De la A la Z

Mihai IOVĂNEL
Publicat în Dilema Veche nr. 889 din 22 - 28 aprilie 2021
De la A la Z jpeg

Anecdote. Volumul de memorii Amintiri deghizate, publicat în 1994 la Editura Nemira, este o sursă fabuloasă de anecdote literare (nu toate vesele) din comunism (cu incursiuni în perioadele de dinainte și de după). Personaje sînt Camil Petrescu, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Hortensia Papadat-Bengescu, G. Călinescu, Mihail Sadoveanu, Paul Celan, Marin Preda ș.a. Iată o scenă din jurul lui 1970, în care Zaharia Stancu, președintele de atunci al Uniunii Scriitorilor, se folosește de arta repetiției împotriva lui Nicolae Breban: „Stancu a început aparent calm, ridicînd treptat, dar nu prea mult, vocea, frazarea sacadată și pivotarea ei obstinată pe un cuvînt fiind lăsate să-și facă principalul efect: «Da, i-a retezat preopinentului vorbirea, dumneata, tovarășe Breban, vrei să te caci în capul meu. Asta vrei, tovarășe Breban. Să te caci în capul meu. Bine, cacă-te în capul meu. Pentru asta v-a trebuit dumneavoastră președinte. Ca să vă căcați în capul lui. Cacă-te, da, cacă-te, tovarășe Breban!». Pe măsură ce repeta propoziția scandaloasă, tot fără să treacă peste un anume prag diapazonul vocii, dădea mereu semne mai vizibile ale unei mînii clocotitoare. Vorbitorul nu făcea decît să și-o stăpînească, să-i lase stricta expresie sonică, păstrînd comic o tăietură ceremonioasă prin repetatul «tovarășe»”.

Berlin. În 1992 a emigrat în Germania, la Berlin, unde a murit în 2000.

Cosmopolitism. Deși de-a lungul perioadei realist-socialiste (1948-1960), Crohmălniceanu a fost un tovarăș de nădejde, a călcat nu o dată în străchini. Astfel, articolul „Pentru calitate în nuvelistica noastră”, publicat în 1949, a declanșat o întreagă campanie în presa vremii, în care Crohmălniceanu era criticat pentru cosmopolitism (una dintre cele mai periculoase acuzații din epocă era „ploconirea în fața Occidentului”). Însuși Leonte Răutu, șeful propagandei, s-a deranjat să-l atace în broșura Împotriva cosmopolitismului și obiectivismului burghez în științele sociale (1949). După această afacere, potrivit lui Dumitru Micu, lui Crohmălniceanu i s-a spus o vreme Crohmopoliteanu.

Dialectică. Tot Dumitru Micu, care l-a cunoscut bine pe Crohmălniceanu, îi evocă astfel inteligența speculativă: „Era, poate, mintea cea mai ascuțită pe care o cunoscusem pe viu pînă atunci. Inteligențe tot atît de mari sau superioare (Caragiale, Călinescu, Arghezi, Camil Petrescu) mi se mai revelaseră doar prin lecturi. Crohmălniceanu analiza cu o luciditate incomparabilă, sesiza raporturi și contradicții nebănuite, surprindea amănunte revelatorii neobservate de nimeni, opera asocieri și disocieri deconcertante. În discuții, dacă porneau de la aceeași premisă, dovedea pe oricine, chiar și pe Călinescu. Preluînd datele introduse de preopinent, le răsucea astfel încît infirma tocmai prin ele teza pentru a cărei validare fuseseră invocate. Pe Nichifor Crainic, de pildă l-a constrîns logic să admită că, prin antisemitism, ortodoxismul gîndirist infirma spiritul creștinismului. Era invincibil pe teritoriul raționalității” (Dumitru Micu, Sfîrșit și început de mileniu. Rememorări, Editura Muzeul Literaturii Române, 2010).

Enciclopedism. Crohmălniceanu era o enciclopedie ambulantă, avînd cunoștințe întinse în cele mai variate domenii culturale și științifice. Nicolae Manolescu ne povestea la un curs că n-a putut să-l prindă niciodată cu versuri din poezia europeană sau americană pe care să nu le recunoască imediat.

Facultate. Deși a ajuns profesor la Facultatea de Filologie din București, ca profesie de bază Crohmălniceanu era inginer – absolvise, în 1947, Facultatea de Construcții a Institutului Politehnic din București.

Galați. Crohmălniceanu s-a născut în urmă cu 100 de ani la Galați. Numele la naștere era Moise Cahn.

