Etica în business, din perspectivă euro-atlantică – o evaluare succintă

Mihai G. POPA
Publicat în Dilema Veche nr. 684 din 30 martie - 5 aprilie 2017
Etica în business, din perspectivă euro atlantică – o evaluare succintă jpeg

Business-ul și etica apar braț la braț în aceste zile în spațiul euro-atlantic. Acest tandem între domenii care la prima vedere par diametral opuse a deschis o nouă eră în teoria business-ului la nivel mondial. Activitatea economică are un scop benefic în esență, deoarece, la momentul în care omul a început s-o practice, a făcut-o din necesitate, a optat în mod natural pentru a găsi o cale spre progres și pentru a-și îmbunătăți condițiile de existență. Problemele apar însă în momentul în care modul de derulare și scopul afacerii sînt deviate de la regulile consimțite de societate, astfel generîndu-se efecte negative.

Să ne amintim că nu a trecut prea mult timp de la ultima mare criză economică globală. Timpul ne-a confirmat că, în situații de acest gen, oamenii își aduc aminte cu precădere de reguli și, mai mult, încep să invoce teorii de istorie contrafactuală pe fondul neaplicării acestor norme care ar fi putut opri declanșarea evenimentului nedorit. Universitățile și centrele de cercetare elaborează studii ample, presa de specialitate dedică adevărate foiletoane fenomenului, toată planeta dezbate! Ca un dat, imediat după momentul confirmării declanșării crizei financiare în septembrie 2008, lumea întreagă a luat în discuție suma de reguli ce trebuia aplicată preventiv. Federal Reserve – Banca Centrală a Statelor Unite – a fost pusă sub presiune pentru consolidarea rapidă a reglementărilor specifice activităților de pe piața financiar-bancară, deși aceste chestiuni puteau fi foarte simplu discutate cu ani de zile înainte să apară problema majoră în cadrul domeniului respectiv. Ca efect, în Statele Unite, printre primele măsuri care au fost creionate pentru a combate marea criză economică din 2008 s-au aflat și cele referitoare la regulile de etică în business. Pe lîngă măsurile specifice momentului de stimulare financiară, de disciplină fiscală, de susținere a producției, de protejare a forței de muncă etc. au fost invocate și aspectele de etică în afaceri care fuseseră ignorate de bună seamă mulți ani la rînd, deci se poate spune că în același timp cu criza financiară era în derulare și o veritabilă criză morală. Printre măsurile de obținere a unei conduite corecte în business aplicate de Statele Unite s-au aflat, la acel moment, cele privind schimbarea modului de obținere a împrumuturilor bancare, relevant fiind modul în care au fost acordate creditele tip „subprime“ în cadrul cărora, deși se conștientiza de către creditori că debitorii lor vor avea mari dificultăți în rambursarea datoriilor, totuși le-au acordat în ideea transferării acestor creanțe către alți creditori. La nivel global au fost luate o serie de măsuri, iar ca rezultat, în Europa a apărut o nouă viziune asupra programelor de implementare a regulilor etice în business. Astfel, pe 5 octombrie 2010, în Raportul Parlamentului European referitor la criza financiară, economică și socială, într-o propunere de rezoluție referitoare la recomandările privind măsurile și inițiativele care trebuiau luate, se preciza că printre cauzele crizei economice erau considerate „multiplicarea, în sectorul financiar, a conflictelor de interese, de interese personale (vested interests) și a cazurilor de actori «prea apropiați pentru a vorbi» (too close to talk), care a contribuit, în unele cazuri, la agravarea crizei“ și că nu s-au respectat reguli de bază în domeniul financiar deoarece „orice economie de piață funcționează cel mai bine dacă este însoțită de o reglementare convenită în mod democratic, transparentă și pe mai multe paliere, corelată cu o etică și o morală sănătoase, care încurajează sistemele financiare și economice solide și nu afectează economia reală“. Practic, prin acest document se oficializa faptul că era vorba nu numai de o criză economică și socială, dar și de una de natură etică.

