Europa, nonformalul şi cîteva efecte asupra României

Andrei POPESCU
Publicat în Dilema Veche nr. 481 din 3-8 mai 2013
Europa, nonformalul şi cîteva efecte asupra României jpeg

„Scopul educaţiei este acela de a înlocui o minte goală cu o minte deschisă.“

Malcom Forbes

„Învăţăm“ sau ne „educăm“ nonformal? Dacă ne uităm, atît în practică, dar şi în documentele europene care tratează zona de nonformal, termenul cel mai des folosit e cel de „învăţare“ (learning), mai degrabă decît cel de „educaţie“ (education), aşa cum e folosit în limba română. Poate părea o diferenţă minoră, dar, de cele mai multe ori, indică o atitudine care poate spune destul de multe.

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbi Române, găsim următoarele definiţii:

● „educáţie s.f. educare; influenţare sistematică şi conştientă a dezvoltării facultăţilor intelectuale, morale şi fizice ale copiilor şi tineretului; totalitatea metodelor folosite în acest scop; (p. ext.) culturalizare, ridicare metodică a nivelului ideologic, cultural, profesional; faptul de a dezvolta facultăţile morale, intelectuale şi fizice ale unui om, ale unui popor etc.“

● „învăţáre, învăţări, s. f. Acţiunea de a (se) învăţa şi rezultatul ei; instruire, învăţătură, studiu, învăţat.“

De ce e importantă diferenţa? Cînd vorbim despre educaţie, ne referim la o abordare „sistemică“, ce presupune o serie de proceduri, un sistem reglementat şi ierarhizat (nu poţi merge la facultate dacă nu ai terminat liceul, cel puţin nu în România) şi instituţii care desfăşoară acest proces. Ceea ce, prin definiţie, îi dă o tentă oarecum... oficială, căci centrul de greutate este sistemul.

De cealaltă parte, învăţarea e un proces continuu, se desfăşoară pe toată durata vieţii, avînd în centru „omul“, cel care învaţă mereu, bazîndu-se pe experienţa sa anterioară.

UNESCO definea, în 1997, educaţia prin învăţarea nonformală ca fiind constituită din „orice activităţi educaţionale organizate şi susţinute care nu corespund exact la ceea ce numim educaţie formală. Aceasta poate fi realizată în cadrul sau în afara instituţiilor de educaţie şi se adresează persoanelor de toate vîrstele. (...) Învăţarea nonformală nu urmează un sistem ierarhizat şi poate diferi ca durată, fără a implica în mod obligatoriu certificarea rezultatelor învăţării.“

A nu se înţelege greşit. Cele două elemente nu sînt antagonice, ele completîndu-se unul pe celălalt, alături de învăţarea informală. (Care, spre deosebire de cea nonformală, apare „spontan“, fără să ne fi propus acest lucru – de exemplu, cînd mergem în concediu, învăţăm implicit, fără să ne fi propus anterior, o mulţime de lucruri despre cultura şi istoria locului vizitat.)

Tocmai acest fapt este evidenţiat la nivel european: cele trei elemente coexistă şi se completează în mod natural. În traducere liberă, ele pun în practică o vorbă înţeleaptă din folclorul românesc: „Omul, cît trăieşte, învaţă.“ În anul 2001, Comisia Europeană a definit învăţarea pe tot parcursul vieţii (lifelong learning) drept un proces care „cuprinde toate activităţile de învăţare desfăşurate de-a lungul vieţii cu scopul de a creşte cunoştinţele şi a îmbunătăţi abilităţi, competenţe şi/sau calificări în scop personal, social sau profesional.“

Putem observa (cel puţin) trei aspecte din această definiţie, unde, la nivel naţional, avem destul de mult de recuperat: în primul rînd, în momentul în care am încheiat parcursul formal de educaţie (indiferent că acesta se opreşte la şcoala generală, liceu, facultate etc.) nu încetăm să învăţăm ca adulţi (inclusiv prin programe de formare profesională). În al doilea rînd, scopul educaţiei – şi mai ales al învăţării – nu e strict legat de piaţa muncii. A fi parte a unei comunităţi sau a fi satisfăcut pe plan personal sînt lucruri la fel de importante. În al treilea rînd, cunoştinţele sînt o parte importantă în procesul de învăţare, dar nu singura – dezvoltarea de abilităţi, competenţe şi atitudini fiind cea care schimbă ceva în viaţa reală.

