Natura intelectualului sau fibra românească? - dialog cu Lucian BOIA

Publicat în Dilema Veche nr. 423 din 22-28 martie 2012
Natura intelectualului sau fibra românească?   dialog cu Lucian BOIA jpeg

- dialog cu Lucian BOIA -

Matei Martin: Care era statutul intelectualilor în anii aceia? Cît de publici erau intelectualii publici?

Lucian Boia: Da, era deja o tradiţie veche de împletire a vieţii intelectuale cu viaţa politică şi sînt foarte mulţi intelectuali care joacă un rol şi în politică. Istorici, de pildă, sînt foarte mulţi, Iorga e primul dintre ei, a fost şi prim-ministru. Şi Giurescu a fost ministru în anii ’38-’40, ministru al Frontului Renaşterii Naţionale şi al Propagandei. Petre P. Panaitescu a trecut cu legionarii şi a devenit rector al Universităţii din Bucureşti, lui Gheorghe Brătianu îi ştim poziţia şi pretenţiile politice, Ion Nistor, cel de la Cernăuţi, a fost ministru în multe guverne, şi Lupaş de la Cluj, Alexandru Lapedatu de asemenea. Aproape toţi istoricii de prim-plan au şi o carieră politică; şi nu numai istoricii. În orice caz, universitarii aveau o poziţie foarte înaltă în societate în perioada interbelică. Şi foarte mulţi erau apropiaţi de politică. La începutul lui 1938, cînd se instituie dictatura regală, toţi funcţionarii publici sînt obligaţi să dea o declaraţie privind partidul în care au fost înscrişi pînă atunci. Asta o fac şi universitarii, se păstrează în Arhivele Naţionale toate dosarele, şi se arată acolo că aproape jumătate dintre universitari au fost afiliaţi la un partid politic: cei mai mulţi la liberali, după aceea, ca pondere, vin ţărăniştii şi mult mai puţin alte partide. Sînt cîţiva care se declară legionari; desigur, nici unul nu se declară comunist, deoarece partidul nici nu avea o existenţă legală şi cred că nici nu prea mai erau – fusese Petre Constantinescu-Iaşi, care fusese dat afară din Universitate. Dar este interesant că nici unul nu se declară social-democrat. Nici un social-democrat printre profesorii şi conferenţiarii universitari în 1938, deşi Partidul Social Democrat era legal, ca oricare alt partid, şi nu era ruşinos să fii social-democrat! Te şi întrebi de ce aveau atîta nevoie de prezenţă politică... Rădulescu-Motru a spus-o mai tîrziu, cu ingenuitate, în însemnările lui, spre sfîrşitul anului ’44, după răsturnarea de la 23 August: este adevărat că am trecut prin mai multe partide, dar am făcut asta ca să-mi asigur poziţia mea de universitar, să nu fiu călcat în picioare, să nu fiu marginalizat; şi îşi încheie argumentaţia spunînd pe şleau: „dacă aş fi acum mai tînăr, m-aş face comunist“. Asta e doar o parte a vieţii intelectuale, dar mai sînt şi ceilalţi, mai ales tinerii. E o caracteristică a anilor ’30, un soi de invazie a tinerilor în arena culturală a ţării: Eliade, Cioran, Ionescu, Noica ş.a.m.d. E o pleiadă extraordinară, sînt oameni care au în jur de 25 de ani şi care deja încep să-şi dea măsura. Şi se simt marginalizaţi (chiar sînt), nu-şi găsesc locul potrivit cu valoarea lor. Are Eliade un articol publicat pe la mijlocul anilor ’30, intitulat „Diurnele generaţiei tinere“, care ne arată cît de puţin erau remuneraţi de societate aceşti tineri: unii împuşcau francul, erau aproape muritori de foame. Aşa că e şi frustrarea multor intelectuali care, pe lîngă atitudinea lor de principiu, îi împinge spre extreme, mai ales că tinerii sînt tentaţi fie de extrema dreaptă, fie, destul de mulţi, de extrema stîngă. Noi, acum, am cam uitat treaba asta cu stînga, iar în ultimele două decenii s-a încetăţenit ideea că anii ’30 sînt orientaţi mai ales spre extrema dreaptă în ceea ce priveşte oamenii de seamă din cultura românească. Dar lucrurile sînt mai echilibrate totuşi, sînt destui care merg şi spre o stîngă tot mai accentuată pînă la comunism, iar alţii sînt fluctuanţi. La începutul anilor ’30, avem oamenii – unii deja decişi –, dar există o solidaritate a tinerilor care vor – şi aici îl citez pe Cioran – „schimbarea la faţă a României“. Ce vor ei e ca România să se schimbe, să nu mai fie cum era. Şi atunci, unii aleg extrema dreaptă, alţii aleg extrema stîngă, dar, pentru început, au destul respect unii faţă de alţii. Există un articol din ’32 al lui Mihail Polihroniade despre generaţia tînără, cînd Polihroniade era deja legionar convins, articol în care vorbeşte foarte frumos despre toţi membrii generaţiei tinere şi, citîndu-i, îi amestecă, fie că sînt de dreapta, fie că sînt de stînga. Ceea ce contează e faptul că sînt tineri şi că vor altceva de la cultura română şi de la societatea românească. Mai sînt şi alte exemple. Ţuţea, de pildă, începe prin a fi, dacă nu comunist, atunci în orice caz simpatizant comunist şi apoi, în cîţiva ani, la mijlocul anilor ’30, îl vedem că se află la extrema dreaptă. Sau Haig Acterian, şi el e comunist, sau simpatizant care devine ulterior unul dintre legionarii fanatici. Sau Mircea Eliade, care a avut dintotdeauna orientare de dreapta, dar într-un articol interesant scrie despre Bluze albastre, revista comunistă apărută în cîteva numere, unde semna şi Alexandru Sahia, prin 1932, şi ceea ce-l deranjează pe Eliade nu e că oamenii aceştia sînt comunişti, ci că nu sînt destul de comunişti.

