Cine poate să ridice un clopot de sticlă? – Sylvia Plath / Ester Greenwood –

Publicat în Dilema Veche nr. 988 din 16 martie – 22 martie 2023
image

Sînt atît de multe similitudini între Sylvia Plath și Ester Greenwood din Clopotul de sticlă, încît orice analiză, oricît de tehnică, riscă să fie indiscretă, să lezeze și să confuzeze în același timp. Romanul a fost conceput ca un œil-de-boeuf, textul e transparent și lasă cititorul să ajungă cu privirea departe în măruntaiele suferinței unei autoare care a practicat intens lirismul confesiv și nu a fost străină de expunerea publică. „Ce am făcut aici e să combin elemente din viața mea, ficționalizîndu-le ca să le dau culoare...” – îi scrie autoarea mamei sale, după finalizarea manuscrisului. 

Publicat imediat după sinuciderea ei, critica l-a primit favorabil, dar și cu precauție. Emoțiile erau încă destul de puternice și jocul acesta, între aproape identic și nu chiar, risca să ducă discuțiile într-o zonă complet neliterară sau complet emoțională. Viața lui Ester Greenwood și cea a Sylviei Plath se răsucesc una în jurul celeilalte pînă într-un anumit punct, iar acest punct este legat de o experiență destinală – întîlnirea doctoriței Nolan, respectiv Ruth Beuscher de la McLean Hospital. Dacă Sylvia Plath ar fi avut-o aproape pe doctoriță și în iarna lui 1963, probabil că tragedia ar fi fost (din nou) evitată. Doar că întîlnirea lor norocoasă a rămas undeva în ficțiune, în povestea lui Ester Greenwood, o Sylvia Plath imortalizată la 24 de ani. În realitate, Ruth Beuscher practica în continuare la spitalul din Belmont, iar Sylvia Plath avea acum 30 de ani și era de partea cealaltă a Atlanticului, în Londra. Avea un nou episod depresiv (netratat de aproape 6-7 luni), era în curs de divorț, cu doi copii în grijă și aproape izolată social. În fața ei se întindea cea mai grea iarnă a secolului trecut. De data aceea, tentativa i-a reușit. Și probabil că aici se găsește diferența fundamentală dintre cele două femei, una reală, alta ficționalizată, de o altă vîrstă a primeia – norocul de a avea lîngă tine pe acel cineva potrivit să te ajute să te salvezi în momentul potrivit.

Ce vedem...

Nu trebuie să citești printre rînduri ca să descoperi că Ester Greenwood suferă de depresie. Sînt acolo toate elementele clinice, ce-i drept descrise mult mai plastic decît într-un manual de psihiatrie. E vara lui 1953, într-un New York asaltat de caniculă, iar Ester are marea șansă de a lucra în redacția unei reviste de fițe. În realitate, e complet inconfortabilă acolo și obosită să facă față aparențelor. „Mă simțeam inertă și pustie, așa cum se simte probabil miezul unei tornade, mișcîndu-se plictisit în centrul harababurii din jur.” 

Ester are deja fascinația morții. Prima frază a romanul anunță execuția soților Rosenberg. (În afară de notația temporală, care ar fi putut fi făcută și altfel în roman, fraza de deschidere nu are implicație în ecuația dramatică, ci în cea emoțională, ca o cheie de lectură.) Atmosfera e stătută, discuțiile plictisitoare, băuturile n-au nici un gust. Ester pare omul în plus în fiecare scenă. Singurul loc în care se simte bine e în cadă, unde are senzația de puritate regăsită. Tot de puritate e legată și cea mai recentă amintire a fericirii ei – „m-am gîndit cît de ciudat era că niciodată pînă atunci nu-mi trecuse prin cap că am fost pur și simplu fericită pînă la 9 ani”. E loc aici pentru o interpretare psihanalitică, dar fără suficiente date în narațiune rămîne doar o speculație. E limpede însă că pentru Ester vîrsta inocenței e un tărîm îndepărtat, iar acum virginitatea atîrnă ca o povară pe umerii ei și e, în cel mai bun caz, un subiect de competiție (cu logodnicul Buddy Willard).