Dacă abordăm ultimul aspect: ştiaţi că există şcoli în Europa unde, ca parte a materiilor de studiu pentru copiii de 10 ani, se află masajul? Şi nu e vorba de şcoli cu profil special. Iar motivaţia n-are nici o legătură cu dorinţa de a dezvolta competenţe profesionale în acest domeniu. Este dată mai degrabă de nevoia de a modela o atitudine. Masajul presupune atingere, iar contactul direct cu alte persoane duce, de obicei, la o mai bună cunoaştere şi acceptare. Cu atît mai important dacă e vorba de copii de etnii sau rase diferite. În acest fel, prin masaj se dezvoltă, la viitorul adult, atît abilităţi sociale de interacţiune cu cei din jur, cît şi o atitudine antidiscriminatorie.

Cunoştinţele sînt importante, fără îndoială. Pentru ca ele să fie valorificate la adevăratul lor potenţial, e nevoie şi de dezvoltarea abilităţilor de viaţă. Cu alte cuvinte, e nevoie de dezvoltarea modului în care le folosim în viaţa de zi cu zi. Învăţăm la şcoală că 2 plus 2 egal 4. Poate fi o informaţie seacă – sau poate deveni o informaţie foarte valoroasă în momentul în care mergem la cumpărături.

Revenind la Europa... Importanţa procesului de învăţare pentru dezvoltarea personală, profesională, dar şi pentru creşterea coeziunii sociale e evidenţiată prin strategia europeană pentru educaţie şi formare, în cadrul căreia a fost dezvoltat şi un sistem de opt competenţe-cheie (funcţional din 2006). Primele patru (comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbi străine, competenţa matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnologia – competenţe digitale) se regăsesc destul de mult şi în sistemul educaţional românesc. Ele sînt completate de alte patru tipuri de competenţe, unde învăţarea nonformală ar putea avea un cuvînt important de spus: a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice, iniţiativă şi antreprenoriat, conştientizare şi expresie culturală.

În anul 2010, a fost lansat ELLI (European Lifelong Learning Index – Indicele European pentru Învăţare pe Parcursul Întregii Vieţi), care analizează unde se situează statistic toate ţările membre în funcţie de patru tipuri de competenţe (piloni): a învăţa să ştii (learning to know – care acoperă în special sfera educaţiei formale), a învăţa să faci (learning to do – aspecte profesionale, practici la locul de muncă), a învăţa să fii (learning to be – dezvoltare personală) şi a învăţa să trăieşti cu cei din jur (learning to live together – coeziune socială). Probabil că nu e o surpriză majoră faptul că România este pe ultimul loc. Ceea ce poate surprinde este că, dacă luăm în considerare punctajul primit de fiecare dintre cei patru piloni pentru România, a învăţa să ştii (unde se investesc cele mai multe resurse) se află pe ultimul loc.

Una dintre provocările majore ale Europei este legată de modul în care se poate face recunoaşterea experienţei dobîndite în contexte nonformale şi informale. Există şi o recomandare a Consiliului European, elaborată în acest sens din decembrie 2012: pînă în anul 2018, fiecare stat membru trebuie să dezvolte un sistem naţional de validare a învăţării, realizate în afara cadrului formal. Această tendinţă a căpătat o nouă turnură odată cu instalarea crizei şi, implicit, cu creşterea şomajului.

Uşor de spus, mai greu de făcut. În urmă cu ceva timp, circula pe Internet o caricatură în care, în faţa unui domn îmbrăcat la patru ace, stăteau un peşte, o maimuţă, un elefant, o focă, un cîine etc. iar domnul le spunea: „Pentru a oferi şanse egale, toţi trebuie să treceţi acelaşi test: va cîştiga cel care ajunge primul în vîrful copacului.“

Unul dintre avantajele învăţării în contexte nonformale e dat de flexibilitatea cadrului în care se desfăşoară şi a activităţilor care se pot realiza. Avantaj care se transformă într-o mare provocare în momentul în care doreşti să îţi fie recunoscute abilităţile dezvoltate, deoarece majoritatea instrumentelor de evaluare lucrează cu standarde. O parte dintre practicieni se teme de faptul că validarea poate duce la „formalizarea“ învăţării nonformale. Cum e posibil să menţii un echilibru corect între un proces autonom de învăţare, creativitate şi posibilitatea unei recunoaşteri oficiale a experienţei dobîndite în acest fel?