Mircea Vasilescu: Funcţiona atunci un fel de atracţie a unor atitudini antisistem?

Lucian Boia: Da, desigur, şi unii, şi alţii sînt antisistem, asta se vede şi în faimoasa societate Criterion, cu conferinţele ei celebre, un şir de conferinţe despre personalităţile secolului, care începe cu Lenin, şi a fost aproape un scandal atunci fiindcă totul se desfăşura la Fundaţia „Carol I“, vizavi de Palatul Regal, a venit enorm de multă lume şi totul părea a fi un soi de manifestaţie comunistă, şi poliţia a fost pusă în alertă. Dar după aceea au vorbit şi despre Gandhi, şi despre Mussolini, şi despre Freud. E un amestec: şi extremă dreaptă, şi extremă stîngă, şi antisemism, şi evrei şi tot ce vrei.

Apele se separă la un moment dat, nu puteau să nu se separe, şi, în acest sens, contează foarte mult şi atmosfera europeană în ansamblu. Mi se pare, din ce am cercetat şi am constatat, că anul decisiv e 1936, cînd în Europa se petrec mai multe evenimente: intrarea armatei germane în Renania, războiul început puţin mai înainte în Abisinia, dar mai ales Războiul Civil din Spania. Acolo lucrurile se separă într-adevăr, unii se declară categoric de partea republicanilor, alţii – categoric de partea lui Franco. Şi atunci, îl vedem pe unul ca Petre Pandrea care scrie un articol aproape melodramatic despre Ana Pauker, pe care o consideră o admirabilă intelectuală. Îi vedem pe alţii care, invers, îl susţin pe Franco, e şi controversa care se accentuează atunci între cele două mari trusturi de presă, Universul (de centru-dreapta, dar care, la un moment dat, se apropie chiar de legionari), şi Adevărul-Dimineaţa (de centru-stînga, dar care de asemenea nu mai vede adversari spre stînga). Bine, proprietari la Adevărul erau fraţii Pauker – tatăl, respectiv unchiul lui Marcel Pauker, soţul Anei Pauker –, dar atitudinea ziarului nu este comunistă.

Andrei Pleşu: M-am întrebat, la un moment dat, dacă toate drăcoveniile pe care le-au spus, scris şi practicat intelectualii sînt explicabile prin natura însăşi a intelectualului în general sau e şi o contribuţie autohtonă? E ceva specific intelectualului român sau putem privi această atitudine într-un spaţiu mai larg? Dacă e să ne gîndim că natura intelectualilor e de vină, atunci ar fi mai multe cauze. Întîi, intelectualii au prostul obicei să umble cu absolutul; chiar în lucruri care sînt prin natura lor fragile, relative, conjuncturale, întotdeauna gesticulaţia lor e absolută, au o călcătură grea, un ton solemn, o opţiune radicală. În al doilea rînd, sînt vanitoşi: au dreptate tot timpul. Intelectualul „are dreptate“, nu trăieşte niciodată – sau trăieşte foarte rar – cu senzaţia că ar fi putut să nu aibă dreptate sau, dacă acceptă asta, are justificări, are explicaţii chiar şi pentru schimbările de la o extremă la alta. Fiindcă are dreptate de fiecare dată.  Pe urmă, este şi o stranie tendinţă de apropiere de putere, poate. Noica spunea odată că da, e curios că toţi intelectualii noştri mari n-au scăpat de pofta de fotoliu. De la Maiorescu la Iorga, au vrut şi ceva ministeriabil. (Nu sînt tocmai eu în situaţia să vorbesc despre asta, dar e şi asta o boală autohtonă). E o problemă de caracter? Eu m-aş îndoi: nu cred că se poate spune că intelectualii au mai puţin caracter decît inginerii sau taximetriştii. Fiecare are firea lui, indiferent de profil. Sînt spectaculoase însă, dincolo de trecerile de la o extremă la alta, convieţuirile extremelor în aceeaşi persoană. De pildă, ca să rămîn la Ţuţea, l-am auzit vorbind înainte de ’89 anticomunist, dar pro-Ceauşescu – spunea că Ceauşescu e patriot. Întrebarea care rămîne: Aşa e natura intelectualului în general? Sau e şi ceva autohton aici? Aveţi exemple?

