Falsul imperativ al tehnologiei

Pirjo HIIDENMAA
Publicat în Dilema Veche nr. 420 din 1-7 martie 2012
Falsul imperativ al tehnologiei jpeg

www.eurozine.com- de ce digitalizarea nu înseamnă neapărat sfîrşitul copyright-ului -

Să privim ceva mai de aproape la aşa-numita „moarte a cărţii“. Cînd vorbim despre moartea cărţii, vorbim despre moartea unui anumit obiect, a unui anumit format de editare sau a unei platforme? S-a terminat era cărţii tipărite, prezentată în forma „pagină cu pagină“? Va fi înlocuită de alt format, precum audiobook, e-book sau un fişier distribuit pe Internet?

Din punct de vedere tehnic, e deja o realitate: în fiecare an se vînd tot mai multe e-books, titlurile vechi sau epuizate se convertesc în e-books. Ceea ce nu face, totuşi, cartea vetustă. Deşi calităţile specifice ale obiectului dispar – nu mai deţii cartea, ci doar cumperi o licenţă pentru a o citi; nu mai ţii cartea la vedere pe raft; nu mai iei decizia de a citi o carte sau alta răsfoindu-le în librărie sau bibliotecă – de fapt, se schimbă doar platforma de distribuţie.

Şi-atunci nu cumva aşa-zisa „moarte a cărţii“ se referă doar la dispariţia unui anumit format sau mod de prezentare? Mai citeşte cineva rînd cu rînd un text lung, liniar? Poate cărţile în ansamblu – conţinînd poveşti sau informaţii dintr-un anumit domeniu – nu mai sînt relevante pentru cititor... Pentru cursurile lor, studenţii citesc articole pe Internet, iar pentru a se distra accesează site-uri cu muzică şi filme. În loc să vorbim despre moartea cărţilor, n-ar fi mai potrivit să vorbim despre schimbarea obişnuinţelor de lectură? Textele, cunoaşterea, poveştile şi alte forme de conţinut literar sînt totuşi vii. Literatura încă înfloreşte, ca şi cititul: oamenii se bucură de poveşti şi caută cărţile care conţin cunoaştere.

„Moartea cărţii“ s-ar putea referi la schimbarea rolului autorului. O operă nu mai poate fi creată de un singur autor care trudeşte în camera sa, ci construită în colaborare cu alţii, aşa cum demonstrează Wikipedia şi alte formate enciclopedice asemănătoare. Totuşi, e nevoie încă de profesionişti care să-şi expună cunoştinţele, şi nu orice text e considerat literatură, nu orice om care scrie e considerat autor. În continuare a scrie este o specializare care cere practică şi experienţă. Există o cerere permanentă de scriitori profesionişti, chiar dacă natura muncii lor se schimbă, iar autorul poate deveni un specialist în societatea informaţională, care lucrează în reţeaua textelor multifuncţionale şi cu multe faţete.

Cu toate că producerea lor şi alte circumstanţe s-au schimbat în multe privinţe, cărţile, literatura, cititul şi scrisul sînt încă de o importanţă crucială. Literatura a existat înainte de inventarea tiparului şi nu va fi eliminată de schimbarea platformei sau a tehnologiei. Odată ce umanitatea a intrat în era comunicării scrise, nu mai există cale de întoarcere. Intensificarea limbajului comun solicită mesaje independent de timp şi loc. Limbajul scris şi literatura cumulează idei şi le dezvoltă ulterior. Moartea acestui canal de comunicare e de neimaginat. 

Biţii amestecă lumea literară

Digitalizarea a transformat şi munca scriitorului, şi distribuţia cărţii. Schimbările tehnologice au pus în discuţie principiul copyright-ului: conţinutul digital ar trebui, după aşteptările unora, să fie liber, fără compensare ori remuneraţie. În lumea cărţilor tipărite şi a informaţiei tipărite, puţini sînt cei care se aşteaptă să obţină o lucrare gratuit. Dar în societatea informaţională accesul la informaţie, artă şi cultură e uneori privit ca un drept fundamental al cetăţenilor, dreptul de a avea aceste informaţii gratis. S-ar părea că a apărut un nou imperativ tehnologic: dacă este posibil să copiezi fişiere pentru uz personal şi să le distribui, ar trebui să fie deopotrivă permis şi legal; şi fără plată.

