La Batthyaneum

27 noiembrie 2013
 La Batthyaneum jpeg

(apărut în Dilemateca, anul VIII, nr. 88, septembrie 2013)

Cînd am ajuns la Alba Iulia, mi s-a spus: trebuie să vezi Batthyaneum-ul - mai degrabă un sanctuar de carte rară decît o bibliotecă. Aflasem că de obicei nu e deschisă publicului, putînd intra aici, doar cu programare şi cerere scrisă, studenţii şi cercetătorii cu patalama; dar aveam noroc: taman atunci se organizase o vizită, avînd drept ghid chiar pe directoarea bibliotecii, doamna Doina Biro.
De la intrare ai impresia că pătrunzi într-un seif: prezenţa poliţiştilor din hol, care te însoţesc pretutindeni, aduce a atitudine de Schwarzenegger, bineînţeles un Schwarzenegger cu grijă de carte şi cu o constantă atenţionare că n-ai voie să atingi nimic, să înregistrezi sau să fotografiezi.
Ajungînd în Aula Magna, te afli de fapt în inima bibliotecii. Aici, printre rafturile pline de cărţi, doamna Biro începe povestea.
"Aţi pătruns într-o biserică-bibliotecă, într-un spaţiu unde nu mai ştii unde eşti, în care totul se contopeşte, se spiritualizează. De cinci ani, de cînd intru în această bibliotecă, de cel puţin trei ori pe zi, vă mărturisesc că am, de fiecare dată, acelaşi sentiment."
Aflăm de la ghidul nostru că biblioteca a fost înfiinţată în 1798, din iniţiativa episcopului romano-catolic al Transilvaniei, Batthyány Ignác, că a funcţionat neîntrerupt pînă în prezent, administrată fiind de către Episcopia Romano-Catolică din Alba Iulia, pînă în 1953, şi că, din 1962, a devenit filială a Bibliotecii Centrale de Stat, actuala Bibliotecă Naţională a României.
Dacă biblioteca datează din 1789, clădirea ei a fost construită cu mai bine de 70 de ani în urmă. Stilul original, baroc, a fost modificat de-a lungul timpului, clădirea trecînd prin mai multe destinaţii. Biserică, depozit al armatei, spital, a ajuns în final să adăpostească un observator astronomic şi o bibliotecă. Observatorul astronomic a funcţionat pînă la Revoluţia din 1849, cînd a fost bombardat. Mai apoi, clădirea a devenit muzeu şi a mai funcţionat vreme de un secol.
"Din punct de vedere arhitectonic, construcţia este a unei biserici, cu o singură navă. Sînt puse în evidenţă elementele caracteristice stilului neo-clasic. Nu numai prin elementele de arhitectură, dar şi prin acele reprezentări de zei. Într-o parte, puteţi s-o observaţi pe zeiţa Minerva care poartă în scut blazonul episcopului fondator, iar în cealaltă, pe Marte şi alegoria "caii soarelui", acea quadriga pe care o puteţi întîlni şi la Basilica San Marco din Veneţia."
Despre fondul de carte aflăm că s-a constituit în jurul colecţiei private a episcopului Batthyány Ignác, numărînd astăzi peste 60.000 de unităţi bibliografice şi peste 600 de incunabule.
Născut în 1741, în cetatea Németujvár (astăzi Gussing, Austria), într-o familie de aristocraţi, Ignás Batthyány a fost Episcop al Marelui Principat al Transilvaniei, fiind considerat un real mecena, cea mai importantă operă a sa fiind înfiinţarea actualei biblioteci, pe atunci Institutum Batthyaniani.
Pasionat de istorie şi cercetător, episcopul a devenit colecţionar de carte veche, achiziţionînd, doar în timpul pe care l-a petrecut la Roma, cîteva mii de cărţi şi manuscrise. Cînd Iosif al II-lea a decis să desfiinţeze bibliotecile ordinelor călugăreşti, Batthyány a cumpărat majoritatea cărţilor la licitaţie. În 1788, a adăugat colecţiei sale peste 8000 de titluri valoroase din biblioteca lui Christoph Anton von Migazzi, cardinal-mitropolit de Viena.
"Cel mai valoros manuscris al Bibliotecii este, fără îndoială, Codex Aureus, cunoscut şi ca Evangheliarul de la Lorsch, un manuscris realizat din porunca împăratului Carol cel Mare (742-814)" - ne spune Doina Biro.
Biblioteca Batthyaneum deţine prima parte a Tetraevangheliarului (evangheliile după Matei şi Marcu), cealaltă parte (Evangheliile după Luca şi Ioan) aflîndu-se în proprietatea Bibliotecii Apostolice Vatican din Roma. De asemenea, prima şi a patra copertă se află una la Londra, cealaltă la Roma. Cum s-a ajuns ca manuscrisul să fie dezmembrat în patru părţi?
În 1555, principele Frederic de Hessen a preluat manuscrisul în biblioteca imperială din Heidelberg. În urma Războiului de 30 de ani, biblioteca imperială ajunge în posesia prinţului Bavariei, Maximilian. Legenda spune că, în timpul asediului, un soldat ar fi rupt manuscrisul în două, ca să-l vîndă. Primul fragment, descoperit la Viena, în biblioteca arhiepiscopului Christofor Migazzi, a fost cumpărat de către Batthyány, alături de restul bibliotecii.
Codex Aureus nu este expus vizitatorilor, fiind păstrat în tezaur. La vedere există doar un facsimil din 1967, originalul putînd fi cercetat online pe site-ul www.bibnat.ro.
Cîte despre colecţii, care sînt numeroase şi din toate domeniile, cea mai vastă rămîne colecţia de biblii. "Avem peste 600 de biblii, în peste 30 de limbi şi dialecte, începînd din secolul al IX-lea pînă în secolul al XVIII-lea. Avem, de asemenea, şi prima carte în limba română cu caractere slavone, Palia de la Orăştie din 1528, prima traducere parţială a Vechiului Testament în limba română, demers realizat la sfîrşitul secolului al XVI-lea sub influenţa Reformei protestante."
Stînd în mijlocul Aulei, copleşit de multitudinea de informaţii şi de tăvălugul de istorie al locului, ai un sentiment de uimire, dar şi de frustrare: ca vizitator, nu ai acces la raft şi nici nu poţi admira, măcar din depărtare, cărţile rare; poţi doar să asculţi povestea şi, dacă ai noroc, să dai cu ochii de cîteva exemplare de carte rară prezentate de ghid; dar, cu toate că pleci "flămînd", Batthyaneum rămîne, dacă nu un loc de citit "la îndemînă", un loc al cărţii prin excelenţă şi un muzeu al manuscriselor rare.

