Mulţi părinţi sînt speriaţi de apariţia timpurie a unor discuţii şi întrebări legate de subiecte tabu pe care ei le aşteptau la „vîrsta potrivită“.

Disponibilitatea de a comunica

Ce construieşte copilul în primii ani de viaţă şi de ce este important să fi parcurs această etapă a celor „şapte ani“? Am să mă refer doar la trei aspecte, şi anume la construcţia unui sentiment de apartenenţă familială, la construcţia unui sentiment de identitate individuală şi la construcţia unei structuri psihice interioare adaptate lumii exterioare şi capabile să răspundă exigenţelor acesteia.

Apartenenţa familială este esenţială pentru construirea unei identităţi individuale. Ea presupune că există o transmitere către copil a istoriei familiale, a credinţelor, miturilor, valorilor şi mai ales că acest copil îşi găseşte un loc în acea familie şi este învestit ca membru al acesteia.

Transmiterea nu se poate realiza decît dacă există o disponibilitate pentru a comunica, pentru a vorbi despre acestea, pentru a le rosti. Însă ne confruntăm în ultima perioadă cu absenţa disponibilităţii pentru comunicare, absenţă care are la bază fie un conflict între generaţii, fie o dezrădăcinare, fie un gol. Tot mai multe familii se confruntă cu o ruptură care a apărut tocmai din cauza saltului uriaş între două generaţii şi a refuzului de a crea o tranziţie. Mă refer la familii în al căror discurs se constată diferenţa dintre perspectiva părinţilor şi cea a copiilor faţă de aspectele culturale, morale, educaţionale sau estetice. De exemplu, există acum canale de muzică sau filme pentru copii şi adolescenţi. Acestea sînt însă de sorginte străină şi prezintă mentalitatea unei alte societăţi, reflectă o imagine care nu corespunde cu ceea ce există în mintea părinţilor sau în aşteptările lor şi apar nenumărate conflicte din cauza identificării copiilor cu acele modele, chiar pînă la interzicerea accesului la aceste canale. Este greu de înţeles pentru mulţi părinţi cum nu pot împărtăşi cu copiii lor impresii despre filmele la care se uitau, muzica pe care o ascultau, cărţile pe care le citeau, pentru că aceştia nu se regăsesc în nici un fel în ele. Mulţi părinţi se plîng de faptul că aceşti copii nu mai citesc şi că nu găsesc nici o modalitate de a-i convinge să se apropie de cărţi. Copiii le răspund franc că este foarte plictisitor, că ei consideră cărţile învechite, „de pe vremea bunicii“, pe cînd acum există lucruri mult mai moderne, precum jocuri sau materiale interactive. De asemenea, părinţii nu înţeleg atracţia copiilor faţă de personaje precum Harry Potter sau alte ficţiuni moderne, care pentru ei par încîlcite şi fără valoare educaţională.

Dacă aceste transformări au permis o dezvoltare extraordinar de precoce a planului intelectual al copiilor (cei mai mulţi dintre copiii preşcolari care ajung la mine ştiu să citească, să scrie şi să socotească fără probleme), această dezvoltare excesivă a pus o presiune extremă asupra planului emoţional (care are resurse limitate în funcţie de vîrsta copilului) şi a condus la manifestări simptomatice foarte diverse, de la afecţiuni somatice pînă la eşecuri în adaptarea copilului la grădiniţă sau chiar în capacitatea copilului de a construi relaţii cu alţi copii. S-a născut astfel o generaţie foarte inteligentă, dar foarte săracă emoţional, pentru că resursele sînt direcţionate în vederea stimulării gîndirii. Efectul acestei carenţe emoţionale se vede destul de rapid, încă de la grădiniţă, unde există nenumărate probleme legate de relaţionare şi adaptare.

Să le spunem copiilor adevărul!

Un aspect important este legat de o discrepanţă foarte mare între idealul şi aşteptările părinţilor şi realitatea copilului. Această discrepanţă provine dintr-un ideal inaccesibil părinţilor care au trăit de multe ori într-o realitate prea dură, ceea ce nu le-a permis să viseze. Unul dintre beneficiile terapiei de familie este capacitatea spaţiului terapeutic de a permite reconstruirea unei istorii pline de goluri şi regăsirea acestor idealuri pierdute spre a putea lăsa apoi loc şi copiilor pentru propriile idealuri. Părinţii sînt prinşi între prejudecăţile moştenite şi povara vinovăţiei de a fi eşuat. Mă întreabă unde au greşit şi cum e corect. Această abordare blochează orice acces la a crea împreună sau la a descoperi ce nu funcţionează.