Holmes. Într-un portret publicat în prefața la ediția din 2012, scoasă la Humanitas, a volumului Amintiri deghizate, Ioana Pârvulescu îl compara cu Sherlock Holmes: „Îl vedeam mai degrabă desprins dintr-un «roman detectiv» scris de sir Arthur Conan Doyle la sfîrșitul secolului 19 decît din secolul de aur spaniol: trenciul, pipa stinsă și pălărioara în carouri nu cred că erau întîmplătoare în ținuta lui, te trimiteau la Sherlock Holmes și, dacă l-ai fi întrebat ce personaj de roman vrea să fie, s-ar fi simțit probabil grozav în Baker Street, cu un doctor Watson alături, analizînd cu atenție cine știe ce misterioasă afacere. De altfel, marii autori ai literaturii polițiste, deși nu erau la vedere, ocupau un spațiu important în biblioteca extrem de bine organizată a criticului. Scotea uneori cărți din raft și îți arăta însemnările de pe margine. Avea codul lui: exc (excelent), fb (foarte bine), b (bine), apoi vax și, cel mai rău, kk”.

Istorie literară. Cea mai bună istorie literară a perioadei interbelice este Literatura română între cele două războaie mondiale, publicată în trei volume masive între 1972 și 1975. Ar trebui reeditată.

Junimea. Așa se numea cenaclul studențesc condus de Crohmălniceanu între 1971 și 1990. Cam toți optzeciștii au trecut pe acolo. Era specializat în proză, dar existau și excepții – Cărtărescu a citit în cadrul său Levantul. Crohmălniceanu a îngrijit și prefațat volumul colectiv Desant ’83, manifestul prozei optzeciste.

Lenin. Realismul socialist a intrat în declin din 1960. Crohmălniceanu a avut ghinionul să publice chiar în acel an una dintre ultimele cărți de critică realist-socialist, intitulată Pentru realismul socialist. La spartul tîrgului, cum s-ar zice. Unul dintre cele trei studii din volum îi este dedicat lui Lenin.

Metodă. În Cinci prozatori în cinci feluri de lectură (1984), Crohmălniceanu citește pe Sadoveanu prin Northrop Frye, pe Liviu Rebreanu prin Georges Poulet, pe Hortensia Papadat-Bengescu prin Freud, pe Camil Petrescu din punct de vedere naratologic, iar pe Mateiu Caragiale prin stilistica lui Leo Spitzer.

Nina Cassian. Aceasta a fost bună prietenă cu Crohmălniceanu. Criticul a scris pozitiv despre volumul ei de debut, La scara 1/1 (1947), fiind apoi atacat furibund în presa comunistă, care socotea că volumul ilustrează formalismul burghez și cîntă în strună capitalismului. Tatăl Ninei Cassian i-a găsit criticului pseudonimul Ovid Crohmălniceanu-Sache, transformat ulterior în Ov. S. Crohmălniceanu.

Oportunism. Dumitru Micu: „Abandonînd, după trîntelile suportate în jurul lui 1950, atitudinile de frondă, Crohmălniceanu a devenit, în anii următori, un critic semioficial, dispus a îndeplini, oricînd i se cerea, funcția de portavoce a forurilor ideologice. Argumenta plauzibil orice, în funcție de conjuncturi și circumstanțe, adopta succesiv atitudini ireconciliabile, motivînd-o pe fiecare cu atîta subtilitate încît dădea inconsecvenței aparența perfectei continuități. [...] A fost, pînă în 1989, membru în biroul Uniunii sub toți președinții, membru în biroul de partid al aceleiași Uniuni fără întrerupere, pînă la dezagregarea organizației de bază. La facultate s-a înțeles cu toți șefii de catedră: cu Vitner, cu Ivașcu, cu Piru, cu Marcea, cu Bălan. Găsea limbaj comun cu marea majoritate a scriitorilor – exceptînd doar gruparea constituită în jurul lui Eugen Barbu –, se conforma (s-a conformat, mai precis, pînă al exacerbarea extremă a naționalismului izolaționist, în ultima perioadă ceaușistă) oricăror directive. [...] Militant «pentru realismul socialist» [...], criticul avea să comenteze, după 1970, cu înțelegere, cu pătrundere, poezia lui Voiculescu, Gyr, Cotruș, Crainic, pentru ca, mai tîrziu, sub hegemonia în învățămîntul umanist a metodelor formale, să discute competent despre tropi, semioză, cîmp semantic, narator, naratar. Exeget marxist al creației lui Arghezi și Blaga, intolerant față de gîndirea idealistă, îndeosebi față de misticism, în jurul anului 1960, el avea să studieze, 15-20 de ani mai tîrziu, scrierile patristice și să-mi demonstreze... științific posibilitatea miracolului”.