Lucian Boia: Ar putea să fie şi ceva autohton, dar cred că e natura intelectualului în general. Nu cred că românii sînt chiar atît de deosebiţi de ceilalţi, nu cred că există nu ştiu ce fibră românească. Şi aşezarea lor spre extreme în anii ’30 e caracteristică vieţii intelectuale europene. Iar în Franţa acum se mai spun lucrurile astea: a fost un colaboraţionism intelectual de toată frumuseţea în Al Doilea Război Mondial, o mulţime de intelectuali... E o legendă cu Rezistenţa Franceză în care au activat intelectualii... În primul moment, cei mai mulţi intelectuali au colaborat. După aceea, treptat...

Andrei Pleşu: Nu ştiu dacă ştiţi povestea cu şeful serviciilor secrete franceze sub De Gaulle care povesteşte că, imediat după război, a avut acces la arhivele Rezistenţei şi ale Poliţiei şi, după ce s-a uitat prin ele, i-a spus lui De Gaulle: „Domnule general, vă propun să nu le deschidem“. Şi De Gaulle zice: „Dar de ce? Ce ai găsit acolo?“ Şi şeful serviciilor secrete i-a spus: „La France, mon général!“.

Lucian Boia: Da, nici francezii n-au fost mai breji, asta e clar.

