Vlad Zografi - dramaturg & editor

25 aprilie 2012
Vlad Zografi   dramaturg & editor jpeg

(apărut în Dilemateca, anul VII, nr. 71, aprilie 2012)
 

Fizica e ca o limbă străină

Unul dintre cei mai buni dramaturgi români contemporani e absolvent de Fizică. Rigoarea şi spiritul critic ale savantului sînt şi însuşirile autorului dramatic Vlad Zografi. Textele sale au ceva din precizia unui tratat; şi vorbesc despre lucruri accesibile doar celor care vor să înţeleagă mai mult. Acelaşi Vlad Zografi este şi coordonatorul colecţiei de cărţi de ştiinţă de la Editura Humanitas.

Chiar dacă s-a lansat ca o editură de ştiinţe umaniste, Humanitas are în momentul de faţă cea mai coerentă serie de cărţi de ştiinţe exacte. Aici au apărut texte fundamentale despre legile care guvernează universul - dar şi despre limitele cunoaşterii ştiinţifice; aici au apărut texte fundamentale despre "problemele grave" (cum le numeşte Vlad Zografi) scrise de Albert Einstein, Stephen Hawking, Brian Greene, Simon Singh, Stephen Weinberg, Richard Dawkins etc. Această colecţie de carte se situează acolo unde filozofia se întîlneşte cu ştiinţa. "Deschizînd cutia filozofiei ajungem şi la întrebări la care doar ştiinţele umaniste nu ar fi putut răspunde." Aşa a apărut ideea unei colecţii speciale, dedicate popularizării ştiinţei. Şi ar mai fi ceva - spune Zografi: "Ideea că doar cultura umanistă contează, că există un divorţ catastrofal între cultura umanistă şi cultura ştiinţifică, trebuie depăşită. Un om cultivat din zilele noastre trebuie în aceeaşi măsură să cunoască clasicii literaturii universale şi să aibă idee despre cum stau lucrurile în privinţa cunoaşterii ştiinţifice. Nu trebuie să ştim totul în detalii, dar trebuie să avem idee cam care e "desenul din covor", cum zice Henry James."

