Despre mahala, cu dragoste

Gabriela GHEORGHIŞOR
28 decembrie 2009
Despre mahala, cu dragoste jpeg

Georgiana Sârbu, Istoriile periferiei. Mahalaua în romanul românesc de la G.M. Zamfirescu la Radu Aldulescu, Editura Cartea Românească, 2009 24,95 lei .

Prin Istoriile periferiei, Georgiana Sârbu îşi revendică întîietatea în abordarea sistematică, monografică a unei teme romaneşti de ordinul secundarului, însă cu potenţial pitoresc, atractiv, ca orice subiect din sfera ex(-)centricităţii. Motivaţia scrierii acestei cărţi (la origine teză de doctorat) pare să fie duală: pe de o parte, are o componentă de tip biografic, i.e. cunoaşterea din interior a mahalalei (v. incipitul Introducerii, demn de un roman autenticist/ autoficţional de azi), iar pe de altă parte, presupune o intenţie polemic-recuperatoare („Spaţiul mahalalei trebuie recuperat din spatele cojii pline de clişee prin care percepem mahalaua“), pentru o „mai dreaptă cinstire“ a lumii marginale şi marginalizate din spaţiile limitrofe oraşului. Deşi este vorba despre un studiu în primul rînd de critică şi istorie literară, autoarea ambiţionează o descriere (diacronică şi sincronică) a mahalalei atît ca reprezentare literară, cît şi ca fenomen sociologic, numai că uneori amestecă prea mult (şi nepermis) planurile. Astfel, diverse observaţii de natură istorică şi sociologică (de la care pleacă Georgiana Sârbu în comentariile sale, fapt ce lasă impresia, într-o primă fază, de eseu sociologic) vor fi susţinute mai ales prin „argumente“ romaneşti (de pildă, naşterea mahalalei din romanul Groapa – care, oricît de realist ar fi, rămîne totuşi o ficţiune – ni se prezintă, deopotrivă, ca imagine istoric-obiectivă şi ca oglindă romanescă). Poate că din această suprapunere a perspectivelor a rezultat şi parţiala redundanţă a paratextului: „Oglinzile romaneşti ale mahalalei“ şi „Imagini ale mahalalei în roman. Mărcile mahalalei“. Cea dintîi secţiune analizează „vîrstele“ mahalalei, devenirea ei istorică (origini ţărăneşti, expansiune spre centrul oraşului), în trei romane considerate reprezentative: mahalaua aurorală, „rurală“ din Groapa lui Eugen Barbu, mahalaua „urbanizată“ de la 1900, din Maidanul cu dragoste de G.M. Zamfirescu, şi mahalaua „industrializată“ a cartierelor muncitoreşti din „epoca de aur“, decupată din Amantul Colivăresei de Radu Aldulescu. Excursul „prin măhălăi“ prilejuieşte şi o evaluare critică a operelor care s-au hrănit din materia imundă, dar cu fulgurante sclipiri de perlă, a periferiilor, examen trecut numai de Eugen Barbu cu brio, deoarece „scoate mahalaua din tiparul clişeu“: „scrierea sa (...) va rezista nu doar datorită calităţilor literare (notabile, uneori), ci datorită talentului de povestitor“ (acesta nu ţine tot de calităţile literare?!) şi graţie atitudinii de „detaşare şi apropiere“ (înţelegătoare, i-am zice) vizavi de universul zugrăvit. A doua parte realizează un profil identitar al mahalalei (configuraţie etnică, ethos şi mentalităţi, moravuri, tare şi vicii, afecte şi practici erotice, vestimentaţie, limbaj, tipologii umane etc.), iar ultima – „Ciclul vieţii în mahala. Evenimente publice, viaţă socială“ – urmăreşte, în siaj etnografic, obiceiurile de nuntă şi de înmormîntare. Volumul de debut al Georgianei Sârbu reuşeşte să ofere o imagine cuprinzătoare a mahalalei ca „topos al contrastelor“, în ciuda ataşamentului vizibil faţă de „obiectul“ investigat (deseori, percepţii/fotografii realiste sînt taxate abuziv ca „prejudecăţi“). E adevărat că tînăra cercetătoare are un stil plastic, expresiv (redevabil unui „talent de romancier“, cum scrie N. Manolescu în recomandarea de pe coperta a IV-a), dar şi cu multe denivelări în construcţia frazei – consecinţă, probabil, a insuficientei exersări a condeiului. Trecînd peste aceste deficienţe, Istoriile periferiei rămîne o carte interesantă şi delectabilă.