Nişte părinţi au ajuns la mine pentru că fetiţa lor din clasa I întîmpina dificultăţi la şcoală şi li s-a transmis că, dat fiind că au trecut cei şapte ani de acasă, nu se mai poate face nimic pentru copil şi pentru capacitatea lui de a se adapta procesului şcolar. Verdictul a adus cu el disperare şi neputinţă, furie şi confuzie. Ce poţi face cînd nu te poţi întoarce înapoi şi nici nu poţi merge înainte? O altă familie s-a confruntat cu situaţia în care copilul nu se integra pentru că nu avea acelaşi tip de tehnologie precum ceilalţi copii şi nu era suficient de interesant pentru colegii săi. Cînd, în final, copilul a primit un model de telefon ultrasofisticat, mi-a spus: „Acum, cu siguranţă, colegii mei vor fi interesaţi de mine“. Expresia crudă a unei suferinţe prelungite ce nu părea a avea vreun sens, dar nici nu îşi găsea o consolare. Să înţelegem că cei şapte ani de acasă presupun, mai nou, şi un aport material considerabil? Mai mult – că tehnologia este un criteriu de selecţie în apartenenţa la viaţa socială? Nu ne putem imagina copiii fără această tehnologie, dar este importantă semnificaţia ei. Dacă efectele ei vor produce înstrăinare şi alienare, atunci beneficiile vor deveni nesemnificative.

Şi dacă – aşa cum spuneam mai sus – avem copii din ce în ce mai inteligenţi, pot afirma, prin prisma experienţei mele clinice, că avem copii din ce în ce mai fragili emoţional şi părinţi din ce în ce mai speriaţi. Un rol important în apariţia acestei fragilităţi îl constituie confuzia copilului. Exigenţele realităţii pretind multe sacrificii din partea părinţilor şi în acest vîrtej este prins şi copilul. Ceea ce nu înţeleg însă părinţii este faptul că, fără a pune la îndoială realitatea şi cerinţele ei, este nevoie ca ea să fie mereu transparentă copilului. Nu realitatea este cea care produce confuzie, ci lipsa de disponibilitate a părinţilor de a prezenta copiilor această realitate şi de a accepta trăirile lor faţă de ea. „Nu este niciodată prea devreme să le spunem copiilor adevărul“ afirma psihanalista Françoise Dolto, şi acest lucru înseamnă că le putem explica copiilor de ce îi ducem atît de devreme la grădiniţă, de ce stau acolo atît de mult timp, de ce stau mult la bunica sau cu bona, de ce părinţii lucrează atît de mult şi mai ales le putem spune ce simţim cu privire la asta şi le oferim astfel şi lor ocazia să exprime ceea ce simt. Absenţa schimbului emoţional creează premisele unei suferinţe care se va accentua cu timpul, luînd forme din ce în ce mai derapante.

Şi ceea ce e şi mai îngrijorător – chiar şi în instituţiile educative (creşe, grădiniţe) care nu pot funcţiona decît prin asumarea unei disponibilităţi afective din partea cadrelor didactice – este faptul că legăturile sînt din ce în ce mai formale şi mai robotice, bazîndu-se pe o autoritate excesivă şi pe o selecţie naturală (cei mai slabi vor renunţa şi vor pleca, dacă nu se acomodează). Cuvinte precum răsfăţat, obraznic, impertinent sînt adresate copiilor cu vîrste din ce în ce mai mici, fără a se lua în seamă suferinţa lor şi semnificaţia acesteia.

Copiii petrec astfel mult timp într-un spaţiu golit de afecţiune şi învaţă că, şi dacă exprimă ceea ce simt, nu vor fi luaţi în seamă. Copiii sînt pregătiţi pentru şcoală încă de la 5 ani, dacă măsuram dezvoltarea lor intelectuală, dar mulţi dintre ei nu sînt pregătiţi nici la 7 ani, dacă măsuram dezvoltarea lor emoţională. Şi acest lucru se întîmplă şi pentru că instituţiile educaţionale se încăpăţînează să păstreze stereotipii şi să nu ţină cont de nevoile în continuă schimbare ale copiilor preşcolari. O mămică îmi spunea derutată că băiatul ei este învăţat la grupa mică de la grădiniţă să numere de la 1 la 5, dar că el ştie deja să numere mult mai departe, şi în română, şi în engleză, şi ştie şi să facă socoteli. O altă mămică mă întreba ce să facă întrucît copilul ei i-a cerut să-l ia de la grădiniţă şi să-l ducă la o şcoală unde să înveţe şi el ceva ce nu ştie încă.