Chiar dacă digitalizarea transformă lumea, există totuşi diferite motive pentru a menţine copyright-ul.

Autorii au dreptul la o compensare financiară a muncii lor. Acest drept trebuie păstrat indiferent de formatul operei – digital sau tipărit. E nevoie de modele de afaceri flexibile pentru a facilita existenţa paralelă a unor practici editoriale diferite pentru diferite cîmpuri ale artelor şi ştiinţelor. Literatura ne este necesară pentru înţelegerea şi interpretarea unei lumi tot mai complexe. Civilizaţia are nevoie de scriitori – de aceia care descriu şi documentează realitatea, de aceia care prezintă alternative şi interpretări critice, ca şi de aceia care ne oferă o evadare din realitate. Accesul cititorilor la cultură şi informaţie trebuie păstrat în aşa fel încît oricine să poată obţine, legal şi fără mari eforturi, operele pe care le doreşte pentru uz personal. Accesul la cultură este o condiţie a democraţiei.

Autorul are dreptul la o compensaţie

Autorii au drepturi asupra operelor lor şi trebuie să fie în măsură să le cedeze altora aceste drepturi în felul pe care îl doresc. Organizaţiile autorilor recomandă ca fiecare drept – dreptul de a publica o operă tipărită, de a publica un e-book, de traducere sau adaptare etc. – să fie negociat separat. Din păcate, drepturile digitale sînt adesea transferate unui editor ca produs secundar al cărţii tipărite, chiar dacă editorul nu are intenţia de a folosi aceste drepturi. Acest tip de transfer automat este un impediment în utilizarea operei de către autor.

Cei care pun sub semnul întrebării copyright-ul adesea accentuează faptul că încasările din copyright rareori asigură un nivel de trai decent. Chiar şi în limbile cele mai răspîndite, puţini autori îşi cîştigă existenţa din vînzarea cărţilor. În limbile „mici“, situaţia e şi mai acută. În timp ce drepturile de autor intră în funcţiune în momentul apariţiei operei, sumele din vînzări devin disponibile după o anumită perioadă de timp. E limpede, copyright-ul nu se poate baza pe vînzări; dimpotrivă, copyright-ul îi conservă autorului dreptul de a negocia termenii prin care îşi poate transfera opera, fie cu editorul, fie direct cu cititorii.

Lumea editorială devine tot mai centralizată, ceea ce are un impact puternic asupra încasărilor şi a capacităţii de negociere a autorilor. Editorii se îndreaptă spre un oligopol în care o mînă de case editoriale mari domină piaţa globală. Producţia de masă îşi întăreşte poziţia prin faptul că îşi asigură autorii, le editează operele, le tipăresc şi le vînd. Marii editori deţin adesea cele mai importante canale de distribuţie, precum librăriile şi lanţurile de chioşcuri, şi sînt în măsură să facă publicitate cărţilor şi autorilor prin intermediul propriilor ziare şi reviste.

Pe lîngă marile case de editură, există editori mici a căror activitate se bazează pe idealuri sau pe devotamentul faţă de ceea ce fac. Succesul acestor edituri mici se sprijină pe munca asiduă a proprietarilor lor. În acest peisaj editorial foarte divizat, este greu pentru autori să negocieze ori să caute alternative. Singura valoare de schimb a autorilor este dreptul asupra operei lor şi asupra vînzării acestui drept.