Dezbaterea e în plină desfăşurare. Deşi există abordări diferite de la o ţară la alta, o serie de paşi au fost făcuţi de CEDEFOP (Centrul European pentru Formare şi Dezvoltare Profesională) prin crearea unui Ghid european de validare şi a unui Inventar de metode de validare. În mod surprinzător, România se afla, în 2010, pe cea de-a doua treaptă (din patru) în ceea ce priveşte punerea în practică a unui sistem de recunoaştere.

Punînd toate aceste informaţii cap la cap, putem trage concluzia că, la nivel european, învăţarea pe tot parcursul vieţii se referă la o persoană în întregul său, cu toate faţetele: personal, social şi economic/profesional. Educaţia formală joacă un rol important, dar trebuie completată de învăţare în context nonformal şi informal, pentru atingerea potenţialului nostru prin experienţă şi descoperire directă a lumii în care trăim zi de zi.

În acest sens, sînt dezvoltate politici şi strategii care sînt sprijinite şi printr-o serie de mecanisme, inclusiv prin instrumente financiare precum Fondul Social European sau programe precum „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii“ sau „Tineret în Acţiune“. Şi, pentru a da Cezarului ce-i al Cezarului, într-o bună măsură, prin intermediul acestor politici şi instrumente europene, România a (re)intrat în contact cu învăţarea în context nonformal.

Andrei Popescu este coordonator în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Foto:FDSC

Mîntuirea biogeografică jpeg
Azi, cu gîndul la mîine
Preocuparea pentru sustenabilitate are, în tot cazul, o natură problematizantă, interogativă, deschisă, care nu poate decît să placă „omului cu dileme”.
Green office space jpg
Despre sustenabilitate, azi
Consumul sustenabil nu presupune, implicit, o renunțare la consum, ci presupune, mai degrabă, o schimbare a comportamentului consumatorilor
p 14 Uzina electrica Filaret WC jpg
Electrificarea Bucureștiului
Orașul București a fost iluminat succesiv cu: lumînări de seu, păcură, uleiuri grele, petrol și electricitate.
Construction workers raising power lines   DPLA   fd565d9aa7d12ccb81f4f2000982d48a jpg
Uzina de Lumină – o istorie de peste un secol
Drept urmare, Uzina de Lumină a continuat să funcționeze doar ocazional, în caz de avarii în sistem, pînă în 1973, cînd, după 74 ani, și-a încheiat definitiv funcționarea.
p 10 jpg
În numele generațiilor viitoare
Cum privim spre generațiile viitoare?
p 12 WC jpg
Monahismul. Sustenabilitatea perenă
Tensiunile legate de ceea ce numim acum sustenabilitate și reziliență au existat dintotdeauna, fără îndoială.
p 11 BW jpg
Sfîrșitul războiului cu natura
Tăiem păduri în timp ce aducem în țară și îngropăm sau ardem mii și mii de tone de deșeuri.
marius jpg
Ecranul vieții noastre
Era anul 1923 cînd un imigrant rus, pe nume Vladimir K. Zworykin (1888-1982), angajat al unui centru de cercetare american din Pittsburg, a patentat iconoscopul, prima cameră de televiziune electronică.
p 10 Truta WC jpg
Mica/marea istorie a TVR
Un tezaur fabulos, aș zice, o adevărată mină de aur pentru cineva care s-ar încumeta să scrie o istorie extinsă a televiziunii din România.
p 11 Preutu jpg
„Televiziunea nu trebuie concurată, trebuie folosită”
Cultul personalității liderului se resimțea și în cele două ore de program TV difuzate zilnic.
Family watching television 1958 cropped2 jpg
p 13 Negrici jpg
Ecranism și ecranoză
Din nou, patologia ecranozei. Se întrevede oare vreun leac pentru această psihoză de masă?
p 14 Ofrim jpg
Cutia cu spirite
La începuturile cinematografiei, spectatorii nu suportau să vadă prim-planuri cu fețe de oameni, cu mîini sau picioare.
p 15 Wikimedia Commons jpg
Artă cu telecomandă sau jocurile imaginii
Arta strînge în jurul ei, dar o face pe teritoriul ei, în condițiile ei. Pentru lucrarea de artă fundalul e muzeul, galeria, biserica, cerul liber; pentru televizor, e propria ta amprentă, intimă și unică.
E cool să postești jpeg
O oglindă, niște cioburi
Pe de altă parte, blamînd lipsa de valori și societatea pervertită, nu vorbim și despre o comoditate a pesimismului?
p 10 WC jpg
Pe vremea mea, valoarea n-avea număr!
Valoarea mea s-a redus deodată la impactul asupra „bateriei“ corpului unui om.
p 11 jpg
„Privatizarea” valorilor: o narațiune despre falșii campioni ai bunului-simț
Mulți cred că generația mea e anomică. Nu e adevărat, și pe noi ne ajută istoria, în felul nostru.
p 12 Ofelia Popii in Faust adevarul ro jpg
„Nu mai avem actorii de altădată.” Avem alții!
O să ajungeți la concluzia mea: nu mai avem actorii de altădată, avem alții!
Photograph of young people working inside of an office, Clarkesville, Habersham County, Georgia, 1950   DPLA   0bad432e7cd39b19c5d20e318441d7f2 004 jpeg
Despre aparenta lipsă a valorilor
Nu (prea) știm cum va arăta sistemul de valori al lumii de mîine. E însă bine de știut că va fi altfel.
p 14 WC jpg
Privește cerul!
Acolo, în cerul inimii, merită să fie rînduiți eroii.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Dorințe, vocații, voințe și realități
În orice caz, una dintre concluzii ar fi și că întotdeauna e bine să fii foarte atent la ceea ce-ți dorești.
p 10 Facultatea de Drept WC jpg
Vocație
Uneori, așa e, prea tîrziu. Dar este vorba, pînă la urmă, de misterul vieții, de farmecul ei, ar zice unii, de pariul care este ea însăși, ar zice alții. E viața.
p 11 Cabana Podragu WC jpg
Ce vrei să te faci cînd vei fi mare?
Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? Gunoier. Trebuie să recunosc că rima cu rentier.
p 12 sus jpg
Apele care dorm. Despre conversie-reconversie profesională şi nu numai
Evident, mi-am pus ȋntrebarea ce s-ar fi ȋntîmplat cu mine, cu cariera şi destinul meu dacă rămîneam inginer.