De asemenea, Statele Unite au reprezentat „laboratorul“ unde s-au elaborat noile politici în etica business-ului domeniului medical. Aceste principii referitoare în mod special la transparența activităților în domeniul industriei medicale au influențat puternic ethos-ul de afaceri din Europa. Ținînd cont de contextul precizat anterior în privința crizei financiare, multe domenii de business au reacționat, iar cel al sistemului medical a reprezentat un model elocvent în sensul în care trend-ul regulilor etice a pătruns și în Europa. Drept urmare, în anul 2010, în Statele Unite, la propunerea a doi senatori (unul democrat și altul republican!), apare setul de reguli denumit Sunshine Act, prin care se stabilesc regulile principale, cu accent deosebit pe latura etică a modului în care se interacționează între mediul de afaceri și personalul medical în cadrul activităților specifice industriei medicale. Elementul de noutate a constat în introducerea unui mecanism de transparentizare a plăților și a eventua­lelor relații de interese din cadrul acestei industrii. Scopul acestui act este aducerea la lumină a potențialelor conflicte de interese și a altor elemente cu impact negativ în vederea scăderii costurilor serviciilor medicale și implicit a protejării beneficiarilor acestor servicii. Aproape insesizabil, în anii imediat următori, țările din Europa au implementat în activitatea industriei medicale aceste principii de etică vehiculate inițial în Sunshine Act din Statele Unite ale Americii. Franța, Germania, Marea Britanie, Portugalia și, mai spre est, Slovacia au fost printre primele țări care au împrumutat aceste idei și le-au introdus în codurile de bune practici ale industriei, iar unele chiar în legislația națională. Nu a mai trecut mult timp și Asociația Europeană a Industriei Farmaceutice, denumită EFPIA, a decis punerea în aplicare a acestor principii la nivelul UE. În acest sens, în anul 2014 a fost elaborat Codul de transparenţă EFPIA, ce constituie practic un angajament prin care companiile membre ale acestei asociații la nivel european au decis să facă publice transferurile de valoare către profesioniştii şi organizaţiile din domeniul medical. Încă o dată, mediul euro-atlantic s a regrupat în jurul unor idei comune, iar de data aceasta în realizarea unor coduri de etică în business.

Acum, în tot acest context, dacă ar fi să se gîndească viceversa, vorba lui Nenea Iancu, necesitatea aplicării acestor reguli etice nu mai poate fi ignorată. Tolerarea unor excese, indiferent de domeniul social în care se manifestă, s-a dovedit a nu fi o opțiune pentru societate. Fie că se ia în discuție domeniul politic, fie domeniul social sau cel economic, pînă la urmă se poate observa că marile tulburări au apărut de-a lungul timpului și pe fondul nerespectării unor minime criterii etice și al lipsei unor reglementări specifice.

Etica în business este menită să ofere persoanei o judecată corectă în raport cu partenerii, cu statul și, nu în ultimul rînd, cu beneficiarii acestor activități care pînă la urmă sînt cei mai importanți, respectiv clienții. Dar ce este mediul de afaceri? Acesta nu se rezumă numai la afacerile din mediul privat, ci și la business-ul din mediul public. Astfel, un cadru corect de desfășurare a activităților nu oferă beneficii doar clienților unor anumite bunuri și servicii din mediul privat, ci și cetățenilor statului, pentru că business-ul realizat de către stat îl are ca principal beneficiar pe omul cetății. După fiecare mare criză s-a observat că au fost nesocotite aceleași valori etice, iar societatea s-a reașezat de fiecare dată, și-a impus noi norme, noi reglementări, prin politici cu rigoare sporită. Totuși, acest lucru este ca și cum un grădinar și-ar ridica gardul din ce în ce mai mult de la un an la altul pentru protejarea legumelor împotriva unei cîrtițe. De aceea nu trebuie pierdut din vedere că cel care acționează în fapt în mediul de afaceri este individul persoană fizică și abia ulterior societatea comercială sau entitatea, de ce fel o fi ea. Astfel, în etica afacerilor ar trebui vizat întîi individul și, pe cale de consecință, abia ulterior politicile globale ale marilor actori din domeniu. Albert Einstein era de părere că: „The fate of humanity is entirely dependent upon its moral development“.