Aron Beck, părintele cognitivismului, completează analiza sa asupra lui Ester și pune într-o relație cauzală directă depresia ei cu moartea tatălui său și cu presiunea uriașă a standardului de performanță. „Toată viața mea îmi spusesem că asta este ceea ce vreau să fac: să învăț, să citesc, să scriu și să lucrez ca nebuna – și chiar părea să fie adevărat, făceam totul destul de bine și luam numai note de zece și pînă am ajuns la colegiu nimic nu mi-a stat în cale.”

Și puținele relații de suflet din viața ei sînt proaste. Mama, o persoană rigidă și fără mari resurse afective, iar Buddy Willard, logodnicul ei neoficial, cam de aceeași vîrstă cu ea, dar mult mai imatur afectiv, egocentrist și incapabil să o susțină. Cînd o cere de soție, Buddy Willard nu o întreabă dacă vrea să se căsătorească, ci dacă vrea să devină dna Buddy Willard. E o epocă în care femeile din clasa lui Ester au două posibilități după absolvire – să devină casnice sau să lucreze în administrație, cel mai probabil secretare, așa că felul în care Buddy pune întrebarea s-ar putea să nu contrarieze pe mai nimeni din lumea lui. Cert e că dacă Ester vrea să devină poetă, asta nu e decît semnul precoce al unei aiureli. După ce primește și refuzul bursei de scriere creativă de la Cambridge, lumea lui Ester se prăbușește. Dacă pînă atunci miezul tornadei se mișca plictisit, dar se mișca, acum stă în loc și părțile universului se dezarticulează și cad, lăsînd un loc gol – clopotul de sticlă. 

Încep să apară insomniile, apatia, oboseala, lipsa motivației, izolarea socială. Cromatica descrierilor se schimbă, apar tot mai des nuanțe de maro, brun, gri. Fantasmele sinucigașe îi invadează spațiul mental. Atenția se orientează către orice sursă posibilă a anihilării. E puțina energie care i-a mai rămas, inversată dinspre elan vital către voluptatea morții. 

Cît timp nucleul profund al personalității nu este atins, acolo își găsește refugiu o personalitate alternă Elly Higginbottom, care mai are însă șansa (dar nu și resursele) de a lăsa totul baltă și a-și reface viața în Chicago, făcînd cu totul altceva decît știa pînă atunci (să învețe și să ia premii).

...și ce tratăm

Depresia e un drum lung în jos, o coborîre inexorabilă către infern. Romanul Sylviei Plath este fidel acestei evoluții clinice și de aceea nu înregistrează nici un twist in the plot (cu excepția revirimentului de final). Cine asistă la descrierea unei depresii, asistă la o lungă suferință. Lipsită de orice sprijin moral, Ester ajunge o victimă într-o pînză de păianjen, unde toate eforturile ei de a se elibera sînt sortite epuizării. Ce-i drept, Buddy Willard e și el bolnav, internat într-un sanatoriu pentru tuberculoză, dar chiar și dacă nu ar fi fost acolo, după datele sale narative, e foarte puțin probabil să fi fost în stare să facă ceva pentru ea. Pare o persoană opacă, limitată afectiv, prea preocupată de propria persoană și devenire ca să-i fie alături lui Ester într-un travaliu care presupune punerea lui între paranteze. 