Literatura e mai mult decît un produs

Literatura este o condiţie de existenţă a societăţii şi culturii şi nu trebuie lăsată la bunul plac al pieţei. Rolul non-ficţiunii ilustrează semnificaţia culturală a literaturii. Operele care au de-a face cu educaţia, cu calificarea profesională, cu dezvoltarea personală sînt necesare, chiar dacă ele nu se vînd întotdeauna în cantităţi mari. Diversele profesii au nevoie de cunoaştere specializată; diferitele grupuri lingvistice au nevoie de păstrarea propriilor culturi, chiar dacă există un număr limitat de vorbitori ai limbii respective. Păstrarea diversităţii lumii ne cere să conservăm utilizarea diferitelor limbaje. Cărţile, literatura, cunoaşterea şi artele solicită, de asemenea, politici culturale care să rezolve problemele legate de viaţa şi securitatea socială a autorilor.

Cititorul trebuie să aibă acces la literatură şi este în interesul tuturor ca utilizarea operelor literare să fie promovată în toate modurile posibile. Distribuţia operelor digitale sau digitalizate creează noi posibilităţi de promovare, dar trebuie să fie în acord cu respectarea drepturilor de autor. Spre a le da cititorilor acces deplin la opere, avem nevoie de practici clare şi uşor de utilizat pentru a respecta legalitatea. De aceea e nevoie de un sistem comprehensiv prin care licenţele să fie acordate deţinătorilor de drepturi asupra operelor, iar utilizatorul să aibă încredere că acel conţinut este legal.

Lumea editorială este supusă unor schimbări majore. Autorii nu mai au nevoie de un editor pentru operele lor, ci le pot publica direct online sau în formatul convenţional. S-ar putea să fie nevoie de noi canale de marketing şi alte metode de distribuţie. Operele tipărite pot fi republicate în formă digitală.

Administrarea drepturilor de autor are nevoie de legislaţie. În ţările nordice, extinderea sistemului de licenţiere colectivă pare a fi cea mai bună cale. Pentru a face licenţierea să funcţioneze, avem nevoie de evidenţe şi de sisteme de căutare spre a-i identifica pe autori cît mai eficient posibil. Operele „orfane“ nu fac excepţie; ele au nevoie de protecţie şi licenţiere în acelaşi mod ca şi celelalte. Întrucît cititorii au nevoie de acces uşor la opere, este crucial ca utilizarea legală a operelor să fie fără efort, iar regulile să fie transparente.

Oricare ar fi eventualele soluţii pentru digitalizarea, distribuţia şi utilizarea operelor, toţi cei care activează în domeniu trebuie să fie conştienţi de posibilităţi şi de riscuri. Problemele legate de copyright trebuie să fie abordate cu grijă înainte de a face o investiţie. 

Accesul deschis – un caz special

Multe institute de cercetare şi unii finanţatori ai cercetării militează pentru principiul accesului deschis la informaţii; rezultatele cercetărilor finanţate din fonduri publice trebuie să fie disponibile în mod liber tuturor. Acesta este singurul caz în care principiul accesului deschis se aplică şi nu există motive pentru a-l extinde şi la alte tipuri de opere sau la alte moduri de a produce cunoaştere. Au fost propuse două tipuri de reglementare pentru accesul deschis.

Opera apare într-o publicaţie web disponibilă cititorului în regim de gratuitate. Dacă opera apare într-o publicaţie comercială trebuie stocată pe web (pe pagina autorului, a unei instituţii sau a altui agent) astfel încît să fie disponibilă tuturor fără plată. Alte texte, prezentări, discursuri, planuri etc. produse în instituţiile de cercetare trebuie de asemenea să fie stocate în astfel de arhive web.

Trebuie să observăm că şi textele cu acces deschis disponibile în regim de gratuitate sînt acoperite de copyright. Celelalte referinţe şi convenţii care respectă drepturile de autor trebuie de asemenea păstrate. Identificarea unor asemenea materiale solicită practici explicite, astfel încît autorii să poată fi identificaţi şi să se facă trimitere la ei, chiar dacă nu e vorba despre o utilizare comercială.

