Monstrul, un portret-robot

Ana-Aurelia HUŢANU
Publicat în Dilema Veche nr. 886 din 1 - 7 aprilie 2021
Monstrul, un portret robot jpeg

Latinescul monstrum desemna în trecut ceva nenatural, neplăcut – o defecțiune a naturii. Astăzi, semnificația termenului s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de natura fizică și înclină puternic înspre psihopatologie, semnalînd prezența unor tulburări severe de personalitate. În limbaj comun, monstrul este un om cu mari defecte morale, crud, degenerat, denaturat. Monstrul este lipsit de empatie, de acea formă de intuire a realității prin identificare afectivă care ne ajută să ne transpunem în locul celorlalți și să simțim bucurii și tristeți alături de aceștia. Anna Freud menționa, în Normal și patologic la copil (1965), „trecerea de la viziunea egocentrică asupra lumii și asupra celor din jur a copilului mic, pînă la empatie, reciprocitate și asociere cu cei de-o vîrstă” care în unele situații, din diverse motive, nu se mai produce, astfel încît adultul păstrează în continuare o perspectivă centrată pe sine și pe trebuințele sale.

În evoluția firească a lucrurilor, normele morale ale vieții de familie sînt acceptate de copil datorită figurilor parentale învestite afectiv cu care acesta se identifică. Reciproc, și părinții se identifică la rîndul lor cu copilul într-un mod narcisic, manifestînd „simpatie pentru ciudățeniile sale și empatie instinctivă față de dificultățile și particularitățile sale. Propria lor implicare emoțională alături de copil îi oprește să îi impună cerințe care sînt peste orizontul de înțelegere al copilului sau, în mod evident, dincolo de capacitatea sa de a li se supune. În acest fel, acasă, i se acordă fiecărui copil nu doar beneficiul vîrstei, ci și beneficiile datorate personalității sale specifice și ale poziției sale specifice în cadrul familiei”. Evident, cu timpul, „această stare de fapt se poate transforma într-un handicap, în măsura în care conduce copilul la a aștepta ca pe un drept al său faptul de a-i fi arătată o toleranță similară și în viața de mai tîrziu”. Cu toate acestea, „instanțele Eului imatur au nevoie de această indulgență pentru a iniția și crește atitudinea lor pozitivă, receptivă la mediu”.

În mediile în care această indulgență nu este echilibrată realist sau lipsește cu desăvîrșire, iar individul nu dispune de resurse compensatorii proprii, dezvoltarea empatiei devine problematică. Ea corelează invers proporțional cu sadismul, cu acea „perversiune sexuală în care satisfacția e legată de suferința sau umilirea produse unei alte persoane” și care transcende domeniul sexualității pentru a se exprima pulsional în viața de zi cu zi prin „numeroase manifestări latente, în special infantile” care uneori se perpetuează și în acțiunile întreprinse mai tîrziu de adult recunoscute în DSM-5 ca tulburări parafilice de sadism sexual chiar și atunci cînd este negată prezența impulsurilor, fanteziilor sau a interesului sexual semnificativ și susținut pentru suferința fizică și psihologică a altor persoane. Specialiștii în domeniul sănătății mintale abilitați pot diagnostica acești indivizi cu tulburare de sadism sexual în ciuda negării intereselor sexuale deoarece comportamentul cu motivație parafilică ce provoacă altora suferință, vătămare sau risc de vătămare semnificative, manifestat în mod repetat, este considerat a constitui o dovadă a prezenței sadismului sexual.