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Libertățile lui Niță
Dosarul de față marchează un secol de la acea Constituție și o privește cu luciditate.
constitutia din 1923 2 jpg
Triumful efemer al brătianismului – Constituția de la 1923
Constituția de la 1923 este, în termeni politici, juridici şi simbolici, apoteoza lui Ioan I.C.Brătianu
img jpg
De la formă la forță: starea de asediu
O altă Constituție urma să fie proclamată la sfîrșitul lui februarie 1938, instaurînd formal autoritarismul carlist.
p 11 Carol al II lea WC jpg
Între bovarism și realitate tradiții constituționale la centenar
Constituția din 1923 e mai mult un abandon al constituționalizării și, în felul ei, un pas precar spre maturizare.
p 12 Juliu Maniu WC jpg
p 13 Statuia lui Ion I C  Bratianu WC jpg
Cît de liberală putea fi Constituția din 29 martie 1923?
Din punct de vedere politic, adoptarea Constituției României Mari reprezintă un considerabil succes al PNL.
culisele promulgarii constitutiei din 1923 bataie ca in filme in jpg
A fost suficient să vi se prezinte chestiunea femeilor...
Dl. V. Pella: Ce legătură are igiena cu drepturile politice ale femeilor?
Mîntuirea biogeografică jpeg
Azi, cu gîndul la mîine
Preocuparea pentru sustenabilitate are, în tot cazul, o natură problematizantă, interogativă, deschisă, care nu poate decît să placă „omului cu dileme”.
Green office space jpg
Despre sustenabilitate, azi
Consumul sustenabil nu presupune, implicit, o renunțare la consum, ci presupune, mai degrabă, o schimbare a comportamentului consumatorilor
p 14 Uzina electrica Filaret WC jpg
Electrificarea Bucureștiului
Orașul București a fost iluminat succesiv cu: lumînări de seu, păcură, uleiuri grele, petrol și electricitate.
Construction workers raising power lines   DPLA   fd565d9aa7d12ccb81f4f2000982d48a jpg
Uzina de Lumină – o istorie de peste un secol
Drept urmare, Uzina de Lumină a continuat să funcționeze doar ocazional, în caz de avarii în sistem, pînă în 1973, cînd, după 74 ani, și-a încheiat definitiv funcționarea.
p 10 jpg
În numele generațiilor viitoare
Cum privim spre generațiile viitoare?
p 12 WC jpg
Monahismul. Sustenabilitatea perenă
Tensiunile legate de ceea ce numim acum sustenabilitate și reziliență au existat dintotdeauna, fără îndoială.
p 11 BW jpg
Sfîrșitul războiului cu natura
Tăiem păduri în timp ce aducem în țară și îngropăm sau ardem mii și mii de tone de deșeuri.
marius jpg
Ecranul vieții noastre
Era anul 1923 cînd un imigrant rus, pe nume Vladimir K. Zworykin (1888-1982), angajat al unui centru de cercetare american din Pittsburg, a patentat iconoscopul, prima cameră de televiziune electronică.
p 10 Truta WC jpg
Mica/marea istorie a TVR
Un tezaur fabulos, aș zice, o adevărată mină de aur pentru cineva care s-ar încumeta să scrie o istorie extinsă a televiziunii din România.
p 11 Preutu jpg
„Televiziunea nu trebuie concurată, trebuie folosită”
Cultul personalității liderului se resimțea și în cele două ore de program TV difuzate zilnic.
Family watching television 1958 cropped2 jpg
p 13 Negrici jpg
Ecranism și ecranoză
Din nou, patologia ecranozei. Se întrevede oare vreun leac pentru această psihoză de masă?
p 14 Ofrim jpg
Cutia cu spirite
La începuturile cinematografiei, spectatorii nu suportau să vadă prim-planuri cu fețe de oameni, cu mîini sau picioare.
p 15 Wikimedia Commons jpg
Artă cu telecomandă sau jocurile imaginii
Arta strînge în jurul ei, dar o face pe teritoriul ei, în condițiile ei. Pentru lucrarea de artă fundalul e muzeul, galeria, biserica, cerul liber; pentru televizor, e propria ta amprentă, intimă și unică.
E cool să postești jpeg
O oglindă, niște cioburi
Pe de altă parte, blamînd lipsa de valori și societatea pervertită, nu vorbim și despre o comoditate a pesimismului?
p 10 WC jpg
Pe vremea mea, valoarea n-avea număr!
Valoarea mea s-a redus deodată la impactul asupra „bateriei“ corpului unui om.
p 11 jpg
„Privatizarea” valorilor: o narațiune despre falșii campioni ai bunului-simț
Mulți cred că generația mea e anomică. Nu e adevărat, și pe noi ne ajută istoria, în felul nostru.

Adevarul.ro

image
Femeia fatală a anilor '70: „M-am săturat să mă culc în fiecare seară cu alt bărbat!“ VIDEO
Talentată și frumoasă, Vasilica Tastaman, femeia fatală a anilor '70, a atras cu mare ușurință spectatorii în sălile de spectacole și bărbații în viața ei. Este una dintre marile actrițe pe care le-a avut România. Astăzi se împlinesc 20 de ani de la decesul artistei.
image
Céline Dion la 55 de ani. Ce i-ar fi declanșat boala nemiloasă: „I-au dispărut cei doi stâlpi și s-a prăbușit“
Cântăreaţa de origine canadiană, Céline Dion, este una dintre cele mai de succes interprete din istoria muzicii pop. În cei peste 35 de ani de carieră a vândut peste 250 de milioane de albume. S-a căsătorit cu impresarul ei cu care are trei copii și alături de care a rămas până finalul vieții lui.
image
Rusoaică voluntar în Ucraina, dezvăluiri șocante. Femeile din unitatea sa, folosite ca sclave sexuale
Un militar rus detașat în Ucraina a declarat că ofițeri de rang înalt au folosit femeile medic din propria armată ca sclave sexuale și le-au pedepsit pe cele care nu cooperau.

HIstoria.ro

image
Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov
Prin sintagma „stat sovietic paralel” înțelegem mecanismul clandestin prin care Uniunea Sovietică a instituit controlul total asupra suveranității statului român.
image
Povestea marilor cutremure ce au zguduit spațiul românesc
La mijlocul lunii februarie a acestui an, orașul Târgu Jiu și localitățile învecinate au fost afectate de o serie de cutremure care, deși nu au produs pierderi de vieți omenești sau pagube materiale majore, au stârnit panică în rândul populației.
image
Irina Bossy-Ghica: „Îmi consacru toate eforturile pentru a reconstrui ceea ce înaintașii mei au clădit”
Stră-strănepoata lui Ion Ghica și a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino a plecat din România în liceu, în 1973, și s-a reîntors prima oară 17 ani mai târziu, după „Revoluția” pe care ține s-o scrie cu ghilimele.