"Fiecare lucru are locul lui" - interviu cu Mugurel Rădulescu, preşedinte Eco Rom Ambalaje -Inspirat de sistemul internaţional Grunne Punkt, Eco Rom Ambalaje a pus în funcţiune un sistem prin care deşeurile să fie recuperate şi transportate către reciclatori. Sînt angrenate aproape 1000 de companii care pun pe piaţă produse ambalate, peste 150 de companii de management al deşeurilor.Proiectarea colectării selective s-a făcut în trei etape (2004-2006, 2007-2017, 2017-2022). În ce etapă ne aflăm în 2008?În ceea ce ne priveşte, am demarat 14 proiecte-pilot (2004-2005) caracterizate de un areal de 10.000 de locuitori, cărora li s-a pus la dispoziţie infrastructura necesară: containere colorate pe fiecare tip de material - hîrtie, plastic şi sticlă -, saci şi informaţii/campanii de comunicare menite să stîrnească interesul pentru colectarea selectivă. Proiectele au avut la bază un acord cu Primăriile şi operatorii de salubritate, cele două entităţi fiind şi cele responsabile conform legislaţiei să opereze şi să organizeze colectarea selectivă la nivel local. Majoritatea proiectelor au înregistrat rezultate încurajatoare. Metodologia folosită ne-a ajutat să dezvoltăm arealurile proiectelor-pilot pentru 50.000 de locuitori. În cîteva oraşe, prin aportul operatorilor de salubritate şi implicarea directă a primarilor şi personalului specializat, am reuşit să acoperim aproape întreaga localitate. În prezent putem spune că sîntem în plină desfăşurare a etapei de extindere la nivel naţional. Ritmul de dezvoltare a schemei de colectare selectivă e unul foarte alert, depinzînd însă foarte mult de receptivitatea admnistraţiei locale şi receptivitate în rîndul locuitorilor.Care e finalitatea colectării selective: la capătul procesului există reciclare sau sînt deversate, blenduit, la aceeaşi tradiţională groapă de gunoi?Finalitatea e reciclarea deşeurilor. Odată colectate selectiv, deşeurile de ambalaje sînt prelucrate - compactate, mărunţite, balotate - şi transportate către reciclator. Efortul colectării selective creşte rata de reciclabilitate a deşeurilor de ambalaje pe fiecare tip de material pentru că e evitată contaminarea acestora cu resturile menajere, prin colectarea selectivă la sursă fiind evitată practica actuală de sortare la groapa de gunoi, o activitate în condiţii neigenice.Cînd preconizaţi o conştientizare la nivel naţional a acestei probleme şi ce mijloace credeţi a fi mai eficiente: campanii sociale mai agresive sau măsuri punitive mai drastice?Eco Rom Ambalaje a demarat o campanie naţională de informare a populaţiei sub sloganul "Pentru că fiecare lucru are locul lui", programe pentru copii şi tineri pentru care colectarea selectivă trebuie să devină o obişnuinţă. Anul acesta am sprijinit realizarea unui manual pentru ciclul primar de învăţămînt despre reciclarea ambalajelor. Numeroase iniţiative private atrag atenţia asupra problematicii deşeurilor din România, la fel şi campaniile la nivel naţional ale autorităţilor centrale. Impactul are un ecou în fiecare dintre membrii comunităţilor, dar se iroseşte pentru că locuitorii nu sînt obligaţi să pună în practică informaţia primită. Sondajele arată că foarte puţini cetăţeni cunosc legislaţia colectării deşeurilor; cei mai mulţi nu o cunosc şi nici nu le pasă care e preţul serviciilor de colectare a deşeurilor, pe care îl plătesc lunar.