Aş vrea să închei referindu-mă la faptul că cei şapte ani de acasă sînt asociaţi bazei unei educaţii pentru că ei ar trebui să producă un model stabil de relaţie şi de siguranţă, iar această relaţie să fie mediată prin cuvinte. Am pierdut cu toţii aceste cuvinte, lipsesc din obişnuinţa noastră în a cerceta ce ni se întîmplă şi ce se întîmplă cu copilul. Părinţii preferă pedeapsa, tăcerea, oprobriul, reproşul sau orice altceva, mai puţin cuvintele. Cînd le recomand părinţilor să le vorbească acestor copii şi să îi invite şi pe ei să vorbească despre ceea ce s-a întîmplat, aceştia sînt foarte surprinşi. Dar efectul cuvintelor este neîntîrziat şi produce o reacţie imediată a copilului. Pentru că dacă ne gîndim la o semnificaţie a celor şapte ani de acasă, aceasta constă în a-l învăţa pe copil să creeze legături.

Cristina Călărăşanu este psiholog/psihopedagog specializat în terapie familială psihanalitică, membru fondator al Asociaţiei Române de Psihanaliză a Legăturilor de Grup şi Familie.

Mîntuirea biogeografică jpeg
Dulciuri, seriale, rugăciuni
În același timp, „discursul consolator” are, pentru omul zilelor noastre, o problemă de plauzibilitate.
p 10 jpg
Vechea artă a consolării
În timpurile moderne, la finalul secolului al XVIII-lea, treptata secularizare a dus la dispariția literaturii consolatorii, dar nevoia de consolare nu a pierit.
index jpeg 2 webp
Cea mai frumoasă consolare din lume
Și atunci, ce îi rămîne jurnalistului ca alinare? Ce îl ține pe el în mișcare? În existența sa profesională?
Saint Ambrose MET DT3022 jpg
Pretenția alinării universale
Există, desigur, unii creștini care, în fața pierderilor suferite, „dansează“ datorită bucuriei învierii.
index jpeg webp
Cînd consolarea are șanse să devină reală
Pentru a ne redobîndi viața, El nu s-a sfiit să urce pe cruce și să-l trimită la noi pe Mîngîietorul, Duhul (Spiritul) Adevărului.
Consolation of Ariadne MET ap18 42 jpg
Cu c de la căldură și nu doar pentru elefanți și delfini
S-ar putea spune că acceptarea suferinței și înțelegerea faptului că orice trăiește moare aduc consolare în cele mai multe situații.
p 13 jpg
Rețelele consolării. Scurtă incursiune în modul de existență în-durere
Acțiunea de a consola nu înseamnă doar a oferi sprijin emoțional, ci și a conlucra în a crea sau re-crea noi legături.
640px Sorrento buidings jpg
Il Grande Premio di Consolamento…
„Gogu a plecat în lume și a luat cu el și salariile voastre pe cinci luni. Doar știți prin ce a trecut, trebuia să se consoleze și el cu ceva”.
Immanuel Kant  Aquatint silhouette  Wellcome V0003180 jpg
Cît de mult ne pot consola filosofii?
Lecția pe care o putem extrage din schimbul de scrisori între Kant și Maria von Herbert este că filosofii ne pot consola în măsura în care nu vor forța aplicarea în practică a adevărurilor existențiale pe care le descoperă.
5832910afis jpg
În plină stradă
Arta publică din România este prea puțin susținută, reglementată sau mediată, fapt ce relevă porozitatea comprehensiunii și receptării conceptului, zdruncinînd atît semnificația, cît și scopurile artei înseși.
Scriitorii, rudele mele maghiare jpeg
Arta ca exagerare
„În artă, cînd nu știm ce vedem, reacționăm prin exagerare”.
p 10 Guerrilla Girls WC jpg
Eco-activismul și arta
Astfel, activiștii speră că dacă ne pasă de artă suficient de mult încît să vrem să protejăm arta, vom găsi modalități pentru a ne salva planeta.
p 11 WC jpg
Palimpseste temporare
La urma urmei, armele artiștilor și ale activiștilor sînt aceleași, iar salvarea se află în mîinile și în conștiința noastră.
Racism is not patriotism sign in Edison, NJ jpg
Rasismul ca reacție a publicului cinefil
Cert este că, în ultimii ani, mainstream-ul hollywoodian traversează o încercare de emancipare, prin care vrea să se dezică de vechile obiceiuri.
index jpeg 2 webp
Curaj
Cum facem asta? Semnăm petiţiile împotriva persecuţiilor, participăm la proteste. Ne exprimăm. Orice fărîmă contează.
p 13 Ashraf Fayadh YouTube jpg
Cuvintele, mai puternice decît dictatorii
Fiindcă adevărul cuvintelor noastre vorbește despre libertate, pe cînd adevărul cuvintelor dictatorilor vorbește despre frică.
p 14 J K  Rowling jpg
Voldemort pe Twitter?
J.K. Rowling nu este „too big to fail”, dar este „too big to cancel”.
E cool să postești jpeg
Lucrurile bune, trecute cu vederea
Potrivit lui Leibniz, răul există în lume, însă doar relativizîndu-l îl putem transforma într-un instrument prin care putem conștientiza și construi binele, care este, de altfel, singura cale pentru progres.
index jpeg webp
Cum și de ce să găsești partea plină a știrii
ar dacă mai devreme vorbeam despre libertatea jurnaliștilor sau a editorilor de a alege ce știri dau mai departe, nu trebuie să uităm că și publicul are libertatea să aleagă. Important e să aibă de unde alege.
Cloud system moving into Chatham Sound png
Depinde doar de noi
Altă veste bună din 2022 vine tot din emisfera sudică. În unele zone din Marea Barieră de Corali din Oceanul Pacific, cercetătorii au observat o însănătoșire și o extindere a recifurilor de aici.
p 11 WC jpg
Liberul-arbitru și paradoxul „poluării bune”
Dar chiar și dacă nu vrem să facem nimic, partea plină a paharului este că noi avem șanse bune să murim de moarte bună, în aproape aceleași condiții climatice în care am trăit.
p 12 Tarkovski, Nostalgia jpg
Pandemie cu final ca-n filme
Am strîns puncte din tot felul de grozăvii ale pandemiei, așteptînd vaccinul, așteptînd remediul, așteptînd vestea eliberatoare. Și, în cele din urmă, am cîștigat, tancul american a apărut.
p 13 M  Chivu jpg
Copilul călare pe porc sau falsul conflict dintre tradiție și modernitate
Generația mea poate a făcut mai multe sau mai puține. Am făcut ce am putut. Însă viitorul este deja aici. Iar cei care pot prelua ștafeta sînt și ei aici.
06F2AB41 2CE7 4E53 9857 4D9205D89939 1 201 a jpeg
2022, cu bune
Gura mea de aer: cu acel zîmbet curat, te privește fix în ochi și, pe un ton apăsat, îți spune: „Tati, te iubesc!”.