Persoanele lipsite de empatie sau deficitare la acest capitol nu sînt capabile să perceapă intern suferința unei alte ființe, putînd produce la rîndul lor durere altora fără rețineri și fără remușcări dacă estimează că nu există alte costuri – la nivel de imagine, de exemplu, care constituie un punct nevralgic fiindcă adeseori monstrul este și narcisist. Cu totul altceva decît ceea ce numim stimă de sine ridicată, tulburarea de personalitate narcisistă este descrisă în DSM-5 ca fiind „un tipar pervaziv caracterizat prin sentimente de grandoare (în fanteziile proprii sau în comportamentul real), nevoie de admirație și lipsă de empatie față de ceilalți”. Debutează la vîrsta de adult tînăr și se manifestă în diverse situații în unul sau mai multe feluri. De exemplu, narcisistul are un sentiment exagerat al importanței de sine, este preocupat de fantezii de succes, putere, strălucire, frumusețe sau dragoste ideală, crede că este special și unic, putînd fi înțeles doar de cei asemeni lui sau cu statut înalt, afiliindu-se doar persoanelor sau instituțiilor importante, are nevoie constantă de admirație excesivă, are sentimentul că este îndreptățit să obțină anumite favoruri, profită de relațiile interpersonale, exploatîndu-le cu nerușinare în funcție de interesul său, este lipsit de empatie, incapabil să recunoască sau să identifice sentimentele și nevoile celorlalți, adesea îi invidiază pe ceilalți sau crede că este invidiat de ei și are o atitudine arogantă, de superioritate.

Triada neagră a personalității, așa cum este descrisă de Minna Lyons, cuprinde narcisismul, machiavelianismul și psihopatia, cu accent pe reaua voință din partea celui ce le manifestă. Narcisismul, după cum bine știm, este caracterizat prin grandiozitate, mîndrie, egoism și lipsă de empatie. Machiavelianismul, după numele celebrului autor și politician renascentist Niccolo Machiavelli, a devenit sinonim cu manipularea și exploatarea celorlalți, cu absența moralității, cu răutatea și interesul oportunist. Al treilea unghi al triadei, psihopatia, este aici descrisă succint ca un comportament antisocial continuu, impulsivitate, egoism, răutate, lipsă de remușcări și de trăsături afective pozitive.

Dacă narcisismul și machiavelianismul sînt, din păcate, destul de des întîlnite, tolerate și chiar încurajate în spațiul politic și mediatic unde își au admiratorii lor, psihopatia este de departe cea mai periculoasă și mai de evitat componentă a triadei mai sus amintite. Psihopații, pe lîngă empatie scăzută, prezintă niveluri elevate de impulsivitate, fiind, în plus, mari amatori de senzații tari. În combinație cu absența cenzurilor morale, avem de-a face cu persoane care nu se dau înapoi de la a comite fapte extrem de reprobabile în baza unor justificări centrate pe viziunea lor distorsionată despre sine și despre viață în raport cu ceilalți. Monstrul, așadar, înclină cel mai mult balanța în această direcție.

Și pentru că am pomenit de spațiul public și mediatic, nu putem omite din portretul-robot al monstrului tocmai pe dictator. În jurul acestuia se creează un sistem deosebit de intruziv prin care se preia – sau încearcă să se preia – controlul total asupra modului de gîndire al individului, asupra comportamentului său și asupra sentimentelor sale (Ficeac, 2001). Aparatul construit în acest scop este preocupat mai mult de conformismul public denumit și supunere decît de complezența fără presiune, dar tînjește după adorație și acceptare totală. Secolul al XX-lea a permis manifestarea a două regimuri totalitare de o atrocitate greu de conceput, unul de extremă dreaptă (nazismul) și unul de extremă stîngă (comunismul) care, în ciuda diferențelor declarate propagandistic și a rivalității lor în lupta pentru putere și influență, sînt mult mai asemănătoare între ele decît cu orice alt regim echilibrat.

Dictaturile și ambițiile dictatoriale nu au dispărut, din păcate, odată cu secolul trecut și nici ideile care le-au alimentat. Le știm ca atare, dar îndepărtate, în Africa, în Asia și în America de Sud, și privim cu îngrijorare cum încearcă să se insereze din nou pe bătrînul nostru continent care ar fi trebuit să fie mult mai înțelept și cu lecțiile istorice învățate. Spațiul public, devenit implicit mediatic, este în continuare inundat de nostalgii socialiste sau legionare în care se preamărește un trecut glorios puternic romanțat cu intenția deconectării individului de potențialul realist al prezentului care este rescris pe măsură ce se manifestă. În acest context dezorganizat și dezinvestit, un monstru lipsit de empatie, sadic, narcisist, machiavelic pînă la limita psihopatiei și dincolo de ea poate prospera peste haosul produs. „Chaos is a ladder.” Pe treptele ticsite de trepăduși, postaci și idioți utili se cațără un urs flămînd de putere care, în urcușul său fără oprire, trîntește, distruge, dezbină sau cel puțin denigrează pe oricine și orice îi stă în cale, fie el oponent politic, stat autonom sau un vaccin concurent.

