Victor Brauner – Tabloul, un document autobiografic

Publicat în Dilema Veche nr. 858 din 17 - 23 septembrie 2020
Victor Brauner – Tabloul, un document autobiografic jpeg

Posesor al unui pașaport fals în timpul războiului, Victor Brauner realizează în 1948 o compoziție pe hîrtie care dezvăluie poezia, umorul și autoironia care-i caracterizează întreaga operă: SESAM CRIPTOGRAFIC, un „pașaport imaginar“ semnat ROTCIV RENUARB. Artistul, de profesie pictopoet, declară că s-a născut sub semnul necunoscutului și al unei Mari Metamorfoze…

În același an, Tabloul autobiografic ultratablou biosensibil încheie, ca o concluzie, etapele anterioare într-un curriculum ce reunește imaginea și cuvîntul scris. Tabloul este compartimentat în trei segmente delimitate printr-un fir conducător, pentru a urmări marile etape parcurse de artist. Realul și imaginarul sînt din nou alăturate, iar episoadele autobiografice sînt înfățișate ca un ansamblu format din colaje miniaturale ale unor opere semnificative pentru traiectoria parcursă de pictor. În primul segment, orașul Piatra Neamț este asociat cometei Halley, pe care familia Brauner o așteptase ca pe un sfîrșit de lume. Figura tatălui, pe care artistul îl numește „papa coq la terreur“, din cauza educației puritane impuse copiilor săi, apare în tablou în chip de efigie. Dedesubtul unei inscripții cu denumirea Sargimegetuza, Decebal și Traian sînt marionete ale timpului amintind cortegiul de figuri care apar la anumite ore pe marile cadrane ale orologiilor medievale. În cel de-al doilea segment, apariția unei somnambule pe care artistul o văzuse în copilărie plimbîndu-se pe acoperișurile caselor din Fălticeni, unde familia Brauner își petrecea vacanțele, va deveni figura feminină care domină operele de la începutul anilor 1940. Plasată în centrul compoziției, Somnambula reprezintă forțele inconștientului, clarviziunea și principiul feminin. În ultimul segment, Golemul autotarafic introspector este o prefigurare a uniunii dintre conștient și inconștient. Încoronate cu inscripția AEMAETH VERITOM, două capete, reprezentînd „dubla natură“ a tuturor lucrurilor, sînt marcate cu cele „șapte puncte ale vivificării fluidice“ pentru a sublinia corespondențele dintre om și univers. Textele introduse în mici cartușe explică imaginile și/sau le conferă un nou sens. În ultimul segment, Victor, este „vrăjitorul la ceremonia de inițiere”, VIE QUE TORD SORT SCIER.

Cu ocazia expoziției personale de la Galeria Drouin din decembrie 1948, Victor Brauner rezumă, în Progresie mitologică / Victor ∞, evoluția operei sale începînd cu 1938, an în care se stabilește definitiv la Paris și anul accidentului în urma căruia își pierde ochiul stîng. Între anii 1938 și 1942, Spațiul psihologic (cu dublă acțiune) corespunde perioadei „crepusculilor“, a licantropilor, himerelor și a unui întreg cortegiu de fantome care populează o lume situată „între umbră și lumină“, în care lumile „exterioară“ și „interioară“ se întîlnesc.

Între anii 1942 și 1945, Concilierea extremă (Pictopoezie) trimite la anul de debut al pictorului, 1924, și la uniunea dintre imaginea plastică și cuvîntul scris în pictopoezie. Plasată în perioada anilor exilului, ea anunță afirmarea vocabularului plastic al artistului și inventarea unor noi tehnici în pictură, „desenul cu lumînarea“ și „pictura în ceară“. Anii 1945-1947 sînt marcați de ceea ce pictorul numește Limbaj (Exploatare autoimperială). Cu ocazia expoziției Suprarealismul în 1947, Victor Brauner publică în catalog un text poetic, intitulat PROCLAMAȚIE, PRIMA ȘI A DOUA AUTOÎNCORONARE. Textul reia pasaje din scrisorile trimise lui André Breton în timpul exilului, pe care pictorul le dezvoltă pentru a contura tema unei mitografii personale. În tabloul Suprarealistul (Le Surréaliste, 1947), el este poet și magician.