Analizînd toate acestea, dilema care se prefigurează este dacă să se continue cu preponderență elaborarea programelor la nivel global, macro, sau să se insiste și pe latura individuală de educare a persoanei ca pion al acestui mare joc economic, prin programe de educare în scop preventiv. O soluție din ce în ce mai vehiculată în ultimul timp, în cadrul programelor de conformitate din marile corporații, promovează educația și conștientizarea importanței acestor reguli la nivel individual. Iar un element mult mai important este reprezentat de consimțirea regulilor de etică de către fiecare în parte, prin corectarea unde este cazul a comportamentului referitor la activități simple, de rutină, mergînd gradual pînă la cele complexe, în sensul valorizării importanței prevenției. În orice caz, etica în business și-a cîștigat un loc aparte, putînd fi considerată una dintre provocările gîndirii business-ului în viitor. 

Mihai G. Popa este expert în drept corporativ, director juridic și de conformitate al companiei Bayer, speaker în cadrul conferințelor de dreptul afacerilor. A publicat diverse articole în domeniul eticii și dreptului afacerilor.

Foto: Flickr

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Dar dacă ești tînăr, sărac și bolnav?
Salvează tinerețea – vîrsta la care se spune că poți orice – chiar orice nenoroc sau chiar orice nefericire?
p 10 jpg
Povara tinereții
Copilăria se încheie, adesea, abrupt, după o vacanță de vară – tinerețea se consumă lent, se îngemănează cu bătrînețea firesc, insesizabil.
16781709398 92dac8f6bb c jpg
Primăvară în decembrie
„Femeile au devenit mai puțin interesate de machiaj și mai mult de frumusețea în ansamblu, cea care radiază din interior spre exterior, spre ideea de wellness.”
p 11 jpg
Note despre „încă”
De-ar fi să trebuiască să cred totuși în ceva și tot n-aș (putea) crede în Dumnezeu! Intuiție, vanitate, consolare – ține aceasta de vîrstă?
p 12 jpg
Tinerețea are coloană sonoră
Sînt părți de suflet în legătură cu care vom fi mereu subiectivi.
640px Pierre Auguste Renoir The Boating Party Lunch jpg
Simțire și nepăsare
Se spune că tinerețea, la fel ca și copilăria, nu e conștientă de ea însăși, că abia mai tîrziu ajungi să ți le amintești cu nostalgie și să le apreciezi adevărata valoare.
p 13 jpg
Oase ușoare ca ale păsărilor
Îi privesc atentă pe oamenii foarte tineri.
2722374996 d24e7fdf0e c jpg
Tinerii bătrîni și bătrînii tineri Cum mai măsurăm tinerețea?
Cred că merită să pledăm și, mai mult, e destul de limpede faptul că nu există o compartimentare netă a tinereții și a bătrîneții dată de vîrste și condiții, ci ele există simultan, în orice moment al vieții.
50294010101 132de799e7 c jpg
Anii ’90
Anii ’90 s-au încheiat pe 31 decembrie în Piaţa Revoluţiei, cînd deasupra noastră şi sub egida PRO TV-ului s-a înălţat un înger kitsch.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Învățături fără dezvăț
Trăim o vreme în care toți credem cu tărie că educația este esențială.
p 10 credit C  Hord jpg
p 11 credit C  Hord jpg
Pedagogia juridică între învăț și dezvăț
Avizele Consiliului Legislativ, în măsura în care ar fi urmate, sînt o bună premisă pentru creșterea calității legilor adoptate de Parlament.
p 13 credit C  Hord jpg
Seducția. Didactica nova?
Profesorul trebuie să fie el însuși seducător.
p 14 credit C  Hord jpg
Nu mai mîngîiați cercul!
Orice rol este făcut dintr-o continuă modelare a sensibilităţii interioare.
Mîntuirea biogeografică jpeg
Jurnal de glande și hormoni
Glandele endocrine și hormonii sînt o bună metaforă a importanței lucrurilor „mărunte”.
DS jpg
Minunatele isprăvi ale Adrenalinei (basm suprarenal)
Avea în ea atîta energie fata asta cît să transforme repausul într-un motor puternic.
640px Human mind, Human Universals png
p 11 sus jpg
Despre iubire, cu rigla si compasul. O încercare de endocrinologie euclidiană
Omul de știință stă drept, rezistă seducției misterioase și pune problema clar: în ce constă chimia acestei biologii?
p 12 sus jpg
Despre iubire și alte droguri
Iubirea romantică motivează o serie nesfîrșită de alegeri individuale și joacă un rol fundamental în elaborarea planurilor noastre de viață.
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Hormonii: „dirijorii” lichizi care ne schimbă corpul fizic și istoria
În epoca de formare a operei italiene, rolurile feminine erau interpretate de bărbați castrați, deveniți astfel eunuci.
640px Bloodletting 1 298x300 jpg
Profilul hormonal
Hormonii îți schimbă comportamentul sau comportamentul îți modifică profilul hormonal?
All Art is Erotic (Unsplash) jpg
Avem erotism în arta românească?
Cum rămîne totuși cu senzația că eroticul și erotismul au ocolit arta românească?
E cool să postești jpeg
Logica bunului-simț
De ce este logic să avem bun-simț chiar într-o societate care își pierde din ce în ce mai mult această noțiune?
p 10 jpg
Drumul în sus
E adevărat că bunul-simț nu poate fi construit fără simțul comun.

