Prefaţa uneia dintre multele ediţii franceze ale Cărţii tibetane a morţilor pleca de la comparaţia, cel puţin neaşteptată, dintre viziunile lumilor intermediare din Bardo-ThÅ¡dol şi un best-seller american din anii `60 - Life after life de Raymond A. Moody. Mai aşteptate ar fi fost, fără îndoială, comparaţiile Cărţii tibetaneÉ cu viziunile creştine ale Paradisului pierdut, cu viziunile mitice ale Edenului, cu Cartea egipteană a morţilor sau cu judecata din Cartea legilor a lui Manu. Dincolo de introducerea în Occident a unei cărţi stranii în termenii unei stranietăţi deja asimilate, comparaţia mai are, cred, două motivaţii: în primul rînd, în ambele cărţi, descrierile