În numele generațiilor viitoare

Constantin STOENESCU
Publicat în Dilema Veche nr. 989 din 23 martie – 29 martie 2023
image

Aceia dintre noi care au prins în direct retorica propagandistică a regimului comunist își reamintesc că una dintre temele recurente era promisiunea unui „viitor luminos” la schimb cu sacrificiile și neajunsurile prezentului. Și pentru ca promisiunea să nu fie doar o iluzie și să capete o consistență cel puțin emoțională, acest viitor al bunăstării era plasat în orizontul temporal imediat următor al generației viitoare. Astfel, în intervalul celor patru decenii de comunism, fiecare generație a exersat promisiunea și a crezut din ce în ce mai puțin în ea, „viitorul luminos” devenind între timp un orizont prea îndepărtat, o formulă de uz dialectic golită de sens și rezervată pentru conformitate doar activiștilor falsei conștiințe. Eram convins că schimbările din anul 1989 consemnaseră și falimentul acestui mod de a vorbi. Nu credeam pe atunci că mă despărțeam doar de o fantasmă ideologică și că mă voi reîntîlni curînd cu „generațiile viitoare” într-o dezbatere conceptuală riguroasă. 

Am fost surprins atunci cînd, în vara anului 1990, prima mea „vară liberă” în care m-am grăbit să fac o călătorie în Occident, am ajuns întîmplător în mijlocul unei manifestări publice de stradă și am auzit un orator care striga în portavoce o lozincă prin care cerea clasei politice mai multă responsabilitate pentru generațiile viitoare. Iată, mi-am zis, stafia comunismului bîntuie încă sub diversele ei forme. Apoi am devenit atent la argumente și, deși reflexul acut al conștiinței mele era de a aduce în față contextul ideologic anterior și să caute un înțeles în cadrele conceptuale de care încercam să mă despart, mi-am dat repede seama că era vorba despre ceva propriu gîndirii politice occidentale și care venea de acolo, fără legătură cu forma ideologică din care scăpasem. 

De fapt, era prima mea întîlnire cu ideea de sustenabilitate așa cum fusese ea lansată în dezbatere în anul 1987 de către Raportul Națiunilor Unite intitulat „Viitorul nostru comun”, cunoscut sub numele de Raportul Brundtland. Se făcea acolo o distincție clară între modelul optimist al creșterii economice, dominant în primele decenii postbelice, dar pus la îndoială de primele semne că existau limite ale creșterii, în primul rînd din cauza epuizării resurselor, și un nou model al dezvoltării care lua în considerare relațiile dintre economie, societate și mediu pentru a redefini dezvoltarea drept satisfacere a nevoilor generației actuale fără a compromite însă capacitatea generațiilor viitoare de a-și împlini propriile nevoi. Chiar această perspectivă temporală a aducerii în discuție a generațiilor viitoare dinamizase dezbaterile din spațiul public și crease o nouă miză a acțiunilor societății civile, ceea ce a dus la creșterea presiunii asupra decidenților politici, grăbiți de evenimente să se sincronizeze cu noile așteptări. Destul de repede, în anul 1992, la Rio de Janeiro, a avut loc un Earth Summit, ocazie cu care noul concept al sustenabilității și-a început cariera la scară planetară. Era pentru prima dată în istoria umanității cînd un concept filosofic fusese atît de repede operaționalizat și trecut în agenda zilei.

Dezbaterea din spațiul public era dublată de una academică, aceasta din urmă, anterioară revendicărilor din agora, fiind orientată spre elucidarea conceptelor-cheie din arsenalul noilor teorii ale dezvoltării durabile și ale eticii mediului. Capul de afiș îl deținea, deloc surprinzător, dimensiunea etică a dezvoltării, în special ideea dreptății intergeneraționale. Pentru a o face intuitivă se recurgea la principiul economisirii enunțat de John Rawls la începutul anilor 1970: așa cum, într-o familie, părinții nu consumă toate resursele de care dispun, ci economisesc pentru a lăsa ceva copiilor, astfel încît aceștia să aibă suficiente oportunități pentru o viață mai bună, tot așa, la nivelul societății, trebuie să luăm în considerare o perspectivă intergenerațională și să acceptăm că nu este corect din punct de vedere moral să consumăm, aici și acum, oricît de mult dorim pentru satisfacerea nevoilor noastre actuale, fără a lua în considerare în vreun fel și nevoile generațiilor viitoare. 

