Despre societatea bazată pe cunoaştere

Carmen COSTEA
Publicat în Dilema Veche nr. 286 din 7 Aug 2009
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Mi s-a cerut să scriu despre noua economie sau despre societatea bazată pe cunoaştere. De fiecare dată cînd se fac referiri la acest subiect, am inima strînsă, ca şi cum tot ce s-a dezvoltat pînă în prezent are la bază necunoaşterea. Unii specialişti preferă discuţia aridă despre o societate cu nume diferit (societate bazată pe informaţii, pe cunoaştere, pe cunoştinţe) generată de traducerea limitată din limba engleză a unui termen cu profundă încărcătură: knowledge-based society. Prin traduceri limitate se ignoră legătura procesuală, complexă cu adevărata "cunoaştere". Legătura care demonstrează şi susţine un fenomen, un proces, o atitudine şi nicidecum doar o orînduire. Astfel, neluarea la cunoştinţă, indiferenţa, orientarea social-politică monotematică generează confuzii şi duce chiar la "necunoaştere" " chiar dacă aceasta din urmă nu este asumată ca atare. Intrarea în actualul stadiu al economiei de piaţă, unul de profunde transformări, cu implicaţii şi rezonanţe multidimensionale reprezintă şi faza de acceptare conştientă a unei forme economico-societale noi, care impune şi o formă de organizare socială şi instituţională adecvată. Cea mai importantă problemă este că în acest nou stadiu totul trebuie regîndit, redefinit şi mai ales asumat conştient şi responsabil, plecînd de la rolul fiecăruia dintre noi în viaţă şi în societate şi continuînd cu rolul tuturor agenţilor economici (statul fiind unul dintre ei). În analiza generală de care au parte societatea şi economia mondială de astăzi se fac, de cele mai multe ori, referiri doar la anumite faţete ale noii faze pe care o traversăm în prezent şi la legătura cu partea informatică şi informaţională. Să nu uităm că în societatea bazată pe cunoaştere mai există oameni care încă lucrează pămîntul cu unelte feudale, în timp ce alţii au devenit sclavii instrumentelor IT, fiind ultra-dependenţi de calculator, telefon, de reţele wifi, de case inteligente şi transport smart. Şi nici că navigarea informaţională actuală a atins 4G, că ea se desfăşoară dincolo de spaţiul şi timpul actual şi că a favorizat chiar deplasarea economiilor în aceste noi dimensiuni pe care tot mai mulţi le acceptăm, pe măsură ce ne ating şi ne schimbă destinul. În zilele noastre, guvernele văd prosperitatea prin dezvoltarea cu precădere a tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor " ceea ce generează deformarea competiţiei la nivel global, mutînd-o pe alte frecvenţe în spaţiu şi timp. Noua economie, ignorînd filozofia carpe diem, modelează, prin inovaţia aplicată în sfera financiar-bancară, profitul, în dauna producţiei de masă, transformîndu-l într-un concept virtual fierbinte, în locul unui mijloc de producţie real şi palpabil. Generînd o revoluţie sistemică, noua economie susţine schimbarea rapidă drept constanta fundamentală a unei vieţi mai bune şi aparent durabile, complet diferită de epoca industrială sau de cea agrară. Acceptăm, prin reprezentanţii noştri aleşi, că nici una dintre societăţile prin care a trecut omenirea pînă în prezent nu a fost "perfectă", dar sîntem pe cale să o clădim pe cea "potrivită". Că este botezată economie digitală sau societate bazată pe cunoaştere, ea este înţeleasă şi ca economie a informaţiei, datorită rolului său major în generarea virtuală a bogăţiei, cu o rată de multiplicare şi propagare mult mai mare decît în cazul resurselor materiale sau a capitalului. Comunicarea, socializarea au căpătat conotaţii noi: networking, channeling, conectare la lumea mondială sînt doar cîteva din formele "trendy" de expunere socială la fenomenul care a atins întreaga lume, metamorfozînd-o în bine sau în mai rău. Multe afaceri de succes s-au bazat, dintotdeauna, pe acumularea cunoştinţelor, care reprezintă capitalul informaţional, dar doar recent noua configurare a informaţiei, îmbrăcată în procesul de conştientizare şi asumare, a schimbat economia în ansamblul său, ea fiind singura care poate aduce prosperitate. Se pare că noul tip de prosperitate decurge direct din inovaţie, şi nu din optimizare. Cu cît sîntem mai agili şi mai flexibili, cu atît mai uşor putem accesa super-reţelele mondiale, pentru a fructifica avantajele viitorului