- argument -

Nu ştim dacă în România cazurile de plagiat sînt mai răspîndite sau nu decît în alte părţi, dacă nu cumva se înscriu într-o medie. Este însă foarte probabil ca Victor Ponta să deţină recordul pentru cea mai îndelungată perioadă de rămînere în funcţie a unui funcţionar public, din epoca (post)modernă, după dezvăluirea unui plagiat mai limpede decît apa de izvor dintr-o rezervaţie naturală.

Pentru cuvîntul „plagiat“, Google a găsit 120.000 de referinţe în paginile scrise în limba română din momentul în care revista Nature a scris despre plagiatul premierului şi pînă acum. Au avut loc manifestări stradale, iar în ziare şi reviste, pe Internet şi pe reţelele sociale s-a scris enorm despre acest caz transformat imediat într-un circ instituţional cu comitete, consilii, comisii şi senate universitare care au fost desfiinţate, şi-au schimbat componenţa, s-au abţinut ori pronunţat pro sau împotriva plagiatului efectuat cu asemenea primitivism, încît şi un copil care ştie să citească poate spune că e vorba de unul şi acelaşi text. În cele din urmă, Comisia de Etică a Universităţii Bucureşti a decis: „plagiat masiv“, adică peste o treime din lucrare preluată copy-paste după patru surse necitate. Pînă la această confirmare oficială însă, afirmaţiile aiuritoare ale lui Victor Ponta – transformat peste noapte din „micul Titulescu“ în „prim-ministrul copy-paste“ – l-au compromis, au stîrnit rîsul şi au jignit pe mulţi. La fel şi hotărîrea Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (ce legitimitate şi credibilitate va mai avea de acum încolo acest consiliu?!), conform căreia „teza de doctorat elaborată de domnul Victor Ponta şi susţinută public în anul 2003 respectă cerinţele academice din acea perioadă şi este comparabilă, din punct de vedere al acestor cerinţe, cu alte teze de doctorat susţinute în aceeaşi perioadă“.

Cum adică „cerinţele academice din acea perioadă“? S-au schimbat acestea între timp? Şi cum adică „comparabilă cu alte teze de doctorat susţinute în aceeaşi perioadă“? Se poate vorbi de plagiat endemic în mediul universitar românesc? Cît de grav – moral, politic, juridic – este un plagiat? Şi ce se întîmplă, juridic vorbind, cu un plagiator dovedit?