Cultura umanistă şi cultura ştiinţifică

Prejudecata aceasta legată de cele două lumi paralele - a intelectualilor umanişti şi a oamenilor de ştiinţă - e probabil specifică locului, căci în Europa occidentală savanţii - din orice domeniu - aparţin elitei publice. Poate şi pentru că - sau tocmai pentru că - acolo cărţile ştiinţifice au o circulaţie mult mai mare.
Vlad Zografi s-a hotărît să facă Fizică din oroarea de a deveni inginer. Pe vremuri, într-adevăr, se făcea distincţia între intelectuali şi ingineri. "Dispreţul pentru ingineri - absolut nemeritat, am cunoscut ingineri de-o inteligenţă sclipitoare - venea din acea religie a inginerului construită de comunişti. Lenin spunea că un electrician valorează mai mult decît zece mii de ţărani; Stalin era obsedat şi el de ingineri - atît de tare, încît ,pentru el, scriitorii erau inginerii sufletului." Astăzi există un fel de teamă respectuoasă pentru cei care ajung să cunoască matematica şi fizica, spune Vlad Zografi. "Pînă la urmă, fizica e ca o limbă străină. E ca şi cum ai şti swahili."
Cum a ajuns să se ocupe de colecţie de ştiinţă la Humanitas? "Eram deja redactor şi moştenisem o carte - Scurtă istorie a timpului, de Stephen Hawking; chiar în momentul în care m-am angajat, Gabriel Liiceanu căuta pe cineva care ar putea să gestioneze cărţile de ştiinţă care urmau să apară la editură. Pe vremea aceea nu erau foarte multe cărţi de ştiinţă, un timp m-am ocupat de literatură." Momentul a coincis cu perioada în care el însuşi n-a mai scris. După cum mărturiseşte Vlad Zografi, să te ocupi de literatură într-o editură e foarte periculos pentru un autor: "Preferinţele mele literare sînt inavuabile. Scriitorii în care cred cu adevărat se numără pe degetele de la două mîini - poate trei, cu indulgenţă. Ca editor nu pot să-mi impun gusturile - ele nu au nici o legătură cu preferinţele pieţei. Cine nu scrie poate judeca lucrurile dintr-o perspectivă comercială. Dar dacă editorul este el însuşi şi scriitor, e mai complicat. Un scriitor care publică cărţi de literatură e ca un om care trebuie să se scalde în apa în care s-au îmbăiat alţii. Or, fiecare autor are jegul lui."
Misiunea ce i-a fost încredinţată, aceea de a coordona cărţile de ştiinţă, a fost salvatoare. Obiectivul său: să prezinte punctele cele mai fierbinţi ale cunoaşterii ştiinţifice actuale. "M-a atras statutul cunoaşterii. Am ales mereu teme cu mare greutate. Şi orice temă ştiinţifică cu greutate trimite la întrebările grave, de care nu poate să nu se intereseze şi filozofia." Cărţile de ştiinţă se adresează unui public destul de larg. Nu sînt neapărat cărţi de specialitate, dar sînt cărţi scrise de specialişti. "Trăim un moment de cotitură care seamănă cu ce se întîmpla acum o sută de ani. Apar studii care aruncă totul în aer, care ne anulează lucruri pe care le bănuiam ştiute" - spune Zografi. Lucrurile într-adevăr "grave" se petrec în fizica fundamentală - acesta este şi centrul de greutate al colecţiei. Însă nu e singurul domeniu important pe care îl acoperă. "Am încercat să publicăm şi cărţi de matematică pe înţelesul tuturor. Pe de altă parte, dat fiind că din manualele şcolare actuale au dispărut referinţele la darwinism, am considerat că trebuie să facem dreptate. Şi am scos cărţi de biologie. Aşa a apărut Ceasornicarul orb de Richard Dawkins."
Majoritatea cărţilor de ştiinţă şi de popularizare a ştiinţei apar în limba engleză. Uneori, traducerea lor pune probleme. Căci, foarte adesea, termenii ştiinţifici nu se regăsesc şi în română. Traducătorii sînt uneori tentaţi să preia cuvintele direct din engleză. De pildă, foarte adesea se vorbeşte despre "teoria stringurilor" cînd, de fapt, "teoria corzilor" e o sintagmă mult mai potrivită. "Eu am preferat să găsesc echivalenţe româneşti" - spune Zografi.
În Europa occidentală, cărţi ca acestea ating tiraje de zeci de mii de exemplare. Care e publicul lor în România? Sigur, tirajele nu ating nici pe departe cifrele din Occident. Ele se vînd încet, dar constant - precizează Zografi. "Sînt cărţi care nu pretind foarte multe cunoştinţe prealabile, ci doar atenţie. Eu mă gîndesc în primul rînd la elevii claselor terminale de liceu. Orice elev inteligent şi curios ar trebui să citească aceste cărţi. Cu această colecţie încerc să dezvolt cultura ştiinţifică, astfel încît să fie stimulat şi spiritul critic."
 

Concurs între licee

O formă de promovare a culturii ştiinţifice şi a spiritului critic o reprezintă şi programul de film la care participă Vlad Zografi. La cinema Studio vin elevi de liceu, se proiectează cîte un documentar ştiinţific realizat de BBC (prin bunăvoinţa British Council), iar elevii discută, după film, cu un specialist din domeniul respectiv. "Important e cum răspunzi curiozităţii. Mijloacele mele şi ale Editurii Humanitas sînt modeste faţă de tot ce se întîmplă în România."
Printre altele, Humanitas organizează un concurs adresat elevilor, o competiţie între licee. La prima etapă, elevii au avut de răspuns unor întrebări - puse de Ioana Pârvulescu - despre secolul al XIX-lea; la a doua etapă, Zografi le-a adresat întrebări despre darwinism; în etapa a treia, Andrei Cornea a formulat întrebări despre Atena antică; iar în a patra etapă, tot Zografi a făcut chestionarul despre naşterea Universului.
Îi mai rămîne timp de scris? "Scrisul nu e o meserie. E o apucătură" - crede dramaturgul Vlad Zografi, ale cărui piese de teatru sînt publicate tot la Editura Humanitas. Cum e să-ţi vezi o piesă montată? "E o experienţă de care am trecut cu oarecare detaşare. Adevărata premieră se petrece în capul meu."