prin internalizarea necunoscutului şi lăsarea în desuetitudine a concretului parţial cunoscut, dar neofertant. Ca parte a nenumăratelor reţele care ne traversează sau se intersectează prin noi, sîntem parte a unui univers real ca percepţie, potenţial şi posibil, ca viitoare împliniri. Relaţionarea a devenit o parte importantă şi uneori chiar foarte profitabilă a unei economii mondiale în care educaţia, descoperirea sau distrugerea se află doar la cîţiva microni distanţă. Doar legea fundamentală a omenirii " capitaliste sau socialiste, de obţinere de profit sau plusvaloare " nu s-a schimbat: pentru că aportul adevărat de valoare reprezintă singura cale care poate duce la progres, indiferent de natura claselor sociale aflate la conducere. Astăzi însă valoarea este conştientizată sistemic, dinamic şi complex, şi nu doar simţită, percepută, visată. Ea poate fi a tuturor, numai cu condiţia conştientizării şi asumării responsabile a ei, în fiecare dintre noi " în familie, pe stradă, la muncă sau în societate. Pentru aceasta cîteva idei ar trebui să fie luate în considerare drept legi sau axe viitoare de guvernare sau autoguvernare: 1. legea recunoaşterii întregului ca un sistem deschis " care ne-a propulsat de la celula de bază a societăţii la conexiunile universale; 2. legea responsabilităţii " generate de consens, pentru clădirea deschiderii la oportunităţi de dezvoltare transfrontalieră; 3. legea inter-relaţionării prin încredere " cînd există o conectare a tuturor cu toţi se produc lucruri noi şi profitabile, chiar dacă, iniţial, ele par doar curioase, fiind neînţelese în întregime; 4. legea binelui exponenţial aplicat la distribuţia profiturilor şi extinderea abundenţei prin creativitate; 5. legea înţelegerii şi acceptării " a respectului de sine şi faţă de ceilalţi, indiferent de situaţia şi veniturile fiecăruia; 6. legea experienţei " ca aport de valoare adăugată capitalizată şi returnată către societate; 7. legea folosirii informaţiilor pentru dobîndirea cunoaşterii robuste (şi accesul la informaţie egal pentru toată lumea); 8. legea schimbării şi transformării prin conectare universală la generozitate: valoarea intrinsecă aduce împlinire şi satisfacţia consumatorilor şi producătorilor; 9. legea înţelepciunii (experienţei) prin recunoaşterea greşelilor şi aprecierea partenerilor de afaceri; 10. legea materializării prin implementarea armoniei în mişcarea economiei şi societăţii, în acceptarea schimbării şi aprecierea ei, chiar dacă nu am ajuns încă să o înţelegem. Unii economişti văd noua epocă ca fiind furnizoarea supremei productivităţi, ca urmare a gradului extrem de înalt în implementarea rezultatelor creativităţii şi inovării şi înţelegerea unora dintre multele fenomene deja întîmplate, dar neacceptate în trecut. Este adevărat că rezolvarea problemelor fundamentale actuale necesită un nivel de înţelegere superior celui din epoca în care ele au fost generate. Cuantificarea corectă a noului tip de economie necesită un sistem adecvat de indicatori (economico-sociali, societali şi instituţionali) care să reflecte valoarea capitalizată şi unde să se regăsească contribuţia netă individuală şi societală, pe un scalar de niveluri care să arate şi unde doar se consumă şi de unde doar dispare cîte ceva. Reginele unui asemenea sistem adecvat de politici vor fi creativitatea şi inovarea, cu toate aspectele lor. Prin implementarea unui sistem de ierarhizare sănătoasă (economică, politică) a valorii din orice domeniu, identificarea aportului net la dezvoltarea societăţii sau a naţiunii va fi în spiritul stimulării creşterii robuste, pentru generaţii. Succesul în noua economie impune şi un nou sistem inter-relaţional, complet diferit de cel actual, construit pe deschidere, flexibilitate, educaţie permanentă responsabilă şi de plăcere, motivaţie antreprenorială specializată, bazată pe responsabilitate, etică, toleranţă şi hărnicie. Odată cu el vom avea şi adevărata faţă a valorii referitoare la calitate, eficienţă, care va conţine şi sentimentele oamenilor " moştenite genetic sau dobîndite în societate: preţuire, admiraţie, respect, credinţă, responsabilitate. La rîndul lor, acestea vor genera alte sisteme de valori cu mare pondere asupra generaţiilor viitoare: tradiţie, cultură, speranţă, iubire, pace. La nivel naţional, strategia şi politica trebuie