ASTALOŞ 1933 2014 jpeg
ASTALOŞ 1933-2014
A murit Astaloş. Vestea a venit într-o dimineaţă. Înainte şi după alte morţi. Sîntem înconjuraţi de morţi. Ca şi cum viaţa ar fi o subversiune.
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză jpeg
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză
Alain Finkielkraut (născut în 1949) a intrat, din ziua de 10 aprilie 2014, în rîndul nemuritorilor. Cărţile sale compun o lamentaţie antimodernă punctată de accente de revoltă împotriva unor evoluţii pe care individul nu le controlează. Transformările suferite de identitatea franceză sub impactul hipermodernităţii şi al imigraţiei constituie substanţa ultimului volum publicat, L'identité malheureuse, Editions Stock, Paris, 2013.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
Tenebrele limbii şi literaturii române
Eugeni şi Mihu sînt doi liceeni harnici, cuminţi şi frumoşi; ei provin din două familii harnice, cuminţi şi frumoase, dar părinţii fetei se opun iubirii lor. Fata decide să se sinucidă amîndoi, deodată, bînd vitriol, pe care l-a cumpărat deja, de la farmacie.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
O lecţie de patriotism
În general, socotesc că nu e bine să te joci cu cele sfinte - aşa că am ezitat la titlul de mai sus. Dar, cum să numeşti altfel o carte scrisă de un profesor universitar (...) carele însuşi despre sine scrie, pe coperta a patra, că, în fiinţa sa, "omul de ştiinţă a fost permanent dublat de cel ce a făcut din slujirea neamului său ceea ce sfinţii fac din slujirea lui Dumnezeu...
Pop Yoga jpeg
Pop Yoga
O sinteză originală este cartea lui Pacôme Thiellement Pop Yoga, Sonatine Editions, Paris, 2013.
Mioritiquement notre jpeg
Mioritiquement notre
De veacuri învăţăm la şcoală că "Românul s-a născut creştin", "Românul s-a născut poet" şi "Românul e francofon prin tradiţie".
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei jpeg
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei
Karl-Markus Gauß (Salzburg), n. 1954, din 1991 redactor-şef al prestigioasei reviste de cultură Literatur und Kritik, cunoscut critic literar, scriitor şi eseist austriac, laureat al unor importante premii literare austriece şi europene(...)
Tehnodrom 2013 jpeg
Tehnodrom 2013
Ca la orice final de an, e vremea unei rememorări: ce am descoperit, ce am accesat şi ce am criticat în Tehnodrom.
Străinii care au făcut Franţa jpeg
Străinii care au făcut Franţa
Numeroşi sînt străinii care, în ultimele două secole, au lăsat urme durabile în cultura Franţei. Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France/Dicţionarul străinilor care au făcut Franţa, Editura Robert Laffont, 2013, 956 pagini, redactat de un colectiv de autori sub direcţia lui Pascal Ory, profesor de istorie la Sorbona, depune mărturie în acest sens.
Tehnodrom 2013 jpeg
echitate şi ebook
În Statele Unite, a început un scandal din cauza ediţiilor digitale şi a prezenţei lor în biblioteci. Marii editori acuză bibliotecile de "socialism" şi le impun preţuri mult mai mari la achiziţia acestor ediţii, cu 150% pînă la 500% mai scumpe decît în cazul utilizatorilor privaţi. Mai mult, editorii adesea limitează numărul de citiri ale unui exemplar. Cartea nu se mai află în proprietatea bibliotecii care o punea la dispoziţie publicului.
Andra Cărbunaru   PR, Librăria Bastilia jpeg
Andra Cărbunaru - PR, Librăria Bastilia
(apărut în Dilemateca, anul VIII, nr. 89, octombrie 2013)
Arta contemporană la Veneţia  Între enciclopedic şi eclectic jpeg
Arta contemporană la Veneţia. Între enciclopedic şi eclectic
Veneţia, oraş suprasaturat de artă, găzduieşte la fiecare doi ani o vastă expoziţie de artă contemporană. Un fel de tur de orizont al creaţiei imediate. Anul acesta, organizatorii au ales drept temă - sau principiu coagulant - "cunoaşterea enciclopedică".