ASTALOŞ 1933 2014 jpeg
ASTALOŞ 1933-2014
A murit Astaloş. Vestea a venit într-o dimineaţă. Înainte şi după alte morţi. Sîntem înconjuraţi de morţi. Ca şi cum viaţa ar fi o subversiune.
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză jpeg
Alain Finkielkraut, un „reacţionar“ la Academia franceză
Alain Finkielkraut (născut în 1949) a intrat, din ziua de 10 aprilie 2014, în rîndul nemuritorilor. Cărţile sale compun o lamentaţie antimodernă punctată de accente de revoltă împotriva unor evoluţii pe care individul nu le controlează. Transformările suferite de identitatea franceză sub impactul hipermodernităţii şi al imigraţiei constituie substanţa ultimului volum publicat, L'identité malheureuse, Editions Stock, Paris, 2013.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
Tenebrele limbii şi literaturii române
Eugeni şi Mihu sînt doi liceeni harnici, cuminţi şi frumoşi; ei provin din două familii harnice, cuminţi şi frumoase, dar părinţii fetei se opun iubirii lor. Fata decide să se sinucidă amîndoi, deodată, bînd vitriol, pe care l-a cumpărat deja, de la farmacie.
Tenebrele limbii şi literaturii române jpeg
O lecţie de patriotism
În general, socotesc că nu e bine să te joci cu cele sfinte - aşa că am ezitat la titlul de mai sus. Dar, cum să numeşti altfel o carte scrisă de un profesor universitar (...) carele însuşi despre sine scrie, pe coperta a patra, că, în fiinţa sa, "omul de ştiinţă a fost permanent dublat de cel ce a făcut din slujirea neamului său ceea ce sfinţii fac din slujirea lui Dumnezeu...
Pop Yoga jpeg
Pop Yoga
O sinteză originală este cartea lui Pacôme Thiellement Pop Yoga, Sonatine Editions, Paris, 2013.
Mioritiquement notre jpeg
Mioritiquement notre
De veacuri învăţăm la şcoală că "Românul s-a născut creştin", "Românul s-a născut poet" şi "Românul e francofon prin tradiţie".
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei jpeg
Mereu în miezul chestiunii şi cu totul la marginea ei
Karl-Markus Gauß (Salzburg), n. 1954, din 1991 redactor-şef al prestigioasei reviste de cultură Literatur und Kritik, cunoscut critic literar, scriitor şi eseist austriac, laureat al unor importante premii literare austriece şi europene(...)
Tehnodrom 2013 jpeg
Tehnodrom 2013
Ca la orice final de an, e vremea unei rememorări: ce am descoperit, ce am accesat şi ce am criticat în Tehnodrom.
Străinii care au făcut Franţa jpeg
Străinii care au făcut Franţa
Numeroşi sînt străinii care, în ultimele două secole, au lăsat urme durabile în cultura Franţei. Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France/Dicţionarul străinilor care au făcut Franţa, Editura Robert Laffont, 2013, 956 pagini, redactat de un colectiv de autori sub direcţia lui Pascal Ory, profesor de istorie la Sorbona, depune mărturie în acest sens.
Tehnodrom 2013 jpeg
echitate şi ebook
În Statele Unite, a început un scandal din cauza ediţiilor digitale şi a prezenţei lor în biblioteci. Marii editori acuză bibliotecile de "socialism" şi le impun preţuri mult mai mari la achiziţia acestor ediţii, cu 150% pînă la 500% mai scumpe decît în cazul utilizatorilor privaţi. Mai mult, editorii adesea limitează numărul de citiri ale unui exemplar. Cartea nu se mai află în proprietatea bibliotecii care o punea la dispoziţie publicului.
Andra Cărbunaru   PR, Librăria Bastilia jpeg
Andra Cărbunaru - PR, Librăria Bastilia
(apărut în Dilemateca, anul VIII, nr. 89, octombrie 2013)
Arta contemporană la Veneţia  Între enciclopedic şi eclectic jpeg
Arta contemporană la Veneţia. Între enciclopedic şi eclectic
Veneţia, oraş suprasaturat de artă, găzduieşte la fiecare doi ani o vastă expoziţie de artă contemporană. Un fel de tur de orizont al creaţiei imediate. Anul acesta, organizatorii au ales drept temă - sau principiu coagulant - "cunoaşterea enciclopedică".
Un colţ de lume jpeg
Un colţ de lume