ASTALOŞ 1933 2014 jpeg
ASTALOŞ 1933-2014
A murit Astaloş. Vestea a venit într-o dimineaţă. Înainte şi după alte morţi. Sîntem înconjuraţi de morţi. Ca şi cum viaţa ar fi o subversiune.
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză jpeg
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză
Alain Finkielkraut (născut în 1949) a intrat, din ziua de 10 aprilie 2014, în rîndul nemuritorilor. Cărţile sale compun o lamentaţie antimodernă punctată de accente de revoltă împotriva unor evoluţii pe care individul nu le controlează. Transformările suferite de identitatea franceză sub impactul hipermodernităţii şi al imigraţiei constituie substanţa ultimului volum publicat, L'identité malheureuse, Editions Stock, Paris, 2013.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
Tenebrele limbii şi literaturii române
Eugeni şi Mihu sînt doi liceeni harnici, cuminţi şi frumoşi; ei provin din două familii harnice, cuminţi şi frumoase, dar părinţii fetei se opun iubirii lor. Fata decide să se sinucidă amîndoi, deodată, bînd vitriol, pe care l-a cumpărat deja, de la farmacie.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
O lecţie de patriotism
În general, socotesc că nu e bine să te joci cu cele sfinte - aşa că am ezitat la titlul de mai sus. Dar, cum să numeşti altfel o carte scrisă de un profesor universitar (...) carele însuşi despre sine scrie, pe coperta a patra, că, în fiinţa sa, "omul de ştiinţă a fost permanent dublat de cel ce a făcut din slujirea neamului său ceea ce sfinţii fac din slujirea lui Dumnezeu...
Pop Yoga jpeg
Pop Yoga
O sinteză originală este cartea lui Pacôme Thiellement Pop Yoga, Sonatine Editions, Paris, 2013.
Mioritiquement notre jpeg
Mioritiquement notre
De veacuri învăţăm la şcoală că "Românul s-a născut creştin", "Românul s-a născut poet" şi "Românul e francofon prin tradiţie".
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei jpeg
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei
Karl-Markus Gauß (Salzburg), n. 1954, din 1991 redactor-şef al prestigioasei reviste de cultură Literatur und Kritik, cunoscut critic literar, scriitor şi eseist austriac, laureat al unor importante premii literare austriece şi europene(...)
Tehnodrom 2013 jpeg
Tehnodrom 2013
Ca la orice final de an, e vremea unei rememorări: ce am descoperit, ce am accesat şi ce am criticat în Tehnodrom.
Străinii care au făcut Franţa jpeg
Străinii care au făcut Franţa
Numeroşi sînt străinii care, în ultimele două secole, au lăsat urme durabile în cultura Franţei. Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France/Dicţionarul străinilor care au făcut Franţa, Editura Robert Laffont, 2013, 956 pagini, redactat de un colectiv de autori sub direcţia lui Pascal Ory, profesor de istorie la Sorbona, depune mărturie în acest sens.
Tehnodrom 2013 jpeg
echitate şi ebook
În Statele Unite, a început un scandal din cauza ediţiilor digitale şi a prezenţei lor în biblioteci. Marii editori acuză bibliotecile de "socialism" şi le impun preţuri mult mai mari la achiziţia acestor ediţii, cu 150% pînă la 500% mai scumpe decît în cazul utilizatorilor privaţi. Mai mult, editorii adesea limitează numărul de citiri ale unui exemplar. Cartea nu se mai află în proprietatea bibliotecii care o punea la dispoziţie publicului.
Andra Cărbunaru   PR, Librăria Bastilia jpeg
Andra Cărbunaru - PR, Librăria Bastilia
(apărut în Dilemateca, anul VIII, nr. 89, octombrie 2013)
Arta contemporană la Veneţia  Între enciclopedic şi eclectic jpeg
Arta contemporană la Veneţia. Între enciclopedic şi eclectic
Veneţia, oraş suprasaturat de artă, găzduieşte la fiecare doi ani o vastă expoziţie de artă contemporană. Un fel de tur de orizont al creaţiei imediate. Anul acesta, organizatorii au ales drept temă - sau principiu coagulant - "cunoaşterea enciclopedică".
Un colţ de lume jpeg
Un colţ de lume