Protocronism. Una dintre tacticile criticilor care susțineau protocronismul în anii ’70-’80 (Edgar Papu, Mihai Ungheanu, Paul Anghel ș.a.) era să-i acuze pe criticii din tabăra adversă (reprezentată în principiu de echipa de la România literară) că nu sînt patrioți. Crohmălniceanu, care s-a opus de la început protocronismului, a atacat în 1979, la unul din colocviile revistei Luceafărul dedicate protocronismului, tocmai această tactică: „Vreau să preîntîmpin o echivalare a noțiunii de protocronism cu noțiunea de patriotism. Protocronismul a comportat discuții în contradictoriu. Asta nu înseamnă că cine nu susține protocronismul nu este patriot”.

Ronț. Acesta era numele pe care îl purta cîinele criticului. Potrivit Ioanei Pârvulescu, era „un cocker spaniel de o culoare rară, [...] maro-închis”. Mircea Cărtărescu l-a evocat și el pe Ronț: „Scriind odată despre Crohmălniceanu, am vrut să-i fac o plăcere amintindu-i în articol și cîinele, pe mult-iubitul lui Ronț. «Dragă», mi-a spus profesorul, zîmbind, cînd ne-am întîlnit apoi prima dată, «ai scris minunat despre Ronț, doar că i-ai greșit rasa, culoarea și sexul!»…”.

SF. Crohmălniceanu a publicat și două volume de povestiri SF (sau de ficțiuni speculative), Istorii insolite (1980) și Alte istorii insolite (1986). Sînt printre cele mai bune texte publicate în România în acest gen.

Tata. Optzeciștii îi spuneau „tata Croh”.

Uitare. Crohmălniceanu este astăzi un autor prea puțin cunoscut de noile generații.

Valorificarea moștenirii literare”. O sintagmă-cheie din perioada care a urmat morții lui Stalin în 1953. Privea recuperarea autorilor cu probleme ideologice din trecut. Aceasta trebuia făcută cu spirit de răspundere, separîndu-se grîul de neghină. Crohmălniceanu a participat prin monografii la recuperarea lui Liviu Rebreanu (1954) și a lui Lucian Blaga (1963).

Ziar. A debutat în 1944 în ziarul Ecoul cu un articol despre poetul american Vachel Lindsay.

Mihai Iovănel este critic și istoric literar. Ultima carte publicată: Istoria literaturii române contemporane 1990-2020, Editura Polirom, 2021.

