Energie şi comunitate - interviu cu Martin ZMELIK

Publicat în Dilema Veche nr. 555 din 2-8 octombrie 2014
Energie şi comunitate   interviu cu Martin ZMELIK jpeg

Ce înseamnă CEZ?

Acronimul tradus din limba cehă înseamnă Centralele Electrice Cehe. 

Cîte ceva despre istoricul companiei.

Grupul CEZ este un conglomerat energetic consacrat şi integrat, cu sediul principal în Republica Cehă, care desfăşoară operaţiuni în mai multe ţări din centrul şi sud-estul Europei şi în Turcia. Principalele sale activităţi sînt producerea, distribuţia şi comercializarea energiei electrice şi termice, a gazului natural, şi mineritul. 

Cultura corporatistă este orientată spre siguranţă, performanţă şi optimizarea continuă a eficienţei interne. În acelaşi timp, activităţile comerciale ale grupului sînt guvernate de standarde etice stricte, incluzînd acţiuni responsabile faţă de comunităţile locale, faţă de societate şi faţă de mediul înconjurător. În desfăşurarea activităţilor sale comerciale, acesta încurajează principiile dezvoltării durabile, susţine eficienţa energetică, dezvoltă tehnologii noi, contribuie la dezvoltarea societăţii în ansamblu, şi creează un mediu favorabil pentru evoluţia profesională a angajaţilor săi.

În Republica Cehă, companiile Grupului CEZ sînt implicate în extracţia şi comercializarea resurselor minerale, producţia şi distribuţia energiei electrice şi termice, tranzacţionează energie electrică şi alte materii prime, furnizează energie electrică, termică şi gaze naturale către consumatorii finali şi oferă şi servicii auxiliare. Portofoliul de producţie include centrale nucleare, pe cărbune, pe gaz, hidro şi din surse regenerabile. Pentru a asigura un succes continuu pe piaţa din Republica Cehă, care este crucială pentru Grupul CEZ în ceea ce priveşte interesele de afaceri, portofoliul de producţie şi reţelele de distribuţie sînt supuse unui program extensiv de retehnologizare, îmbunătăţire şi dezvoltare, incluzînd pregătirile pentru construirea de noi surse nucleare.

La nivel internaţional, Grupul CEZ se concentrează în mod deosebit pe pieţele din centrul şi sud-estul Europei, unde operează în principal în zonele de distribuţie, furnizare, producţie şi tranzacţionare de energie electrică. Grupul este proprietarul sau coproprietarul unor active în zona de producţie şi distribuţie în Polonia, România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia şi Turcia. 

De cînd şi de ce e Grupul CEZ prezent în România? Unde anume în România?

Grupul CEZ este prezent pe piaţa românească încă din anul 2005, odată cu preluarea companiei de distribuţie Electrica Oltenia SA, care, după procesul de transformare, asigură alimentarea cu energie electrică a şapte judeţe: Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vîlcea şi Teleorman.

Afacerile Grupului CEZ în România sînt reprezentate de cele opt companii – CEZ Distribuţie, CEZ România, CEZ Vînzare, CEZ Trade, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development şi TMK Hydroenergy Power. Acesta a investit, în zona Dobrogea, la Fîntînele, Cogealac şi Grădina, 1,1 miliarde de euro în realizarea celui mai mare parc eolian pe uscat din Europa, cu o putere totală instalată de 600 MW. În 2011, Grupul CEZ în România a achiziţionat 100% din pachetul de acţiuni al companiei care deţine sistemul hidroenergetic de lîngă Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, format din patru microhidrocentrale (Grebla, Crăinicel 1, Crăinicel 2 şi Breazova) şi amenajările hidro aferente de la Trei Ape, Gozna, Valiug şi Secu, avînd o capacitate totală instalată de aproximativ 18 MW şi o producţie de circa 70 GWh/an. Grupul CEZ a investit în reabilitarea complexului de hidrocentrale de la Reşiţa, în scopul creşterii eficienţei, capacitatea de producţie ridicîndu-se la peste 22 MW după finalizarea procesului de modernizare.