În Tire am mai descoperit o comoară: aşezată în mijlocul unei grădini exotice, stăpînă a multor veacuri, adăpost literar al multor erudiţi, Biblioteca "Necip Paşa" este unul dintre cele mai importante centre ale vieţii culturale. Atît ale oraşului, cît şi ale Turciei.
Ce aţi amîna(t) să faceţi în viaţă? jpeg
Ce-aţi amîna(t) să faceţi în viaţă?
Răspund: Gabriela ADAMEŞTEANU • Dumitru CRUDU • Andrei DÓSA • Ştefan MANASIA • Marin MĂLAICU-HONDRARI • Anatol MORARU • Cezar PAUL-BĂDESCU • Andrei POGORILOWSKI • Ana Maria SANDU • V. LEAC
Bucovina   schiţe literare  Unde a fost de fapt „Mica Vienă“ jpeg
Bucovina - schiţe literare. Unde a fost de fapt „Mica Vienă“
Un pămînt slav era Bucovina în Evul Mediu. Mai tîrziu, parte a voievodatului moldav. Numele ei provine din germanul Buchenland (Ţara fagilor). În 1774, acest ţinut, lăsat în voia naturii lui sălbatice, a fost ocupat de austrieci, care s-au pus pe treabă: au cultivat ţara şi oamenii ei.
Gloria unui solitar jpeg
Gloria unui solitar
Este bine totuşi de ştiut că, înainte de-a fi orice altceva, Guénon a fost matematician. Principiile calculului infinitezimal, o lucrare de tinereţe, publicată abia în 1946, arată interesul primordial al ezoteristului faţă de matematică.
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“ jpeg
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“
Este profesor de filozofie, eseist, dramaturg, romancier, filozof de consum cu discurs metafizic. Este un salvator de idei şi un demolator de concepte. E un "băiat rău". Ţine lecţii de filozofie unde te-aştepţi mai puţin: prin penitenciare, birturi, aziluri de bătrîni, case de nebuni, parcuri. E slobod la gură şi la minte.
Tehnodrom 2013 jpeg
Internetul şi protestele la români
Cine s-ar fi aşteptat ca, pentru prima dată în istorie, la un eveniment să participe mai mulţi oameni decît cei care s-au anunţat pe Facebook? ?i nu o singură dată, ci de două ori. Dacă nu plouă, şi a treia duminică probabil va fi la fel. (Articolul e scris după al doilea mare marş pentru salvarea Roşiei Montane, din 15 septembrie 2013.)
Gloria unui solitar jpeg
Iezechiel, autor ştiinţifico-fantastic
Profetul Iezechiel, figură din toate punctele de vedere excentrică, face excepţie de la regula invizibilităţii.
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“ jpeg
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“
Andreea Răsuceanu este dr. în filologie al Universităţii din Bucureşti cu lucrarea Mahalaua Mîntulesei, drumul către modernitate (2009). Cea mai recentă lucrare, Bucureştiul lui Mircea Eliade. Elemente de geografie literară, are la bază cercetările întreprinse în perioada 2010-2013 în cadrul CESI şi Université Sorbonne nouvelle Paris 3 (programul "Vers une géographie littéraire").
Noutăţile toamnei jpeg
Noutăţile toamnei
Răspund: Laura ALBULESCU (ART) • Lidia BODEA (Humanitas) • Denisa COMĂNESCU (Humanitas Fiction) • UN CRISTIAN (Casa de pariuri literare) • Oana DUMITRU (Vellant) • Dana MOROIU (Baroque Books & Arts) • Angela NAGHI (Publica) • Ştefania NALBANT (Curtea Veche) • Bogdan-Alexandru STĂNESCU (Polirom) • Livia SZASZ (Corint/Leda)
Mario De Mezzo   CEO, Editura ALL jpeg
Mario De Mezzo - CEO, Editura ALL
Preşedintele Asociaţiei Casa de Cultură (şi CEO al grupului editorial ALL) Mario De Mezzo a vrut să omagieze cu acest premiu un autor şi mai ales un redactor al editurii sale, pe Augustin Frăţilă, plecat acum cîţiva ani dintre noi.
 La Batthyaneum jpeg
La Batthyaneum
Cînd am ajuns la Alba Iulia, mi s-a spus: trebuie să vezi Batthyaneum-ul - mai degrabă un sanctuar de carte rară decît o bibliotecă.
Scandal, skándalon jpeg
Scandal, skándalon
Cum Iacov cu îngerul, omul cu dicţionarul: pînă dimineaţa. Termenul grecesc skándalon provine din skándalethron, suportul momelii într-o cursă - băţul în care e înfiptă carnea de focă pentru a prinde în cursă urşii polari, de pildă, dar nu carnea însăşi; [...]