Adevarul.ro

image
„Capra cu trei iezi“, locul 1 pe Netflix. Publicul fie îl iubește, fie îl urăște: „Un film ce n-ar fi trebuit să existe“ FOTO
La fel ca alte pelicule românești lansate pe platforma de streaming, producția horror „Capra cu trei iezi“ a împărțit telespectatorii în două tabere.
image
Cele mai romantice zodii. Te vor face să te simți cea mai iubită persoană
Oricine își dorește să iubească și să fie iubit, însă unele persoane sunt capabile să ofere iubire peste imaginația partenerului. Nativii acestor patru semne zodiacale sunt considerați cei mai romantici.
image
Vremea se schimbă radical: un val de aer polar lovește România. Ce ne așteaptă: unde se anunță viscol și îngheț
Schimbare radicală a vremii. De astăzi, aerul tropical din nordul Africii va fi înlocuit treptat de o masă de aer rece, polar, dinspre nordul Europei. Se anunță frig neobișnuit, îngheț la sol și ninsori.

HIstoria.ro

image
Basarabia în anul 1917. Atunci când Unirea nu se întrevedea
Colapsul economic cauzat de starea de război, criza alimentară care a debutat în toamna anului 1916 și tensiunea politică crescândă au creat o situație explozivă în Imperiul Rus, care a culminat cu răsturnarea autocrației țariste, în urma Revoluției ruse din februarie 1917.
image
Populația Bucovinei în perioada stăpânirii austriece
În perioada stăpânirii austriece s-au modificat substanțial atât structura etnică, cât și cea confesională a populației din Bucovina, iar efectul cel mai nefast a fost asupra populației românești.
image
Cauza morții lui Ludwig van Beethoven, dezvăluită de un studiu ADN / VIDEO
Examinarea unor mostre de ADN, extrase din câteva șuvițe de păr ale lui Ludwig van Beethoven, a dezvăluit cauza morții legendarului compozitor german.