În perioada în care a fost preluată Electrica Oltenia, mă ocupam de consolidarea şi supravegherea achiziţiilor CEZ în afara graniţelor Republicii Cehe şi am avut ocazia să cunosc îndeaproape, chiar de la preluare, activitatea companiei, cît şi echipa care a pus bazele transformării Electrica Oltenia în companiile CEZ de astăzi. În 2010, cînd am avut oportunitatea de a alege o ţară din portofoliul extern al Grupului CEZ în care să implementez proiecte de optimizare şi rafinare a proceselor, am ales fără ezitare România, pentru că atitudinea oamenilor de aici m-a convins că mă voi integra perfect şi îmi voi putea duce la bun sfîrşit misiunea. Îmi amintesc că, după privatizare, am avut o discuţie cu cineva din România, care m-a întrebat dacă sînt conştient că Oltenia e o regiune „aparte“ a României, cu firi puternice şi tenace. Şi pot să vă spun şi azi ce am răspuns şi atunci: sînt impresionat de modul în care echipa noastră locală îşi urmăreşte obiectivele şi de dedicarea pe care o manifestă în livrarea rezultatelor. Tot în Oltenia am văzut un sentiment aparte de mîndrie faţă de propria valoare, sentiment pe care nu l-am mai întîlnit la fel de pregnant în alte zone sau ţări. Complet justificat, pentru că specialiştii noştri din România sînt adevăraţi exportatori de know-how la nivelul Grupului CEZ. Şi încă un lucru important: în Oltenia am învăţat că hora poate să aibă mai mult de cinci paşi. Şi ştiţi cum se spune, dacă te prinzi în ea, trebuie să ţii ritmul pînă la capăt.

Ce alte sisteme de măsurare a consumului de energie a introdus CEZ faţă de alte companii şi care sînt avantajele acestora?

Din dorinţa de a oferi servicii de cea mai bună calitate şi de a reduce pierderile de energie electrică au fost montate, pînă în prezent, în judeţul Dolj, aproximativ 13.000 de contoare inteligente. Aceste contoare oferă posibilitatea citirii la distanţă şi a asigurării datelor pentru facturarea clienţilor. Citirile se realizează cu precizie, fără a afecta consumatorul şi se transmit automat, transmisia datelor fiind securizată şi eliminîndu-se eventualele erori de citire. 

Sunt reduse totodată pierderile de energie electrică şi se pot realiza comenzi la distanţă pentru deconectarea/reconectarea clienţilor, iar eventualele defecţiuni sînt monitorizate în timp real şi, astfel, apare posibilitatea optimizării schemelor de distribuţie a energiei electrice.

Cum valorifică CEZ alte forme de energie, în special pe cea eoliană?

În Dobrogea, ca şi în Caraş-Severin, producem energie verde. Investiţia noastră de 1,1 miliarde de euro în Parcul Eolian CEZ din Dobrogea înseamnă aproape 10% din cota de energie verde pe care România şi-a asumat să o producă, în conformitate cu directiva europeană. Mai mult, parcul eolian construit de CEZ în România este cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, marcînd un moment important în evoluţia energeticii la nivel european. Construcţia a început în 2008, reunind peste 400 de specialişti de renume din România şi din străinătate, iar prima turbină dintre cele 240 instalate a fost conectată la reţea în luna iunie 2010. Şantierul a fost finalizat în decembrie 2012, cînd parcul eolian a devenit complet funcţional. Mai mult decît energia verde produsă, Parcul Eolian CEZ înseamnă peste 190 km de drumuri de acces construite, 215 km de cabluri subterane, 7 staţii de transformare de 33/110 kV şi o staţie de transformare de 110/400 kV la Tariverde.  

Care este atitudinea CEZ faţă de mediu? Ce acţiuni a întreprins în această privinţă?

Respectarea legislaţiei în domeniu, menţinerea Sistemului de Management al Mediului implementat, modernizarea reţelelor de distribuţie, precum şi investiţiile în domeniul energiei regenerabile au fost principalele direcţii de acţiune în acest sens. Au fost realizate programe pentru modernizarea echipamentelor şi instalaţiilor, în principal pentru reducerea potenţialului de poluare, creşterea gradului de reciclare şi reducerea impactului asupra mediului înconjurător.

În vederea limitării eventualelor poluări accidentale cu ulei în staţiile de transformare se asigură stocuri permanente de material absorbant biodegradabil 100%.

Au fost alocate fonduri importante pentru desfăşurarea de programe pentru eliminarea sau înlocuirea echipamentelor care nu sînt conforme cu cerinţele CE privind restricţiile de utilizare a substanţelor periculoase (RoHS), sau în instalaţii care utilizează echipamente cu SF6 (gaz din protocolul de la Kyoto). Pentru a elimina poluările accidentale şi emisiile de gaze cu efect de seră, acestea sînt monitorizate în mod constant.

