Biografiile culturale ale unui tricou

Magdalena CRĂCIUN
Publicat în Dilema Veche nr. 998 din 25 mai – 31 mai 2023
image

Într-o zi, mi-am cumpărat un tricou. În timp, acesta a ajuns să însemne pentru mine mai mult decît un tricou bun de purtat în zilele călduroase de vară. A devenit un obiect ale cărui posibile biografii mă puteau ajuta să înțeleg legăturile dintre conceptele de originalcopie și fals și să chestionez folosirea lor în economia mărcii. Îl remarcasem pe o tarabă din piața „Europa”, cîndva aflată într-o margine de București, europeană în nume, prea puțin în orice altceva. Marca înscrisă pe fața tricoului, Kenvelo, era populară printre studenții și studentele din facultatea mea, așa că a contat în decizia de a-l cumpăra, alături de materialul plăcut din bumbac. O etichetă mică din interiorul tricoului indica Turcia ca loc de proveniență. 

Tricoul era un obiect de serie, produs industrial sau, cu alte cuvinte, o copie. Dar locul de proveniență, ca și cel de achiziție sugerau și posibilitatea de a-l considera o copie neautorizată, un fals. Achiziția dintr-un magazin central ar fi putut indica o altă posibilă încadrare culturală și legală, cea de copie autorizată sau, în vocabularul exaltat al firmelor, un original. 

În timp, am învățat că nu doar locația putea sugera o biografie sau alta, ci și din ce și cum era produs, unde era vîndut, de către cine, pentru cine, de către cine era achiziționat sau unde era purtat. Am aflat, de pildă, că industria confecțiilor textile din Turcia era una dintre cele mai dezvoltate la nivel global, cu mii de ateliere și fabrici producînd îmbrăcăminte pentru diferite firme, legal și/sau ilegal. În această avalanșă de obiecte și aranjamente socio-legale, inclusiv obiectele identice, realizate folosind aceleași utilaje și materiale, puteau fi incluse simultan în diferite categorii. Încadrarea lor depindea de perspectivele, preferințele și interesele celor care le interziceau, produceau, transportau sau comercializau.

Așadar, prin reașezarea lui în posibilele contexte biografice și prin considerarea schimbărilor de semnificație și valoare de la un context la altul, un banal tricou alb de bumbac putea să destabilizeze o ierarhie culturală, chiar și pe una consolidată legal de multă vreme.

Original, copie

La vîrful acestei ierarhii se află conceptul de original. Din perspectiva romantismului, originalul este o lucrare produsă de un autor singular, care îl creează în mod autonom, folosind propriile resurse interioare. Însă gîndirea romantică consolidează statutul extraordinar al originalului și prin crearea contrariilor acestuia, copia și falsul, și poziționarea lor într-o relație ierarhică, cu originalul drept termenul cel mai apreciat, copia drept omologul discreditat și falsul ca un complement incriminat. 

copie nu are valoare proprie. Ea există doar pentru că originalul are valoare și, prin urmare, merită copiat. De multe ori, copia este o versiune incompletă, inexactă și stîngace, executată din materiale inferioare. Chiar și o copie perfect identică nu are valoare. Este un lucru fără suflet tocmai pentru că nu își are originea în resursele interioare ale unui autor, ci este o simplă reproducere.

În arta contemporană există numeroase încercări de a elimina distanța conceptuală dintre original și copie, de la semnătura lui Duchamp pe o Mona Lisa deformată pînă la Borges și invenția unui scriitor, Pierre Menard, care recreează Don Quijote în secolul al XX-lea ca pe o nouă operă originală.

Intenționat sau nu, falsificatorii contribuie și ei la acest efort, mai ales prin producerea de falsuri care nu pot fi distinse de original cu ochiul liber. Teoretic și material, aceste obiecte pot submina credința în capacitatea autorului de a crea lucrări unice. Chiar și după ce sînt dezvăluite și îndepărtate din colecții, aceste obiecte continuă să chestioneze importanța autenticității din punct de vedere estetic.