Adevarul.ro

image
Când ajunge din nou în România un val de aer polar: unde se anunță ger cumplit, cât mai ninge la munte
Trei zile de iarnă autentică se anunță în mai multe județe din zona de munte. Meterologii anunță ninsori puternice și viscol. Începând de duminică însă un val de aer polar lovește România. Sunt așteptate temperaturi de până la minus 20 de grade Celsius.
image
Trufia îngroapă România. De ce nu putem fi cel mai de preț aliat pentru Occident: „Suntem ca ruda aia săracă...”
România nu reușește să profite de oportunităţi și să-și exploateze potențialul. Marius Ghincea, profesor la Universitatea Johns Hopkins, explică ce-i lipsește României.
image
Netflix, accesat doar din propria locuinţă. Compania ia măsuri drastice: care va fi singura excepţie
Netflix urmează să ia măsuri drastice, astfel încât utilizatorii să nu îşi mai poată împărţi contul cu alte persoane. Decizia a venit, după ce datele statistice au arătat că peste 100 de milioane de utilizatori din întreaga lume folosesc, de fapt, contul altcuiva.

HIstoria.ro

image
Originea familiei Caragiale. Recuperarea unei istorii autentice
„Ce tot spui, măi? Străbunicul tău a fost bucătar arnăut, plăcintar! Purta tava pe cap. De-aia sunt eu turtit în creștet!”, astfel îl apostrofa marele Caragiale pe fiul său Mateiu, încercând să-i tempereze fumurile aristocratice și obsesiile fantasmagoric-nobiliare de care acesta era bântuit.
image
Reglementarea prostituției în București, la sfârșitul secolului al XIX-lea
Către finalul secolului al XIX-lea, toate tentativele întreprinse pentru a diminua efectele prostituției prin regulamente, asistență medicală și prin opere de binefacere nu dădeau rezultatele așteptate, mai ales în ceea ce privește răspândirea bolilor venerice.
image
Anul 1942, un moment greu pentru Aeronautica Regală Română
Anul 1942 a însemnat pentru Aeronautica Regală Română, ca de altfel pentru toate forțele Armatei române aflate în zona de operațiuni, un moment deosebit de dificil.