De asemenea, pentru a reduce atît consumul de resurse naturale, cît şi al emisiilor de carbon în atmosferă, a fost încurajată folosirea videoconferinţelor, telefoanelor, e-mail-urilor sau a maşinilor în sistem carpool.

Începînd cu octombrie 2013, sediile administrative CEZ sînt dotate cu „căsuţe“ pentru colectarea deşeurilor de baterii şi acumulatori (DBA), amplasate la parterul sediilor CEZ. Angajaţii sînt îndrumaţi să depoziteze bateriile şi acumulatorii care nu mai sînt de folos în aceste „căsuţe“ şi ulterior, deşeurile sînt preluate de o firmă specializată.

CEZ are o importantă componentă comunitară. Care sînt domeniile principale în care se desfăşoară aceasta şi de ce e importantă? 

Programele CSR pe care le dezvoltă Grupul CEZ în România exprimă cu fidelitate misiunea de responsabilitate socială a organizaţiei, aceea de a ne apropia de oamenii din comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea. Dezvoltăm proiecte cu impact pozitiv pe termen lung asupra comunităţii, orientate în cinci mari direcţii: sănătate, educaţie, mediu, infrastructură şi cultură. În mare parte dintre proiectele noastre, voluntariatul angajaţilor CEZ este o componentă esenţială pentru că ne place să comunicăm, să ne implicăm şi să fim aproape de oameni. Experienţa pe piaţă, apropierea de membrii comunităţilor şi dorinţa de a face o diferenţă în bine ne-au adus la ceea ce astăzi numim „Energie pentru Bine“ – mai mult decît o platformă de CSR – un deziderat şi un angajament al nostru faţă de comunitate. Ne atrag acele proiecte sustenabile, care au un impact semnificativ pe termen lung pentru o parte cît mai mare a comunităţii locale, care răspund unor nevoi stringente ale comunităţii şi schimbă în bine vieţile oamenilor.  

Ce a făcut CEZ relevant în domeniul sănătăţii? 

Acestea se numără printre proiectele cele mai dragi nouă: am început cu înfiinţarea Centrului Medical de Permanenţă de la Cogealac, judeţul Constanţa, şi am continuat cu trei spitale, unde am pus umărul la modernizarea condiţiilor medicale (Spitalul Judeţean de Urgenţă Caraş-Severin,  Spitalul Judeţean de Urgenţă Dolj, Clinica de Pediatrie „Filantropia“ din Craiova). Pentru acestea, am cumpărat echipament medical de ultima generaţie şi mobilier nou.

Dar al educaţiei? 

Am început prin a sprijini proiecte de educaţie ecologică în rîndul elevilor din Rîmnicu Vîlcea, apoi am susţinut educaţia civică introdusă de AIESEC Craiova în şcolile şi liceele craiovene, pentru ca, odată cu extinderea portofoliului în producţia de energie din resurse regenerabile, să demarăm şi un proiect de educaţie ecologică împreună cu Asociaţia MaiMultVerde în şcolile din judeţul Constanţa. Au urmat o serie de grădiniţe şi şcoli renovate şi echipate cu materiale didactice şi multimedia din judeţele Constanţa şi Caraş-Severin, iar în cele mai defavorizate comunităţi din judeţele Dolj şi Mehedinţi îi invităm din 2012 pe prichindei să urce în Caravana cu Poveşti şi să descopere lumea basmelor, un proiect prin care ne propunem să le deschidem apetitul pentru lectură şi educaţie. Poveştile le sînt citite chiar de manageri ai Grupului CEZ în România, care profită de ocazie să sărbătorească alături de cei mici momente cu însemnătate istorică, precum Ziua Unirii, Ziua Naţională etc.

Aţi construit cuiburi pentru berze? Care este povestea lor?

Grupul CEZ în România acordă o atenţie sporită instalaţiilor şi activităţilor noastre din ariile naturale protejate, reducînd riscurile asupra biodiversităţii.

Liniile noastre de tensiune reprezintă un risc pentru păsările de mari dimensiuni (în special barza albă, specie protejată în Europa), dar la proiectarea liniilor de joasă şi medie tensiune luăm în calcul măsuri de ocrotire a păsărilor sălbatice, sau le modernizăm pe cele existente, prin amenajarea de cuiburi şi locuri de popas. 