să îşi dea mîna, concret, pentru investiţii elevate, sănătoase şi de durată, bazate pe acceptarea unor puncte de vedere diferite, pe toleranţa şi respectul faţă de sine şi societate în ansamblul ei. Construirea împreună pentru prezent şi viitor trebuie să reprezinte sîmburele noului sistem de politici strategice naţionale, care vor pune statul într-o poziţie specială. Cuantificarea doar a acelor indicatori cu relevanţă în domeniul informatic " numărul ocupaţiilor din domeniul informaţiei şi cunoaşterii; orientarea spre export a producţiei; indicatorii care măsoară gradul de dinamism economic sau competiţie; rata investiţiilor străine directe; gradul de flexibilitate şi agitaţie economică; procentul de indivizi conectaţi la Internet; numărul de domenii.com înregistrate; ritmul de inovare tehnologică; gradul de acceptare a inovării prin locuri de muncă în high-tech; numărul de patente în circulaţie; numărul de centre de cercetare " trebuie complet regîndită şi reconfigurată, ţinînd cont de importanţa Omului şi a contribuţiei sale. Evaluarea economiei şi programul de dezvoltare viitoare trebuie să se bazeze pe o măsurare complexă, temporal-corectă a performanţelor economice actuale şi a celor proiectate, folosind cele mai moderne instrumente standardizate de calcul şi de comparare, pentru a înţelege, cu adevărat, ecartul de PIB, în timp şi spaţiu. Spun ecart pentru că mai deunăzi unii vedeau creştere în ceea ce alţii simţeau un deficit. Proiectarea, în viitor, a strategiilor de guvernare trebuie să pornească în totalitatea sa, de la adevăr, de la realitate " indiferent cît de amară este ea, " astfel încît să se evite apariţia, în valuri, a veştilor contradictorii legate de situaţia economică, pe zi ce trece, tot mai întunecată. În acest fel s-ar evita situaţiile jenant optimiste, de genul serialelor statistice cu date despre creşterea economică care astăzi este, mîine se ascunde şi poimîine dispare cu totul, lăsînd locul recesiunii. Cu iluzii în minte şi proiecţii false pe hîrtie, facturile recuperării vor ocoli procentele de PIB ce nu vor fi acoperite, vor ignora taxele suplimentare şi vor lăsa să iasă la iveală un deficit mai mare şi mai aproape de adevăr. Banii adevăraţi se vor scurge în exterior, în timp ce în ţară vor rămîne urmele măsurilor stimulatorii incapabile să acopere întregul deficit, cînd se aşteaptă ca efectul multiplicator să devină vizibil şi activ prin finanţarea infrastructurii şi a industriilor, doar atunci cînd ele există.

Mîntuirea biogeografică jpeg
Azi, cu gîndul la mîine
Preocuparea pentru sustenabilitate are, în tot cazul, o natură problematizantă, interogativă, deschisă, care nu poate decît să placă „omului cu dileme”.
Green office space jpg
Despre sustenabilitate, azi
Consumul sustenabil nu presupune, implicit, o renunțare la consum, ci presupune, mai degrabă, o schimbare a comportamentului consumatorilor
p 14 Uzina electrica Filaret WC jpg
Electrificarea Bucureștiului
Orașul București a fost iluminat succesiv cu: lumînări de seu, păcură, uleiuri grele, petrol și electricitate.
Construction workers raising power lines   DPLA   fd565d9aa7d12ccb81f4f2000982d48a jpg
Uzina de Lumină – o istorie de peste un secol
Drept urmare, Uzina de Lumină a continuat să funcționeze doar ocazional, în caz de avarii în sistem, pînă în 1973, cînd, după 74 ani, și-a încheiat definitiv funcționarea.
p 10 jpg
În numele generațiilor viitoare
Cum privim spre generațiile viitoare?
p 12 WC jpg
Monahismul. Sustenabilitatea perenă
Tensiunile legate de ceea ce numim acum sustenabilitate și reziliență au existat dintotdeauna, fără îndoială.
p 11 BW jpg
Sfîrșitul războiului cu natura
Tăiem păduri în timp ce aducem în țară și îngropăm sau ardem mii și mii de tone de deșeuri.
marius jpg
Ecranul vieții noastre
Era anul 1923 cînd un imigrant rus, pe nume Vladimir K. Zworykin (1888-1982), angajat al unui centru de cercetare american din Pittsburg, a patentat iconoscopul, prima cameră de televiziune electronică.
p 10 Truta WC jpg
Mica/marea istorie a TVR
Un tezaur fabulos, aș zice, o adevărată mină de aur pentru cineva care s-ar încumeta să scrie o istorie extinsă a televiziunii din România.
p 11 Preutu jpg
„Televiziunea nu trebuie concurată, trebuie folosită”
Cultul personalității liderului se resimțea și în cele două ore de program TV difuzate zilnic.