Anii 1947 și 1948, consacrați Mamalogiei (Realizare simbolică), aduc în prim-planul creației „regatul mamelor“. Tema va fi reluată în ciclul de tablouri realizate în 1965, Mitologie și Sărbătoarea Mamelor. În urma separării de grupul suprarealist în anul 1948, Brauner inițiază un nou ciclu de tablouri avînd ca temă realizarea simbolică a ființei. Pictează două variante ale Totemului subiectivității rănite (1948): „Dinții staliniști l-au rănit de moarte pe micul Victor și l-au aruncat în închisoare. Ei îl vor împiedica să plece în căutarea mărului socialist care este libertatea sa fiziologică“. În tabloul intitulat Mărul socialist, „sursele vitale“ ale „micului Victor“, un „dublu“ inventat de artist, sînt reprezentate printr-un măr, un obiect compensatoriu. „Micul Victor va fi rănit și sfărîmat cu dinții de marii Victor care nu vor să-l lase să meargă către mărul său ca să-și găsească liniștea“ este textul care însoțește tabloul realizat în 1948. Alături de „micul Victor“ apar „marii Victor“ prin care sînt personificate „rațiunea“ și „conștiința“. Aventurile „micului Victor“ și cele ale „marilor Victor“, asupritori, se confundă cu parcursul psihologic urmat de artist. „Pentru mine, tabloul este mai mult decît un tablou, este o tehnică inițiatică ce mă împinge în zonele mele secrete și mă face să descopăr în mine lucruri importante. Mai apoi, tabloul devine un obiect autonom înzestrat cu o viață proprie și care acționează eficient asupra spectatorului“, mărturisește Brauner într-un dialog cu Alain Jouffroy (Alain Jouffroy, Victor Brauner. Le Tropisme totémique, 1995).

În 1949, reunind „onomastica“ și „mania“ sub denumirea de onomatomanie, Victor Brauner realizează o serie de tablouri inspirate de „metoda transferului imaginat“ descrisă în volumul Realizarea simbolică de psihanalista Marguerite Sèchehaye. Brauner creează o veritabilă genealogie a Eului, o poveste legendară a formării pesonalității zugrăvită în 37 de tablouri. Diferitele manifestări ale eului sînt reprezentate prin figuri caricaturizate, cînd opozabile, cînd unificate (Je et Moi), cu care artistul se identifică. Tratat cu ironie și condescendență, „dublul“ inventat de artist este în același timp persoana pe care o reprezintă și un obiect distinct. În seria Onomatomanie, semnătura pictorului este însoțită de semnul infinitului, Victor ∞, mărturie a nenumăratelor întîlniri ale Eului cu Sinele într-o experiență extatică dezvăluită într-o manieră burlescă, în care umorul și autoironia, hilarul și grotescul sînt alăturate. „Pentru el, realizarea simbolică este chiar procesul artistic, iar funcția acestuia este de a face din delir, care e un proces distrugător, o forță creatoare…“, scrie Didier Semin în monografia consacrată artistului (Didier Semin, Victor Brauner, RMN Edition Filipacchi, 1990). Metamorfozele imaginare ale „micului Victor“ din seria Onomatomanie sînt urmate de sentimentul terorii care domină seria „retractaților“. Ființa secretă, aceea pe care retractații o dezvăluie, trece prin nenumărate stări de conștiință, din ce în ce mai periculoase, pe care omul nu le cunoaște. „Pictorul inconștientului devine pictorul «neantului»“, scrie Alain Jouffroy. Amintind de sculpturile lui Giacometti, personajele evoluează într-un spațiu ce sugerează cînd orizontul infinit, cînd întunericul „celulei“. Divorț între subiect și obiect, retractarea este o alegorie a suferinței creatoare. Prospecțiunea interioară conduce la schițarea în pictură a unui spațiu cu mai multe orizonturi în care ființa, urmînd un parcurs labirintic, se „retrage“ în locul cel mai îndepărtat cu putință, acolo unde, „spulberînd lumea“, apare conștiința. În Ființă retractată refractată spionată de propria conștiință (1951), fuga înspre zona nocturnă unde sălășluiește „subiectul subiectului“ devine creatoare, tragicul reprezentînd experiența interioară a creatorului.