De asemenea, operatorul de distribuţie a energiei electrice din regiunea Olteniei a sprijinit Societatea Ornitologică Română (SOR) în demersurile de protejare şi conservare a uneia dintre cele mai ameninţate specii de păsări din Europa: şoimul dunărean (Falco cherrug), implicîndu-se activ într-un proiect de protejare şi conservare a acestuia – „LIFE Conservarea şoimului dunărean în nord-estul Bulgariei, Ungaria, România şi Slovacia“. În luna august 2014 au fost montate cuiburi artificiale pentru şoimul dunărean pe liniile de înaltă tensiune în cîteva zone din judeţul Olt. 

În parcul eolian se monitorizează ecosistemul, în special păsările, migraţia acestora, hrănirea, reproducerea şi comportamentul lor. În acest sens, CEZ a încheiat un contract cu o firmă de specialitate, iar raportarea datelor se face trimestrial către autorităţile române de mediu.

Ce-şi propune CEZ să facă în România în viitor? 

Obiectivul nostru este să ne consolidăm portofoliul actual prin optimizarea continuă a proceselor interne, continuarea investiţiilor în reţeaua de distribuţie a energiei electrice, reducerea pierderilor şi, ca o noutate, proiecte de eficienţă energetică care au un potenţial semnificativ de dezvoltare în România şi care pot aduce economii în consumul naţional de pînă la 62%. România este una dintre ţările cele mai intensive energetic la nivel european, de aceea cred că sectorul energetic naţional trebuie să se concentreze pe scăderea consumului şi pe reducerea pierderilor, precum şi pe selectarea unor proiecte inteligente, cum ar fi microunităţile de producţie. De exemplu, în sistemul de iluminat public se poate obţine un control mult mai bun al consumului şi al costurilor prin măsuri de eficienţă energetică. Acelaşi lucru îl pot spune şi despre sistemul de încălzire. Dar, cel mai important, punerea în practică a acestor proiecte poate contribui la stimularea competiţiei economice dintre micii producători, ceea ce va conduce la o dezvoltare tehnică şi producţie de masă în viitor. Nevoia de proiecte de eficienţă energetică va fi cu atît mai evidentă pentru companii în contextul liberalizării pieţei, cînd preţurile vor avea o tendinţă ascendentă, iar această nevoie va stimula un management energetic mai performant. Cele mai recente estimări arată că România poate economisi între 5 şi 7 miliarde de euro prin aplicarea unor măsuri de eficienţă energetică.  

Martin Zmelik este Country Manager şi Preşedinte al Directoratului CEZ România. 