Family watching television 1958 cropped2 jpg
p 13 Negrici jpg
Ecranism și ecranoză
Din nou, patologia ecranozei. Se întrevede oare vreun leac pentru această psihoză de masă?
p 14 Ofrim jpg
Cutia cu spirite
La începuturile cinematografiei, spectatorii nu suportau să vadă prim-planuri cu fețe de oameni, cu mîini sau picioare.
p 15 Wikimedia Commons jpg
Artă cu telecomandă sau jocurile imaginii
Arta strînge în jurul ei, dar o face pe teritoriul ei, în condițiile ei. Pentru lucrarea de artă fundalul e muzeul, galeria, biserica, cerul liber; pentru televizor, e propria ta amprentă, intimă și unică.
E cool să postești jpeg
O oglindă, niște cioburi
Pe de altă parte, blamînd lipsa de valori și societatea pervertită, nu vorbim și despre o comoditate a pesimismului?
p 10 WC jpg
Pe vremea mea, valoarea n-avea număr!
Valoarea mea s-a redus deodată la impactul asupra „bateriei“ corpului unui om.
p 11 jpg
„Privatizarea” valorilor: o narațiune despre falșii campioni ai bunului-simț
Mulți cred că generația mea e anomică. Nu e adevărat, și pe noi ne ajută istoria, în felul nostru.
p 12 Ofelia Popii in Faust adevarul ro jpg
„Nu mai avem actorii de altădată.” Avem alții!
O să ajungeți la concluzia mea: nu mai avem actorii de altădată, avem alții!
Photograph of young people working inside of an office, Clarkesville, Habersham County, Georgia, 1950   DPLA   0bad432e7cd39b19c5d20e318441d7f2 004 jpeg
Despre aparenta lipsă a valorilor
Nu (prea) știm cum va arăta sistemul de valori al lumii de mîine. E însă bine de știut că va fi altfel.
p 14 WC jpg
Privește cerul!
Acolo, în cerul inimii, merită să fie rînduiți eroii.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Dorințe, vocații, voințe și realități
În orice caz, una dintre concluzii ar fi și că întotdeauna e bine să fii foarte atent la ceea ce-ți dorești.
p 10 Facultatea de Drept WC jpg
Vocație
Uneori, așa e, prea tîrziu. Dar este vorba, pînă la urmă, de misterul vieții, de farmecul ei, ar zice unii, de pariul care este ea însăși, ar zice alții. E viața.
p 11 Cabana Podragu WC jpg
Ce vrei să te faci cînd vei fi mare?
Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? Gunoier. Trebuie să recunosc că rima cu rentier.
p 12 sus jpg
Apele care dorm. Despre conversie-reconversie profesională şi nu numai
Evident, mi-am pus ȋntrebarea ce s-ar fi ȋntîmplat cu mine, cu cariera şi destinul meu dacă rămîneam inginer.

Adevarul.ro

image
„Capra cu trei iezi“, locul 1 pe Netflix. Publicul fie îl iubește, fie îl urăște: „Un film ce n-ar fi trebuit să existe“ FOTO
La fel ca alte pelicule românești lansate pe platforma de streaming, producția horror „Capra cu trei iezi“ a împărțit telespectatorii în două tabere.
image
image
Vremea se schimbă radical: un val de aer polar lovește România. Ce ne așteaptă: unde se anunță viscol și îngheț
Schimbare radicală a vremii. De astăzi, aerul tropical din nordul Africii va fi înlocuit treptat de o masă de aer rece, polar, dinspre nordul Europei. Se anunță frig neobișnuit, îngheț la sol și ninsori.

HIstoria.ro

image
Populația Bucovinei în perioada stăpânirii austriece
În perioada stăpânirii austriece s-au modificat substanțial atât structura etnică, cât și cea confesională a populației din Bucovina, iar efectul cel mai nefast a fost asupra populației românești.
image
Cauza morții lui Ludwig van Beethoven, dezvăluită de un studiu ADN / VIDEO
Examinarea unor mostre de ADN, extrase din câteva șuvițe de păr ale lui Ludwig van Beethoven, a dezvăluit cauza morții legendarului compozitor german.
image
Aventurile lui Landolfo Rufolo, un bancher medieval imaginat de Boccaccio
Deşi Landolfo este un personaj fictiv, numele familiei este cât se poate de real, Rufolo fiind, pe la 1280, una dintre cele mai bogate familii din sudul Italiei.