Pe 1 martie 2006, a avut loc la Colegiul "Noua Europă" al doilea Forum Volvo - Dilema veche, cu tema "Cultura corporatistă - examenul de maturitate al capitalismului românesc". Au participat reprezentanţi ai mediilor de afaceri, ai lumii academice şi culturale, ai organizaţiilor non-guvernamentale.Andrei Pleşu: În aceste zile, subiectul nostru pare a avea un aer provocator: capitalismul românesc dă tot felul de examene de maturitate, le pică şi se prezintă euforic la sesiunea următoare, ca şi cum totul ar putea fi reluat. Problema culturii corporatiste este abordată tot mai apăsat şi de Comisia Europeană, în ultima vreme. Dacă înţeleg bine despre ce este vorba, ea se referă la cîteva întrebări decisive pentru o atmosferă de afaceri sănătoasă: avem valori comune? Diversele firme şi instituţii prezente în lumea afacerilor au interese comune, dincolo de ceea ce este limbajul specific al fiecăreia? În ce măsură se poate depăşi, în mod raţional, aspectul de Babilon pe care, în prima ei etapă, lumea afacerilor o aduce într-o ţară încă nepregătită să asume acestă diversitate? Ce tip de responsabilitate se poate naşte într-o asemenea lume?Lavinia Huidan: Cred că ar fi bine să încercăm să răspundem la întrebarea dacă poţi face afaceri în România respectînd principiile etice. Eu provin dintr-o lume în care am aflat că o promisiune trebuie respectată, în care valoarea mea înseamnă respectul pentru calitate, pentru diversitatea oamenilor din jur. Sînt valori cu care eram echipată încă din 1990, cînd am avut curajul să încep o activitate pe cont propriu. Avusesem ocazia să cunosc şi alte lumi, ceea ce a fost fundamental pentru mine. Nu mi-am schimbat profesiunea după Revoluţie, n-am făcut decît să calibrez ceea ce ştiam pe un management adaptat tranziţiei noastre, dar şi evoluţiei europene în general. Am învăţat şi m-am adaptat în fiecare zi. Avînd aceste valori în care cred şi care m-au ajutat să supravieţuiesc, mă aflu acum într-o companie care reprezintă Volvo în România. Valorile Volvo, care vin dintr-o tradiţie de 90 de ani, sînt valori cu care mă identific. De aici, succesul afacerii Volvo în România.Să încercăm să ne dăm seama dacă în România s-au decantat nişte valori şi dacă este posibil un cod etic pe baza căruia să putem merge mai departe şi să ne simţim mai bine pregătiţi pentru integrarea în Europa. Vorbind de cultura corporatistă, în ce măsură este ea importantă pentru comunicarea acestor valori în interior şi pentru adaptarea la un mediu exterior tot mai complex şi competitiv? Definirea culturii corporatiste în acest mod - ca set de valori care poate ţine oamenii alături pentru a avea performanţe tot mai mari - poate deveni un factor de succes? Care este scopul afacerilor? Numai acela de a produce profit sau şi acela al unei responsabilităţi faţă de societate? Putem identifica astăzi, în România, un asemenea scop, cînd încă ne mai întrebăm care este statutul omului de afaceri?Cu aceste întrebări a început Forum-ul. În paginile următoare, publicăm a sinteză a dezbaterii şi alte cîteva contribuţii care încearcă să răspundă în ce măsură capitalismul românesc e capabil să-şi dea examenul de maturitate . (M. V.)