Un colţ de lume jpeg
Un colţ de lume
În Tire am mai descoperit o comoară: aşezată în mijlocul unei grădini exotice, stăpînă a multor veacuri, adăpost literar al multor erudiţi, Biblioteca "Necip Paşa" este unul dintre cele mai importante centre ale vieţii culturale. Atît ale oraşului, cît şi ale Turciei.
Ce aţi amîna(t) să faceţi în viaţă? jpeg
Ce-aţi amîna(t) să faceţi în viaţă?
Răspund: Gabriela ADAMEŞTEANU • Dumitru CRUDU • Andrei DÓSA • Ştefan MANASIA • Marin MĂLAICU-HONDRARI • Anatol MORARU • Cezar PAUL-BĂDESCU • Andrei POGORILOWSKI • Ana Maria SANDU • V. LEAC
Bucovina   schiţe literare  Unde a fost de fapt „Mica Vienă“ jpeg
Bucovina - schiţe literare. Unde a fost de fapt „Mica Vienă“
Un pămînt slav era Bucovina în Evul Mediu. Mai tîrziu, parte a voievodatului moldav. Numele ei provine din germanul Buchenland (Ţara fagilor). În 1774, acest ţinut, lăsat în voia naturii lui sălbatice, a fost ocupat de austrieci, care s-au pus pe treabă: au cultivat ţara şi oamenii ei.
Gloria unui solitar jpeg
Gloria unui solitar
Este bine totuşi de ştiut că, înainte de-a fi orice altceva, Guénon a fost matematician. Principiile calculului infinitezimal, o lucrare de tinereţe, publicată abia în 1946, arată interesul primordial al ezoteristului faţă de matematică.
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“ jpeg
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“
Este profesor de filozofie, eseist, dramaturg, romancier, filozof de consum cu discurs metafizic. Este un salvator de idei şi un demolator de concepte. E un "băiat rău". Ţine lecţii de filozofie unde te-aştepţi mai puţin: prin penitenciare, birturi, aziluri de bătrîni, case de nebuni, parcuri. E slobod la gură şi la minte.
Tehnodrom 2013 jpeg
Internetul şi protestele la români
Cine s-ar fi aşteptat ca, pentru prima dată în istorie, la un eveniment să participe mai mulţi oameni decît cei care s-au anunţat pe Facebook? ?i nu o singură dată, ci de două ori. Dacă nu plouă, şi a treia duminică probabil va fi la fel. (Articolul e scris după al doilea mare marş pentru salvarea Roşiei Montane, din 15 septembrie 2013.)
Gloria unui solitar jpeg
Iezechiel, autor ştiinţifico-fantastic
Profetul Iezechiel, figură din toate punctele de vedere excentrică, face excepţie de la regula invizibilităţii.
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“ jpeg
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“
Andreea Răsuceanu este dr. în filologie al Universităţii din Bucureşti cu lucrarea Mahalaua Mîntulesei, drumul către modernitate (2009). Cea mai recentă lucrare, Bucureştiul lui Mircea Eliade. Elemente de geografie literară, are la bază cercetările întreprinse în perioada 2010-2013 în cadrul CESI şi Université Sorbonne nouvelle Paris 3 (programul "Vers une géographie littéraire").
Noutăţile toamnei jpeg
Noutăţile toamnei
Răspund: Laura ALBULESCU (ART) • Lidia BODEA (Humanitas) • Denisa COMĂNESCU (Humanitas Fiction) • UN CRISTIAN (Casa de pariuri literare) • Oana DUMITRU (Vellant) • Dana MOROIU (Baroque Books & Arts) • Angela NAGHI (Publica) • Ştefania NALBANT (Curtea Veche) • Bogdan-Alexandru STĂNESCU (Polirom) • Livia SZASZ (Corint/Leda)
Mario De Mezzo   CEO, Editura ALL jpeg
Mario De Mezzo - CEO, Editura ALL
Preşedintele Asociaţiei Casa de Cultură (şi CEO al grupului editorial ALL) Mario De Mezzo a vrut să omagieze cu acest premiu un autor şi mai ales un redactor al editurii sale, pe Augustin Frăţilă, plecat acum cîţiva ani dintre noi.
Scandal, skándalon jpeg
Scandal, skándalon
Cum Iacov cu îngerul, omul cu dicţionarul: pînă dimineaţa. Termenul grecesc skándalon provine din skándalethron, suportul momelii într-o cursă - băţul în care e înfiptă carnea de focă pentru a prinde în cursă urşii polari, de pildă, dar nu carnea însăşi; [...]