Limitele protecţiei prin copyright sînt şi ele supuse discuţiei. Perioada de 70 de ani (după moartea autorului) a fost pusă sub semnul întrebării din mai multe motive. Au fost propuse scurtarea radicală a perioadei de protecţie sau nici o protecţie. Marii editori internaţionali au militat, dimpotrivă, pentru perioade mai lungi. Din punctul de vedere al autorului, este imperativ ca perioada de protecţie să înceapă de la moartea autorului, nu de la prima publicare a operei. Popularitatea unei anumite opere poate fi impredictibilă; de exemplu, opera de tinereţe a unui poet poate deveni „populară“ peste decenii, cînd autorul îşi publică memoriile. Schimbările în modă sau în curentele de opinie pot de asemenea să reînvie o operă veche şi să o transforme într-un succes. Pare nerezonabil ca autorul să privească, fără a avea nici un drept şi fără să încaseze nici un ban, la felul cum alţii îi vînd opera, aşa cum s-ar întîmpla dacă perioada de protecţie ar fi scurtată.

Ce înţelegem prin „utilizarea digitală“ a operelor? Bibliotecile digitalizează opere şi le distribuie cititorilor. Termenul utilizat este „digitalizare în masă“. Asta se întîmplă în aproape toate ţările europene. Sensul acestor practici nu este clar şi există mai multe concepte de bibliotecă digitală. Ar trebui ca digitalizarea să fie restrînsă la opere fără copyright? Sau, dacă operele aflate încă sub copyright sînt digitalizate, ar trebui să existe practici diferite pentru cele care nu se mai găsesc în formă tipărită şi pentru cele care încă se mai tipăresc? Există mai multe metode de a distribui opere în formă digitală. Cititorul poate obţine doar dreptul de a citi opera; în alte sisteme, poate avea dreptul să copieze opera în propriul computer sau, alteori, să o printeze. E clar că utilizatorii finali beneficiază de pe urma distribuţiei operelor digitale: în şcoli şi universităţi, studenţii pot citi operele imediat, cărţile sînt disponibile online şi cititorii sînt eliberaţi de constrîngerile impuse de timp şi spaţiu.

Există deja diferite nevoi de a avea acces online la opere. În viitor, vor apărea noi căi de a produce şi consuma online literatura, în toate cîmpurile dezvoltării umane – educaţie, profesie, distracţie, crearea de noi opere etc. Vor exista deopotrivă utilizări comerciale şi noncomerciale ale operelor. Cărţile pot fi stocate în baze de date pentru vizualizare şi căutare sau pot fi livrate cititorilor prin intermediul diverselor tehnologii.

În dezbateri recente, s-au propus alternative la sistemul de copyright: taxe fixe pentru cultură plătite de toţi cetăţenii spre a obţine accesul la conţinutul digital; taxe pe broadband; donaţii plătite de fani direct artiştilor şi autorilor; şi altele. Asemenea propuneri nu sînt realiste. Deşi a fost criticat, sistemul de copyright este deocamdată cel mai bun. Dacă va apărea o propunere mai adecvată, va trebui să fie discutată de către toţi cei care au interese în acest domeniu – autorii şi creatorii avînd un rol crucial de jucat.

Pirjo Hiidenmaa este preşedinta Consiliului European al Scriitorilor (http://www.europeanwriterscouncil.eu).

Apărut în Eurozine (www.eurozine.com
© Pirjo Hiidenmaa
© Eurozine (www.eurozine.com)