În ciuda chestionării repetate a acestor noțiuni romantice în lumea artei, ele rămîn centrale în societățile contemporane. Mai mult, răspunsul oarecum paradoxal la dezvoltarea tehnologiilor de multiplicare a informațiilor și obiectelor este o preocupare, dacă nu o obsesie, pentru original.

Original, copie, fals

În această ierarhie, falsul se află pe o treaptă și mai joasă decît copia. Un fals nu este doar lipsit de valoare, ci și subversiv, deoarece încearcă să înlocuiască originalul. Concomitent, falsul imită biografia originalului și își ascunde propria biografie. Falsul atrage și subminează autoritatea care este chemată să-i legitimeze existența și să-i dea valoare, adică autorul a cărui operă și a cărui semnătură o folosește falsificatorul.

Falsurile există de foarte multă vreme – o afirmație plauzibilă, întărită periodic cu noi date arheologice, istorice și etnografice (un exemplu recent este expoziția „Fake for Real” de la Casa Istoriei Europene din Bruxelles). În plus, existența acestor obiecte nu a fost probabil niciodată privită cu indiferență morală. Cu toate acestea, falsul devine o amenințare și mai gravă atunci cînd este înțeles ca prejudiciind un drept. Incriminarea sa începe cu formularea noțiunii de proprietate intelectuală.

În secolul al XVII-lea, noțiunea de proprietate intelectuală a apărut prin juxtapunerea teoretizării muncii de către John Locke și a teoretizării romantice a autorului – nu atît prin afinitate logică, cît prin reinterpretări motivate economic și politic. Locke a susținut că un individ, în calitate de proprietar al propriei persoane, este și proprietarul produselor muncii sale. Dreptul de proprietate asupra produselor muncii a fost declarat o recompensă justă pentru munca depusă și un drept natural, anterior oricărei reglementări sociale. În timpul disputelor dintre autori, edituri și cei care multiplicau ilegal cărți, dispute aprige în Europa de Vest, acest argument s-a dovedit a fi util scriitorilor, care căutau modalități de a-și legitima dorința de a beneficia financiar de pe urma propriilor lucrări. Legea a recunoscut și a acordat drepturi asupra acestui nou tip de proprietate. O consecință a acestui demers juridic a fost incriminarea falsului, deoarece acesta a prejudiciat dreptul autorului și, prin urmare, al proprietarului originalului. În acest fel, distanța dintre original și copie/fals a fost nu doar elaborată cultural, ci și reglementată legal și impusă publicului larg.

Reinterpretare 1. Original, copie, fals

Noțiunea de proprietate intelectuală avea să-și dovedească în curînd potențialul în afara producției culturale. Însă pentru a putea servi interese diferite, unele dintre elementele sale constitutive au trebuit să fie reconceptualizate. 

Romanticii au definit originalul ca fiind o lucrare unică produsă de un autor singular, reflectînd realitatea sa interioară unică. Legea proprietății intelectuale a modificat această definiție pentru a putea proteja eforturi creative de mai multe tipuri și pentru a recunoaște mai multe lucrări drept originale, indiferent dacă erau banale sau chiar imitative. În primul rînd, a înlocuit originalitatea cu originea – printr-o operație care s-ar putea rezuma așa: toate lucrările de autor sînt originale. De ce? Pentru că originea lor sînt autorii. Mai departe, a redus importanța originalității prin aducerea în prim-plan a autenticității. Apoi, a reabilitat noțiunea de copie. Mai departe, a adăugat noțiunii de autor pe cea de autorizare. A fost legitimată legătura copiilor autorizate cu lucrarea unui autor/obiectul deținut de un proprietar. Copiile neautorizate au fost declarate a fi rezultatul unor acte clandestine motivate de dorința de a profita de valoarea financiară a originalului. Conceptul de fals a fost și el extins, de atunci referindu-se nu numai la obiectele realizate fraudulos, ci și la copiile neautorizate. În acest fel, legea proprietății intelectuale a oferit condiții favorabile pentru procesele legalizate de duplicare și obstacole prohibitive pentru procesele neautorizate de reproducere.