Seriile de tablouri următoare sînt „portrete de substituție“ sau „unelte spirituale“ care reflectă diversitatea „infinită“ a manifestărilor Eului. În ultimul ciclu de lucrări, Mitologie și Sărbătoarea Mamelor, episoadele autobiografice, reale și imaginare, sînt alăturate Mamelor „ancestrale“, Mama miturilor, Mama viselor, Mama păsărilor și Mama florilor, prin care sînt reprezentate cele patru elemente primordiale și „originea tuturor lucrurilor“.

Mihaela Petrov este istoric de artă. A încheiat studiile doctorale cu teza „Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934‑1965. Caiete și carnete, Donația Jacqueline Victor Brauner, Centrul Georges Pompidou, Paris“, UNArte, 2011. Cărți publicate: Victor Brauner, cuvîntul scris și opera plastică, 1934-1965 (2012); Victor Brauner, pictopoet. Desene și acuarele (2013); Victor Brauner, vizionar al timpurilor moderne (2014); Victor Brauner, 1903-1966 (2016).

957 15 Fanny Chartres jpg
CC jpg
A nu trăi (doar) din trecut
Muzica celor de la Soft Machine (numele e preluat de la romanul lui William Burroughs) s-a dorit de la început un fel de happening, utilizînd lumini psihedelice și folosind influențe diverse.
957 21 Ligia Ciornei foto din arhiva personala jpeg
„Generația de acum minimalizează schizofrenia perioadei comuniste” – interviu cu Ligia CIORNEI
„Am încercat să surprindem efervescența interioară a unei femei însărcinate care e obligată să ia o decizie din cauza circumstanțelor.”
956 16 Cazacu1 jpg
Un maestru al jazz-ului spiritual
La cei 84 ani ai săi, Charles Lloyd a fost decanul de vîrstă al invitaților ediției de anul acesta a Festivalului de Jazz de la Gărîna.
c sebastian marcovici 1 jpg
O pădure, trei călăreți, o fată frumoasă. Și „Persona” lui Andryi Zholdak la FITS
Cîteva note fugare pe marginea spectacolului „Femeia mării”, prezentat pe scena Festivalului de Teatru de la Sibiu de trupa Teatrului Național Marin Sorescu.
955 15 Razvan Scurtu jpg
954 15 Jinte Deprez & Maarten Devoldere jpg
„Cîntecele de dragoste n-o să fie niciodată depășite” – interviu cu muzicianul Maarten DEVOLDERE
„Pentru mine, albumele cu cea mai mare însemnătate sînt despre dragoste și despărțiri.”
953 15 Gabriel Achim jpg
953 21 Banu2 jpg
Peter Brook, dispariția
El a ştiut întotdeauna cum să injecteze energie şi să însufleţească un public care a resimțit dorinţa regizorului de a-l erija în partener.
p 22 Monica Stan credit Lorand Vakarcs jpg jpg
„Cînd nu mai ai droguri, te hrănești cu afecțiunea celorlalți” – interviu cu Monica STAN
„Și relațiile de familie pot fi foarte toxice. Se creează relații codependente, toată lumea încearcă să extragă ceva de la celălalt, doar că aici nu sînt bani.”
p 23 credit P  Dalea jpg
Mai rău ca moartea
Datorită acțiunii de la Reșița, am observat cum opinia publică poate fi stîrnită printr-un demers artistic, asumîndu-și o postură interogativă sau reflexivă în raport cu lumea socială și dramele ei.
951 15 Marius Giura foto Andrei Becheru jpg
„Generațiile de muzicieni se schimbă“ – interviu cu Marius GIURA
„Sîntem mîndri de artiștii pe care am reușit să îi invităm. Ei au adus faimă acestui festival.”
951 16 Credit foto Adi Molnar 1 jpeg
„Trec printr-o perioadă crem cu abțibilduri” – interviu cu OIGĂN
Am umblat pe străzi cu sens unic, m-am uitat în casa liftului cînd el era plecat la supermarket și mi-am găsit un fel de voce doar a mea.
p 15 Delta Bucurestiului 0778 jpg
„Încerc să încetinesc dispariția amintirilor din acest loc” – interviu cu regizoarea Eva PERVOLOVICI
„Pentru mine era important să arăt în film acest trecut simbolic, în același timp artistic și spiritual, al închisorii Văcărești.”
947 15 Alexandru Belc jpeg
„Mă interesează legătura dintre trecut și prezent” – interviu cu regizorul Alexandru BELC
„Cît de mult putem să ne luptăm pentru a nu lăsa compromisul să se instaleze în noi?”
p 15 coperta2 jpg
Nota traducătorului
Seria romanelor „În căutarea timpului pierdut” de Marcel Proust va apărea, începînd din acest an, la Editura Cartier în noua traducere a lui Cristian Fulaș.
p 21 jpg
David Lynch: fuga psihogenică
La David Lynch există o doză bine echilibrată de mister și de inexplicabil, de gangsteri și femei în pericol, de dedublare și subconștient.
945 15 Sebastian Strasser png
„Mi s-ar părea fabulos să fac un film SF în România” – interviu cu regizorul Sebastian STRASSER
Tehnica învățată în ultimii zeci de ani aș vrea să o aplic la poveștile autentice care sînt parte din sufletul țării în care m-am născut.
945 22 Christian Badea jpeg
„Voiam să aud ceva care să-mi dea încredere că există potențial” – interviu cu dirijorul Christian BADEA
„Tehnic, muzicienii tineri sînt buni, atitudinea lor e bună. Trebuie timp.”
„Altfelul este de multe ori mai ademenitor și, uneori, mai trainic” – interviu cu Horațiu MĂLĂELE jpeg
„Altfelul este de multe ori mai ademenitor și, uneori, mai trainic” – interviu cu Horațiu MĂLĂELE
„Cînd viața începe să te cutremure și ești în pericol să te prăbușești e bine să te agăți de ce-ai făcut pînă atunci.”
„Cred că adevăratul personaj a fost textul” – interviu cu actrița Marina PALII jpeg
„Cred că adevăratul personaj a fost textul” – interviu cu actrița Marina PALII
„Aș investi în educație și apoi aș trăi o sută de ani să văd roadele ei într-o societate sănătoasă.“
Bienala, un loc al fugii continue – interviu cu Cosmin COSTINAȘ jpeg
Bienala, un loc al fugii continue – interviu cu Cosmin COSTINAȘ
„Sperăm ca un anumit tip de relație să se stabilească între obiectul artistic, între personajele de pe ecran și conversațiile interioare pe care fiecare dintre noi le avem.”
Istoria culturală a lumii povestită de culori jpeg
Istoria culturală a lumii povestită de culori
Albastrul prosperă doar pe tărîmurile nepămîntești ale cerului, ale mării și ale orizontului.
Jafar Panahi – film și cenzură, de aproape și de departe jpeg
Jafar Panahi – film și cenzură, de aproape și de departe
Debutul cinematografic și scenariile metaforice care vorbeau despre sistemul totalitar apar și în urma propriilor experiențe politice.