Dar acest nou imperativ al moralității intra în conflict cu prejudecăți puternice care țineau chiar de spiritul constitutiv al societății occidentale, profund individualistă, în sensul pozitiv al prevalenței drepturilor persoanei, și puternic contractualistă, în sensul asumării responsabilităților în mod egal și cu reciprocitate de către părțile oricărei înțelegeri. Or, acum era propus un concept colectivist, cel de generație, și mai mult decît atît, era vorba despre generații viitoare, adică entități care nici nu existau încă și care nu aveau cum să fie părți responsabile într-un contract. De ce am fi responsabili față de asemenea constructe generaționale, amorfe, diverse și convenționale, și cum am putea oare să ne asumăm cu imparțialitate obligații față de generații care nici măcar nu s-au născut încă? Avem oare dreptul să limităm acțiunile noastre actuale și să ne impunem anumite constrîngeri în numele generațiilor viitoare? Și dacă o facem, care ar criteriile pe baza cărora luăm aceste decizii? Ne dăm îndată seama că ne plasăm într-un spațiu teoretic dominat de tot felul de incertitudini. Nu știm nici măcar care ar fi nivelul rezonabil al așteptărilor privind bunăstarea generațiilor actuale, în condițiile în care societatea este atît de diversă și trebuie să ținem seama de principiul diferenței, altfel ar însemna să ne reîntoarcem la utopia eșuată care promitea un egalitarism rudimentar. Cu atît mai mult, incertitudinea crește atunci cînd ne propunem să luăm în considerare nevoile generațiilor viitoare. Dacă ne gîndim numai la progresul tehnologic și la invențiile care duc la noi produse și nevoi, atunci este evident că nu putem pretinde că știm de pe acum care anume vor fi nevoile prioritare ale generațiilor viitoare. 

Și așa au trecut treizeci de ani de cînd teoretizăm asupra modelului dezvoltării sustenabile pornind de la ideea-pivot a dreptății intergeneraționale și încercăm noi politici publice și modele de management al resurselor. Firește, experiențele au fost numeroase, unele chiar radicale, iar între timp generațiile au trecut prin procesul firesc al înlocuirii biologice. Cum stăm acum? Cum privim spre generațiile viitoare? Cred că strategiile noastre s-au schimbat încet, dar au făcut-o într-o direcție bună, însă nu pentru că am ales rațional să fim ghidați de conceptul filosofic al dreptății intergeneraționale, ci pentru că a crescut presiunea unor crize în expansiune, de la ireversibilitatea epuizării resurselor tradiționale la schimbările climatice în desfășurare. 

Părerea optimistului ar fi că modelul consumerist, deși încă dominant, a început să sufere ajustări parțiale și locale și că, în prezent, asistăm la o coabitare a modelelor de comportament privind raportarea generațiilor actuale la generațiile viitoare. Tradiționalul „primum vivere”, principiul potrivit căruia trebuie să trăim cît se poate de bine acum și că avem dreptul să folosim resursele după cum dorim, a devenit un imperativ îndreptățit pentru noile proiecte de viață ale generațiilor post-comuniste: cei în vîrstă au dorit să recupereze deficitele de consum acumulate sub comunism, pe cînd cei tineri, ghidați în opțiunile lor de un marketing globalist agresiv, preiau cu entuziasm standardele consumeriste ale fericirii. Chiar și la nivel internațional sînt propuse justificări asemănătoare de către statele cu economii emergente care pretind că au și ele dreptul de a se dezvolta, adică să consume oricît de multe resurse și să polueze. Modelele alternative, deși incipiente și minoritare, de tip conservaționist sau ecologist, au forța de a disloca tendința consumeristă și își extrag energia nu numai din creșterea constrîngerilor economice generate de criza ecologică, dar și dintr-o resursă mult mai prețioasă, inefabilă și interioară, nimic altceva decît mințile celor care încep să conștientizeze provocările intervalului critic pe care îl parcurge civilizația umană. Oricît ar părea de paradoxal, deși generațiile viitoare sînt departe de noi și, aparent, ar mai putea aștepta, dacă noi nu vom acționa acum, atunci cînd le va veni rîndul vor fi deja în criză de timp, nu doar de resurse.  

Constantin Stoenescu este profesor univ. dr. la Facultatea de Filosofie a Universității din București și fost prodecan al acestei facultăți în perioada 2008-2016. Cea mai recentă carte publicată: Filosofie și ecologie. Concepte, explorări, aplicații (Editura Universității din București, București, 2019).

