Audiosofia – „Baby hearing“ 
 
Proiectul „Baby hearing“ al Asociaţiei Audiosofia se desfăşoară la nivel naţional şi îşi propune depistarea precoce a hipoacuziei prin dotarea a şapte spitale cu aparatură de testare a auzului pentru nou-născuţii din aceste unităţi. Ulterior, copiii care nu trec aceste teste sînt direcţionaţi către Cabinetul de audiologie al Spitalului „M.S. Curie“ din Bucureşti, înfiinţat de Audiosofia tot cu sprijinul Fundaţiei Orange. 
 
Junior Achievement Romania, „Vreau să ştiu“ 
 
Proiectul „Vreau să ştiu“ îşi propune să introducă în şcolile speciale pentru elevii cu deficienţe de auz (cu vîrste cuprinse între 15 şi 19 ani) activităţi practice de orientare profesională pentru o viaţă independentă şi pentru acces la piaţa muncii după absolvire, cu sprijinul profesorilor şi consultanţilor voluntari Orange. În urma desfăşurării proiectului se va alcătui un catalog de meserii şi de afaceri locale deschise pentru activitate către tineri cu deficienţe de auz; se vor stabili parteneriate cu companii locale care activează în domenii nontradiţionale pentru acest grup-ţintă, prin intermediul unor activităţi de tip Job Shadowing. Pe termen lung, proiectul îşi propune elaborarea unui model pentru a le asigura acestor elevi şanse egale de acces la o gamă largă de meserii în comunitatea lor, pentru a le oferi posibilitatea de a deveni antreprenori, contribuind prin iniţiativele lor la dezvoltarea acelor comunităţi prin crearea unor locuri de muncă şi a unor afaceri proprii. 
 
Liceul Special din Moldova, „Culori dincolo de umbre“ 
 
În cadrul proiectului „Culori dincolo de umbre“, desfăşurat între 1 octombrie 2014 şi 31 martie 2015, la Liceul Special din Moldova a fost dotată şi amenajată o cameră de stimulare multisenzorială, care permite acordarea de servicii terapeutice specifice pentru 100 de copii din zona Moldovei. Sesiunile de terapie specifică de recuperare au constat în exerciţii de stimulare vizuală, auditivă, olfactivă şi tactilă. Tot aici sînt şcolarizaţi elevi nevăzători şi ambliopi (cu deficienţe de vedere) din toată zona Moldovei, de la clasa pregătitoare pînă în clasa a XII-a, oferindu-le servicii specializate pentru educaţie, deprinderi de viaţă independentă şi terapii specifice, fiind singura instituţie de educaţie de acest gen din Moldova. 
 
Salvaţi Copiii, „E-sight“ 
 
Proiectul „E-sight“ are ca scop încurajarea şi educarea copiilor cu deficienţe de vedere privind utilizarea de software şi servicii online destinate comunicării şi exprimării, ca mijloc de participare socială şi integrare prin colaborare cu tineri fără deficienţe de vedere şi cu experţi. Copiii vor avea posibilitatea să intre în legătură cu tineri şi copii fără deficienţe, de vîrstă similară. O platformă online adaptată persoanelor nevăzătoare va fi dezvoltată special în cadrul proiectului şi va cuprinde resurse relevante şi aplicaţii create pentru a-i sprijini pe copii în activităţile zilnice. Ea va reprezenta, totodată, şi spaţiul în care resursele sau proiectele propuse de copii vor fi prezentate public şi puse la dispoziţia celorlalţi, va facilita interacţiunea dintre copii, voluntari şi angajaţii Orange. La finalul proiectului, copiii vor avea acces facil la resurse educaţionale şi vor fi încurajaţi să utilizeze produse software adaptate, să se exprime şi să interacţioneze cu ceilalţi. 
 
Sense International (Romania) – Sens pentru viaţă 
 
„Sens pentru viaţă“ îşi propune să îmbunătăţească viaţa tinerilor cu surdocecitate şi deficienţe senzoriale multiple (DSM), prin dezvoltarea de centre de servicii vocaţionale în şcolile speciale pentru elevii cu deficienţe de auz şi asociate din Timişoara şi Arad. Centrele vin în completarea celor existente în Bucureşti, Galaţi, Iaşi, contribuind la dezvoltarea unei reţele naţionale de centre vocaţionale pentru tinerii cu surdocecitate / deficienţe senzoriale multiple ce asigură trecerea mai uşoară către viaţa de adult. În cele cinci centre vocaţionale (trei minitipografii, o seră şi un laborator pentru modelarea marţipanului), 50 de tineri cu surdocecitate/DSM vor învăţa o meserie, ceea ce le va creşte şansa de a găsi un loc de muncă şi a duce o viaţă independentă. 
 