Adevarul.ro

remus grigorescu a murit FOTO Facebook Raducanu B  jpg
A murit un celebru traducător de filme piratate. Ce meserie avea în realitate Avocatul 31
Devenit celebru ca traducător de filme piratate, cunoscut sub pseudonimul Avocatul 31, Remus Cătălin Grigorescu a murit după o grea suferință, la 50 de ani. Puțină lume știe că bărbatul era în viața reală chiar avocat.
shutterstock 2114384846 jpg
Tacticile de război ale Rusiei îi expun slăbiciunile militare. Cum le justifică oficialii ruși
După ce și-a văzut spulberate speranțele de a captura Kievul, Moscova a apelat la distrugerea totală a Ucrainei, doar că această tactică este doar o manifestare a neputinței, scrie The Guardian.
dani otil
Marea dilemă a lui Dani Oțil după ce i-au picat din cer 15.000 de euro: „O fi vreo moștenire?“
Dani Oțil, simpaticul prezentator TV, se ală în mare dilemă. Nu știe ce să facă după ce într-un cont de-al său au apărut 15.000 de euro. Nici banca nu a reușit să-l lămurească, motiv pentru care Dani se teme să se atingă de ei.

HIstoria.ro

image
Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor
Fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor a fost scoaterea de sub cenușă a orașului roman Pompeii, redus la tăcere în vara lui 79 de erupția vulcanului Vezuviu.
image
Drumul spre Alba Iulia: Cum au ajuns românii la Marea Adunare Națională
Așa cum se înfățișează din literatura memorialistică, majoritatea delegaților ori participanților sosesc la Alba Iulia cu trenul. Numai cei din așezările aflate la distanțe mici călătoresc cu alte mijloace de transport.
image
Noiembrie 1918: O lume în revoluție
1918, așa cum este creionat de literatura memorialistică, este anul unei lumi în plină revoluție. Desfășurată de la un capăt la celălalt al continentului european, revoluția este inegală și îmbracă diverse forme.