a consemnat Iaromira POPOVICI

image png
„O vîscozitate, sau altceva analog”
Înlocuirea unei piese de schimb presupune îndeobște oprirea mașinăriei, „scoaterea din priză” a ansamblului care trebuie reparat.
p 10 jpg
Grefe, transplant, înlocuiri de organe
Dimineața, doctorii își pun repede la loc „piesele” și pleacă la drum.
p 11 jpg
Despre viața eternă. Un creier în borcan
ă mă salvez în cer? Păi, ce discutăm noi aici, domnule, neuroștiințe, filosofie, transumanism sau teologie? În halul ăsta am ajuns? Doamne ferește!
p 12 jpg
Făpturi de unică folosință
Dar pentru a fi, realmente, mai buni, trebuie să găsim ieșirea din labirint.
image png
Poema centralei
Am găsit-o aici, montată de fostul proprietar, și va împlini în curînd 22 de ani.
p 13 jos  la Prisecaru jpg
Piese de schimb
Sperăm ca prin aceste considerații elementare să vă fi trezit dorința de a afla mai multe aspecte legate de acest capitol și curiozitatea de a urmări mai îndeaproape subiectul.
p 14 jpg
(Sub)ansambluri cognitive
Omul nu mai este, poate, măsura tuturor lucrurilor.
p 16 foto C  Mierlescu credit MNLR jpg
Cu ură și abjecție
Mă amuz și eu, dar constatativ, de un alt episod, grăitor, zic eu, cît zece.
image png
Groapa, cazul și centenarul
Eugen Barbu (20 februarie 1924 – 7 septembrie 1993) este, probabil, cel mai detestabil și mai controversat scriitor român din postbelicul literar românesc.
p 10 adevarul ro jpg
Dilemele decadenței
Există aici, poate, o secretă soteriologie la confiniile cu sensibilitatea decadentă, și anume credința că printr-o înălțare estetică deasupra oricărei etici contingente.
p 11 WC jpg
„Biografia detestabilă” și „opera admirabilă”
Groapa, cîteva nuvele din Oaie și ai săi ori Prînzul de duminică, parabolele decadente Princepele și Săptămîna nebunilor sînt titluri de neocolit.
p 12 Pe stadionul Dinamo, 1969 jpg
Montaje despre un mare prozator
Din dorința de a da autenticitate însemnării, autorul s-a slujit și de propria biografie. Cititorul va fi înțeles astfel semnificația primului montaj.
p 13 Eugen Barbu, Marcela Rusu, Aurel Baranga foto Ion Cucu credit MNLR jpg
Ce trebuie să faci ca să nu mai fii citit
Nu cred că Barbu e un scriitor mare, dar Groapa rămîne un roman bun (preferata mea e scena nunții) și pînă și-n Principele sînt pagini de foarte bună literatură.
p 14 credit MNLR jpg
Cele trei „Grații” ale „Împăratului Mahalalei”
Se pune, astfel, întrebarea ce ratează și unde ratează acest scriitor: fie în proasta dozare a elementului senzațional, fie în inabila folosire a șablonului ideologic.
image png
Dalí la București
Dalí vorbește românilor pe limba lor, spunîndu‑le, totuși, o poveste pe care nu o pot auzi de la nici un alt artist.
p 11 credit ARCUB jpg
Space venus Museum jpg
Declarația de independență a imaginației
și drepturile omului la propria sa nebunie
În coșmarul unei Venus americane, din beznă apare (ticsit de umbrele uscate) vestitul taxi al lui Cristofor Columb.
p 12 credit ARCUB jpg
Gala
Numai Gala și Dalí sînt deghizați într‑o mitologie deja indestructibilă.
Charme Pendentif Avide Dollars jpg
Suprarealismul sînt eu! Avida Dollars
Materia nu poate fi spiritualizată decît dacă o torni în aur.
047 jpg
Viziunea suprarealistă a lumii
Ne aflăm pe versantul opus lucidității gîndului. Intrăm în ținutul somnului, al tainei, adică în zona de umbră a vieții.
p 14 credit ARCUB jpg
Dalí în România?
Dacă ar fi să căutăm influența lui Dalí în arta românească, este necesar ca mai întîi să înțelegem cine și ce a fost Salvador Dalí.
image png
Mințile înfierbîntate
Cu alte cuvinte, cum diferă noile forme de fanatism de cele din trecut?
p 10 adevarul ro jpg
Dragă Domnule Cioran,
Pe vremuri, m-ați fi vrut arestat; acum, trebuie să-mi acceptați o „distanță ironică de destinul nostru”. Vai, lumea merge înainte cu „semi-idealuri”!
p 11 jpg

Adevarul.ro

image
Sentință exemplară în cazul unui șofer care a dat intenționat cu mașina de lux peste mai mulți polițiști
Doi polițiști din Argeș au fost loviţi, cu intenție, de un șofer care s-a urcat la volan deși avea permisul de conducere suspendat. Bărbatul a pus în pericol viața agenților și a celor trei copii minori ai săi, aflați în mașină în momentul producerii incidentului.
image
image
A murit procurorul român cu cea mai mare vechime în magistratură. Încă era în activitate
Pavel Palcu, procurorul arădean cu cea mai mare vechime în magistratură din România a murit, astăzi, 15 aprilie, într-un centru de recuperare medicală din Bucureşti.

HIstoria.ro

image
„Monstruoasa coaliție”, Cuza și francmasonii, în „Historia” de aprilie
De ce au ales adversarii lui Cuza să-l răstoarne de la putere? Care a fost rolul masoneriei în acest proces? Este apartenenţa lui Cuza la masonerie confirmată documentar?
image
Oltcit, primul autovehicul low-cost românesc care s-a vândut în Occident
La Craiova se produc automobile de mai bine de 40 de ani, mai exact de la semnarea contractului dintre statul comunist român şi constructorul francez Citroën. Povestea acestuia a demarat, de fapt, la începutul anilor ’70, când Nicolae Ceauşescu s- gândit că ar fi utilă o a doua marcă de mașini în România.
image
Istoricul Maurizio Serra: „A înțelege modul de funcționare a dictaturii ne ajută să o evităm” / INTERVIU
Publicată în limba franceză în 2021, biografia lui Mussolini scrisă de istoricul Maurizio Serra, membru al Academiei Franceze, a fost considerată un eveniment literar şi istoric.