Mult stimați conducători ai țării noastre și ai partidului nostru, vă atragem respectuos atenția asupra activităților subversive ale numitului Erasmus. Profitînd de lipsa noastră de vigilență, numitul Erasmus acționează de treizeci de ani cu scopul vădit de a le suci mințile tinerilor, de a le băga în cap tot felul de idei periculoase, cum ar fi dezvoltarea unui sentiment de identitate europeană, care să vină în completarea identităților naționale, re­gio­nale, locale. Mai mult decît atît, numitul Erasmus acționează în direcția promovării unei Uniuni Europene tot mai strînse.

Unde mai este patriotismul? Unde mai este interesul național? Cum de își permite numitul Erasmus să se bage în treburile noastre interne? Cine l-a chemat și în interesul cui? Ce se dorește, de fapt, cu acest Erasmus? Numitul Erasmus îi împinge pe tinerii noștri să gîndească liber și independent, să-și găsească locul în societate fără ajutorul statului. Cum putem permite așa ceva, în țara noastră?

Pe tot parcursul anului 2017, numitul Erasmus a organizat, sub nasul nostru, fes­tivități, conferințe, dezbateri, dialoguri, expoziții, forumuri și alte manifestări la nivel local, național și european. Și nimeni nu l-a întrebat de sănătate!

Activitatea din ultimii treizeci de ani a numitului Erasmus a atras un număr de nouă milioane de participanți direcți, fără a-i pune la socoteală pe cei care au beneficiat indirect. Astfel că, în 2014, numitul Erasmus și-a extins activitățile și a decis să reunească mai multe programe într-unul singur, pe care l-a numit Erasmus+. Ca urmare, activitatea numitului Erasmus devine și mai periculoasă.

Cei nouă milioane de oameni ai lui Erasmus conduc astăzi universități și întreprinderi, aceste elemente periculoase s-au infiltrat în structurile de decizie ale statelor, au afaceri proprii, sînt profesori și cercetători. Ei continuă să-și întrețină relațiile și se află în permanentă comunicare, constituindu-se într-o rețea foarte periculoasă. Am dori să ni se spună clar în interesul cui este ca tinerii noștri să ia contact cu străinătatea, cu ideile periculoase și decadente din Occident. Nu este, oare, acel Occident care ne-a furat fabricile, care ne cumpără pămînturile și ne taie pădurile?

Ce ar putea să învețe tinerii noș­tri în universitățile occidentale, mai mult decît ar învăța în u­ni­ver­si­tățile românești? De ce trebuie ca stu­denții și profesorii din Occident să vină la universitățile din patria noastră? Nu mai au loc la ei în țară? Nu avem nevoie ca ideile lor să otrăvească tineretul nostru!

Conducătorii de azi ai țării noastre nu au avut nevoie de numitul Erasmus pentru a-și desăvîrși studiile și doctoratele. Ei au stat aici, printre noi, și de aceea îi susținem! În schimb, printre cei care au ieșit în stradă în luna februarie, la îndemnul forțelor străine și care au vrut să răstoarne prin forță guvernul nostru democratic ales, s-au aflat foarte mulți dintre cei care au beneficiat de pe urma numitului Erasmus!

În ultimii treizeci de ani, de pe urma migrării tinerilor, încurajată de numitul Erasmus, s-au născut un milion de copii. Ce naționalitate au acești copii? Cine a permis să se nască un milion de copii fără de patrie? Ei sînt un pericol la adresa identității nostre strămoșești! Aceasta demonstrează și mai clar caracterul subversiv și periculos al numitului Erasmus, faptul că acționează fără scrupule, după un plan dinainte stabilit. Cum de-am putut să creștem acest șarpe la sînul nostru? Cum de-am putut să-i permitem să și desfășoare activitatea nestingherit, atîta amar de vreme?

Vă rog să treceți de urgență la identificarea numitului Erasmus, care mai mult ca sigur acționează sub un nume fals. Vă rugăm să-i supravegheați atent mișcările și să nu-i permiteți să pună piciorul în patria noastră! Credem că, prin activitatea lui extinsă și îndelungată, numitul Erasmus este cu mult mai periculos decît Soros, care deja a fost identificat și demascat.

Aveți toată susținerea noastră! 

Cu stimă,
un grup de cetățeni de bine 

Ovidiu Nahoi este redactor-șef la RFI România.