În Tire am mai descoperit o comoară: aşezată în mijlocul unei grădini exotice, stăpînă a multor veacuri, adăpost literar al multor erudiţi, Biblioteca "Necip Paşa" este unul dintre cele mai importante centre ale vieţii culturale. Atît ale oraşului, cît şi ale Turciei.
Ce aţi amîna(t) să faceţi în viaţă? jpeg
Ce-aţi amîna(t) să faceţi în viaţă?
Răspund: Gabriela ADAMEŞTEANU • Dumitru CRUDU • Andrei DÓSA • Ştefan MANASIA • Marin MĂLAICU-HONDRARI • Anatol MORARU • Cezar PAUL-BĂDESCU • Andrei POGORILOWSKI • Ana Maria SANDU • V. LEAC
Bucovina   schiţe literare  Unde a fost de fapt „Mica Vienă“ jpeg
Bucovina - schiţe literare. Unde a fost de fapt „Mica Vienă“
Un pămînt slav era Bucovina în Evul Mediu. Mai tîrziu, parte a voievodatului moldav. Numele ei provine din germanul Buchenland (Ţara fagilor). În 1774, acest ţinut, lăsat în voia naturii lui sălbatice, a fost ocupat de austrieci, care s-au pus pe treabă: au cultivat ţara şi oamenii ei.
Gloria unui solitar jpeg
Gloria unui solitar
Este bine totuşi de ştiut că, înainte de-a fi orice altceva, Guénon a fost matematician. Principiile calculului infinitezimal, o lucrare de tinereţe, publicată abia în 1946, arată interesul primordial al ezoteristului faţă de matematică.
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“ jpeg
„Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“
Este profesor de filozofie, eseist, dramaturg, romancier, filozof de consum cu discurs metafizic. Este un salvator de idei şi un demolator de concepte. E un "băiat rău". Ţine lecţii de filozofie unde te-aştepţi mai puţin: prin penitenciare, birturi, aziluri de bătrîni, case de nebuni, parcuri. E slobod la gură şi la minte.
Tehnodrom 2013 jpeg
Internetul şi protestele la români
Cine s-ar fi aşteptat ca, pentru prima dată în istorie, la un eveniment să participe mai mulţi oameni decît cei care s-au anunţat pe Facebook? ?i nu o singură dată, ci de două ori. Dacă nu plouă, şi a treia duminică probabil va fi la fel. (Articolul e scris după al doilea mare marş pentru salvarea Roşiei Montane, din 15 septembrie 2013.)
Gloria unui solitar jpeg
Iezechiel, autor ştiinţifico-fantastic
Profetul Iezechiel, figură din toate punctele de vedere excentrică, face excepţie de la regula invizibilităţii.
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“ jpeg
Bucureştiul insular din „Nuntă în cer“
Andreea Răsuceanu este dr. în filologie al Universităţii din Bucureşti cu lucrarea Mahalaua Mîntulesei, drumul către modernitate (2009). Cea mai recentă lucrare, Bucureştiul lui Mircea Eliade. Elemente de geografie literară, are la bază cercetările întreprinse în perioada 2010-2013 în cadrul CESI şi Université Sorbonne nouvelle Paris 3 (programul "Vers une géographie littéraire").
Noutăţile toamnei jpeg
Noutăţile toamnei
Răspund: Laura ALBULESCU (ART) • Lidia BODEA (Humanitas) • Denisa COMĂNESCU (Humanitas Fiction) • UN CRISTIAN (Casa de pariuri literare) • Oana DUMITRU (Vellant) • Dana MOROIU (Baroque Books & Arts) • Angela NAGHI (Publica) • Ştefania NALBANT (Curtea Veche) • Bogdan-Alexandru STĂNESCU (Polirom) • Livia SZASZ (Corint/Leda)
Mario De Mezzo   CEO, Editura ALL jpeg
Mario De Mezzo - CEO, Editura ALL
Preşedintele Asociaţiei Casa de Cultură (şi CEO al grupului editorial ALL) Mario De Mezzo a vrut să omagieze cu acest premiu un autor şi mai ales un redactor al editurii sale, pe Augustin Frăţilă, plecat acum cîţiva ani dintre noi.
 La Batthyaneum jpeg
La Batthyaneum
Cînd am ajuns la Alba Iulia, mi s-a spus: trebuie să vezi Batthyaneum-ul - mai degrabă un sanctuar de carte rară decît o bibliotecă.
Scandal, skándalon jpeg
Scandal, skándalon
Cum Iacov cu îngerul, omul cu dicţionarul: pînă dimineaţa. Termenul grecesc skándalon provine din skándalethron, suportul momelii într-o cursă - băţul în care e înfiptă carnea de focă pentru a prinde în cursă urşii polari, de pildă, dar nu carnea însăşi; [...]