Mîntuirea biogeografică jpeg
Aurul pur, urina sinceră
Amprenta creatorului va dispărea, opera de artă va arăta impecabil, dar autenticitatea ei va fi o iluzie.
p 10 WC jpg
Eul adevărat, eul autentic, eul perfect, eul dizolvat
David Le Breton evoca tentația „evadării din sine” ca „soluție la epuizarea resimțită în urma faptului de a trebui să fii în mod constant tu însuți”.
p 11 WC jpg
Autenticitate „Made in China”
Aceste grifonări rapide pe marginea conceperii autenticității în China sînt menite să arate că aceasta depășește antiteza paradigmatică dintre original și fals.
p 12 1 jpg
Autenticitatea românească între războaie: (dez)iluzii
Ce rămîne din subcultura românească interbelică a autenticității?
p 13 jpg
Biografiile culturale ale unui tricou
Un tricou alb de bumbac este la fel de banal, la o adică, și dacă are, și dacă nu are marca Kenvelo inscripționată pe față.
Bran Castle View of Countryside (28536914551) jpg
Pledoarie pentru metisaj
Scuze, dar nimeni sau nimic nu s-a născut dintr-unul…
640px Copyright (Simple English) Wikibook header png
Lista de supraveghere a raportului 301
Grație eforturilor noastre conjugate, România a reușit, după 25 de ani, să nu mai apară pe această „listă a rușinii”.
p 13 sus M  Chivu jpg
Două mesaje de la Greenpeace România
Oare cîți dintre noi nu s-au entuziasmat în fața unei oferte de 9 euro pentru un bilet de avion?
index jpeg 5 webp
„Turiști funerari”
Oare să rămînem acasă este cel mai cuminte lucru pe care l-am putea face spre binele planetei, adică al nostru?
p 10 M  Chivu jpg
Spovedania unui globe-trotter
Dar toate aceasta înseamnă că turismul de masă nu mai poate continua ca pînă acum, ci trebuie reinventat cu inteligență și sensibilitate.
997 t foto AN Stermin jpg
p 12 adevarul ro jpg
„Turiști mai puțini, impact economic mai mare” interviu cu Andrei BLUMER
Să caute destinații mai puțin populare și cu o ofertă bogată de experiențe în natură.
997 t foto Cosman jpeg
„One dollar” și o sticlă de apă
„One dollar”, atît este prețul unei sticle de apă de 0,5 litri în Cambodgia.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
p 10 jpg
Surpriza Bizanțului vesel
Nu s-a vorbit niciodată despre sexul îngerilor, în timpul asediului de la 1453 chiar nu avea nimeni timp de așa ceva.
p 13 jpg
„Cred că Cehov e mulțumit de spectacolul nostru“
Cehov este generos, are multe fațete și poți să-i montezi spectacolele în modalităţi stilistice foarte diferite.
p 14 jpg
E cool să postești jpeg
Să-ți asculți sau nu instinctul?
Totuși, urmînd ispita de a gîndi rapid, nu cădem oare în păcatul gîndirii pripite, în fapt un antonim pentru gîndire?
p 10 jpg
Gîndirea artificială pripită: cu ChatGPT la taclale
Gîndirea pripită este un termen folosit pentru a descrie procesul de luare a deciziilor sau de trage concluzii în modul rapid și fără o analiză sau o examinare adecvată.
p 11 Petre Gheorghiu in rolul lui Zaharia Trahanache jpg
Pentru o istorie a „puținticăi (ne)răbdări”
Carol al II-lea: mare pripit, dacă ne luăm după renunțările la renunțările la Tron.
p 12 jpg
Altul mai bun nu avem
Observ că ne trăim viețile de cîtva timp ca într-un proces penal.
p 13 jpg
Judecata pripită, gîndirea automată
Permanent ni se cere acţiune rapidă, reacţie promptă. Şi cînd ne mai gîndim?
p 14 sus jpg
Antidotul judecății pripite
Judecata pripită, aș mai remarca, e nu doar extrem-subiectivă, ci și rareori inocentă, dar ăsta e un subiect pe care o să-l eludez de data asta.
640px Three Democratic bosses of Maryland seated and drinking from mugs   L  to R   George(?) N  Lewis, John S  Kelly, John J  Mahon LCCN2006683418 jpg
O lume a incluziunii e ca un sat mai mare
O lume inclusivă e poate ca un sat mai mare, care se construiește împreună, nu prin demonizare și nu pe Internet.

Adevarul.ro

image
Preotul care a jignit iubitorii de animale primește replica unui călugăr: „Ele nu l-au izgonit pe Iisus“
Mesajele publicate de preotul Matei Vulcănescu despre iubitorii de animale au stârnit controverse. Un călugăr de la Schitul Straja din Hunedoara arată de ce animalele trebuie iubite și nu disprețuite.
image
Fetiță lăsată de părinți în apă fierbinte, moartă în chinuri. Soții criminali au contestat arestarea
Doi soți din Călărași au fost trimiși în judecată pentru omor calificat, pentru că și-au lăsat fiica de 2 ani și 10 luni să moară în chinuri. În rechizitoriul procurorilor se menționează că fetița s-a aflat în agonie timp de mai multe ore.
image
Cum sunt relațiile în care femeia e mai în vârstă decât bărbatul
Într-o lume încărcată de prejudecăţi, rolul bărbatului într-o relație de cuplu este văzut ca fiind acela de a oferi protecție și stabilitate familiei și partenerei.

HIstoria.ro

image
De ce se urau de moarte Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş. Duşmănia lor apare într-un document de la Vatican!
Vlad Ţepeş, domn al Munteniei în trei rânduri, şi Ştefan cel Mare, voievodul care a condus Moldova timp de aproape jumătate de secol, au avut relaţii sinuoase, în funcţie de conjunctura politică a vremii şi de interesele administrative.
image
Château La Coste, în Provence: ce descoperire!
Ce e, până la urmă, Château La Coste? Un spaţiu magic, construit în jurul unei îndeletniciri cu tradiţie: facerea vinului.
image
Crucificarea lui Hristos i-a apărut în vis lui Salvador Dalí
Dalí a precizat că a avut un vis în care i-a fost dezvăluită importanța înfățișării lui Hristos astfel.