După manualele clinice, un episod depresiv se poate remite de la sine, în absența tratamentului medicamentos, după 8-10 luni. E vorba însă de episoadele minore sau formele atenuate la persoane care au o rețea de suport social. Cel mai frecvent, episoadele depresive severe înregistrează o tentativă se suicid sau alte gesturi de autovătămare care duc la internarea persoanei în caz. Cînd vorbim despre un gest autolitic, nu trebuie să vedem în el o apetență mortală, ci, din contra, o expresie a voinței de luptă. E o încercare disperată de salvare, doar că, așa cum remarcă psihiatrul francez Lauren Schmitt, aceasta survine în contextul unei pierderi a libertății de gîndire, iar persoana în caz nu mai vede nici o altă posibilitate de ieșire. 

După tentativa de suicid cu somnifere, Ester ajunge într-un spital de psihiatrie, într-o secție rezervată cazurilor grave. În anii de după război, instituțiile psihiatrice sînt încă niște dinozauri, deasupra cărora plutește un aer greoi de pedeapsă și abuz. Tehnicile de tratament sînt rudimentare și parțial ineficiente. Contracultura anilor ’60 va fi un mediu prielnic pentru propagarea antipsihiatriei, curent care însumează eforturile unor psihiatri, psihanaliști, psihologi sau sociologi (situați cel mai adesea pe poziții de război) de a desființa condiția azilară a pacienților psihici. Szasz, Laing, Goffman și, mai tîrziu, Basaglia sînt unii dintre cei mai cunoscuți combatanți împotriva psihiatriei instituționale, dar toate demersurile lor nu ar fi avut un asemenea succes dacă nu ar fi primit un ajutor nesperat chiar din partea establishment-ului, care a calculat că e mai fezabil să introducă pensia de boală/incapacitate decît să mai finanțeze acești giganți spitalicești (programul Great Society al lui Lyndon Johnson) și astfel, încet-încet, azilurile au fost părăsite și în final închise.

Pînă atunci însă (e vara anului 1953), Ester Greenwood nu are decît să se supună sorții și să spere că va avea noroc, pentru că vindecarea într-un astfel de mediu ține mai degrabă de șansă decît de o metodă riguros științifică. Ea știe foarte bine că a ajunge la spitalul municipal înseamnă drifting-ul ireversibil către condiția de legumă. Din fericire, mama ei are ideea de a-i scrie protectoarei sale, Philomena Guinea, care a cunoscut la rîndul ei experiența sinistră a azilului și empatizează cu situația tinerei scriitoare, oferindu-se să-i plătească șederea într-o clinică privată. 

Nici acolo lucrurile nu stau cu mult mai bine. Se practică în exces șocurile insulinice, metodă de tratament nespecifică, folosită fără discernămînt pentru toate categoriile de boală suficient de severe pentru a justifica intervenții disperate. (Șocul insulinic a fost primul tratament din toată medicina respins de comunitatea științifică prin evaluarea Evidence-Based Medicine.) În rest, psihiatria mai beneficia în portofoliul ei restrîns de terapia electroconvulsivantă și de cîteva tranchilizante (cele mai multe barbiturice). Cu un an în urmă apăruse și primul antidepresiv (un inhibitor de monoaminoxidază derivat din iproniazida folosită pentru tratamentul pentru tuberculoză), dar lucrurile erau de abia la început și, pe lîngă efectele terapeutice, cura cu IMAO avea și numeroase efecte adverse greu de suportat. 

În asemenea situație, cea care face fundamental diferența e doctorița Nolan. Aici funcționează pur și simplu norocul. Și doctorița Quinn (psihiatra lui Joan) e o femeie „ageră și perspicace”, dar Ester Greenwood are convingerea fermă că, dacă ar fi încăput pe mîinile ei, ar fi rămas multă vreme în Caplan (secția deschisă a spitalului) sau, mai rău, ar fi ajuns la Wymark, spitalul municipal, rezervat cazurilor fără scăpare. Cu aceeași formare psihanalitică, maniera de apropiere e diferită între cele două psihiatre. Dr. Quinn pune accentul pe o analiză fără concesii emoționale, pe cînd dr. Nolan preferă abordarea psihodinamică dintr-o perspectivă mai suportivă. „Doctorița Quinn avea o însușire abstractă, care o atrăgea pe Joan, dar mie îmi făcea pielea de găină... Eu nu vorbeam niciodată despre euri și identități cu doctorița Nolan. De fapt nici nu știu despre ce vorbeam.”