Adevarul.ro

Propaganda captura vide
Frustrarea față de situația de pe front se revarsă la televiziunea de stat rusă
Retragerea soldaților ruși dintr-un oraș ucrainean important strategic a stârnit proteste din partea unei mulțimi neașteptate, cea a propagandiștilor pro-Kremlin , relatează AP.
Vladimir Putin, discurs în Piața Roșie din Moscova, 30 septembrie 2022 | Foto AFP
Cum s-ar putea încheia războiul din Ucraina: Putin ar fi detronat, iar Rusia destrămată
Dacă războiul Rusiei în Ucraina se încheie cu o înfrângere, consecințele ar fi că Putin ar fi detronat, iar puterea Rusiei în lume și ea însăș s-ar destrăma, crede Alp Sevimlisoy, de la Atlantic Council.
Steag Uniunea Europeana Ucraina FOTO Shutterstock
UE pune în aplicare încă un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pentru anexarea a patru teritorii ucrainene
Ţările Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord politic pentru a pune în aplicare al optulea pachet de sancţiuni comunitare împotriva Rusiei, ca răspuns la anexarea ilegală a patru teritorii ucrainene, transmite EFE.

HIstoria.ro

image
Au purtat voievozii români coroane?
De la Nicolae Alexandru și Alexandru cel Bun până la Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, coroana a fost mereu prezentă în portretele votive ale domnitorilor din Țara Românească și Moldova. Cu toate acestea, misterul care înconjoară coroanele medievale românești nu a fost (încă) elucidat...
image
Polonia cere Germaniei despăgubiri de război de 1,3 trilioane de dolari. Ce speră Polonia să obțină?
Ministrul de Externe al Poloniei, Zbigniew Rau, a trimis o notă diplomatică la Berlin prin care Varșovia cere Germaniei despăgubiri de război în valoare de 1,3 trilioane de dolari. Germania consideră în mod oficial că această chestiune este închisă.
image
La sfatul lui Bismark, Carol I se apropie de Rusia și enervează Franța
Opțiunea românilor pentru un domnitor dintr-o dinastie străină la 1866, avea în vedere salvarea existenței statului, afirmarea lui în rândul țărilor europene și, în perspectivă, obținerea independenței. Aceste obiective au fost mereu în atenția diplomației românești și a principelui Carol.