Monstrul găsește întotdeauna justificări pentru comportamentele prin care îi pune în pericol pe ceilalți. Nu ia în considerare beneficii sociale îndepărtate dacă interesul său momentan nu este servit. Nu tolerează ideea de disconfort, nici măcar temporar, pentru a-i proteja pe cei vulnerabili cu care în grandomania sa nu poate empatiza și care îi provoacă rușine, considerîndu-i o pată pe propria imagine. Necazul altuia nu îl privește, nici chiar atunci cînd îl provoacă. „Cu siguranță au făcut ei ceva ca să merite ce li se întîmplă!” este gîndul din spatele ochilor săi reci. Pentru monstru, nu există reguli, acestea sînt create doar pentru ceilalți. Sustrăgîndu-se de la ele, el caută să se „descurce” mai ușor, disprețuindu-i pe „fraierii” și pe „oile” care le respectă.

Privind schița realizată după trăsăturile descrise, constat cu uimire că recunosc în ea și pe autocratul nemilos, și pe abuzator, dar și pe anti-masker. Pentru cei care nu cunosc semnificația acestui ultim termen, el se referă la cel care se opune declarat purtării măștii în contextul pandemic actual și fie nu o poartă deloc, fie o poartă sporadic, necorespunzător (fără să acopere simultan și nasul, și gura), fie poartă o mască decorativă, din material subțire, neconform, care nu limitează transmiterea stropilor potențial virali și care protestează împotriva acesteia de cîte ori i se oferă ocazia.

Prin ce s-ar deosebi ei cînd nici unul nu poate empatiza cu cei în suferință? Toți trei produc rău fără mustrări de conștiință, savurînd senzația de putere și superioritate pe care comportamentele lor antisociale – conștientizate sau nu – o stimulează. Se simt speciali, mai presus de lege și de conduita morală, în baza unui ego flambat și distorsionat. Răstălmăcesc lucrurile în avantajul propriu și se poziționează ca victime îndreptățite atunci cînd nu li se dă satisfacție interesului lor individual deoarece contravine flagrant celui social. Deosebit de vocali și de intenși, aceștia discreditează cu tot felul de sofisme și fracturi logice eforturile celorlalți de a se proteja de efectele nocive produse de ei. Și autocratul, și abuzatorul, și anti-masker-ul pot explica în detaliu de ce procedează în acest mod și de ce modul lor de a proceda este, din punctul lor de vedere, cel mai bun și singurul valid, ignorînd complet efectele comportamentelor lor pe care nu și le asumă. Și unii, și alții se ghidează după reguli proprii, sustrăgîndu-se de la cele în beneficiul societății în ansamblu dacă nu-i servesc personal și pe moment. De reflectat.