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Creșteri și descreșteri
Noi, românii, avem vorba aceasta despre noi înșine, „Ce-am fost și ce-am ajuns”.
Sever jpg
Cazaban jpg
„Adame, unde ești?“ Imagini și simboluri ale căderii omului
Semnificativ foarte este faptul că Adam și Eva nu au rămas cu rezultatul artizanatului lor grăbit și ipocrit, legat de conștiința propriei vini.
Stoica jpg
Ungureanu jpg
Bătaia cea ruptă din rai
Toată această conştiinţă a violenței creează o imagine a societății românești
Popa jpg
Mărire și decădere în istoria contemporană a Rusiei
Sigur, Putin încearcă să justifice ideologic acest război, însă justificările sale sînt străvezii, inconsistente, necredibile.
Mîntuirea biogeografică jpeg
Aurul pur, urina sinceră
Amprenta creatorului va dispărea, opera de artă va arăta impecabil, dar autenticitatea ei va fi o iluzie.
p 10 WC jpg
Eul adevărat, eul autentic, eul perfect, eul dizolvat
David Le Breton evoca tentația „evadării din sine” ca „soluție la epuizarea resimțită în urma faptului de a trebui să fii în mod constant tu însuți”.
p 11 WC jpg
Autenticitate „Made in China”
Aceste grifonări rapide pe marginea conceperii autenticității în China sînt menite să arate că aceasta depășește antiteza paradigmatică dintre original și fals.
p 12 1 jpg
Autenticitatea românească între războaie: (dez)iluzii
Ce rămîne din subcultura românească interbelică a autenticității?
p 13 jpg
Biografiile culturale ale unui tricou
Un tricou alb de bumbac este la fel de banal, la o adică, și dacă are, și dacă nu are marca Kenvelo inscripționată pe față.
Bran Castle View of Countryside (28536914551) jpg
Pledoarie pentru metisaj
Scuze, dar nimeni sau nimic nu s-a născut dintr-unul…
640px Copyright (Simple English) Wikibook header png
Lista de supraveghere a raportului 301
Grație eforturilor noastre conjugate, România a reușit, după 25 de ani, să nu mai apară pe această „listă a rușinii”.
p 13 sus M  Chivu jpg
Două mesaje de la Greenpeace România
Oare cîți dintre noi nu s-au entuziasmat în fața unei oferte de 9 euro pentru un bilet de avion?
index jpeg 5 webp
„Turiști funerari”
Oare să rămînem acasă este cel mai cuminte lucru pe care l-am putea face spre binele planetei, adică al nostru?
p 10 M  Chivu jpg
Spovedania unui globe-trotter
Dar toate aceasta înseamnă că turismul de masă nu mai poate continua ca pînă acum, ci trebuie reinventat cu inteligență și sensibilitate.
997 t foto AN Stermin jpg
p 12 adevarul ro jpg
„Turiști mai puțini, impact economic mai mare” interviu cu Andrei BLUMER
Să caute destinații mai puțin populare și cu o ofertă bogată de experiențe în natură.
997 t foto Cosman jpeg
„One dollar” și o sticlă de apă
„One dollar”, atît este prețul unei sticle de apă de 0,5 litri în Cambodgia.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
p 10 jpg
Surpriza Bizanțului vesel
Nu s-a vorbit niciodată despre sexul îngerilor, în timpul asediului de la 1453 chiar nu avea nimeni timp de așa ceva.
p 13 jpg
„Cred că Cehov e mulțumit de spectacolul nostru“
Cehov este generos, are multe fațete și poți să-i montezi spectacolele în modalităţi stilistice foarte diferite.
p 14 jpg
E cool să postești jpeg
Să-ți asculți sau nu instinctul?
Totuși, urmînd ispita de a gîndi rapid, nu cădem oare în păcatul gîndirii pripite, în fapt un antonim pentru gîndire?

Adevarul.ro

image
Panourile solare, un dezastru ecologic care așteaptă să se întâmple? Ce spun experții
În timp ce sunt promovate în întreaga lume ca o armă crucială de reducere a emisiilor de carbon, panourile solare pot provoca un dezastru ecologic după 25-30 de ani, cât este durata lor de viață.
image
Cauzele cutremurelor din vestul României. INFP: „Asta pune o presiune enormă”
Cutremurul din Arad s-a simțit în Ungaria, Croația și Serbia. Seismologii explică ce cauze produc cutremurele din zona de vest a țării.
image
Cum a murit de fapt regele Decebal. Principalele ipoteze privind sfârșitul regelui dac
Decebal, regele dacilor, a murit în anul 106 d Hr, în urma înfrângerii în fața legiunilor romane, după două războaie epuizante. Deși, aparent, modul în care regele dac a murit este bine cunoscut, există mai multe ipoteze privind sfârșitul acestuia.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.