Adevarul.ro

Alaska Rusia FOTO Shutterstock jpg
Doi ruși au ajuns cu o barcă în Alaska și solicită azil în SUA: „A fost o surpriză”
Două persoane din Rusia au traversat cu o barcă strâmtoarea Bering și au ajuns în Alaska, iar acum solicită azil în SUA, au anunțat reprezentanții statului american.
Klaus Iohannis FOTO Presidency.ro
Iohannis, despre soluțiile pentru scăderea prețurilor la gaze și energie: Plafonare sau creșterea alocării pentru REPower
Klaus Iohannis a vorbit despre soluțiile despre care au discutat liderii europeni pentru a diminua prețurile la gaze naturale și energie, fiind avasante două posibilități, fiecare cu plusuri și minusuri.
bebelus prematur foto salvati copiii romania
Medic de la Spitalul Polizu, acuzat că lasă copiii născuți prematur să moară: „S-a refăcut filmul ororilor”
Un cadru medical, pe numele său Florian Robe, a fost acuzat că ar fi lăsat copii născuți prematur să moară.

HIstoria.ro

image
Au purtat voievozii români coroane?
De la Nicolae Alexandru și Alexandru cel Bun până la Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, coroana a fost mereu prezentă în portretele votive ale domnitorilor din Țara Românească și Moldova. Cu toate acestea, misterul care înconjoară coroanele medievale românești nu a fost (încă) elucidat...
image
Polonia cere Germaniei despăgubiri de război de 1,3 trilioane de dolari. Ce speră Polonia să obțină?
Ministrul de Externe al Poloniei, Zbigniew Rau, a trimis o notă diplomatică la Berlin prin care Varșovia cere Germaniei despăgubiri de război în valoare de 1,3 trilioane de dolari. Germania consideră în mod oficial că această chestiune este închisă.
image
La sfatul lui Bismark, Carol I se apropie de Rusia și enervează Franța
Opțiunea românilor pentru un domnitor dintr-o dinastie străină la 1866, avea în vedere salvarea existenței statului, afirmarea lui în rândul țărilor europene și, în perspectivă, obținerea independenței. Aceste obiective au fost mereu în atenția diplomației românești și a principelui Carol.