Young Goldfish, „Călătorie în lumea mea“ 
 
Proiectul propune dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale tinerilor cu deficienţe de vedere pentru a le creşte încrederea şi abilităţile de viaţă independentă şi facilitarea accesului la informaţie şi educaţie prin oferirea de software-uri audio vocale pentru patru universităţi mari din România – în Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara. Pe întreaga durată a proiectului, tinerii vor fi grupaţi pe perechi şi vor participa la diverse activităţi menite să ducă la o dezvoltare de sine şi la o încredere mai mare în forţele proprii. Aceştia vor înregistra împreună piese de teatru radiofonic şi cărţi audio sau articole, vor învăţa să ia interviuri sau să realizeze mini-documentare audio cu persoane – modele inspiraţionale. 
 
Fundaţia MediaPro, „Touch Listen Know“ 
 
„Touch Listen Know“ este un proiect în cadrul căruia e dezvoltată o aplicaţie mobilă destinată persoanelor cu deficienţe de vedere care va reda prin voce sintetică cele mai importante ştiri ale zilei, avînd ca surse site-urile www.gandul.info, www.prosport.ro,www.femeia.ro şi www.natgeo.ro (National Geographic). Ştirile vor fi organizate în cîteva categorii, fapt ce va ajuta utilizatorul să navigheze uşor prin meniu şi să selecteze tipul de informaţii pe care doreşte să le asculte. După lansarea aplicaţiei vor urma training-uri şi tutoriale pentru informarea beneficiarilor, familiilor acestora, prietenilor sau asistenţilor. Aplicaţia va fi disponibilă în Playstore (pentru Android) şi în AppStore (pentru iOS). 
 
Muzeul Naţional de Artă al României – „ARTMobile“ 
 
Proiectul „ARTmobile“ va contribui la optimizarea site-ului Muzeului Naţional de Artă al României în vederea transformării lui într-un canal de comunicare cu persoanele cu deficienţe de vedere şi auz, prin integrarea diferenţiată a noilor tehnologii. Astfel, pe site-ul muzeului va fi organizată o nouă secţiune care va cuprinde: turul colecţiilor muzeale în 40 de capodopere (format audio-video cu funcţie de mărire puternică şi prezentare în limbaj mimico-gestual), diagrame tactile ale capodoperelor şi idei de utilizare în medii diferite. Toate materialele vor putea fi descărcate gratuit de acasă sau de la şcoală, facilitînd accesul comunităţilor (şcolare) din afara Bucureştiului la informaţii culturale, integrabile creativ în activităţile curente. 
 
Asociaţia pentru Dezvoltare Urbană 
 
Proiectul „Pas de elefant“ îşi propune să îmbunătăţească procesul educaţional în şcolile speciale pentru nevăzători din România, care se confruntă cu o lipsă de materiale educaţionale adecvate. Cinci şcoli speciale vor fi dotate cu cîte două tablete Apple iPad şi vor participa la o cercetare privind predarea asistată de tabletă, aspect ce va duce la o înţelegere mai bună a nevoilor elevilor nevăzători şi ale profesorilor. A doua componentă a proiectului e realizarea unui prototip de software care va putea asocia o pistă audio cu o zonă de pe o imagine tactilă. Camera video a tabletei, amplasată pe un suport deasupra imaginii, va recunoaşte atingerea cu degetul a zonei respective, iar fişierul audio corespunzător va fi redat automat. Acest prototip va reprezenta un pas mare în realizarea ulterioară a unui sistem care va permite crearea/editarea de fişe curriculare tactile. Se va construi o bază de date comună (Cloud) în care fiecare şcoală va încărca materialele didactice accesibile de care dispune. Astfel, software-ul „Pas de elefant“ ar putea deveni un instrument de învăţare esenţial pentru persoanele cu dizabilităţi vizuale, oferindu-le acces la o informaţie care pînă acum le era doar parţial accesibilă sau chiar inaccesibilă.  
 
Foto: Fundaţia Orange