Pe scurt, doctorița Nolan e acolocu Ester, atît cît trebuie să fie, atunci cînd trebuie să fie. O alianță terapeutică bună sporește eficacitatea oricărui tratament, oricît de dur, oricît de slab. Rolul unui psihiatru este de cele mai multe ori ingrat. Relația (emoțională) medic-pacient este necunoscuta cea mai greu de gestionat în ecuația care-i privește pe cel aflat în suferință și pe cel instruit să ajute. Societatea actuală românească, animată de afecte puternice, îl scoate pur și simplu pe medic din ecuație. (Poate de aceea, România se confruntă acum cu cel mai extins exod de medici și personal medical dintre toate țările europene.) 

În toată lumea, medicii au cea mai mare rată profesională de suicid, de divorț și de depresie. Suferința umană e molipsitoare, încarcă și uzează. Toată literatura, de la Ciuma lui Camus la Eseu despre orbire a lui Saramago, consemnează că medicul se îmbolnăvește încercînd să salveze. Mai radicală, Dominique Barbier (în Ieșirea din depresie)avansează ideea că nu există o însușire ancestrală a omului de a avea grijă de alții decît de cei apropiați, iar vocația de medic este o extensie socială modernă a naturii umane, vizată de riscul serios pentru burnout

În atare condiții, vocația de medic ține mai degrabă de o chimie între el și anumiți pacienți, rezonanța pe o frecvență necunoscută cu pacienții. Studiile citate în Kaplan & Saddock evidențiază că cel puțin 50% din psihiatrii americani au avut cel puțin un insucces în prevenirea tentativelor de suicid. Despre Ruth Beuscher, cea care a tratat-o pe Sylvia Plath la Mc Lean Hospital după prima tentativă gravă și a continuat apoi psihoterapia cu ea, nu se mai știu foarte multe astăzi, de care parte a pragului de 50% s-a situat în întreaga ei carieră, dar e de presupus că a avut și pacienți cu care nu a găsit acea frecvență salvatoare (chiar dacă aceștia nu au ajuns la suicid). Cert este că omoloaga ei din ficțiune, dr. Nolan, reușește (după o serie de ședințe de terapie electroconvulsivantă) să ridice clopotul de sticlă de deasupra lui Ester Greenwod și să îi redea lumea. Mai departe, Ester face exact ceea ce trebuie să facă – rupe relația defectuoasă cu Buddy Willard și se întoarce la colegiu, reconstruindu-și pe baze mai funcționale viața și cariera.

Astăzi depresia poate fi privită mai degrabă ca un fenomen decît ca o simplă tulburare, cuprinzînd mai multe entități, forme clinice, episoade complete, cu simptome core și simptome nespecifice, și episoade subclinice, comorbidități și evoluții cronice, dar felul în care încă este înțeleasă depresia în mod curent face ca acest fenomen să fie supravehiculat și subdiagnosticat în același timp. În scrisoarea pe care i-o adresează mamei sale la terminarea manuscrisului, Sylvia Plath știe foarte bine ce vrea transmită prin acest roman celorlalți. „...e cu adevărat o oală în clocot, dar cred că va arăta cît de izolată se simte o persoană care are o cădere (nervoasă).” Îi mulțumim pentru această mărturie.

Augustin Cupșa este scriitor și psihiatru. Cea mai recentă carte publicată: Străinătate, Editura Humanitas, 2022.