Adevarul.ro

image
Muşcătura de viperă: ce nu ai voie să faci dacă eşti muşcat de acest şarpe veninos
Muşcătura de viperă poate fi gravă, ajungându-se la deces în lipsa intervenţiei prompte. Specialiştii explică ce trebuie făcut şi, mai ales, ce nu trebuie făcut într-o astfel de situaţie. Sunt, de asemenea, măsuri de prevenţie şi informaţii pe care orice amator de drumeţii ar trebui să le cunoască.
image
Un bărbat care şi-a înşelat soţia a fost obligat de judecători să-i achite despăgubiri de 20.000 euro
Un bărbat care şi-a înşelat soţia şi a lăsat-o fără avere a fost obligat de instanţă să-i plătească daune morale şi compensatorii în valoare totală de 20.000 euro.
image
Păţania neaşteptată a unei românce în Grecia. „Asta cu seriozitatea şi amabilitatea grecilor e doar un mit”
O româncă spera să petreacă un concediu de vis în Grecia, iar pentru asta şi-a rezervat din timp camere la un hotel de patru stele. Ajunsă acolo, turista a avut o surpriză neplăcută.

HIstoria.ro

image
Nașterea Partidului Țărănesc, în tranșeele de la Mărășești
În Primul Război Mondial, Mihalache se înscrie voluntar ca ofiţer în rezervă și se remarcă prin curaj și prin vitejie peste tot, dar mai cu seamă la Mărășești. Regele Ferdinand însuși îi prinde în piept ordinul „Mihai Viteazul“ pentru faptele sale de eroism.
image
Dacă am fi luptat și vărsat sânge în 1940 pentru Basarabia, poate că...
Istoria nu se scrie cu autoprotectoarele „dacă...” și „poate că...”. Nimeni nu poate dovedi, chiar cu documente istorice atent selectate, că „dacă...” (sunteţi liberi să completaţi Dumneavoastră aici), soarta României ar fi fost alta, mai bună sau mai rea. Cert este că ultimatumurile sovietice din 26-27 iunie 1940 și deciziile conducătorilor români luate atunci au avut efecte puternice imediate, dar și pe termen lung.
image
Cine a fost Mary Grant, englezoaica devenită simbol al Revoluției de la 1848 din Țara Românească
„România revoluționară”, creația pictorului Constantin Daniel Rosenthal, este unul dintre cele mai reprezentative tablouri ale românilor, simbol al Revoluției de la 1848. Românca surprinsă în tabloul care a făcut istorie a fost, de fapt, la origini, o englezoaică pe nume Mary Grant.