De atunci, acest cadru juridic a operat cu o distincție între copiile autorizate, legitime și, prin urmare, autentice, și copiile neautorizate, nelegitime și, prin urmare, inautentice, adică contrafaceri. În plus, această noțiune de autenticitate trebuia ancorată ferm. O înțelegere obiectivistă a autenticității ca inerentă materialității a servit perfect acestui scop. Conform acesteia, adevărul obiectelor ar putea fi descoperit printr-o investigație științifică asupra esenței lor, luîndu-se în considerare data creației, caracteristicile materiale, manopera, contextul primar, funcția și utilizarea. Această înțelegere obiectivistă rămîne predominantă în muzee, piețe și instanțe de judecată, adică instituțiile în care autenticitatea are valoare financiară. 

Reinterpretare 2. Marcă, original, copie, fals

Inițial, centrală pentru proprietatea intelectuală a fost munca mentală creativă. Pentru că nu presupunea crearea a ceva original, ci utilizarea unor forme lingvistice și materiale preexistente, mult timp marca nu a fost considerată o formă de proprietate intelectuală. Spre sfîrșitul secolului al XIX-lea, în contextul dezvoltării economice rapide și ca răspuns la preocuparea tot mai mare pentru calculabilitate, replicabilitate și stabilitate pe piață, acest principiu organizator nu a mai fost aplicat. Protejarea legală a mărcilor a fost un prim pas în ridicarea statutului acestora. Valorii lor funcționale le-a fost adăugată o valoare simbolică printr-o nouă interpretare a noțiunilor romantice.

Astăzi, marca este prezentată ca echivalentul semnăturii unui autor, iar proprietarul mărcii este introdus ca un cvasi-autor, care „creează” semnificațiile atașate mărcii. În plus, mărcile sînt definite ca mijlocul cel mai eficient de a face ca mărfurile să iasă în evidență ca produse unice, adăugîndu-se astfel o notă de extraordinaritate unor obiecte de multe ori banale, produse în masă, similare cu cele produse de alte companii. 

Reinterpretare 3, 4, 5…

Un tricou alb de bumbac este la fel de banal, la o adică, și dacă are, și dacă nu are marca Kenvelo inscripționată pe față. Dar un avocat poate cere arestarea producătorului său, sau un observator poate derîde purtarea sa de către o studentă, ambii invocînd o anumită biografie a obiectului, cunoscută sau presupusă, modelate oricum de ierarhia culturală descrisă în acest articol.

Magdalena Crăciun, doctor în antropologie socială al University College London, este lector univ. dr. la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București. Este autoarea, printre altele, a volumelor: Material Culture and Authenticity: Fake Branded Fashion in Europe (2014) și Islam, Faith and Fashion: The Islamic Fashion Industry in Turkey (2017) (Bloomsbury Academic, London & New York).

Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Creșteri și descreșteri
Noi, românii, avem vorba aceasta despre noi înșine, „Ce-am fost și ce-am ajuns”.
Sever jpg
Cazaban jpg
„Adame, unde ești?“ Imagini și simboluri ale căderii omului
Semnificativ foarte este faptul că Adam și Eva nu au rămas cu rezultatul artizanatului lor grăbit și ipocrit, legat de conștiința propriei vini.
Stoica jpg
Ungureanu jpg
Bătaia cea ruptă din rai
Toată această conştiinţă a violenței creează o imagine a societății românești
Popa jpg
Mărire și decădere în istoria contemporană a Rusiei
Sigur, Putin încearcă să justifice ideologic acest război, însă justificările sale sînt străvezii, inconsistente, necredibile.
Mîntuirea biogeografică jpeg
Aurul pur, urina sinceră
Amprenta creatorului va dispărea, opera de artă va arăta impecabil, dar autenticitatea ei va fi o iluzie.
p 10 WC jpg
Eul adevărat, eul autentic, eul perfect, eul dizolvat
David Le Breton evoca tentația „evadării din sine” ca „soluție la epuizarea resimțită în urma faptului de a trebui să fii în mod constant tu însuți”.
p 11 WC jpg
Autenticitate „Made in China”
Aceste grifonări rapide pe marginea conceperii autenticității în China sînt menite să arate că aceasta depășește antiteza paradigmatică dintre original și fals.
p 12 1 jpg
Autenticitatea românească între războaie: (dez)iluzii
Ce rămîne din subcultura românească interbelică a autenticității?
Bran Castle View of Countryside (28536914551) jpg
Pledoarie pentru metisaj
Scuze, dar nimeni sau nimic nu s-a născut dintr-unul…
640px Copyright (Simple English) Wikibook header png
Lista de supraveghere a raportului 301
Grație eforturilor noastre conjugate, România a reușit, după 25 de ani, să nu mai apară pe această „listă a rușinii”.
p 13 sus M  Chivu jpg
Două mesaje de la Greenpeace România
Oare cîți dintre noi nu s-au entuziasmat în fața unei oferte de 9 euro pentru un bilet de avion?
index jpeg 5 webp
„Turiști funerari”
Oare să rămînem acasă este cel mai cuminte lucru pe care l-am putea face spre binele planetei, adică al nostru?
p 10 M  Chivu jpg
Spovedania unui globe-trotter
Dar toate aceasta înseamnă că turismul de masă nu mai poate continua ca pînă acum, ci trebuie reinventat cu inteligență și sensibilitate.
997 t foto AN Stermin jpg
p 12 adevarul ro jpg
„Turiști mai puțini, impact economic mai mare” interviu cu Andrei BLUMER
Să caute destinații mai puțin populare și cu o ofertă bogată de experiențe în natură.
997 t foto Cosman jpeg
„One dollar” și o sticlă de apă
„One dollar”, atît este prețul unei sticle de apă de 0,5 litri în Cambodgia.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
p 10 jpg
Surpriza Bizanțului vesel
Nu s-a vorbit niciodată despre sexul îngerilor, în timpul asediului de la 1453 chiar nu avea nimeni timp de așa ceva.
p 13 jpg
„Cred că Cehov e mulțumit de spectacolul nostru“
Cehov este generos, are multe fațete și poți să-i montezi spectacolele în modalităţi stilistice foarte diferite.
p 14 jpg
E cool să postești jpeg
Să-ți asculți sau nu instinctul?
Totuși, urmînd ispita de a gîndi rapid, nu cădem oare în păcatul gîndirii pripite, în fapt un antonim pentru gîndire?
p 10 jpg
Gîndirea artificială pripită: cu ChatGPT la taclale
Gîndirea pripită este un termen folosit pentru a descrie procesul de luare a deciziilor sau de trage concluzii în modul rapid și fără o analiză sau o examinare adecvată.

Adevarul.ro

image
Panourile solare, un dezastru ecologic care așteaptă să se întâmple? Ce spun experții
În timp ce sunt promovate în întreaga lume ca o armă crucială de reducere a emisiilor de carbon, panourile solare pot provoca un dezastru ecologic după 25-30 de ani, cât este durata lor de viață.
image
Cauzele cutremurelor din vestul României. INFP: „Asta pune o presiune enormă”
Cutremurul din Arad s-a simțit în Ungaria, Croația și Serbia. Seismologii explică ce cauze produc cutremurele din zona de vest a țării.
image
Cum a murit de fapt regele Decebal. Principalele ipoteze privind sfârșitul regelui dac
Decebal, regele dacilor, a murit în anul 106 d Hr, în urma înfrângerii în fața legiunilor romane, după două războaie epuizante. Deși, aparent, modul în care regele dac a murit este bine cunoscut, există mai multe ipoteze privind sfârșitul acestuia.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.