990 15 Mincan jpeg
„De cele mi multe ori, simțim nevoia să ficționalizăm realul” – interviu cu regizorul Mihai MINCAN –
Cel care are puterea, a se citi banul, are evident un avantaj, măcar prin aria de alegeri pe care le poate face.
Marlon Brando and Vivien Leigh in A Streetcar Named Desire jpeg
Un tramvai pe șine de podoabe
„Oricine ai fi, eu totdeauna am depins de bunătatea străinilor.”
989 14 foto M Zgondoiu jpg
FFF 16mars ©Cristina Voinea 13 jpg
986 15 interviu1 JPG
„Pianul este cel mai bun psiholog al meu” – interviu cu muzicianul Jay-Jay JOHANSON –
Da, puţin şi nu prea bun. La fel i s-a întîmplat şi lui Scott Walker, care a început să-şi alieneze publicul, muzica însăşi a devenit alienantă, nu că ar fi dificil de ascultat, dar nu mai e ancorată în propriul univers.
985 15 foto Afrim jpeg
„Sînt un fan al fragilității“ – interviu cu regizorul Radu AFRIM –
Chiar dacă marea din Seaside Stories era marea voastră, a fiecăruia/fiecăreia dintre prozatori/prozatoare, s-au scris cronici în care se vorbește despre „marea lui Afrim“.
p 15 confesiunile unui iubitor de vin jpg
Degustări de vin cu Julian Barnes
Unul dintre efectele secundare complet neașteptate ale muncii mele este cartea de vizită socială pe care o oferă acum.
983 15 vlad petri director RO jpg
„Mă pasionează granița dintre documentar și ficțiune” – interviu cu regizorul Vlad PETRI –
O posibilă legătură ar fi faptul că în ambele filme sînt oameni în stradă care își doresc o schimbare reală, dar în afară de asta nu văd o legătură clară între ele.
Photo by Alex Belciuganu (12) jpg
„Mă incită contradicțiile și polii opuși” interviu cu artistul vizual Josef WURM
Tot ce ai spus deja rezumă foarte bine atmosfera lucrărilor mele. În viață, ironia se regăsește întotdeauna într-un amalgam de pură seriozitate, rigiditate, mult chin și bucurie.
982 15 foto Bogdan Zop jpeg
„Reţelele de socializare pretind că poţi evita iadul eliminînd oamenii” – interviu cu scriitorul Richard FLANAGAN –
Mie acesta mi se pare scopul vieţii. Dar ai zis că este o carte sumbră. Mie mi s-a părut că este şi un roman comic.
982 16 jos coperta jpg
Două beri goale cu OCS
Cînd am auzit prima dată „Vara pe oliță”, eram în primul an de facultate și ascultam trupe de rock alternativ de afară.
981 15 Cazacu1 jpg
Leonard Cohen în Biserica Neagră
Un alt motiv pentru care îl prefer pe Dylan este gama tematică: subiectelor lui Cohen, în principal dragoste, moarte, religie, depresie, acoperite și de Dylan, le lipsesc temele sociale/politice suplimentare ale acestuia.
index jpeg 5 webp
„Cum să nu fii aşa fragil cînd frontierele ţărilor tale au fost mereu vulnerabile?” – interviu cu scriitoarea Adriana BABEŢI –
Dicţionarul e felul meu personal de a depune mărturie despre cum oameni care azi nu mai sînt au trecut prin această lume atît de ciudată, atît de ambiguă, paradis şi infern deopotrivă
977 15 ioana parvulescu JPG foto Sidonia Calin JPG
„Povestea e cea care dă coerență lumii” – interviu cu scriitoarea Ioana PÂRVULESCU –
Viața însăși. E singura scriitoare cu adevărat importantă. N-o sun niciodată, să n-o deranjez. Însă îi dedic toate romanele mele.
976 15 Societatea paliativa png
Descoaserea societății și a instituțiilor ei
Colecția „Novus” a Editurii Contrasens, coordonată de Alex Condrache, își propune să aducă pe piața intelectuală astfel de cărți, poate mai puțin cunoscute de publicul larg, dar care sînt sigur că vor avea un impact semnificativ.
p 15 Ai Da WC jpg
Ai-Da, jucărie pentru oameni mari – mic eseu pro(c)ustian despre păpuși –
Pygmalion-Meller a lăudat-o pe Ai-Da inclusiv pentru capacitățile sale de profeție și... iluminare.
Infinitul intr o trestie jpg
Irene Vallejo - Infinitul într-o trestie
Să nu uităm că dintotdeauna cartea a fost aliatul nostru, de multe secole, într-un război care nu figurează în manualele de istorie.
974 15 Foto Richard Schroeder jpg
11850107 big jpg
Istoria lumii în 21 de statui
Cuvintele și viața personalităților istorice sînt investigate în căutarea oricărui moment care ar putea fi perceput ca defect de caracter ori lipsă de discernămînt.
971 15 WC jpg
Moartea morţii
Moarte, moartea fiind ea însăşi muritoare, spre deosebire de Moarte.
971 22 Cinty Ionescu jpeg
970 15 foto I  Rusu jpg
„Sîntem preocupați de chestiunea morală” – interviu cu regizorul Luc DARDENNE –
Sigur, dimensiunea societății e o permanență, toate personajele noastre evoluează în situații existențiale sau sociale aparte.
Arnaud Desplechin jpg
Cinemaul poate provoca amintirile - interviu cu regizorul Arnaud Desplechin -
Viața ne obligă să traversăm sentimente negative de care trebuie să scăpăm, să le rezolvăm singuri.
968 15 coperta jpeg
Saramago și romanul istoric
Așa cum subliniază Saramago în „História e ficção”, nu este vorba însă de o fugă de realitate, de o simplă dorință de evadare într-un trecut reimaginat