Sursa foto: Muzeul Național al Literaturii Române

„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
„Nu ne mai facem bine”
Și eu am propria mea curiozitate, așa că încerc să aflu ce s-a schimbat aici, din perspectiva lor, este una dintre principalele teme de discuție.
p 10 jpg
România era țara mea bună, dar vitregă
Astăzi consider că România e țara în care mă pot întoarce cînd doresc, e „cartierul vecin”.
Palatul Culturii Iasi   Aerial jpg
Iași, mon amour contrarié
Iașiul îmi pare un cameleon. Apar întruna terase noi și e tonifiant. Vara asta am mîncat într-un gastrobar cu specific andaluz, cu o veselă aleasă cu gust, cu prețuri rezonabile și porții mărișoare.
640px Parliament 704254 jpg
Stai, cum adică avem o imagine bunicică la Bruxelles?!
Dar cum adică „nu creăm probleme” la Bruxelles, dacă în România sînt atîtea probleme? E simplu, grijile Bruxelles-ului sînt altele decît ale noastre.
p 12 WC jpg
Cum văd eu România? După 15 ani și de la 3.500 de kilometri distanță?
În cele cîteva limbi de circulație pe care le înțeleg, nu găsesc un sinonim în valoare absolută al cuvîntului „omenie”. Poate în el rezidă, totuși, logica speranței.
Bjc cv cs foto 089 jpg
Secretul stă la primărie
În România, m-am ocupat, vrînd-nevrînd, cu colecționarea de faze și impresii, să le spun ilustrate.
p 13 sus jpg
Cînd trăiești între aici și acolo
Am început, timid, să ies în afara granițelor, întrebîndu-mă deseori cum ar fi viața mea în altă parte, în momentul în care nimic nu mă mai reținea în România.
Page 428 Captured Romanians transported away (12239755986) jpg
Trei neîntoarceri
România are acum un chip ponosit, în tușe de gri și negru. Dar e OK pentru că e o Românie exterioară, din afara ta, e un context din care ai scăpat. High five.
Romania Parliament at night jpg
Sedarea românilor
n reacție, nu puțini români refuză calmarea și emigrează, seduși de melodia sirenelor potrivit cărora „în România, asta e!”, totul a „rămas la fel”.
Scriitorii, rudele mele maghiare jpeg
Tribunalul Poporului
Vedem asta în fiecare zi: nimic din ceea ce se postează nu rămîne necorectat, necontestat, nejudecat, nesancționat. Mai devreme sau mai tîrziu – ca să fac o parafrază – fiecare are parte de cincisprezece minute de judecată publică.
p 10 jpg
Critica publică în online: virtuți și vicii
Am observat, de asemenea, și cum platometre digitale au fost utilizate pentru a instiga la ură, dispreț și sexism, pentru a delegitima această mișcare și a decredibiliza victimele violenței de gen.
p 11 Ostrakon WC jpg
Ostracizarea online ca dilemă liberală
Cu toate acestea, nu trebuie să uităm de pericolul pe care apelul la ostracizarea online îl deschide, ținînd cont de stimulentele pe care viața în mediul online ni le oferă în conjuncție cu impactul pe care emoțiile morale îl au la adresa modului în care interacționăm cu ceilalți
640px The Two Gossips (Les Deux Commères) MET DP808826 jpg
Gura satului global
Gura satului global nu este diferită de gura satului tradițional decît prin instrumentele sale.
640px Cyber bullying 122156 960 720 jpg
Cel fără de păcat – o sursă idiopatică?
Realitatea socială poate fi remarcabilă datorită ansamblului de creiere umane adunate pentru a influența evoluția societății în bine, și aici avem nevoie de etică – în lipsa acesteia, realitatea se poate transforma în factori și actori sociali maligni.
John George Brown The Bully of the Neighborhood jpg
Și cu copiii ce facem? Intruziune, expunere, violență, anulare
Spațiul virtual a căpătat dimensiuni tot mai mari în viața copiilor, marea lor majoritate preferînd o interacțiune mediată de un dispozitiv uneia reale.
p 14 sus jpg
J’accuse! Indignarea morală și ostracizarea digitală
Nu e mare lucru să ne gîndim mai mult înainte de a (re)acționa, cum nu e nici prea mare efortul de a încerca să vedem lucrurile dintr-o perspectivă mai largă, dincolo de interesele noastre imediate.
p 21 jpg
Linșajul contemporan
Strămoșii noștri nu aveau lideri, judecători sau poliție, dar aveau mijloace pentru a răspunde celor care încălcau normele sociale de a respecta autonomia celorlalți sau de a contribui în mod echitabil la bunăstarea socială
Cea mai bună parte din noi jpeg
Ce rol mai au valorile?
Am aflat că valorile sînt cele care ne dau un sens, iar acest lucru ne face să fim perseverenți și să depășim obstacolele.
p 10 sus jpg
Dihotomia fapte/valori a fost greşit înţeleasă
Valorile sînt ingredientele indispensabile ale realităţii sociale.
Elevi jpg
StateLibQld 2 198959 Planting a tree for Arbor Day at Ban Ban Springs State School, 1920 jpg
Tot ceea ce vreau să fiu
„Prietenia înseamnă să împarți punga de chips-uri cu celălalt.”
p 12 sus jpg
Mesajul corect
Într-o clinică de toxicomani e barometrul cel mai fidel al suferinței unei societăți.
640px Islamic   Garden Scene   1987 360 4   Art Institute of Chicago jpg
Valori, virtuți, viață în islam
Societățile musulmane sînt puternic condiționate de tradiții.
Social Media and Technology jpg
Social media și tribalizarea valorică
Viața noastră socială nu arată întotdeauna precum fluxul nostru de pe rețelele sociale.

Adevarul.ro

Scurgeri de gaz din conductele Nord Stream FOTO EPA-EFE
Scurgerile de gaze din Marea Baltică: Rusia acuză direct Occidentul. Suedia evocă un act comis de un actor statal
Şeful Serviciului de Informaţii Externe (SVR) al Federației Ruse, Serghei Narîşkin, a susţinut vineri că deține „dovezi” despre implicarea unei „piste occidentale” în fisurarea gazoductelor Nord Stream 1 şi 2 din Marea Baltică.
Georgia Meloni FOTO Profimedia
Meloni și coaliția sa indecisă prevestesc confruntări nemaivăzute în Italia | Analiză AFP
O perioadă de incertitudine a început pe 26 septembrie în Italia după ce Giorgia Meloni a câștigat alegerile legislative, aflându-se la cârma unei coaliţii divizate ce va trebui să convină asupra unui guvern înainte de a înfrunta criza economică.
dmitri peskov vladimir putin jpeg
Kremlinul avertizează: Orice acțiune de eliberare a noilor teritorii anexate va fi considerat un atac împotriva Rusiei
Kremlinul a anunţat vineri că va considera atacurile asupra oricăror părţi din regiunile Ucrainei pe care urmează să le anexeze în cursul zilei drept acte de agresiune împotriva Rusiei înseşi.

HIstoria.ro

image
„Historia Special”: 100 de ani de la încoronarea regilor României Mari
„Historia Special”: 100 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia
image
Care este importanța strategică a Insulei Șerpilor?
De mici dimensiuni, având doar 17 hectare, Insula Șerpilor are cu toate acestea o importanță geostrategică semnificativă. Controlul insulei și al apelor înconjurătoare afectează toate rutele de navigație care leagă Ucraina de restul lumii.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.