Adevarul.ro

image
De ce s-a oprit slujba oficiată de ÎPS Teodosie la Ziua Marinei. Explicaţiile Forţelor Navale Române
Statul major al Forţelor Navale a oferit primele explicaţii cu privire la incidentul petrecut în timpul oficierii slujbei religioase de către ÎPS Teodosie.
image
Cherofobia: teama de a fi fericit sau „după bine vine rău“. Cum se manifestă, care sunt semnele
Unele persoane simt aversiune faţă fericire, fără a avea un motiv raţional pentru acest lucru. În termeni de specialitate, această formă de anxietate se numeşte „cherofobie“, iar cei afectaţi fac tot posibilul să evite sentimentul de fericire.
image
Greşeala ce ar putea lăsa nepedepsită o bandă de tâlhari care a terorizat Ploieştiul
Trei hoţi din Prahova care au terorizat ploieştenii în perioada sărbătorilor de iarnă din anul 2020 sunt la un pas să rămână nepedepsiţi din cauza unei greşeli a instanţei.

HIstoria.ro

image
Predica de la Clermont: Chemarea la Prima Cruciadă
În ziua de 27 noiembrie 1095, pe câmpul din fața orașului Clermont, câteva sute de oameni așteptau să audă predica papei Urban al II-lea.
image
Frontul din Caucaz al Războiului ruso-turc din 1877-1878
Războiul din 1877-1878 este cunoscut mai ales pentru frontul din Balcani, la care au luat parte mari unități otomane, rusești și românești în principal, dar și trupe sârbești și muntenegrene.
image
Necunoscuta poveste a raclei în care s-au odihnit osemintele voievodului Mihai Viteazul
Cu ocazia comemorării recente a morții voievodului Mihai Viteazul, Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” a publicat pe pagina de socializare a instituției povestea inedită a raclei în care, pentru un timp, s-au odihnit osemintele.