Adevarul.ro

image
Femeia fatală a anilor '70: „M-am săturat să mă culc în fiecare seară cu alt bărbat!“ VIDEO
Talentată și frumoasă, Vasilica Tastaman, femeia fatală a anilor '70, a atras cu mare ușurință spectatorii în sălile de spectacole și bărbații în viața ei. Este una dintre marile actrițe pe care le-a avut România. Astăzi se împlinesc 20 de ani de la decesul artistei.
image
Céline Dion la 55 de ani. Ce i-ar fi declanșat boala nemiloasă: „I-au dispărut cei doi stâlpi și s-a prăbușit“
Cântăreaţa de origine canadiană, Céline Dion, este una dintre cele mai de succes interprete din istoria muzicii pop. În cei peste 35 de ani de carieră a vândut peste 250 de milioane de albume. S-a căsătorit cu impresarul ei cu care are trei copii și alături de care a rămas până finalul vieții lui.
image
Alimentul care ar răspândi cancerul în tot corpul: „Are ceva în el care îl face un catalizator puternic“
Autorii studiului sunt de părere că acest lucru ar putea fi combătut prin medicamente sau diete speciale. Însă, pentru asta studiile clinice ar trebui să treacă la subiecți umani.

HIstoria.ro

image
Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov
Prin sintagma „stat sovietic paralel” înțelegem mecanismul clandestin prin care Uniunea Sovietică a instituit controlul total asupra suveranității statului român.
image
Povestea marilor cutremure ce au zguduit spațiul românesc
La mijlocul lunii februarie a acestui an, orașul Târgu Jiu și localitățile învecinate au fost afectate de o serie de cutremure care, deși nu au produs pierderi de vieți omenești sau pagube materiale majore, au stârnit panică în rândul populației.
image
Irina Bossy-Ghica: „Îmi consacru toate eforturile pentru a reconstrui ceea ce înaintașii mei au clădit”
Stră-strănepoata lui Ion Ghica și a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino a plecat din România în liceu, în 1973, și s-a reîntors prima oară 17 ani mai târziu, după „Revoluția” pe care ține s-o scrie cu ghilimele.