Ana-Aurelia Huțanu, doctor în psihologie, este psiholog clinician și psiholog la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Creșteri și descreșteri
Noi, românii, avem vorba aceasta despre noi înșine, „Ce-am fost și ce-am ajuns”.
Sever jpg
Cazaban jpg
„Adame, unde ești?“ Imagini și simboluri ale căderii omului
Semnificativ foarte este faptul că Adam și Eva nu au rămas cu rezultatul artizanatului lor grăbit și ipocrit, legat de conștiința propriei vini.
Stoica jpg
Ungureanu jpg
Bătaia cea ruptă din rai
Toată această conştiinţă a violenței creează o imagine a societății românești
Popa jpg
Mărire și decădere în istoria contemporană a Rusiei
Sigur, Putin încearcă să justifice ideologic acest război, însă justificările sale sînt străvezii, inconsistente, necredibile.
Mîntuirea biogeografică jpeg
Aurul pur, urina sinceră
Amprenta creatorului va dispărea, opera de artă va arăta impecabil, dar autenticitatea ei va fi o iluzie.
p 10 WC jpg
Eul adevărat, eul autentic, eul perfect, eul dizolvat
David Le Breton evoca tentația „evadării din sine” ca „soluție la epuizarea resimțită în urma faptului de a trebui să fii în mod constant tu însuți”.
p 11 WC jpg
Autenticitate „Made in China”
Aceste grifonări rapide pe marginea conceperii autenticității în China sînt menite să arate că aceasta depășește antiteza paradigmatică dintre original și fals.
p 12 1 jpg
Autenticitatea românească între războaie: (dez)iluzii
Ce rămîne din subcultura românească interbelică a autenticității?
p 13 jpg
Biografiile culturale ale unui tricou
Un tricou alb de bumbac este la fel de banal, la o adică, și dacă are, și dacă nu are marca Kenvelo inscripționată pe față.
Bran Castle View of Countryside (28536914551) jpg
Pledoarie pentru metisaj
Scuze, dar nimeni sau nimic nu s-a născut dintr-unul…
640px Copyright (Simple English) Wikibook header png
Lista de supraveghere a raportului 301
Grație eforturilor noastre conjugate, România a reușit, după 25 de ani, să nu mai apară pe această „listă a rușinii”.
p 13 sus M  Chivu jpg
Două mesaje de la Greenpeace România
Oare cîți dintre noi nu s-au entuziasmat în fața unei oferte de 9 euro pentru un bilet de avion?
index jpeg 5 webp
„Turiști funerari”
Oare să rămînem acasă este cel mai cuminte lucru pe care l-am putea face spre binele planetei, adică al nostru?
p 10 M  Chivu jpg
Spovedania unui globe-trotter
Dar toate aceasta înseamnă că turismul de masă nu mai poate continua ca pînă acum, ci trebuie reinventat cu inteligență și sensibilitate.
997 t foto AN Stermin jpg
p 12 adevarul ro jpg
„Turiști mai puțini, impact economic mai mare” interviu cu Andrei BLUMER
Să caute destinații mai puțin populare și cu o ofertă bogată de experiențe în natură.
997 t foto Cosman jpeg
„One dollar” și o sticlă de apă
„One dollar”, atît este prețul unei sticle de apă de 0,5 litri în Cambodgia.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
p 10 jpg
Surpriza Bizanțului vesel
Nu s-a vorbit niciodată despre sexul îngerilor, în timpul asediului de la 1453 chiar nu avea nimeni timp de așa ceva.
p 13 jpg
„Cred că Cehov e mulțumit de spectacolul nostru“
Cehov este generos, are multe fațete și poți să-i montezi spectacolele în modalităţi stilistice foarte diferite.
p 14 jpg
E cool să postești jpeg
Să-ți asculți sau nu instinctul?
Totuși, urmînd ispita de a gîndi rapid, nu cădem oare în păcatul gîndirii pripite, în fapt un antonim pentru gîndire?

Adevarul.ro

image
Panourile solare, un dezastru ecologic care așteaptă să se întâmple? Ce spun experții
În timp ce sunt promovate în întreaga lume ca o armă crucială de reducere a emisiilor de carbon, panourile solare pot provoca un dezastru ecologic după 25-30 de ani, cât este durata lor de viață.
image
Cauzele cutremurelor din vestul României. INFP: „Asta pune o presiune enormă”
Cutremurul din Arad s-a simțit în Ungaria, Croația și Serbia. Seismologii explică ce cauze produc cutremurele din zona de vest a țării.
image
Cum a murit de fapt regele Decebal. Principalele ipoteze privind sfârșitul regelui dac
Decebal, regele dacilor, a murit în anul 106 d Hr, în urma înfrângerii în fața legiunilor romane, după două războaie epuizante. Deși, aparent, modul în care regele dac a murit este bine cunoscut, există mai multe ipoteze privind sfârșitul acestuia.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.